ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikationsaktiviteter på maskinteknik - M1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-17 - 2011-03-17
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Carl Johan Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Har ditt skrivande förändrats sedan du började på Chalmers?*

39 svarande

Ja»8 20%
Nej»23 58%
Vet ej»8 20%

Genomsnitt: 2

- Mer konkret formuleringar.» (Ja)
- Lärde mig en hel del om att skriva rapporter trots att jag jobbat mycket med att göra det tidigare.» (Ja)
- Har skrivit på så sätt som jag tidigare ändrat till ett mer pratigt språk, har nu nöjt mig med att vara saklig.» (Ja)
- Mer formellt och strukturerat» (Ja)
- Skriver snabbare.» (Ja)
- Ingen stor förändring, lite bättre koll på styckesindelning och upplägg vid när man skriver rapporter.» (Ja)
- Mer utförliga besktivningar» (Nej)

2. Har du blivit en bättre skribent?*

39 svarande

Ja, mycket»0 0%
Ja, i viss mån»13 33%
Inte särskilt mycket»11 28%
Nej»15 38%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Mer facktermer» (Ja, i viss mån)
- Har knappt lämnat in något skriftligt» (Inte särskilt mycket)
- Vi har inte sysslat med mycket skrivande. Den enda erfarenhet vi har härifån är från kursen Ingenjörsmetodik. Där skerv vi en projektrapport. » (Nej)
- bättre på skönlitterära texter. De texter som författas på chalmers har av naturliga skäl en teknisk/rapport struktur.» (Nej)
- Jag, personligen, hade uppskattat en bra förklaring eller genomgång och en tydlig mall över hur en rapport skall struktureras upp. Många kommer från olika gymnasier och har olika syn på det hela... » (Nej)

3. Om du tycker att du har blivit bättre, vad tycker du att har blivit bättre på?*

- självständighet»
- Har inte blivit bättre.»
- varför måste jag svara på denna fråga om jag inte när jag inte tycker att jag blivit särskilt mycket bättre?»
- »
- vet ej»
- Jag har lite klarare för mig vad som skall ingå i en rapport»
-
- inget»
-
- Se kommentar ovan»
- nej»
- Skriva rapport»
- Ta till mig och ändra formuleringar efter andras tankar och idéer.»
- Sålla bort irrelevanta data»
- KORKAT ATT HA DENNA FRÅGA SOM OBLIGATORISK DÅ DEN SYFTAR PÅ SVARET I FÖREGÅENDE FRÅGA!!!»
- Jag tänker mer på hur texten uppfattas av läsaren som kanske inte är så insatt i ämnet!»
- Skriver mer fackligt. »
- ordförråd»
- skriva på engelska»
- tycker inte jag blivit bättre»
- Obligatorisk fråga, men jag tycker ju inte jag blivit bättre... »
- Hur kan denna fråga vara obligatorisk?»
- Jag tycker inte det.»
- ...»
- Har snarare blivit sämre då vi nästan aldrig behöver skriva något. Skrev typ 10 gånger mer på gymnasiet, här räknar vi ju bara...»
- Rapportskrivning»
- Mindre personligt, mer fackligt.»
- inget»
- »
- Lägga upp projekt och dess innehåll»
- Bättre på att skriva sakligt kanske»
- --»
- Skriva samtidigt som man lyssnar och tar in info.»
- Att skriva rapport»
- inte blivit bättre»
- Ge en mer beskrivande bild av hur saker fungerar»
-
- det tror jag inte jag har blivit. »
- inget»

4. Vad är syftet med att ha kommunikationsinslag i vissa av era ingenjörskurser?*

- vet ej»
- Att lära sig facktermer och att använda det språk man utnyttjar i arbetslivet och inom industrin, exempelvis.»
- Jag vet ju inte vad examinatorn har för tanke bakom det eftersom han inte sagt det. Men jag tror att det är för att vi ska lära oss att skriva både rapporter och på ett tekniskt sätt inför uppgifter senare i arbetslivet.»
- Att bli bättre på att skriva.»
- Utvecklar kommunikation till andra, både skrivande och muntligt.»
- För att lära sig förmedla information till ekonomer»
-
- Få oss att bättre kunna kommunicera våra tankar och ider både till framtida kollegor och kunder.»
- Att förbereda studenterna för arbetslivet.»
- Förbättra redogörelse av arbetsunderlag samtidigt som kvalitén, språket och strukturen, ska förbättras? »
- Vet ej»
- Att kunna kommunicera»
- Att kunna lägga fram idéer och koncept på ett begripligt och sakligt sätt.»
- Lära sig förmedla resultat m.m»
- Lära oss hur man utformar presentationer av resultat.»
- Bli bättre på att förklara vad man faktiskt har gjort!»
- Att förstå vad som är viktigt att få fram i en text och skriva mer yrkesmässigt. »
- Lära förmedla sina kunskaper för att kunna få andra som inte är ingenjörer att förstå.»
- man måste kunna framföra sina tankar så att andra förstår....»
- Lära oss skriva och presentera rapporter»
- Förstärka våra förmågor vad gäller kommunikation och förståelse.»
- Den diffusa och mycket vaga delen av ingenjörsrollen skall få vara med på ett hörn, så den inte känner sig kränkt av den viktiga kunskapsdelen, såsom matte och fysik.»
- Förbättra kommunikationen som ingenjör»
- Lära ut ett korrekt sätt att kommunicera med företag»
- Att kunna kommunicera är en vikgit del av ingenjörsyrket.»
- Förberedelse»
- Förberedelse inför arbetslivet?»
- att kunna förmedla sina egna åsikter båda i tal och skrift på ett bättre sätt»
- »
- Bli bättre på det»
- Vet att en stor del av en civilingenjörs arbete bygger på kommunikation.»
- Det är viktigt att kunna framföra och visa resultat på ett bra och överskådligt sätt.. »
- Förbättra vårat samarbete och ta del av och utnyttja/utveckla andra förslag/åsikter/idéer.»
- man lär sig uttrycka sig på olika sätt»
- Lära oss att skriva "tekniskt"»
- Att förbereda oss inför arbetslivet där våra framtida jobb kommer att medföra väldigt mycket kommunikation med nya människor. Ex kunder och medarbetare.»
- Att lära sig att kommunicera sina idéer och tankar till andra. Bli bättre på att tydligt skriva ned vad man har gjort och vad arbetet syftar till.»
- att man ska lära sig skriva på ett ingenjörsmässigt sätt. »
- kommunikation och samarbetsförmåga är viktig på alla arbetsplatser»

5. Vad tycker du att kommunikationsinslag på ett ingenjörsprogram ska leda till?*

- vet ej»
- Säker användning av vetenskapligt skriv och talspråk. Samt ge kunskap i de termer som används inom respektive område. Dessutom att känna till alla olika kommunikationsformer. Alla känner inte till på vilka sätt en ingenjör kommunicerar med andra.»
- Att man lär sig skriva från ett teknikst perspektiv och att man blir så tydlig att de i stort sät inte ska gå att fel tolka furmuleringar.»
- Att bli duktiga skribenter»
- Utveckling och säkerhet»
- God förmåga att genomföra en presentation muntligt och skriftligt.»
-
- ovanstående»
- Att man känner att man behärskar kommunikation i alla olika former.»
- Se ovan. »
- Att öka förståelsen mellan olika branscher och olika yrkesroller.»
- Bli bra på att kommunicera. klara och tydliga rapporter samt presentationen så att man kan göra sitt projekt rättvisa och inte falla på en bristande beskrivning.»
- Att studenternas texter och muntliga framföranden framstår som om studenterna håller den kunskapsnivån som de besitter.»
- Göra oss bättre på att föemedla vad vi kommer fram till»
- Förbättrade rapporter»
- Tydligare texter i rapporten för de utomtående.»
- Att man blir bättre på att skriva så som man förväntas skriva när man komme ut i yrkeslivet. »
- Minskande av missförstånd som kan ta upp mycket tid av t.ex olika projekt.»
- bättre kommunikation»
- Att lära sig skriva rapporter»
- ... bättre kommunikation och förståelse.»
- Lite lugnare perioder antar jag, så studenterna kan koppla av, eller lägga mer tid på matten.»
- Bättre på att lösa konflikter, diskutera idéer och skriva rapporter»
- Förbättrad förmåga att skriva förståeliga tekniska rapporter»
- Den erfarenhet som krävs för arbetslivet.»
- Självförtroende»
- Proffsighet»
- se frågan innan»
- »
- Att man utvecklas och lära sig hur man ska kunna kommunicera i skrift på ett bra sätt. »
- Att man på ett tryggare och smidigare sätt ska kunna få fram till budskap eller ståndpunkt»
- Att lära sig hur en "riktig" vetenskaplig rapport skrivs för att man ska bli uppfattad på ett bra, seriöst sätt.. samt retorik och träning på att hålla muntliga presentiationer.. »
- Nya perspektiv.»
- Ingenjörer som är bättre på att formulera och förklara idéer.»
- som ovan»
- Större säkerhet i att prata och kunna diskutera saker med kunder. Skulle till exmpel vara att ge ett mer trovärdigt intryck i det som vi försöker att sälja in hos andra människor.»
- Att bli bättre på ovanstående.»
- Ska väl leda till att man vet hur man ska skriva när man väl kommer ut i arbetslivet. »
- ...»

6. Har de inslag du hittills har haft påverkat din syn på skrivande/kommunikation*

39 svarande

Ja, i stor utsträckning»0 0%
Ja, i viss mån»12 30%
Lite»15 38%
Nej»9 23%
Vet inte/har ej deltagit»3 7%

Genomsnitt: 3.07

- Ingen» (Ja, i viss mån)
- Kommunikationsinslaget i kursen Ingejörsmetodik ger bara en ytlig stämpel på kvalitén men bidrar inte till ett bättre skrivande, då den inte gör några grundläggande förändringar. » (Nej)

7. Hur givande anser du att följande aktiviteter har varit:*

Matrisfråga

- Vid granskning av varandras utkast vågar inte studenterna kritisk granska eller påpeka britser, då detta ses som något fientligt mot den andra parten. Att få kommentarer och diskutera ett utkast med en riktig lärare är mycket mer givande, men då ingen uppföljning ges får studenterna ingen bekräftelse på om eventuellt ändringar leder till en förbättring. »
- Svårt att få givande kommentarer från andra studenter när de har likanande skrivbakrund och kommentarerna behandlar personliga åsikter.»
- Ingen»
- Bra skit!»

Läsa och kommentera en annan projektgrupps rapportutkast*
39 svarande

Mycket givande»0 0%
Givande»25 64%
Inte särskilt givande»11 28%
Inte alls givande»3 7%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.43

Ge kommentarer till en annan projektgrupps rapportutkast*
39 svarande

Mycket givande»0 0%
Givande»24 61%
Inte särskilt givande»13 33%
Inte alls givande»2 5%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.43

Få kommentarer från en annan projektgrupp på vårt rapportutkast*
39 svarande

Mycket givande»12 30%
Givande»20 51%
Inte särskilt givande»6 15%
Inte alls givande»1 2%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 1.89

Få kommentarer och diskutera ett rapportutkast med en lärare från Fackspråk och kommunikation*
39 svarande

Mycket givande»21 53%
Givande»12 30%
Inte särskilt givande»3 7%
Inte alls givande»2 5%
Vet inte/har ej deltagit»1 2%

Genomsnitt: 1.71

Föreläsningar om skrivande och muntlig presentation*
39 svarande

Mycket givande»2 5%
Givande»22 56%
Inte särskilt givande»7 17%
Inte alls givande»6 15%
Vet inte/har ej deltagit»2 5%

Genomsnitt: 2.58

8. Hur säker känner du dig när det gäller att göra/utföra följande:*

Matrisfråga

- Det är väldigt tvära kast om innehållet i en rapport mellan handledare och lärare i kursen. Eftersom denna kursen ger introduktionen till universitetsstudierna och rapportskrivande hade en fundamental rapportskrivning, en lätt överskådlig sådan, varit det mest pedagogiska att tillhanda ge studerna, då rapportmallen som gavs ut i PM var bristfällig och inte korrekt i vissa avseenden beroende på vem man frågade. »
- Jag vill verkligen utveckla mitt skrivande men känner mig inte så säker på det ännu då vår handledare i ingenjörsmetodiken bara gav oss språklig feedback och aldrig någon feedback om hur rapporten var strukturerad och vad som var viktigt att ha med. Däremot gav peerresponsen och handledningsmötet med "rapportskrivkillarna" ganska mycket. »

Strukturera ett stycke*
39 svarande

Säker»8 20%
Ganska säker»17 43%
Något osäker»12 30%
Osäker»2 5%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.2

Skriva en inledning till en rapport/uppsats*
39 svarande

Säker»2 5%
Ganska säker»22 56%
Något osäker»12 30%
Osäker»3 7%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.41

Skriva en diskussionsdel/slutdiskussion i en rapport*
39 svarande

Säker»3 7%
Ganska säker»17 43%
Något osäker»15 38%
Osäker»4 10%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.51

Skriva en metoddel i en rapport*
39 svarande

Säker»1 2%
Ganska säker»26 66%
Något osäker»8 20%
Osäker»4 10%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.38

Skriva en resultatdel i en rapport*
39 svarande

Säker»8 20%
Ganska säker»22 56%
Något osäker»6 15%
Osäker»3 7%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.1

Kommentera tabeller och figurer i text*
39 svarande

Säker»6 15%
Ganska säker»23 58%
Något osäker»8 20%
Osäker»2 5%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.15

Använda dig av och referera till andra källor i dina texter*
39 svarande

Säker»2 5%
Ganska säker»21 53%
Något osäker»12 30%
Osäker»4 10%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.46

Hålla en muntlig presentation*
39 svarande

Säker»13 33%
Ganska säker»15 38%
Något osäker»5 12%
Osäker»6 15%
Vet inte/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.1


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från