ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Usability - metoder och verktyg 10/11, MMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-19 - 2011-01-31
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
22 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
10 55%
7 38%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
22 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
12 63%
6 31%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
22 svarande

0 0%
2 10%
1 5%
10 50%
7 35%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
22 svarande

0 0%
0 0%
2 9%
5 23%
14 66%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
22 svarande

2 9%
1 4%
3 14%
11 52%
4 19%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det var väldigt lärorikt med att göra användbarhetstester. »
- det hade varit bra att få bättre feedback, när vi ville ha vår rapport genomläst innan slutinlämnandet så bad handledaren oss skicka in den, men läste sedan inte igenom den utan bläddrade mest snabbt igenom när vi sågs. Det var också rätt oklart vad som var viktigt att ta uppp på presentationen, och hur denna skulle genomföras för att vara så givande som möjligt.»
- Projektarbetet var roligt, men tog väldigt mycket tid, vilket påverkade den kurs som lästes parallellt avsevärt. Har dock inget förslag på vad som kan göras.»

Föreläsningar
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 23%
Lärorikt»14 66%
Gav inte mig så mycket»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.85

Övningar
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 77%
Gav inte mig så mycket»2 22%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2.22

Laborationer
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 0

Projektarbete
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 81%
Lärorikt»4 18%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.18

Inlämningsuppgifter
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 23%
Lärorikt»5 38%
Gav inte mig så mycket»5 38%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.15

Gästföreläsare
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»11 78%
Gav inte mig så mycket»3 21%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.21

Studiebesök
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 0

Grupparbete
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 62%
Lärorikt»5 31%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.43

Kurslitteratur
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 10%
Lärorikt»13 65%
Gav inte mig så mycket»5 25%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.15

Självverksamhet
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 25%
Lärorikt»11 68%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.81

Tentamen
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»12 66%
Gav inte mig så mycket»5 27%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.22

Fått hjälp och svar på frågor
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 26%
Lärorikt»8 53%
Gav inte mig så mycket»3 20%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.93

Tillfällen för kritik (feedback)
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 29%
Lärorikt»9 52%
Gav inte mig så mycket»3 17%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.88

Annat
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»2 50%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 2

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- projektarbete, dugga.»
- hela upplägget av kursen kändes väldigt bra.»
- Bra handledare!»
- jag tyckte att duggan i princip var väldigt bra, för det var så tydligt vad man skulle kunna. Just att viktiga begrepp återkom och tydligt lyftes fram gjorde det lätt att lägga fokus på dem.»
- Bra att göra ett så stort och genomarbetat projekt!»
- Projektarbete men att man inte ska få ändra så mycket på produkten utan att det istället ska försöka handla om att jobba med de befintliga begränsningarna.»
- Projektet»
- Projektarbetet! »
- inget»
- Den konstruktiva, skriftliga kritik/feedback som man fick på projektarbetet efter examination - mycket bra!! Kursboken bra (men dyr)! Boken har dock ganska omoderna exempel. »
- Projekt upplägget är bra. Det lägger fokus på hela processen på ett realistiskt sätt.»
- Mkt bra och lärorikt med projektarbetet.»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Jag tycker att man snabbare ska kunna komma igång med projeketet, kändes som att första två veckorna inte var så givande om man tänker på projektet pga sen uppstart. »
- Kursboken var JÄTTEdålig (gamla exempel, sa inte så mycket mer än Oscar gjorde på föreläsningarna, och kostade mycket i förhållande till det). Läste boken, men ångrade mig efteråt, skulle läst mer från powerpointbilderna. Kanske kan man göra om powerpointbilderna till ett sammanhängande textdokument (även om det går bra med listor och sånt), för det blir enklare att få en överblick då. Jobbigt att leta efter information i åtta rutor per sida som alla är ganska lite text på.»
- Mer information kring presentation. Och ett labb som fungerar bättre utan att äta upp filerna... Nu i kandidaten har vi ju en detaljerad lista över hur rapporten ska vara för att få ett visst betyg, kanske kan man samma mall i den här kursen.»
- komma igång direkt med projektarbete, första 2 veckorna kändes det som det inte hände något för att sedan bli ganska mkt med projektet.»
- något närmare samarbete med handledare»
- Det kändes inte som att man kunde på riktigt börja med projektet förrän lv3 i och med lars-olas föreläsning låg under torsdagen lv2. Detta gjorde det extremt stressigt i slutet. Sedan tyckte jag inte att fotouppgiften gav så mycket, tror de flesta vet att det finns mycket usabilityproblem runtom.»
- inget»
- Duggan behöver vara lite svårare för att kännas me relevant. Som det var så var den aldeles för enkelt och kändes inte som den motiverade den inverkan den hade på betyget.»
- Kursen tar väldigt mycket tid i anspråk!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.18
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från