ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Färg form och visualisering 2 vt11, ADM016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-07 - 2011-02-18
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Stefano d´,Elia, Eva Ambo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp

1. Mål och förväntningar, Ateljé

Framgick det klart vad kursens mål och förväntningar var?

39 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»9 23%
Ja, det framgick ganska bra»21 53%
Bra»3 7%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 3.15

- en alldeles för bred och obottnad myriad av övningar resulterade i ett krafsande på ytan som inte gav mycket i slutänden. Mer flexibilitet kring de olika övningarna, reliefövningarna kändes som ett slöseri på kartong.» (Ganska dåligt)
- Väldigt bra genomgång ledd av Peter i A4H som svar på någons fråga: "varför gör vi det här?".» (Mycket bra)

2. Mål och förväntningar, CAD

Framgick det klart vad kursens mål och förväntningar var?

39 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»3 7%
Bra»19 48%
Mycket bra»17 43%

Genomsnitt: 4.35

3. Lärandemål, Ateljé

Lärademål med kursen har varit att kunna reflektera över begrepp som komposition, rumslighet, stämning och nyanser, form och färg samt att kunna driva en egen konstnärlig process.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»16 41%
Bra»13 33%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 3.3

- Kunde vara mycket intensivare. För mycket tid till varje uppgift. Långsamt. Ältande.» (Ganska dåligt)
- Tyckte inte att "kartong-övningarna" gav något. » (Ganska dåligt)
- Eventuell fördjupning hade kunnat gjorts. Uppgifterna kändes lite grundläggande och fantasifattiga och för lite analys, diskussion och samarbete fanns under själva arbetstimmarna. Jag tror att något sådant hade bidragit till större engagemang och förståelse. Jämför med Från Till projektet som var otroligt inspirerande och utvecklande. » (Ganska bra)
- Alldeles för lite tid till att faktiskt arbeta med färg (måla, blanda själv).» (Ganska bra)
- Den rumsliga delen av kursen kunde varierats något.» (Bra)
- Låg där särskild vikt vid att driva en egen konstnärlig process? Kan inte minnas att det var något som diskuterades, vilket man kanske borde göra för att belysa målet. » (Bra)

4. Lärandemål, CAD

Lärademål med kursen har varit att kunna rita en enkel ritning med korrekt utseende i AutoCad samt att modellera ett enkelt hus i Sketchup och göra ett fotomontage.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 15%
Bra»17 43%
Mycket bra»15 38%

Genomsnitt: 4.17

- Kort om tid! Stressigt!!» (Ganska dåligt)
- AutoCad genomgången kändes jätte bra och man fick grepp om programmet, sketchup och photoshop delen kändes dock för kort. för lite tid att förstå dessa program, tror jag redan glömt det mesta... man hann aldrig nöta in alla olika kommandon.» (Ganska bra)
- Kunde verkligen varit mer! svårt för dem som inte har någon erfarenhet sedan innan. borde ha denna kurs vid lite fler tillfällen så man kan träna lite.» (Ganska bra)
- Lite för kort tid. Man hann inte riktigt med att smälta all info. » (Ganska bra)
- Hade önskat mer tid!» (Bra)

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå? Ateljé

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Kraven var väl att göra så bra som möjligt, och det är ju uppnåeligt med tanke på att det bara finns ett betyg för godkänt.»
- Jag tror att det är lätt för studenten att lägga sig själv på en "högre ambitionsnivå" än vad som förväntas. Det är inte bara i denna kurs utan övriga kurser där något skall produceras och visas upp. Men det är något bra, bara det inte går till överdrift!»
- Tycket de var bra. De var på ett sätt som gjorde att det inte spelade någon roll om du kunde mycket eller lite om just det vi gjorde... du kunde fortfarande utmana dig på din nivå.»
- Bra, helt ok. »
- Jag tycker att de följde mina förväntningar, stämde bra för mig som inte har någon djupare konstnärlig bakgrund. Läraren gav rimliga utmaningar, men uppmuntrade till att sträva vidare.»
- se svar ovan. Ribban hade kunnat höjas och ett större samarbete och analys efter kunnat göras. Detta innefattar dock inte måleriuppgiften som jag upplevde som väldigt utvecklande. Förtydligande: Lärarnas engagemang är inte felet då de alltid bjuder upp till intressanta diskussioner, utan kanske uppgifter var lite för bred och flyktig för att faktiskt rymma det som man ville. »
- Jag är osäker på vad kraven för detta var. »
- Låg»
- Eftersom varken krav eller förväntningar på övningarna framgick är det svårt att utvärdera om de var för låga eller höga. Spontant känns det som större krav hade varit till godo.»
- Passade bra in, planeringen och kraven för rumslighet passade mycket bra. Färg - var något höga krav på kort tid. Var roliga uppgifter och mål men det kändes som att jag gärna hade arbetat mer med uppgiften och att det kändes en aning tidspressat. »
- Mycket bra»
- Kravnivån är ok. Det ställs lagom höga krav. För mig känns inte kravnivån så relevant, det är mer relevant ifall kursen upplevs som givande - vilket den inte gjorde.»
- Lagom mycket för att det skulle kännas kreativt.»
- Lite lägre krav än jag förväntat mig.»
- Som förväntat.»
- Jag tycker att ambitions och kravnivån uppfyllde mina förväntningar. Jag tycker lärarens krav och förväntningar stämde bra med och med kursplanens och mina förväntningar av kursen. »
- de var ganska låga och jag tänkte mig nog att de skulle vara högre»
- bra tycker jag. kanske lite många uppgifter på kort tid, kanske skulle vara bättre med färre som man verkligen hann tänka igenom. någon uppgift slängde jag bara ihop för att hinna bli klar, orkade inte producera mer.»
- De stämde ganska väl överens tyckte jag.»
- 1. De stämde bra överens med mina förväntningar. 2. Stämde bra överens. »
- Bra nivå.»
- Lite svåra att veta om man nått upp till.»
- Ingenting att anmärka på.»
- lagom»
- Kände ingen press på att vara bättre än någon annan. Det var skönt :)»
- Förvånas ofta av de relativt låga kraven som ställs. Antagligen för att jag är van att prestera mot något mer givet mål men i de här fallen där man bara blir godkänd eller icke godkänd känner jag ibland mig understimulerad. Samtidigt som jag förstår att kursen mer syftar till att ge förståelse och insikt mer än att prestera bra resultat.»
- Ambitionerna var lagom, kravnivpn var för låg. »
- Inte så väldigt höga ambitioner, krav var ok, bra att ni uppföljde. När man har bild som bakgrund så känns det som att det finns mer äggande övningar att upptäcka. »
- Bra.»
- Känns som halva grejen är att man sätter sina egna krav och förväntningar. Lärarna blir på så sätt ett verktyg att själv uppnå sina krav.»
- bra.»

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå? CAD

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Ok.»
- De krav som ställs är väl ganska låga egentligen. Men jag väljer att lägga sig på en högre nivå, och arbetar för att lära mig så mycket som möjligt för att sedan visa upp något som man är stolt över.»
- Tyckte det var en bra start. Hade personligen velat lära mig mer men jag suger åt mig sådant väldigt fort och då är det kanske bättre att iaf i början ha en nivå där verkligen alla hänger med.»
- Lite låg för min del, men säkert bra för andras.»
- Mycket grundligt och väl genomgånget om man saknade förkunskaper. Bra grund att bygga vidare ifrån.»
- Bra.»
- Det var en lagom nivå.»
- Rimliga. Väl avvägda.»
- Bra! Alldeles perfekt och lärorikt för alla typer av kunskapsnivåer.»
- Mycket bra»
- Perfekt. Det fanns utrymme för att lägga sig på sin egen nivå och fördjupa sig eller bara göra det som krävdes.»
- Trodde först att det inte skulle gå men det gick bra.»
- Jag tycker det var en bra nivå för en introduktionskurs. Ifall man har erfarenhet av CAD sedan tidigare så var det kanske något "enkelt".»
- För hög med tanke på tidsbristen.»
- Jag tycker att ambitions och kravnivån uppfyllde mina förväntningar. Jag tycker lärarens krav och förväntningar stämde bra med och med kursplanens och mina förväntningar av kursen.»
- det var låga. många visste ju inte mkt innan och kunde därför inte krävas på så mycket.»
- precis lagom.»
- Samma här, det kändes som de stämde ganska väl överens,»
- 1. De stämde bra överens med mina förväntningar. 2. Stämde bra överens. »
- Båda på en lagom nivå som passade folk med olika förkunskaper.»
- Rimliga.»
- Bra att man kunde arbeta på egen hand om man hade förkunskaper i CAD.»
- förvaäntades lite för mycket att man åt minstonde lite hade använt programmen lite innan vilket inte alla hade, gjorde det svårt ibland.»
- Samma som vid Ateljé.»
- Relativt bra. Synd att det inte görs någon uppföljning på de som gjort uppenbara fel i exempelvis CAD-ritningarna. Dels lär man sig inte av sina misstag samtidigt som andra studenter har svårt att motivera sig själva att lyckas bättre med uppgiften om det ändå "inte går att misslyckas".»
- Lagom»
- Ambition och krav var höga, jag blev inponerad över hur mycket vi lärde.»
- Bra.»
- bra. »

7. Hur var kursens organisation och planering? Ateljé

39 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 10%
Ganska bra»15 38%
Bra»15 38%
Mycket bra»5 12%

Genomsnitt: 3.53

- Svårt att fylla tiden med de uppgifter som gavs.» (Ganska bra)
- Bra att reliefen var efter helgen så att man fick lite paus i skärandet. Hade varit roligt att hinna använda färgen lite mer fritt också.» (Ganska bra)
- kan bli bättre med tidsplaneringen. inte uppskattat med för långa håltimmar. bra upplaggt med blandat färg och form. skulle vara både bättre och roligt med mer färg dock.» (Ganska bra)
- Lite för mycke tid på vissa övningar. » (Ganska bra)
- för många är den här typen av "abstrakt" tänkande väldigt nytt. jag tror vi hade behövt djupdyka lite mer i några få uppgifter för att förstå det än att snabbsimma förbi de.» (Ganska bra)
- Hade gärna spenderat mer tid med att måla och lära mig mer om NCS-systemet.» (Bra)
- som sagt, lite för många olika upgifter, det kanske inte alltid är bäst att klämma in ALLA uppgifter bara för att de alla är lika bra, för de var verkligen bra uppgifter om man hade haft mer tid att utföra dem på.» (Bra)
- Kände att NCS-övningen var något utdragen. Kändes som om vi upprepade samma moment flera gånger. Annars lärorikt men skulle kanske kunna bli mer variation i övningarna.» (Bra)

8. Hur var kursens organisation och planering? CAD

39 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»1 2%
Ganska bra»8 20%
Bra»16 41%
Mycket bra»13 33%

Genomsnitt: 4

- Se tidigare kommentarer. Mer tid vore att föredra. Minst en vecka per datorverktyg!» (Mycket dålig)
- man hinner helt enkelt inte lära sig tex photoshop på en eftermiddag. det gick för snabbt» (Ganska dålig)
- en dag till skulle vara nyttigt med lärare för sketch-up & photoshop. Jag & säkert många andra hann nästan inte få någon hjälp alls och är man vid kursens start som jag då, nästan helt okunnig i alla program, är det svårt att hinna få in allt och tillämpa på ett bra sätt. ang photoshop känns det nästan som om jag är mer förvirrad nu än innan.» (Ganska bra)
- lite för ont om tid.» (Ganska bra)
- Lite för lite tid på Cad/skepchup/PS» (Ganska bra)
- sketchup och photoshop gick lite väl fort fram. cad var jättebra.» (Ganska bra)
- Inlämningen och redovisningen kan göras bättre. Strukturera upp! Bl a kan man nämna hur stora filerna skall vara. » (Bra)
- Det tråkiga var när man upplevde att man fick momenten i fel ordning. Man hade velat ha Sketch-Up först. Men det beror ju naturligtvis på klasstorleken, man hade önskat gå i en mindre klass...» (Bra)
- utom photoshop men det var väl inte prioriterat» (Bra)
- svårt kanske med ordningen på sketchUp och autocad men jag har inte hört någon ha direkt ont av vilken ordning de fick programmen i.» (Bra)
- Tydligt program som delats ut i förväg.» (Mycket bra)

9. Handledning och kritik? Ateljé

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»6 15%
Ganska bra»11 28%
Bra»14 36%
Mycket bra»7 18%

Genomsnitt: 3.57

- Jag tycker lärare då och då skall engagera sig i elevens arbete och utvärdera/diskutera, inte bara smyga förbi.» (Ganska otillfredsställande)
- Meningslöst att ha kritik på en sådan kurs, man hade ingenting att säga om sina "verk". » (Ganska otillfredsställande)
- Relativt obefintlig.» (Ganska otillfredsställande)
- Mer diskussion och analys i grupper under själva arbetet. Mindre grupper? » (Ganska bra)
- inte mycket kritik» (Ganska bra)
- Gillade att vi i smågrupper pratade igenom projekten. Dock kände jag att de små genomgångarna efter varje dag var en aning onödiga i och med den större kritiken i slutet av kursens del.» (Bra)
- Kritiken som skedde vid "inlämning" av de enskilda övningarna var bra, men sista kritiken där vi i grupp diskuterade våra samtliga övningar hade nog gett mer om det funnits en handledare.» (Bra)

10. Handledning och kritik? CAD

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 5%
Ganska bra»8 21%
Bra»21 55%
Mycket bra»7 18%

Genomsnitt: 3.86

- Handledningen under lektionerna i CAD-salen var bra och lärorik men själva kritik-dagen var helt och hållet meningslös. Här hade jag gärna sett att Nils varit med och kritiserat SketchUp-övningen samt att det ägnats mer tid åt kvalitén på ritningarna.» (Ganska otillfredsställande)
- Dåligt med tid och mycket info ledde till många frågor. Läraren hann inte hjälpa alla som behövde hjälp. » (Ganska otillfredsställande)
- Inge kritik vad jag märkte, men vet inte om det behövs heller...» (Ganska bra)
- Efter omständigheterna rätt bra. Lite många i elevgruppen dock, svårt för lärarna att hinna med alla. Sketch Up-killen var mycket bra.» (Ganska bra)
- dock mycket att lära in på många personer, kort tid och en lärare» (Ganska bra)
- Stefano var väldigt duktig på att vara pedagogisk och inspirerande. Kunskaper som förmedlades på ett bra sätt. » (Bra)
- Det fanns alltid lärare som kunde svara på frågor och den långsamma starten behövdes för att få med alla i "matchen"» (Bra)
- bra med hanledning men hade varit roligt med lite mer kritik» (Bra)
- Roligt att se allas projekt!» (Mycket bra)
- » (Mycket bra)

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla? Ateljé

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Jag tror inte att något behöver tas bort. Ev ändra material till skulpturer. Eller variera materialet. »
- Tycker att kursen är bra som den är! Svårt att förstå vissa uppgifter. Men jag tror, så här i efterhand, att det är en bra sak.»
- Jag hade gärna utvecklat jobbandet med skuggor under olika ljus mer... kunde inte riktigt ta till mig reliefen»
- Öka tempot! Variera övningarna och materialet! Flera övningar per dag!»
- Hade gärna sett att vi fick mer färglära, om dess tillämpning. »
- se ovan»
- Det hade gärna fått vara lite tydligare vad vi höll på med.»
- reliefövningarna fyller inte någon funktion i mitt tycke»
- Skulle vilja se mer struktur och organisation av de konstnärliga ämnena. »
- Jag uppskattar rumsliga övningar och förstår att de är viktiga men det måste finnas en tydligare struktur och konkret diskussion kring vad vi gör. Här har lärarna ett stort ansvar. Jag tycker instruktörerna måste vara mycket mer entusiasmerande och tydligare. Det lilla jag sett av Morten Lund är föredömligt.»
- I den rumsliga delen kändes det som att det var att göra två likadana kartonguppgifter. Reliefen var utvecklande men perspektivdelen kunde kanske göras på annat vis. Utveckla gärna färgdelen. Att ha målande t.ex. i 2 dagar.»
- Jag hade velat koppla det gestaltningsmässiga mer till sådan gestaltning som vi kommer att utföra i arbetslivet. Tycker att dessa uppgifter var alldeles för basic, tråkiga och oinspirerande. Jag hade velat göra större projekt tillsammans med andra, så att det blir gestaltningsmässiga diskussioner. En friare uppgift kanske, färgsättning i rum? Eller ha gestaltningsblock integrerade med "de vanliga" arkitekturprojekten.»
- nån inspirerande inledning om man fick önska sig nåt»
- Hade kanske varit enklare att motivera sig ifall man fick välja på flera uppgifter samt ha "tydligare" uppgifter som enklare gick att samtala kring.»
- Upplägget var okej, men i relation till datorundervisningen känns det befängt att den ateljejobbet pågick så länge. Ett par dagar hade varit lagom. »
- Det enda som jag tänkte på var uppgiftsbeskrivningen (formövningen). Kanske göra den lite mer begripigt. Det vore även bra att lyfta fram vad uppgifters syfte är.»
- rumslighets övningarna behöver förändras på nått sätt. Den kan behöva göras lite tydligare, syftet bör gå fram bättre»
- fördjupning i färre uppgifter. att välja ut dem lämnar jag åt er. (bäst vore förstås om man fick mer tid så att man hann med alla uppgifter)»
- Mer färg och gärna mer fritt med just färgen. Ta bort vet jag inte, kanske tyckte jag att det andra kartongperspektivet, det enligt den där Lundarkitekten, var lite väl luddigt. Men jag uppskattade det. Kul att belysa med olika ljus!»
- Jag känner mest att det hade varit kul och intressant att lägga lite mer tid på färgdelen. Det var väldigt mycket skärande i kartong och relativt lite tid till att blanda färg och måla. Jag skulle också önska att vi fått ett mer detaljerat schema (mer ingående detaljer om vad som ska ske varje dag), så att man får en överblick och kan förbereda sig bättre. »
- Att material/verktyg blir lite mer varierande. Man blev väldigt trött på att karva i kartong och tappade motiveringen lite. »
- Såg ingenting som absolut måste förändras.»
- Till nästa år kanske man kan ge oss en liten text att läsa i förväg så att förståelsen för den "djävulska uppgiften" blir lite större. »
- bör ta bort onödig dötid vilket gör att man blir tröttare. bra blandning men hade varit roligt med mer färglära och testa mer att blanda färg och måla mer, kanske mer fritt inte bara måla av annat konstverk. man blev lite snurrig i huvet av en hel dag med färgsystemet, hade varit bra om man delade upp i två halvdagar och kanske målade i stället under andra delen av dagarna»
- Jag vet inte riktigt, tyckte överlag att allt var bra.»
- Möjligtvis att en av kartongmodells-övningarna skulle tas bort, kändes lite som om vi upprepade samma moment i två dagar. NCS-övningen borde utvecklas och bli mer omfattande, kanske med ett studiebesök direkt kopplat till systemet.»
- Allt som har med "kartongövningarna" tycker jag borde förändras. Att slängas in i en värld av flummeri och ovetande gör en omotiverad. Borde struckturera upp det bättre och inte låta det vara så fritt. Om man nu ska kolla på t.ex. skuggor känns det orelevant att först bygga upp hela objektet för att studera skuggor. Man skulle kunna använda redan befintliga objekt. Sen tycker jag att man ska förklara syftet med övningen tydligare. Delen med färg och NCS var bra.»
- Ev ha alternativ till övningar på färg avdelningen. CNS mycket bra. Lite mycket kartong, kanske ta in ett material till. »
- Mer måleriövningar! Det var där det märktes störst skillnad på tidigare erfarenheter och många ville haft mer tid på sig.»
- Det mesta var bra! Men....(det kommer alltid ett men)...jag och många med mig hatade sina vykort. I ett sånt här fall känner jag att det skulle ge mer och vara mer utvecklande om man fick jobba med ett vykort och ett motiv som inspirerar snarare än skapar en irritation. Lite större urval av vykort hade nog varit ett enkelt sätt att lösa detta!»
- viktigast är att alla förstår djupet som finns i era uppgifter. det tror jag inte vi hinner om vi inte får längre tid på oss för några av uppgifterna. tror därför på att skära ner på antalet uppgifter. I höstas när vi gick den där promenaden 100 ggr så var de flesta väldigt skeptiska innan vi satte igång med den. men den visade sig vara väldigt intressant och rolig efter att vi hållit på med uppgiften i en vecka. »

12. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla? CAD

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- inget särskilt att ändra - ev informera om storlek på pdf fil.»
- Skulle vilja att denna kursen får en större utbredning i utbildningen. Vill lära mig mer. Dvs. Det var för mycket på för lite tid.»
- Bra som det är tycker jag.»
- Jag känner inte att något behöver tas bort utan allt vi gick igenom kändes för min del väsentligt. Upplägg och innehåll fungerade bra. »
-
- Jag tyckte överlag att det var bra. Kanske mer chans att få hjälp när man kört fast.»
- bra intro»
- Skulle gärna kunna varit mer av CAD/SketchUp/Photoshop i kursen.»
- Jag tycker detta var en mycket bra kurs och önskar fler ritningsövningar/miniprojekt av detta slaget. Det känns realistiskt, nyttigt och konkret.»
- Inget. Toppen kurs!»
- mer tid med lärare, se fråga 8»
- Allt var bra förrutom att man hade velat få lite feedback på ritningstekniska aspekter (rätt och fel med ens ritningar). Varför separera det till bara när vi ritade för hand? Vi behöver bli bättre på att kunna göra korrekta ritningar.»
- Man skulle kunna kort gå igenom begrepp och beskriva de vanligaste programmen på marknaden och möjligheterna med de olika verktygen.»
- Ge oss mer datorundervisning!!!»
- bra grej med grundövning. Man får mersmak men vill hinna lära sig mer då»
- mer tid åt sketchup och photoshop, dock utan att stjäla ifrån CAD, mer tid till kursen helt enkelt.»
- Bra upplägg. Hade varit bra att blanda användandet av programmen mer men det hade nog inte gått att genomföra på ett framgångsrikt sätt på så kort tid»
- Jag kan inte komma på något jag vill förändra eller utveckla. »
- Tyckte att det var ett bra upplägg. Photoshop kunde bli mer tydligt i vad vi borde lära oss, och med tydligare exempel under lektionerna så att man förstår kommandon, etc. »
- Tycker det fungerar bra. »
- hade varit bra med konternuerlig repetition, lätt att glömma bort allt man lrt sig»
- Inget att klaga på.»
- Inget borde nog tas bort däremot borde det ställas högre krav på att inlämningarna faktiskt är korrekta. Kritikmomentet måste ges mer tid så att varje elev åtminstone får höra: "bra, du har använt rätt linjetjocklek". Som jag nämnde tidigare borde även ansvarig SketchUp-lärare vara närvarande så att det momentet ger någon feedback. I nuvarande form är kritikmomentet enligt mig totalt meningslöst.»
- Mer tid är viktigast, annars bra. »
- Bra upplägg, lagom tid till allt.»
- Varför toucha så många saker på ytan? Vore det inte bra om vi fick lära oss något helt istället? Man stötte på många begränsningar med lärde sig få lösningar!»
- längre tid för sketchup och photoshop. »

13. Vad är ditt sammanfattande intryck av kursen? Ateljé

- Soft kurs, inte särskilt höga krav. Man får bra insikt i färg och form som jag inte haft tidigare. Jag tog visdomsordet att man inte skulle göra något "bra" till hjärtat - och det gjorde det rätt kul.»
- Bra och givande kurs!»
- Spännande och öppet. Det blir verkligen det du gör det till! Vill du, så finns det hur mycket som helst att upptäcka.»
- Utvecklande men för långsam. Insikterna kom ganska direkt vid varje övning, och tempot var för långsamt för att få mängdträning. Så man kan både få fler insikter och mer övning om man varierar och ökar tempot. »
- Konstnärlig frihet under ordnade former. Jag fick flera insikter som jag kommer att ta med mig vidare i arkitekturen, om vad som skapar ett rum och hur detta upplevs.»
- se ovan»
- Det var trevligt men en aning luddigt.»
- gå djupare in på färg, jobba i färg som djupskapande, olika färgmedier/ljussättning el dyl»
- Rörigt, dåligt planerat och dåligt strukturerat. »
- Egentligen intressanta övningar vars mål och genomförande måste förtydligas och konkretiseras för att uppfattas som mer givande.»
- Rolig och lärorik! Blev faschinerad av färgernas påverkan på varandra och hur roligt det var att verkligen studera en bild och in i minsta detalj gå igenom och undersöka en bild. Perspektiv - lärorikt, tror det är viktigt eftersom det skapar ett seende. Relief - roligt och svårare än jag väntat mig. »
- ok, vissa kursmoment kändes lite märkliga, men kanske är något bra?!»
- En tråkig och oinspirerande kurs på en nivå som motsvarar högstadiets bildlektioner. Tycker att man kan förutsätta att arkitekturstudenter är intresserade av gestaltning och därmed behöver kurserna vara på lite högre nivå. Färgblocket med NCS var ok. »
- Bra att öva sig jag skulle vilja göra det mer»
- Jag tycker att färg-momenten var intressanta även om det blev lite "segt". Kartongbiten hade sin poäng men var alldeles för otydlig och flummig för min smak. Kanske hade lämpat sig bättre med en tydligare uppgiftsbeskrivning samt att arbeta två och två för att få igång en tankeprocess och ett samtal under arbetets gång...»
- Flummig men som det "ska va", i guess.»
- Rolig. Väckt många tankar kring färg och form. »
- ganska ofta svårt att greppa syftet och vara medveten om sin inlärning»
- det var kul och utvecklande, det var också riktigt givande och kul att få diskutera uppgifterna med sina klasskamrater. det är viktigare än man tror innan man har gjort det.»
- Roligt. speciellt färgen (att se hur färgen ändras (viktig kunskap dessutom!)). Sen hann man ju tröttna lite på kartong men det antar jag att ni hört innan. och jag tyckte egentligen inte att det var så farligt. »
- Intressanta uppgifter, man kunde upptäcka mycket. Tycker dock att det var lite oklart vad uppgifterna gick ut på. Det var bra att hela tiden utgå från samma vykort, det kopplade samman de olika momenten på ett bra sätt.»
- Att det är kul att experimentera undersöka och lära sig lite mer om färg.»
- Lite flummigt, men ändå intensivt och jag är säker på att jag lärt mig något som jag kan använda senare. »
- Kartongreliefen kändes ganska onödig när vi redan arbetat så mycket i kartong. Annars roligt, speciellt färgläran och att få måla i akryl. »
- rolig, ibland blev det dock lite för ycket arbete i kartong. »
- Kanske inte den roligaste kursen men den var helt okey.»
- Bra och spännande att "tvingas" arbeta med akryl, något jag aldrig gör annars. Kartongövningarna var svåra att se någon mening i till en början men senare kunde jag ändå se en slags utveckling i att experimentera med former för att "lura" ögat att få samma intryck som i de betydligt mer detaljrika vykorten.»
- Flummeri och en kurs som det känns nu inte gav mig så mycket. Dock var färgdelen bra. »
- Jag brukar längta till färg och form men intresset svalnar. Tycket nog det är basic och mycket upprepningar. »
- Väldigt trevligt! Kul att få jobba så avslappnat med en uppgift hela dagen och att få så mycket tid att diskutera och få kritik från vänner och lärare.»
- Spännande, lärorik, fick en att öppna ögonen för nya upptäckter.»
- att vi fått nosa på intressanta saker men inte hunnit förföras av dem.»

14. Vad är ditt sammanfattande intryck av kursen? CAD

- Kul med konkret kunskap. Känns viktigt och nödvändigt och ett bra pedagogiskt upplägg. »
- Samma svar här, men vill ha mer av denna kurs, fler uppgifter exempelvis.»
- Kan nog tryckas in mer kunskap»
- Enkel men jag har caddat tidigare (med CATIA). »
- Syftar till att ge en inblick i programmen, ge en grund att stå på för att sedan kunna utforska och lära sig mer på egen hand. Känner dock att det hade varit betryggande att ha någonstans att vända sig för hjälp och vägledning i programmet (CAD) om man inte tillhör den mer tekniskt begåvade delen av befolkningen.»
- Bra och utvecklande. »
- Mycket lärorikt.»
- Bra planering, organisation och struktur. Bra kvalité hos lärare samt bra feedback.»
- Här fås en kunskap som går att definiera i ord och det känns ganska skönt. En givande kurs som bör hållas intakt.»
- Toppen roligt! Jag har alltid haft dålig kunskap när det kommer till datorer och känner mig därför stolt över att ha kunnat skapa detta projekt. Känns extremt viktigt och lärande inför framtiden.»
- roligt och känns användbart. Mer tid med lärare i Photoshop/sketch up skulle vara fint som sagt var. AutoCAD-delen kändes som mer rimlig i tid men ändå effektiv. »
- Helt ok. Effektiv... Saknade mer information om rendering (och att det inte fanns program för att rendera på skolan?) »
- kunskapsspäckat, annars som ovan»
- Bra grundläggande introduktion till verktyget. Att jag personligen tycker att arbetssättet att arbeta i olika program för 2d och 3d känns som ett otroligt tidsödande process är en annan sak. Tror knappast att jag kommer att använda AutoCAD i fortsättningen. Bra undervisning och kul med projektformen och inte bara "kalkering"...»
- Superbra, lärorik, men alldeles för stressig...»
- Mycket bra. Tydliga instruktioner och man utgick från att ingen hade förkunskaper. Detta kändes jättebra.»
- det känns som nån slags introduktion. En teaser inför nått som genomförs djupare, förhoppningsvis. Detta var definitivt inte tillräckligt»
- givande och bra. helt klart nödvändig.»
- Roligare än jag trodde! och lättare än jag trodde! Känns relevant och "proffsigt". Är dock rädd att man kommer tappa kunskapen fort om man inte får anledning att hålla igång den..!»
- Bra struktur och överskådlig planering. Kul uppgifter och bra pedagogik. Jag lärde mig mycket och snabbt. »
- Jag har lärt mig ungefär vad jag förväntade.»
- CAD var en bra introduktion. Sketchup känns svårt och Photoshop väldigt svårt.»
- Bra att få grunderna i de olika programmen. Hade emellertid hellre sett att kursen var förlagd så att vi fått en chans att implementera kunskaperna i ett projekt i anslutning till kursen. »
- lite snabbt, behövs mer!»
- Väldigt givande, längtat länge efter att lära mig detta!»
- Kändes kul och handfast att få arbeta i mer arbetslivs-förankrade övningar. Kanske första gången sen utbildningens början jag kunde relatera direkt till min förutfattade bild av utbildningen. Själva kritikmomentet och feedbacken på övningarna är väldigt undermålig som jag tidigare nämnt.»
- Rolig kurs. För lite tid till kursen. »
- Mycket bra, jag har lärt mig mycket»
- Jättebra! Börjar på en nivå som passar även de mest oerfarna och slutar på en nivå där man faktiskt börjar känna att man har lite koll.»
- Lite haffsigt, lite för enkelt, kändes inte riktigt helhjärtat, lite gammaldags»
- bra grund men för få dagar.»


Kursutvärderingssystem från