ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Testenkät

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-17 - 2011-02-17
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Carl Johan Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Har ditt skrivande förändrats sedan du började på Chalmers?*

Om ja, i så fall hur?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

2. Har du blivit en bättre skribent?*

1 svarande

Ja, mycket»0 0%
Ja, i viss mån»0 0%
Inte särskilt mycket»0 0%
Nej»0 0%
Nej, jag kuinde detta sedan tidigare»1 100%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 5

- Hej» (Nej, jag kuinde detta sedan tidigare)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från