ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Matematisk analys i en variabel TD 10/11, TMV181

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-19 - 2011-01-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

0 0%
0 0%
3 25%
5 41%
4 33%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

0 0%
2 15%
4 30%
1 7%
6 46%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

0 0%
0 0%
5 38%
3 23%
5 38%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
17 svarande

0 0%
0 0%
2 12%
9 56%
5 31%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
17 svarande

1 6%
1 6%
2 12%
8 50%
4 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Föreläsningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 17%
Lärorikt»6 35%
Gav inte mig så mycket»8 47%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.29

Övningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 70%
Lärorikt»2 11%
Gav inte mig så mycket»3 17%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.47

Laborationer
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 7%
Lärorikt»7 50%
Gav inte mig så mycket»6 42%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.35

Projektarbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 1

Inlämningsuppgifter
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 0

Studiebesök
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 0

Grupparbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1.5

Kurslitteratur
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 18%
Lärorikt»11 68%
Gav inte mig så mycket»2 12%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.93

Självverksamhet
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 64%
Lärorikt»4 28%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.42

Tentamen
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 21%
Lärorikt»9 64%
Gav inte mig så mycket»2 14%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.92

Fått hjälp och svar på frågor
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 42%
Lärorikt»5 35%
Gav inte mig så mycket»3 21%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.78

Tillfällen för kritik (feedback)
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 22%
Lärorikt»3 33%
Gav inte mig så mycket»4 44%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.22

Annat
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Ambitiösa räkneövningsledare, som Jonatan!»
- Övningsledare Jonathan Vasilis, men han har nu slutat.»
- Bra övningsledare!»
- Föreläsningar och uppgifterna på övningstillfällena låg rätt veckovis.»
- Vår övningsledare Jonatan V var väldigt duktig»
- Jag tycker att den ojämna arbetsbelastningen var väldigt positiv eftersom det innebar att när tentaperioden närmade sig, var vi mer eller mindre klara med kursen och kunde fokusera mer på matten istället.»
- Övningarna och Peter Helgesson som övningsledare. »
- lagom svår tenta»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Det är inflation på betygen! Höj ribban!!!»
- Föreläsare mer engagemang och som tar färre exempel. Tentamen som speglar kursinnehållet.»
- En något mer engagerad och påläst föreläsare.»
- Föreläsaren kändes väldigt oengagerad och gick endast igenom de allra lättaste exemplen på tavlan.»
- Föreläsningarna bestod till stor del av exempel hämtade direkt ur boken, vilket gjorde det mindre värt att gå på föreläsningarna.»
- En introduktion till hur man använder Illustrator. Vi fick en sådan genomgång i mitten av övningarna och det hade gärna fått hamna tidigare! För i början var det grymt frustrerande när man inte kunde hantera verktygen ALLS. Annars bra! Jätteroliga uppgifter verkligen!»
- oengagerad lärare, pratade lågt och svarade luddigt på frågor »
- Föreläsaren använde sig enbart av avskrivna exempel från boken vilket kändes på tok för simpla och onödiga eftersom han bara skrev av information vi redan hade. Något som också var sämre var att han skrev fel på tavlan konstant, som inte rättades om inte en elev uppmärksammade det. Vilket ledde till att man inte litade på sina egna anteckningar från föreläsningarna. Det var också minst 3-4 fel i facit till övningstentorna. Det är viktigt att de korrigeras då man inte har tillgång till lärare under tentaveckan. Värt att benämna som positivt är dock att i och med att det var så många övningstentor hade man väldigt mycket bra grund att plugga på. I övrigt vill jag ge en eloge till vår övningsledare på TD, Jonathan Visilis, som hjälpte oss otroligt mycket och gav mycket av sin extra tid för att svara på frågor. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.98

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.98
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från