ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VSM171 CAD och programmeringsteknik V1 ht10, VSM171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-24 - 2011-02-03
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Mats Ander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Förkunskaper

Kurserna kräver inga förkunskaper, men för att anpassa tempo och fokus är det bra att få en uppfattning om hur förkunskaperna ser ut.

1. Har kursen ställt för höga krav i att hantera Windows-systemet?

Map filhantering, katalogstruktur, zip-filer etc.

26 svarande

Ja»1 3%
Nej»25 96%

Genomsnitt: 1.96

- Det hade varit bra med en kort genomgång/påminnelse eftersom inte bara min grupp utan flera frågade speciellt om zip-filer. Även om man gjort det innan är det lätt att glömma.» (Ja)
- Dock tycker jag inte att det är en självklarhet att man kan sånt här, en kort tiominutersintroduktion hade nog inte stört alltför mycket.» (Nej)

2. Har kursen ställt för höga krav i matematik och fysik?

T.ex räta linjens ekv, medelvärde och standardavvikelse, spänning etc.

26 svarande

Ja»3 11%
Nej»23 88%

Genomsnitt: 1.88

- Inlämningsuppgifterna var för svåra att förstå, de hade kunnats knytas samman med inledande matematik kursen bättre» (Ja)
- Dock var tempot väldigt högt, all teori hann inte att etsa sig i minnet» (Nej)

3. CAD/BIM: Har du erfarenhet av CAD/BIM-system från tidigare?

25 svarande

Ja»5 20%
Nej»20 80%

Genomsnitt: 1.8

4. Progr: Har du erfarenhet av programmering från tidigare?

26 svarande

Ja»12 46%
Nej»14 53%

Genomsnitt: 1.53

- Läste matte ett år tidigare på GU och då ingick matlab-labbar och introkurs i programmering.» (Ja)
- Jag läste programmering A och B (C++) på gymnasiet» (Ja)


Undervisning

5. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 3.07

- För höga krav på närvaro på föreläsningar/övningar, då mycket information lämnades ut där. Utförligare kurs-PM och uppgiftsbeskrivningar efterfrågas starkt!» (Ganska liten)
- föreläsningarna liten del, övningarna större» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav inget men däremot övningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gjort något för att hjälpa min inlärning. Genomgångarna på övningstillfällena har hjälpt. Utan dem hade jag inte fattat så mycket.» (Ganska liten)
- föreläsningarna gav inte så mycket» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har inte lärt mig speciellt mycket, till skillnad från datorövningarna.» (Ganska stor)
- Datorövningarna var givande, föreläsningarna gav ej mycket» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var inte så bra förutom den när föreläsaren gick igenom själva inlämningsuppgiften. De andra föreläsningarna vara bara flummiga och inte relevanta för att klara uppgifterna. Övningarna var däremot jättebra! Tror vår ledare hette sara och hon var väldigt hjälpsam och tydlig i sina genomgångar. Cred till henne! Övningarna gav otroligt mycket.» (Mycket stor)
- Undervisningen på övningarna var väldigt bra!» (Mycket stor)

6. Progr: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»9 34%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.53

- Var endast på ett fåtal, tyckte det var lite segt.» (Mycket liten)
- I och med att jag läst programmering innan var programmeringsdelen ganska enkel» (Mycket liten)
- föreläsnigarna lite, övningarna lite mer, men inte lika mycket som cad/bim» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gett så mycket, jag tykcer att man lär sig bäst på egen hand med en lärare i närheten om man kör fast.» (Ganska liten)
- Jag lärde mig mest på övningarna och av att läsa i boken. Det som gicks igenom på föreläsningen var inte till så stor hjälp när man väl kom till övningen. » (Ganska liten)
- Datorövningarna var givande, föreläsningarna gav ej mycket» (Ganska liten)
- föreläsningarna gav inte så mycket» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gav inget men däremot övningarna.» (Ganska stor)

7. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»16 61%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»2 7%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.53

- Jätteonödigt! Är sur för att ni ordnade så att man kunde köpa den på pausen första föreläsningen, det blev sån hets. Att man kunde köpa mot faktura förenklade mycket för försäljaren. Jag köpte den av grupptryck och "det blir krångligare om jag vill köpa den senare"-skäl. Jag har inte öppnat boken en enda gång, fick en femma ändå. 300 kronor åt skogen, kommer vara rätt svårsåld också. Ni borde arbeta för studentens plånbok, inte något bokförlags. Riktigt dåligt!» (Mycket liten)
- Jag köpte ingen kurslitteratur och har inte saknat någon» (Mycket liten)
- Jag känner mig lurad på 300 spänn...» (Mycket liten)
- Köpte inte häftet och ingen jag känner tittade en enda gång i det. Kändes väldigt dumt.» (Mycket liten)
- använde knappt kompendiet.» (Mycket liten)
- Har inte läst CAD-kursen helt än» (Ganska liten)
- öppnade aldrig boken för cad, helt onödig. boken för var bra att ha» (Ganska liten)
- Jag använde inte revit-boken speciellt mycket eftersom genomgångarna på övningarna var så bra. » (Ganska liten)

8. Progr: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 2.96

- Det har varit bra att ha en bok att slå i, trots att man ibland ändå lämnats undrande.» (?)
- MATLAB-boken var tydlig och lätt att leta i.» (Ganska stor)
- Gamla tentor och speciellt extra uppgifterna var mycket bra att öva på! » (Ganska stor)
- Eftersom jag inte hade några förkunskaper om programmering så underlättade boken min inlärning mycket. Jag tycker att den är pedagogisk och lätt att förstå. Jag har även haft nytta av den i mattekurserna när vi har haft labb vilket har varit bra. Jag tror även att jag kan ha nytta av den senare i utbildningen och tänker behålla den istället för att sälja den vidare.» (Mycket stor)
- Boken var min bibel under kursen. Väldigt bra. Men lärde mig ändå mest av övningsexemplen.» (Mycket stor)
- Bra med övningarna då man kunde fråga om hjälp och därmed hade lättare att förstå vissa saker i boken. » (Mycket stor)


Målsättningar och färdigheter

9. CAD/BIM: Hur begripliga är kursdelens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 23%
Målen är svåra att förstå»3 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 19%

Genomsnitt: 2.61

- Lite ospecifikt vad som betygsattes i slutändan och olika övningsledare sa olika när man frågade vad som skulle vara med i den färdiga inlämningsuppgiften.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Anstränger man sig och läser dem är det inga svårigheter att förstå.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

10. CAD/BIM: Har du använt Revit på eget initiativ för att lösa problem utanför kursen?

26 svarande

Ja»1 3%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»15 57%
Nej»10 38%

Genomsnitt: 2.34

- Det var roligt!» (Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden)
- Dock har jag funderat på att modellera något, men insett att det tar för mycket tid.» (Nej)

11. Progr: Hur begripliga är kursdelens mål?

Kursmålen finns specificerade i dokumenten Målsättning_övn_XX.pdf

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 30%

Genomsnitt: 2.76

- Bara att läsa om man vill förstå» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

12. Motsvarade Matlab-tentan kursdelens målsättningar dvs examinerades du mot målen?

26 svarande

Inte alls»0 0%
I någon mån»1 3%
I huvudsak»8 30%
I hög grad»12 46%
Vet ej, har ej läst målen.»5 19%

Genomsnitt: 3.8

- ganska enkel tenta» (I huvudsak)

13. Progr: Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment såsom laborationen i envariabelanalysen är ej "eget intiativ".

26 svarande

Ja»8 30%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»10 38%
Nej»8 30%

Genomsnitt: 2


Sammanfattande frågor

14. CAD/BIM: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 30%
Gott»13 50%
Mycket gott»5 19%

Genomsnitt: 3.88

- Kul att bygga hus i datorn!!» (Gott)
- Kursen var väldigt intressant och rolig och jag lärde mig mycket. Saknade dock tydligheten i undervisningen. » (Gott)
- Väldigt roligt och bra struktur med övningstillfällen. Kunde dock varit fler övningstillfällen i veckan istället för ett långt pass. » (Mycket gott)

15. Progr: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»8 30%
Gott»11 42%
Mycket gott»6 23%

Genomsnitt: 3.84

- Matlab var mkt bra men Revit föreläsningar och övningarna var svårtförstodda och man hann inte med på övningen det gick för fort med att gå igenom uppgifterna, hjälp kunde ha varit bättre» (Godkänt)
- Tråkigt men antagligen nödvändigt. Ska man dock locka folk att gå kvar på V är nog inte programmering lämplig som inledande kurs... » (Godkänt)
- Jag tycker att kursens upplägg var bra. Kände dock att föreläsaren svarade nedlåtande när man ställde frågor som han ansågs vara för dumma men som för mig var väldigt relevanta. Tycker att det drog ner betyget på kursen. Det känns väldigt viktigt att föreläsaren är ödmjuk inför sina elevers okunskap. » (Godkänt)

16. CAD/BIM: Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Kursen i sin helhet. Övningar och föreläsningar har varit bra, förutom att viktig information endast lämnats där.»
- övningarna med genomgång på projektor»
- övningarna va roliga, den stora inlämningen»
- Startövningen med hörlurarna. Gav en bra grund till det egna arbetet senare.»
- Projekteringen i Revit»
- Övningarna som man hadde i datorsalarna där en instruktör gick igenom övningarna, sen fick man jobba själv under handledning sen fortsatte¨,undervisningen osv... »
- Den stora inlämningsuppgiften»
- Den inledande övningen där man bygger ett hus efter instruktioner. Var, enligt mig, en lärorik introduktion.»
- Övningsledaren för grupp C, Inlämningsuppgiften (där lärde jag mig otroligt mycket).»
- Övningstillfällena med genomgångar!»
- Övningstillfällena där vi under handledning sakta men säkert jobbade oss framåt och byggde grunderna var verkligen bra.»

17. Progr: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matlabhandledningstid»
- Allt!»
- inlämningsuppgifterna»
- Vet ej, har knappt närvarat på undervisningar och övningar.»
- Alla gamla övningstentorna!»
- problemlösnings tänket. »
- Jag har lärt mig väldigt mycket av inlämningsuppgifterna så de ska definitivt vara kvar.»
- Boken var bra, tråkig, men innehållsrik. Det fanns mycket övriga uppgifter att öva på, trevligt.»
- Boken och övningsuppgifterna.»
- Även här övningstillfällena och även föreläsningarna med genomgångar och exempel. »
- Handledarledda övningstillfällen var jättebra för att få chans att reda ut frågetecken. Bra men för långa. »

18. CAD/BIM: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Formalia i pappersform!»
- föreläsningarna kändes irrelevanta»
- Sälj boken i cremona, så man får möjlighet till ett aktivt eget val! Absolut inte på rasten.»
- Föreläsningarna, de var tråkiga»
- inget»
- - Den första inlämningsuppgiften var ganska meningslös kändes det som - Föreläsningarna kan förbättras och göras mer relevanta»
- Byt ut kurslitteraturen till något som faktiskt är till någon hjälp när man kör fast. Dessutom kändes det som att man fick gissa väldigt mycket själv på den stora inlämningsuppgiften. Instruktionerna var otydliga och det ledde till att ofta tvingades chansa, och chansade fel.»
- Bättre föreläsare. Tydligare instruktioner.»
- mer tid»
- Den stora inlämningsuppgiften borde inte vara det enda som betygsätts på cad-delen. »
- Dela upp övningstillfället i två stycken istället. »
- Tydligare direktiv på vad som är viktigt och mindre viktigt att ta hänsyn till.»
- Projektuppgiften var en aning svår att få grepp om och som nybörjare kändes den nästan övermäktig med alla detaljer som skulle kommas ihåg.»

19. Progr: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellt mer handledningstid»
- Inte mycket.»
- inte ägna å mycket utav föreläsningatiden åt onödigt prat och visa fler exempel»
- föreläsningarna känndes mycket irrelevanta och långsamma»
- Vet ej, har knappt närvarat på undervisningar och övningar.»
- Föreläsningarna, de gav inget»
- Använd liknande övningar som i BIM då det är svårt att ta till sig programeringsspråket när det pressenteras på en föreläsning. detta speciellt om man inte hålit på med programering tidigare. Learn by doing. »
- Föreläsningarna kan förbättras»
- Föreläsningarna där programmeringsinstruktioner gavs var inte så lätta att hänga med i.»
- Ödmjukare föreläsare och mer relevant information på föreläsningen.»
- Det som gicks igenom på föreläsningarna kunde vara lite svårare för att göra det enklare att klara av t.ex. inlämningsuppgifterna. Dock var det en jättebra nivå i början av föreläsningarna, det var jätteenkelt att förstå och hänga med.»
- Föreläsningarnas teorigenomgångar var svåra att ta till sig för mig som var nybörjare - det hade passat bättre att handledningen i samband med datorövningar. Övningspassen var också lite för långa, om det schemamässigt skulle gå att dela upp fyratimmarspassen i 2*tvåtimmarspass hade koncentrationen varit betydligt bättre.»

20. Övriga kommentarer

- Väldigt lärorik/bra och rolig kurs i allmännhet, dock lite för påfrestande för hälsan anser jag med så mycket schemalagd tid plus examinations och kursmoment.»
- I det stora hela bra struktur på kursen!»


Kursutvärderingssystem från