ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Samhällsplanering HT10 (ARK325)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-01 - 2011-02-14
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

11 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 27%
Ja, det framgick ganska bra»6 54%
Bra»2 18%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.9

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Bra»8 72%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Väldigt tråkigt att analysen bara försvann,den gjordes med diskuterades aldrig» (Ganska bra)
- Bra med den förberedande stadsanalysen (som vi dock aldrig hängde upp vilket kan varit lite merarbete för presentation som aldrig visades upp för vissa)» (Bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»2 20%
Bra»4 40%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.3

- Detta mål kommer inte jag ihåg behandlades under kursen» (Ganska dåligt)
- Just att värdera projekt var oklart och väldigt subjektivt. Se vidare "handledning och kritik".» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»3 27%
Bra»6 54%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- Vi gjorde ju planscher...» (Ganska bra)
- En mycket bra, trevlig och läraktig rundtur i Göteborg!» (Mycket bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Bra»5 45%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Ja...» (Ganska bra)
- Bra extern föreläsare om trafik.» (Bra)
- Bra med fokus på gatumått etc.» (Bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»2 18%
Bra»6 54%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.81

- Kanske ska man ta in en lärare som vill lära ut istället för en som bara är bitter.» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt lärorikt att lära sig läsa/rita en detaljplan» (Bra)
- Bra föreläsare i Laga karta.» (Bra)
- Cecilia Strömer var verkligen toppen.» (Bra)
- Märktes tidigt att detaljplanen och dess förståelse var viktigt. Cecilia Strömer fungerade väldigt bra som föreläsare för det.» (Mycket bra)
- Cecilia var väldigt bra, lärde ut och förklarade på ett bra sätt. Skönt att hon vågade säga emot och stå för det hon tror på» (Mycket bra)

7. Lärandemål 6

Kursen sjätte lärandemål är att ha känndom om förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»5 45%
Bra»5 45%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Nån föreläsning» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar av Anders Hagson.» (Bra)

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Det var bra, dcok lite tid till projektet att verkligen gå in på djupet och skapa något nytt.»
- Den kändes ganska låg men med ett högt tempo»
- Okej. Oklart om ambitions- och kravnivå, som ofta annars. »
- Svårighetsgraden på det individuella projektet var alldeles för hög.»
- Det var svårt att hantera alla platsspecifika faktorer. Handikappsanpassning skulle göras på ett mycket lutande däck, garage, sikt utan att skymma, ej uppdaterade kartor som sedan ändrades. Det var svårt att leva upp till alla dessa krav och förväntningar samtidigt.»
- bra bra»
- Bra ställda krav. Möjligen dåligt disponerat tid av eleverna. Väldigt ont om tid sista veckan för presentation då klassen satt 50-80 timmar var (inkl hela helgen innan)»
- Enda problemet var att vi hade typ tre veckor till hela projektet, där sista veckan går till produktion. Jag tycker att ambitionsnivån var bra, men det var svårt att initiera och rita igenom ett projekt på två veckor.»
- Lagom kravnivå. Lägre än andra kursers ambitionsnivå.»
- Det hade varit bättre att fokusera på färre moment och göra dom bra än att göra många moment halvbra. Lärarnas krav var bra.»
- Lagom»

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

11 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»3 27%
Bra»6 54%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.9

- Examinatorn visade sig knappt så det var svårt med frågor. Annars skulle det behövts fler handledningstillfällen.» (Ganska bra)
- Det blev väldigt mycket att göra på slutet, oavsett hur bra man hade hängt med i början.» (Ganska bra)

10. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»4 36%
Bra»5 45%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.81

- Skulle gärna haft lite mer handledningstillfällen och lite "hårdare" handledare» (Ganska bra)
- Nja... » (Ganska bra)
- Det var god handledning till detaljplanen.» (Ganska bra)
- Viss slutkritik uteblev och kom först denna vecka. Övrig handledning ok. Hade gärna velat ha längre handledning.» (Ganska bra)
- Saknade ordentliga kartor och planer, ritningar. De kom för sent, efter att man hade berkligen behövt dem.» (Bra)

11. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»5 45%
Bra»4 36%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.72

- Se ovan, hörde från den kritikgrupp som hade Anna som kritiker att det hade varit väldigt bra och att fler elever hade varit delaktiga i kritikdiskussionen, hade gärna velat ha mer av det i den andra kritikgruppen!» (Ganska bra)
- Mejlet som droppade in igår kändes både relevant och konstruktiv. Både handledning och kritik kändes däremot som om den upprepa sig själv mycket och blev mer långtråkig än relevant och konstruktiv.» (Ganska bra)
- Största delen av kritiken var relevant och konstruktiv. Halva kritikgruppen visade sig dock få väldigt likartade projekt i slutändan, medan den andra gruppen var mer varierad. De olika handledarnas/kritikernas åsikter gick isär ganska mycket, vilket jag kände påverkade mitt projekt negativt.» (Ganska bra)
- Jag fick väldigt objektiv handledning. Det kändes som att man blev ganska styrd mot sitt slutmål.» (Ganska bra)
- Handledningen med Anna var bra, Mikael var inte så bra kritiker,det kändes som att det bara fanns ett sätt att göra det på, hans sätt. Han är bra som föreläsare» (Ganska bra)
- Handledaren tyckte väldigt mycket...» (Bra)
- Handledningen var lite svårhanterbar, eftersom det fanns en stark känsla hos handledaren att "det är det här sättet som är det rätta". Det kändes fel. Min kritik med Anna var dock riktigt bra, en sammanfattning och tolkning av projektet följdes av kritik och sedan en öppen fråga om varje projekt som inledning till en diskussion. Ett av de bästa kritiktillfällena jag haft! » (Bra)
- Handledningen var bra, kritiken mindre bra.» (Bra)
- vill ändå ha mer » (Mycket bra)

12. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- ...»
- De externa föreläsarna, de var mycket bra och, som det verjade, kunniga inom sitt område.»
- Stadsrundvandringen och föreläsandet om detaljplan.»
- Den är bra strukturerad och tydlig som kurs. En del kurser känns mer flummiga och svårgreppbara. Bra med tydliga scheman och handledningstider.»
- stadspromenad med mikael ekegren»
- Grupparbetet och stadsvandringen gav mycket. Överlag bra kursupplägg med föreläsningar i början och eget arbete sedan.»
- Stadsvandringen»
- Stadsvandringen»

13. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Tråkigt att det inte blev någon uppföljning på platsnalysen! Konstigt att man kan få poäng för något som ingen kollar upp att man gjort! »
- En bättre plats, den vi hade nu var väldigt svår med moment som kändes onödiga.»
- Utveckla: platsen som väljs. Denna var väldigt svår, mycket arbete fick läggas ned på att enbart få det att funka med alla höjdnivåer och överdäckningar.»
- Detta har inte varit en kurs i stadsplanering, utan en kurs i Riksbyggens förslag i Masthugget. Till nästa år bör inte kursen fokusera så tydligt på en lösning (i detta fallet att området skulle lösas med överdäckning). Detta är speciellt viktigt när det så tydligt finns flera olika lösningar på problemet.»
- Viktigt att förbereda underlaget för platsen innan så att informationen inte ändras flera veckor senare då det är för sent att ändra och hela projektet påverkas negativt. Låt handledarna turas om så man får olika synvinklar i ett tidigare skede. Jag hade gärna fått åsikterna (från den andra handledaren) vid kritiktillfället mycket tidigare i projektet. Då hade jag förmodligen vågat stå på mig och behållit min grundidé istället för att försöka anpassa den till ett likriktat tankesätt.»
- vet ej »
- Ha ett projekt som inte är så komplext. Då vi bara har en kurs i samhällsplanering kändes det inte jättekul att få en så pass svår uppgift. Tråkigt när kritikern redan innan har bestämt sig exakt för vad som kan byggas på området och exakt var. Att kritikern inte har en öppen inställning och försöker se kvalitéer i de projekt som presenteras som inte är sådana som han vill att de ska vara.»
- Gruppanalysen »
- Anders borde arbeta på att bli mer tillmötesgående och försöka bli bättre på att ta kritik. Alla förslag till förbättringar får svaret "det går inte, jag är ostrukrurerad och det går inte att göra något åt"»Kursutvärderingssystem från