ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement M2 2010, TME035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-25 - 2011-02-08
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden. Tänk på att du läste två kurser samt att en normal arbetsvecka är minst 40 timmar.

64 svarande

Högst 15 timmar»5 7%
Cirka 20 timmar»9 14%
Cirka 25 timmar»21 32%
Cirka 30 timmar»22 34%
Minst 35 timmar»7 10%

Genomsnitt: 3.26

- Stor variation från vecka till vecka» (Högst 15 timmar)
- Inlämingsuppgifterna (framför allt första) tog väldigt mycket tid men underlättade tentamensinläsningen så jag tyckte det var rimligt.» (Cirka 25 timmar)
- Konstruktionsuppgifterna tog mycket tid (20h/vecka)» (Cirka 25 timmar)
- Projekten tog mycket tid» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

64 svarande

0% (0-2 st)»0 0%
25% (3-5 st)»0 0%
50% (6-9 st)»5 7%
75% (10-13 st)»25 39%
100% (Samtliga)»34 53%

Genomsnitt: 4.45

3. Ungefär hur stor del av räkneövningarna har du deltagit i?

64 svarande

0% (0 st)»1 1%
25% (1-2 st)»27 42%
50% (3-4 st)»17 26%
75% (5-6 st)»11 17%
100% (Samtliga 7st)»8 12%

Genomsnitt: 2.96

- Bra format med stor sal, men den som håller i övningarna förväntas kunna förklara annars är det bara slöseri med tid.» (25% (1-2 st))
- Man kunde lika gärna kolla i facit eftersom övningsledaren mer eller minde skrev av facit. » (25% (1-2 st))
- Kändes inte förberett, kan vara bra och kunna förklara det man gör - inte bara att man gör så och jag vet inte varför.» (25% (1-2 st))
- Ansåg det lite onödigt, då det till de flesta uppgifterna fanns bra lösningar i boken. » (25% (1-2 st))
- Riktigt dåliga räkneövningar, läraren är omväxlande alldeles för långsam, omväxlande alldeles för stressad, vilket gör att man blir ofokuserad.. Känns lite som att man kunde göra det lika bra genom att läsa anteckningarna själv.» (25% (1-2 st))
- Övningsledaren var undermålig. » (25% (1-2 st))
- De var inte bra.» (25% (1-2 st))
- Kass övningsledare,kunde inte svara på en enda fråga. Verkade som han inte kunde ämnet över huvud taget?» (25% (1-2 st))
- De var lite för stressiga för att man skulle få ut något av dem. Erik hann inte svara på frågor utan fick mest hetsa igenom allt. Göran var kanon däremot.» (50% (3-4 st))
- Erik behöver förbättra sin pedagogik. Gick långsamt fram och fokus låg på matten istället för metod för att lösa uppgiften vilket gjorde dem mycket tråkiga och ganska meningslösa.» (50% (3-4 st))
- Lite onödiga, fanns tydlig lösningsgång som framställdes bättre i boken är på räkneövningen» (50% (3-4 st))
- Tyvärr var ledaren inte tillräcklig bra förberedt, vilket ofte gav lite oklara genomgångar» (75% (5-6 st))
- Trots att jag nästan alltid var där måste jag säga att räkneövningarna var alldeles för dåliga. Ledaren var för dåligt förbered och det gick för långsamt!» (75% (5-6 st))

4. Ungefär hur stor del av räknestugorna har du deltagit i?

62 svarande

0% (0 st)»17 27%
25% (1-2 st)»18 29%
50% (3-4 st)»12 19%
75% (5-6 st)»7 11%
100% (Samtliga 7st)»8 12%

Genomsnitt: 2.53

- Bra grej!» (75% (5-6 st))

5. Ungefär hur stor del av konstruktionsövningarna har du deltagit i?

64 svarande

0% (0 st)»1 1%
25% (2-4 st)»0 0%
50% (5-8 st)»2 3%
75% (9-12 st)»10 15%
100% (Samtliga)»51 79%

Genomsnitt: 4.71

- Det trodde jag var obligatoriskt.» (100% (Samtliga))


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurspm

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 23%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 51%

Genomsnitt: 3.03

- Fick en bra inblick i vad kursen skulle innehålla» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Måluppfyllnad rullningslager (inkl axelutformning)

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Mycketväl!»
- Väl»
- ska man komma ihåg målen utantill?»

Konstruera en lagring (med styr- och frigående lager eller med koniska lager).
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»4 7%
Väl»20 36%
Mycket väl»30 54%

Genomsnitt: 4.43

Välja lagertyp beroende på tillämpning (kul, rull, sfäriska, koniska eller vinkelkontakt).
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»10 18%
Väl»20 36%
Mycket väl»23 41%

Genomsnitt: 4.16

Beskriva de främsta för och nackdelarna med rullningslager jämfört med glidlager.
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 9%
Ganska väl»17 30%
Väl»19 34%
Mycket väl»14 25%

Genomsnitt: 3.76

Förklara varför att tätningar krävs.
55 svarande

Inte alls»2 3%
Något»11 20%
Ganska väl»11 20%
Väl»18 32%
Mycket väl»13 23%

Genomsnitt: 3.52

Beräkna ekvivalent lagerlast, P.
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»3 5%
Väl»7 12%
Mycket väl»44 80%

Genomsnitt: 4.7

Beräkna lagerlivslängd, nominell enligt ISO och enligt den nya teorin med hänsyn till smörjförhållanden (a_skf).
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»1 1%
Väl»7 12%
Mycket väl»47 85%

Genomsnitt: 4.83

Beräkna livslängd för lagerkomplex.
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»3 5%
Väl»9 16%
Mycket väl»43 78%

Genomsnitt: 4.72

Beräkna livslängd vid olika över-levnadssannolikheter
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»3 5%
Väl»13 23%
Mycket väl»39 70%

Genomsnitt: 4.65

Beräkna livslängd vid varierade last.
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»6 10%
Väl»11 20%
Mycket väl»37 67%

Genomsnitt: 4.52

Konstruera en axel med hänsyn till utmattning och kälverkan. (spänningskoncentrationer, yt- och dimensionsfaktor).
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 9%
Ganska väl»9 16%
Väl»22 40%
Mycket väl»19 34%

Genomsnitt: 4

8. Måluppfyllnad hydrodynamiskt smorda glidlager

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Väl»

Förklara hur Reynolds ekvation kan användas för att härleda bärighet.
55 svarande

Inte alls»7 12%
Något»13 23%
Ganska väl»18 32%
Väl»13 23%
Mycket väl»4 7%

Genomsnitt: 2.89

Beskriva de främsta för och nackdelarna med glidlager jämfört med rullningslager.
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 10%
Ganska väl»19 34%
Väl»20 36%
Mycket väl»10 18%

Genomsnitt: 3.61

Beräkna relevanta storheter för hydrodynamiskt smorda block- och radiallager med hjälp av diagram.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»8 14%
Väl»16 29%
Mycket väl»29 53%

Genomsnitt: 4.35

Konstruera en hydrodynamisk glidlagring genom att hantera konstruktionsparametrar (och dimensionslösa grupper).
53 svarande

Inte alls»1 1%
Något»3 5%
Ganska väl»12 22%
Väl»17 32%
Mycket väl»20 37%

Genomsnitt: 3.98

9. Skruvförband

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Väl»

Beskriva allmänna definitioner, begrepp och standards. Beskriva gängans geometri och friktionens varierande.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 7%
Ganska väl»11 20%
Väl»23 42%
Mycket väl»16 29%

Genomsnitt: 3.94

Förklara skruvförbands funktion och princip genom att upprätta ett principiellt F,δ,,,,,-diagram.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»10 18%
Väl»17 31%
Mycket väl»26 48%

Genomsnitt: 4.25

Förklara hur man genom förspänning kan omfördela en yttre pålagd last i ett skruvförband amt hur inverkan av styvheter styr detta fenomen.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»7 12%
Väl»26 48%
Mycket väl»20 37%

Genomsnitt: 4.2

Förklara skillnaden mellan beräkningsmässiga och konstruktionsmässiga styvheter. Beräkna skruvstyvhet och underlagsstyvhet.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»8 14%
Väl»16 29%
Mycket väl»30 55%

Genomsnitt: 4.4

Beräkna förspänningskraft, skruvkraft och underlagskraft.
53 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»4 7%
Väl»15 28%
Mycket väl»33 62%

Genomsnitt: 4.5

Förklara hur sättning påverkar skruvförband. Beräkna bestämma när glapp inträder och kompensera för detta.
53 svarande

Inte alls»1 1%
Något»0 0%
Ganska väl»8 15%
Väl»20 37%
Mycket väl»24 45%

Genomsnitt: 4.24

Välja olika hållfasthetsklasser på skruvar (kvalitetsklasser, 4.6, 8.8, 10.9, 12.9) med hänsyn till utmattning (mitt- och amplitudspänningar) och hållfasthet.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 7%
Ganska väl»6 11%
Väl»14 25%
Mycket väl»30 55%

Genomsnitt: 4.29

Beräkna uppkomna relevanta spänningar i skruvförband.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 5%
Ganska väl»8 14%
Väl»20 37%
Mycket väl»23 42%

Genomsnitt: 4.16

Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligger.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 7%
Ganska väl»11 20%
Väl»23 42%
Mycket väl»16 29%

Genomsnitt: 3.94

Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»5 9%
Väl»16 29%
Mycket väl»33 61%

Genomsnitt: 4.51

Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall.
54 svarande

Inte alls»2 3%
Något»2 3%
Ganska väl»9 16%
Väl»19 35%
Mycket väl»22 40%

Genomsnitt: 4.05

10. Fjädrar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Har arbetat mycket lite med detta»
- Väl»

Förklara hur elastiska deformationer och spänning utnyttjas för energilagring eller kraftupptagning. Beskriva standards för utformning och dimensionering (utmattning).
53 svarande

Inte alls»1 1%
Något»11 20%
Ganska väl»18 33%
Väl»17 32%
Mycket väl»6 11%

Genomsnitt: 3.3

Kunna tillämpa tillvägagångssätt vid dimensionering.
53 svarande

Inte alls»2 3%
Något»7 13%
Ganska väl»18 33%
Väl»17 32%
Mycket väl»9 16%

Genomsnitt: 3.45

Konstruera en lämplig fjäder utgående från randvillkor för funktion. Beräkna erforderlig linjär fjäderkonstant och förspänning för samma applikation. Beräkna fri längd och risk för knäckning.
53 svarande

Inte alls»2 3%
Något»8 15%
Ganska väl»14 26%
Väl»19 35%
Mycket väl»10 18%

Genomsnitt: 3.5

Beräkna uppkomna spänningar, skjuv- och effektiv- (pga krökning).
53 svarande

Inte alls»4 7%
Något»9 16%
Ganska väl»13 24%
Väl»20 37%
Mycket väl»7 13%

Genomsnitt: 3.32


33 svarande

Inte alls»6 18%
Något»4 12%
Ganska väl»7 21%
Väl»8 24%
Mycket väl»8 24%

Genomsnitt: 3.24


32 svarande

Inte alls»6 18%
Något»4 12%
Ganska väl»9 28%
Väl»6 18%
Mycket väl»7 21%

Genomsnitt: 3.12

11. Remväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Mycket prat och lite skriva på föreläsningarna... Svårt att hänga med.»
- Har arbetat mycket lite med detta»
- Väl»

Beskriva olika remtyper och standards. Olika varianter av förspänning för remväxlar. Olika möjliga konstruktionssätt/principer.
52 svarande

Inte alls»2 3%
Något»8 15%
Ganska väl»18 34%
Väl»15 28%
Mycket väl»9 17%

Genomsnitt: 3.4

Förklara de främsta för- och nackdelarna med remväxlar jämfört med kuggväxlar.
52 svarande

Inte alls»3 5%
Något»6 11%
Ganska väl»20 38%
Väl»13 25%
Mycket väl»10 19%

Genomsnitt: 3.4

Förklara varför/att utväxlingen för en remväxel ej är helt exakt/synkron.
52 svarande

Inte alls»4 7%
Något»4 7%
Ganska väl»16 30%
Väl»11 21%
Mycket väl»17 32%

Genomsnitt: 3.63

Beräkna relevanta storheter ur remväxelns geometri (axelavstånd, remlängd, omslutningsvinklar mm)
52 svarande

Inte alls»2 3%
Något»3 5%
Ganska väl»15 28%
Väl»15 28%
Mycket väl»17 32%

Genomsnitt: 3.8

Kunna tillämpa (teckna) moment- och effektjämvikter.
52 svarande

Inte alls»2 3%
Något»4 7%
Ganska väl»10 19%
Väl»19 36%
Mycket väl»17 32%

Genomsnitt: 3.86

Förklara att en remväxel är en kraftbetingad transmission och som därför kräver förspänning. Beräkna erforderlig förspänning.
52 svarande

Inte alls»3 5%
Något»7 13%
Ganska väl»14 26%
Väl»14 26%
Mycket väl»14 26%

Genomsnitt: 3.55

Härleda (bevisa) kraftvariation längs en flatrem samt kunna tillämpa Eytelweins ekvation.
52 svarande

Inte alls»4 7%
Något»10 19%
Ganska väl»10 19%
Väl»21 40%
Mycket väl»7 13%

Genomsnitt: 3.32

Beräkna när slirning inträder. Förklara vad begreppen glidzon och vilozon innebär.
52 svarande

Inte alls»4 7%
Något»5 9%
Ganska väl»16 30%
Väl»18 34%
Mycket väl»9 17%

Genomsnitt: 3.44

Förklara hur det skenbara friktionstalet används för kilrem.
52 svarande

Inte alls»3 5%
Något»12 23%
Ganska väl»14 26%
Väl»11 21%
Mycket väl»12 23%

Genomsnitt: 3.32

Beräkna belastningsgraden.
52 svarande

Inte alls»4 7%
Något»9 17%
Ganska väl»19 36%
Väl»12 23%
Mycket väl»8 15%

Genomsnitt: 3.21

12. Kuggväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Hann inte med»
- Har inte arbetat med detta över huvud taget»
- För lite tid på detta och det tror jag nog att ni märkte när ni rättade tentorna.»
- Väl»

Beskriva tillverkningsmetoder. Beskriva geometriska standards och standards för hållfasthets-dimensionering.
53 svarande

Inte alls»8 15%
Något»15 28%
Ganska väl»10 18%
Väl»14 26%
Mycket väl»6 11%

Genomsnitt: 2.9

Förklara de främsta för- och nackdelarna med kuggväxlar jämfört med remväxlar.
53 svarande

Inte alls»6 11%
Något»11 20%
Ganska väl»15 28%
Väl»11 20%
Mycket väl»10 18%

Genomsnitt: 3.15

Beräkna utväxling.
53 svarande

Inte alls»3 5%
Något»7 13%
Ganska väl»15 28%
Väl»9 16%
Mycket väl»19 35%

Genomsnitt: 3.64

Förklara begreppet ”,,Involuta”,,.
53 svarande

Inte alls»8 15%
Något»14 26%
Ganska väl»13 24%
Väl»11 20%
Mycket väl»7 13%

Genomsnitt: 2.9

Beräkna referensaxelavstånd.
53 svarande

Inte alls»6 11%
Något»11 20%
Ganska väl»14 26%
Väl»13 24%
Mycket väl»9 16%

Genomsnitt: 3.15

Kunna tillämpa Fölmer’,,s ekvation.
53 svarande

Inte alls»7 13%
Något»13 24%
Ganska väl»14 26%
Väl»10 18%
Mycket väl»9 16%

Genomsnitt: 3.01

Konstruera en pricipiell växellåda med flera växelsteg på två parallella axlar
53 svarande

Inte alls»8 15%
Något»21 39%
Ganska väl»10 18%
Väl»8 15%
Mycket väl»6 11%

Genomsnitt: 2.67

Beräkna axelavstånd och ingreppsvinkeln för samverkande kugghjul.
52 svarande

Inte alls»7 13%
Något»16 30%
Ganska väl»13 25%
Väl»7 13%
Mycket väl»9 17%

Genomsnitt: 2.9

Förklara vad profilförskjutning innebär och hur detta används (positiv ger starkare kugg).
53 svarande

Inte alls»6 11%
Något»18 33%
Ganska väl»13 24%
Väl»4 7%
Mycket väl»12 22%

Genomsnitt: 2.96

Förklara kriterierna för spetskugg och underskärning.
53 svarande

Inte alls»7 13%
Något»16 30%
Ganska väl»12 22%
Väl»10 18%
Mycket väl»8 15%

Genomsnitt: 2.92

Beräkna ingreppstal och om risk för interferens föreligger.
53 svarande

Inte alls»7 13%
Något»23 43%
Ganska väl»7 13%
Väl»9 16%
Mycket väl»7 13%

Genomsnitt: 2.73

13. Bromsar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Väl»

Beskriva utförandeformer av block, skiv-, back- och bandbromsar (mycket stora likheter med kopplingar).
53 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 9%
Ganska väl»13 24%
Väl»15 28%
Mycket väl»20 37%

Genomsnitt: 3.94

Förklara de främsta för- och nackdelarna för back- respektive skivbromsar.
53 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 15%
Ganska väl»17 32%
Väl»10 18%
Mycket väl»18 33%

Genomsnitt: 3.71

Kunna tillämpa erforderliga ekvationer för att beskriva ett inbromsningsförlopp.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»11 21%
Väl»16 31%
Mycket väl»23 45%

Genomsnitt: 4.19

Kunna tillämpa Archard’,s nötningslag för att beräkna tryckfördelningen pga slitage i skiv- och backbromsar.
53 svarande

Inte alls»1 1%
Något»5 9%
Ganska väl»14 26%
Väl»12 22%
Mycket väl»21 39%

Genomsnitt: 3.88

Kunna tillämpa jämvikter för bromsar med (yt)integraler.
52 svarande

Inte alls»1 1%
Något»9 17%
Ganska väl»12 23%
Väl»12 23%
Mycket väl»18 34%

Genomsnitt: 3.71

Beräkna bromsmoment, ansättningskraft samt ansättningskraftens läge.
53 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»14 26%
Väl»11 20%
Mycket väl»27 50%

Genomsnitt: 4.2

Kunna tillämpa energi- eller effektbalans för att beräkna temperaturökningen i en broms.
53 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»12 22%
Väl»11 20%
Mycket väl»29 54%

Genomsnitt: 4.28

Förklara hur ett fordons rörelseekvationer omfördelar kontaktkrafter och att broms-momenten måste anpassas för att bibehålla stabilitet.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 7%
Ganska väl»18 35%
Väl»13 25%
Mycket väl»16 31%

Genomsnitt: 3.8

14. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»55 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.98

- Men man fick lägga ner extremt mycket arbete.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Den tid man lade ner på kursen är mer än de poäng som kursen representerar!» (Nej, målen är för högt ställda)

15. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 27%
Ja, i hög grad»45 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Ganska många väl kluriga uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Störde mig på att det stod en felaktig rekommendation på lager i tentans första uppgift. Slarv! » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

16. Till hur stor hjälp har förläsningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 14%
Ganska stor»40 62%
Mycket stor»15 23%

Genomsnitt: 3.09

- Framför allt har de satt det vi lär oss i ett sammanhang och kopplat det till verkligheten.» (Ganska stor)
- Inget att klaga på» (Ganska stor)
- De föreläsningar som Magnus Evertsson var bra.» (Ganska stor)
- Se kommentar ovan ang kuggväxlar/remväxlar. (=Skriv mer, inte bara prata /visa OH)» (Mycket stor)
- Magnus e Kung! Jättebra föreläsare. Bästa vi haft hittills!» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»35 54%
Ganska liten»18 28%
Ganska stor»7 10%
Mycket stor»4 6%

Genomsnitt: 1.68

- Jag tycker att han som höll i räkneövningrarna var dålig. Han kunde inte svara på frågor och skrev i stort sett av facit. Det gav lika mycket att läsa facit.» (Mycket liten)
- Erik Hulthén levde inte upp till kraven man bör ställa på en övningsledare. Jag tror han behöver läsa på lite (mycket) och förbereda sig bättre inför övningarna, för nu var det bara pinsamt att vara där. Jag anser det rimligt att övningsledaren i alla fall har förstått de problem han ska redovisa, men så var verkade inte fallet vara här alla gånger. Deltagarantalet på dessa övningar kanske ger en liten hint om kvalitén på dem?» (Mycket liten)
- På ett sätt var dom jätte bra för min inlärning. Jag blev tvungen att lära mig räkna kursen på egen hand. Det kändes som att Erik Hultén kom helt oförberedd till övningarna. Det blev ofta fel trots att det gick så långsamt och han funderade långa perioder över saker som jag och de andra runt mig tyckte var hyffsat simpla. För att man ska gå på en demo krävs att man får lära sig nya verktyg för att lösa problem på olika sätt. Jag tycker också att problem och lösningar ska jämföras med verkliga applikationer och att man ska få lära sig vad som är rimligt att komma fram till.» (Mycket liten)
- inte bra.» (Mycket liten)
- Högläsning ur bokens facit. Stundtals röriga genomgångar med för många småfel.» (Mycket liten)
- Om räkneövningarna menas med övningarna i föreläsningssal. Det verkade som om han inte hade räknat talen själv. kunde fundera på en fråga i 5-10 min och sen ändå inte ge något svar.» (Mycket liten)
- Inte för att jag redan kunde det, utan för att de inte var bra. Man måste vara duktig på att förklara om man skall ha sådana övningar.» (Mycket liten)
- På ett ställe som chalmers kan man ju anse att en räkneövningsledare åtminstone borde vara påläst och förberedd på det han ska räkna på. Om en räkneövning ska vara enbart att man skriver av det ledaren skriver på tavlan så kan ju lika gärna lösningarna läggas ut på kurshemsidan direkt. En indikation på att det inte bara är jag som är missnöjd är att på dom sista räkneövningarna så satt det som max 15 personer därinne och sov.» (Mycket liten)

18. Till hur stor hjälp har konstruktionsövningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»14 21%
Mycket stor»48 75%

Genomsnitt: 3.71

- Handledaren så inte så mycket...» (Ganska liten)
- Göran Brännare är bäst!» (Mycket stor)
- Men de har varit mycket omfattande och krävt mycket arbete. Man lärde sig mycket dock!» (Mycket stor)
- Bra idé. Men väl mycket jobb och mycket PET i inlämningarna. » (Mycket stor)
- Det jag lärt mig mest av i kursen.» (Mycket stor)
- Mycket bra !» (Mycket stor)
- Samtidigt riktigt jobbig.» (Mycket stor)
- fast för tajt i slutet. då ville man mer lägga tid på inför tentan» (Mycket stor)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»14 21%
Ganska stor»33 51%
Mycket stor»16 25%

Genomsnitt: 3

- Mycket fel i maskinelementboken (övningar) och ibland är frågorna inte så relevanta.» (Ganska stor)
- räkneboken är konstig. dåligt facit, vågade inte lita på det. och är olikt hur tentan såg ut sen..» (Ganska stor)
- Fantastisk litteratur» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

64 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»38 59%
Mycket bra»20 31%

Genomsnitt: 3.18

- KATASTROF 1. Dugga-resultat kom OACCEPTABELT sent. 2. Granskining stod ej utsatt på tentates. 3. FELSKRIVNING på tenta. INTE OKEJ.» (Mycket dåligt)
- Har ibland gått lite lång tid innan resultat har kommit ut» (Ganska dåligt)
- Allt tog så lång tid. T.ex. att få poängem på övningstentan..» (Ganska dåligt)
- Mycket förseningar av att lägga upp saker på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»13 20%
Mycket bra»42 67%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 3.69

- Stort plus till Brännare. Men frågan blir ju varför ni övriga låser in er på er institution och är nästintill omöjliga att komma åt. (se och lär av Mekanik)» (Ganska dåliga)
- Vissa lärare verkar ibland okunniga» (Ganska dåliga)
- Fler handledare till konstruktionsövningarna hade inte skadat.» (Ganska bra)
- Tycker det är dumt att er våning är låst. Känns inte så öppet och inbjudande som man blivit van vid från mek-kurserna(och deras våning). Men då Brännare har varit lätt att få tag i har det ändå fungerat bra!» (Ganska bra)
- Göran Brännare är en eldsjäl. Många utnyttjar tyvärr hans hjälpsamhet.» (Mycket bra)
- Göran Brännare återigen, helt fantastisk!» (Mycket bra)
- Göran Brännare förtjänar massa beröm för sin hjälpsamhet. Kanske fick man ibland lite väl mycket hjälp så att det var lättare att fråga än att fundera själv.» (Mycket bra)
- Bara att gå och fråga någon övningsledare.» (Mycket bra)
- Göran är en sådan tillgång för oss studenter!» (Mycket bra)
- Var väldigt lätt att komma och fråga saker hos Göran B.» (Mycket bra)
- Brännare mycket bra» (Mycket bra)
- Brännare tar sig verkligen tid att hjälpa, men är kanske inte lika duktig på att föreläsa» (Mycket bra)
- Göran Brännare var ofta tillgänglig för frågor vilket var mycket uppskatat.» (Mycket bra)

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

63 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»9 14%
Mycket bra»51 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Det var mest jag själv som fick jobba i konstruktionsövningarna, den andre hjälpte inte till så mycket tyvärr.» (Ganska bra)

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 26%
Hög»35 54%
För hög»12 18%

Genomsnitt: 3.92

- Högre än materialen, men ändå lagom.» (Lagom)
- Kunde lagts ännu mer tryck då det är en väsentlig del av maskinteknik enligt mig, dock var tentan knepig så vet inte» (Lagom)
- Kanske kan man skära ner på inlämningarna till 2 st istället? 3 var lite för mycket och lite för stressigt att få rättade innan tentan.» (Hög)
- Man fick lägga mer väldigt mycket jobb på inlämningsuppgifterna men man lärde sig väldigt mycket!» (Hög)
- Den var väldigt ojämn. Speciellt under första konstruktionsövningen var den väldigt hög. Men visst, det ska inte vara enkelt att ta sig igenom en chalmersutbildning. » (Hög)
- Omfattande arbete krävdes på konstruktionsövningarna.» (Hög)
- Projekten tog mycket tid» (Hög)
- Konstruktionsövningarna var bra men första var för stor. Tog VÄLDIGT mycket tid. Själva uppgifterna var bra men rapportskrivandet tog mycket tid och kändes överflödigt.» (För hög)
- Något stora projekt.» (För hög)
- Tog för mycket tid från den andra kursen som vi läste parallellt.» (För hög)
- Konstruktionsuppgifterna tog ALL tid!» (För hög)
- Ämnesområdet kändes helt nytt för mig. Det krävdes mycket tid av mig för att jag skulle kunna klara av kursen. Konstruktionsuppgifterna var svåra. Svårt, nytt, mycket! Men jag lärde mig massor.» (För hög)

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»18 28%
Hög»32 50%
För hög»12 19%

Genomsnitt: 3.87

- Kursen i ME tog upp mycket tid och materialteknik del B blev lidande. » (För hög)
- Maskinelementet tog mer tid än vad som kändes rimmligt. all min vakna tid gick till Maskinelement för att jag skulle hänga med i kursen och lyckas med alla deadline, vilket gjorde att materialtekniken fick lida.» (För hög)


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»10 15%
Gott»36 56%
Mycket gott»17 26%

Genomsnitt: 4.07

- Räkneövningarna drar ner det ordentligt» (Godkänt)
- Intressant ämne, men se över det praktiska.» (Gott)
- Kul nu efteråt när man förstår mer, men väldigt slitigt under tiden.» (Gott)
- Definitivt den roligaste vi läst hittills» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsövningerna»
- Magnus Evertsson och böckerna»
- Robert och Brännare som handledare!»
- konstruktionsuppgifterna»
- konstruktionsuppgifterna. det var ju de uppgifterna som behandlade samma maskinelement som man spikade på tentan sen.»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Göran Brännare. Och konstruktionsövningarna!»
- Konstruktionsövningarna, men eventuellt ta bort några moment i den första så att den inte blir riktigt så omfattande.»
- Formatet på räkneövningarna»
- konstruktionsuppgifterna men korta ner den första»
- Att börja med den "tyngsta" inlämningsuppgiften. Jättebra, man lär sig mycket och mer tid finns då än i slutet av läsperioden!»
- Projektens idé, man lär sig mycket på det sättet!»
- Konstruktionsövningarna bör behållas med liknande koncept»
- Att man fick gå igenom alla moment på en konstruktionsuppgift. »
- Brännare, Konstruktionsuppgiftet»
- konstruktionsuppgifter men tycker att den första tog för lång tid»
- konstruktionsuppgifterna»
- Magnus»
- Duggan»
- Inlämningsuppgifterna»
- Konstruktionsövningarna»
- Projekten»
- Återknytning av konstruktionsövningarna till tentamen.»
- Konstruktionsuppgifterna var bra»
- Föreläsaren »
- Konstruktionsövningarna, det var så jag lärde mig mest. »
- Föreläsningarna med Evertsson»
- Brännare som hjälp»
- Konstruktions uppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna.»
- Konstruktionsuppgifterna! Bra grejor!»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre räknademonstrationer»
- Att Magnus Evertsson kanske närvarar lite mer»
- Byta räkneövningsledare!»
- Demoräkningarna, de var fantastiskt opedagogiska och rent slöseri med tid att gå på.»
- om möjligt ha inlämningsdatum för sista konstruktionsuppgiften lite tidigare.»
- Räknedemotillfällena.»
- Den som leder räkneövningar bör vara väl förberedd.»
- övningstillfällena bör vara mindre skriva rakt ur facit och istället mer förklarande! »
- Konstruktionsövningarna tar för mycket tid. Samtidigt är det bra för inlärningen, men hann nästan inte plugga något på Materialteknik B»
- Tycker som sagt att ni kan fundera på om det kan vara enklare att få tag i just sin handledare...var lite svårt i år.»
- Erik Hulthén»
- En jämnare nivå på hur konstruktionsövningarna fungerar i olika grupper. Det är orimligt att de som går till brännare är de som berättar för oss andra i andra grupper hur problemen ska lösas. Byt räkneövningsledare»
- Alla handledare för konstruktionsuppgiften håller samma nivå. Elisabeth Lee var alldeles för sträng jämfört med de övriga»
- Det administrativa. Håll koll, lägg ut saker när ni lovar, sätt inte bara upp en lapp på en tavla utanför den låsta institutionen utan skriv det gärna på hemsidan när ni väl har en. Kontrollera i förväg så att saker inte krockar. Välj handledare som har tid för studenterna, man kände ofta att man störde och tog upp deras tid. Blev utskälld för att man inte förstod...»
- Övningsledarna på konstruktionsövningarna måste vara överens om hur arbeten ska bedömas samt hur mycket ledning de ska ge sina resp. grupper. Framgick mycket tydligt att så inte var fallet nu, vilket kändes orättvist.»
- Byte av Räkneövningsledare»
- Konstruktionsuppgifterna bör inte ta en mindre livstid att genomföra»
- Räkneövningarna - byt övningsledare!»
- kanske göra konstruktionsuppgifterna minder tidskrävande utan att utarma de väldigt viktiga erfarenheterna man får»
- Räkneövning»
- Kanske visa riktiga saker t.ex bromsar. Hade underlättat förståelsen för uppgifterna. Man märkte hur långt efter man låg dem som tycker om att mecka»
- Tyckte Elisabeth Lee var lite väl hård med rättning av konstruktionsuppgifterna. Ibland lite löjliga fel »
- Övningstillfällena i föreläsningssal var inte bra alls. »
- Den sista delen av kursen med kuggväxlar bör gå igenom tidigare då majoriteten av klassen inte hann med att göra särskilt många sådana uppgifter. De flesta lämna till och med den uppgiften tom på tentan pga detta.»
- Bättre upplägg på skruvlabbet. kanske en labbpm, vet inte om det fanns den men i så fall så hörde jag itne om den. Bra labb om man vet vad man gör, annars står man bara där och förstår ingenting. Speciellt när man inte får bra hjälp!»
- Inte så mycket förseningar av olika slag, t.ex. duggaresultat.»
- Erik hulthén»
- Handledarna gav väldigt olika "rättning". Fanns ett gediget rättningsformulär, men var inte ovanligt att en handledare gav mycket fel på en punkt som en annan handledare gav godkänt på, där svaren var närmast identiska. Vissa kikade knappt igenom rapporten medan andra läste jättenoga och t.o.m. klagade på svenskan eller matlabkoden, även svaret blev rätt, bara för att den inte var identisk med den kodningen handledaren hade gjort! Sedan var vissa handledare väldigt osäkra och sa till och med fel.»
- räkneövingarna var inte bra, röriga och opedagogiska.»
- tentamen borde vara mer jämn och motsvara kursens behandlade uppgifter.. inte utsväva i extremiteter»
- Övningslektionerna»
- Övningarna i föreläsningssal. Det gav ingenting. »
- Räkneövningarna»
- Brännare som föreläsare»
- räkne övningarna»
- Övningsledaren..»
- Enkäten.. Låååång»
- räkneövningar. vi är vana med snabbt tempo och även med räkneövningar. la då hellre tiden med att plugga själv. om räkneövningarna skulle varit bättre skulle jag ha gått på de»

28. Har Du läst igenom kurspm?

64 svarande

Ja»57 89%
Nej»7 10%

Genomsnitt: 1.1

29. Övriga kommentarer

- Håll kursutvärderingarna korta!!!»
- Om man ändrar en uppgift under pågående tentamen så ser jag det som självklart att man antingen ger mer tid eller sänker betygsgränsen. Jag personligen var tvungen att hoppa över en hel uppgift på grund av att jag var tvungen att skriva om uppgift 1, vilket resulterade i ett lägre betyg.»
- Öppnare klimat!! Tack :-)»
- Magnus kanonbra!»
- nyttig och bra kurs»
- Uppfattade att vår övningsledare fick alldeles för stor arbetsbörda med att rätta konstruktionsuppgifterna vilket gjorde att vi fick tillbaka 2 av 3 dagen innan tentan....kanske mindre konstruktionsuppgifter och mer problemlösning på övningar till nästa år?»


Kursutvärderingssystem från