ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och struktur HT10, ARK215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-02 - 2011-02-13
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och förväntningar

1. Har kursens mål och förväntningar komminicerats under kursens gång?


Framgick de av kursprogram och genom kompletterande information?

16 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»4 25%
Bra»5 31%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.93

- Peter och Kia var jätteduktiga på att förklara kursens helhet och vad som väntades, redan från dag ett. Samtidigt låg fokus på det som hände just nu i kursen. Jag tycker de gjorde ett mycket bra jobb.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 1

Att kunna förklara och använda begrepp kring byggnaders bärande stommar (tränat i samverkan med material och rumslaborationer). Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Bra»5 31%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 3.87

- Hm .... Jo .... Danskens broföreläsning passade bra in i kursen. (var den med i kursen?). Den är i alla fall bra och passar tillsammans med kursen. Sven-Olof var också en klippa att ha till hands!» (Bra)

3. Lärandemål 2

Att kunna utforma en byggnad där utformningsprocessen är ett växelspel mellan arkitektonisk gestaltning och bärande struktur. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Bra»9 56%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3.81

- svårt att få konsultation med konstruktören.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Att kunna argumentera för val av utformning (helhet och detaljer) samt material i förhållande till såväl mekaniska funktioner som arkitektoniska värden. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Bra»10 62%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 3.75

5. Lärandemål 4

Att kunna presentera förslag i fysisk och digital form. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Bra»8 50%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 4.25

- Hm ... hade varit bra med ett eget skrivbord för att kunna arbeta med modeller enklare .... Det blir en del att bära runt på. » (Ganska bra)
- fantastiskt att för första gången få jobba fritt och utvecklas i Rhino, V-ray etc.» (Mycket bra)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Lägre.»
- De var bra, tyngdpunkten låg i processen och inte i det slutgiltiga resultatet. »
- Mycket bra»
- Elevernas egna krav som vanligt stora. Lärarkrav mer moderata.»
- Kravnivån kändes förhållandevis låg.»
- Mycket bra! det är viktigt att poängtera att det man gör ska vara roligt och det lyckades ni verkligen med!»
- bra. »
- Jag tyckte allt överensstämde rätt bra. Lärarna hade en väldigt härlig inställning till oss och målen med kursen då de sa att vi skulle ha roligt och utforska och på så sätt lära oss och att de skulle finnas till hand för att hjälpa oss under den processen, vilket de också gjorde.»
- Bra nivå på krav och ambition. »
- Rätt hög, men utan det var ett problem. Kia är väldigt uppmuntrande och vi fick ju kanelbullar ...!»
- Som vid tidigare projekt var det svårt att se vilka krav som ställdes. Jag tror att mina egna krav på mitt eget arbete var högre än de som egentligen krävdes men som sagt, jag vet inte riktigt.»
- I enlighet med personlig förväntan»


Organisation och genomförande

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur har kompositionen av föreläsningar, skissövningar, handledning, eget arbete och olika typer av kritik stött utbildningens mål, nivå och ditt eget sätt att studera?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Bra»6 37%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.87

- Föreläsningar, skissövningar, eget arbete = Mycket bra. Handledning och olika typer av kritik = Ganska dåligt. Lite för mesigt. Handledare och kritiker kunde ha ansträngt sig mer för att sätta sig in i varje projekt.» (Ganska bra)
- Bitvis rörig med klarnade upp betydligt med tiden efter påtryckningar.» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar, skissövningar. Bra att börja med allmänna skissövningar. Dock blev steget till halvtidskritiken lite för stort.» (Ganska bra)
- Det funkade bra med de som höll i kursen och man fick uppbackning och svar på mail med frågor mm. » (Bra)
- Nu i efterhand känns det bra. Men det var liiiite utdraget i början då vi hade dagsskisser. En i veckan?! Jag hann glömma en hel del mellan tillfällena. När projektet började blev det mer fart igen =)» (Bra)

8. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 12%
Ganska bra»11 68%
Bra»2 12%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 3.12

- För klen kritik. Kändes som att människor med mycket kunskap censurerade sig själva. Hade gärna sett lite mer "pang på" och ärlighet.» (Ganska otillfredsställande)
- kritiktillfällena var lite få. skulle vara bra om det fanns några extra för de som önskar.» (Ganska bra)
- man skulle velat ha fler eller längre handledningstillfällen, särskilt tidigare i kursen. i början fanns det inte så många tider som vi var i klassen och då var det flera som var utan handledning flera veckor i rad.» (Ganska bra)
- Det var lite svårt med handledningen. Dels skulle man ha viljat ha något mer tillfälle med SvenOlof och sen så gick mycket tid till att förklara sitt projekt under handledningen eftersom det varierade om man hade Kia eller Peter. Ytterligare en nackdel var att det blev lite väl mycket först till kvarn och att vissa fick mer handledning, medan andra fick hoppas att det fanns någon tid kvar.» (Ganska bra)
- Duktiga handledare. Dock svårt att få tid, ffa med konstruktören.» (Ganska bra)
- Tiderna tog slut ibland.» (Ganska bra)
- Bra också med konstruktör som konsult!» (Bra)


Egna reflexioner

9. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Kursledningen var väldigt uppmuntrande och detta ledde till att studenterna vågade och ville anstränga sig mycket!»
- Dagsskisserna och tyngdpunkten på processen.»
- dagskisser»
- Studieresan var mycket bra.»
- »
- snabba beslut efter dagsskisser med tillhörande diskussioner, tillfället då vi tittade på platsen där vi skulle projektera bron var viktigt. »
- Att gemensamt diskutera placering och volymer (dagsskisser). Konstruktionsdelen av kursen. Studieresan till Köpenhamn. Gav mycket input och lärdomar. »
- Hm ... som helhet: allt. Speciellt resan till danmark. Skitbra. Det var också väldigt bra att slutkritiken låg ett par veckor innan hållf-tentan. Helst hade jag sett att sista veckan med projektet fick heltid, då det i praktiken är vad som händer ändå. Jag hade inte ens tid att handla mat sista veckan ....»
- Jag gillade upplägget med dagsskisser och halvtidskritik. Jag tycker att det var ett bra sätt för att komma igång med ett projekt.»
- Kändes bra att ha kritiker från Älvstranden/Stadsbyggnadskontoret. Studieresan gav mycket.»

10. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Öka kravnivån lite. Kanske på bekostnad av den stora uppmuntran. Men det vore bra. Tydliggöra växelspelet mellan arkitektonisk gestaltning och bärande struktur.»
- Ingen kommentar.»
- det skulle vara bra om man hade ett till inplanerat besök till platsen för att en bit in i projektet se andra saker med platsen som man kanske inte lade märket till vid det första»
- Tydligare instruktioner om hur projektet skulle redovisas tidigare, ex vad som skulle vara med och i vilken skala alternativt att man redan från början säger att dessa och dessa punkter får ni själva bestämma hur ni vill göra med.»
- Detaljritningen. Alternativt utvidga dess position i kursen. Halvtidskritiken. Ändra till antingen en konceptuell diskusition eller senarelägga den. Hur du kan arbeta med en konceptuell ide genom projektet. Även uppmuntra till kreativa konstruktionslösningar (främst genom mer handledning med konstruktör)»
- Början av kursen var som sagt lite utdragen. Innehållet var väldigt bra, men det gled isär tidsmässigt ...»
- Det enda som jag är lite besviken på är slutkritiken. Jag upplevde den som lite lam. Slutkritiken bör även det vara ett tillfälle som man lär sig utav. Våga vara lite skarpare i kritiken. Annars tycker jag att det var en riktigt lärorik och intressant kurs!»
- Försök gärna sätta upp alla handledningstider på en gång och ge ett rekommenderat antal handledningstillfällen. Då slipper man "ruscha" för de första tiderna. Gärna två/tre handledare på plats vid första tillfället så att alla får en tid och kan påbörja projektet.»

11. Helhetsomdöme och kursens relevans i utbildningen

Plats för fria kommentarer

- En riktig AT-kurs!»
- Mycket bra och lärorik kurs. Fick mycket snabbt och enkelt en bra idé för de enklare brärande systemen för en bro.»
- Bra kurs med god potential.»
- jag är mycket nöjd med kursen! Tack!»
- Väldigt bra. Så bra att Kia var så positiv och det kändes som att hon var där för oss och inget annat. Man lärde sig mycket och de tog tillvara var och ens idéer utan att säga det ska vara si och så. »
- Bra och engagerade kursansvariga. »
- Skitbra kurs!»Kursutvärderingssystem från