ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Basic Design 1 10/11, MPP120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-19 - 2011-01-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

1 6%
2 12%
5 31%
5 31%
3 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

0 0%
1 8%
2 16%
4 33%
5 41%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

0 0%
1 7%
4 28%
7 50%
2 14%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
17 svarande

1 5%
1 5%
7 41%
8 47%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
17 svarande

5 29%
1 5%
3 17%
2 11%
6 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Föreläsningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 7%
Lärorikt»5 35%
Gav inte mig så mycket»8 57%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.5

Övningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 68%
Lärorikt»5 31%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.31

Laborationer
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 100%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1

Projektarbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 50%
Lärorikt»3 37%
Gav inte mig så mycket»1 12%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.62

Inlämningsuppgifter
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 60%
Lärorikt»5 33%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.46

Gästföreläsare
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 66%
Gav inte mig så mycket»2 33%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2.33

Studiebesök
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2

Grupparbete
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 46%
Lärorikt»7 53%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.53

Kurslitteratur
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 22%
Lärorikt»5 55%
Gav inte mig så mycket»2 22%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 50%
Lärorikt»6 42%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.57

Tentamen
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 0

Fått hjälp och svar på frågor
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 40%
Lärorikt»4 26%
Gav inte mig så mycket»5 33%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.93

Tillfällen för kritik (feedback)
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 20%
Lärorikt»6 40%
Gav inte mig så mycket»6 40%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.2

Annat
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Illustrator-undervisning»
- Formläranarbetet var väldigt lärorikt, även övnignarna bra»
- Övningarna varje vecka med presentation och feedback»
- Övningarna var givande»
- De praktiska övningstillfällena med Peter Orgna.»
- Att vi lär oss förhålla oss till form och prata om form, det är viktigt.»
- Övningarna där vi lär oss photoshop, illustrator etc. Jättttebra och vettigt känndes det! skulle kunnat förbättrats genom tillgång till projektor så vi bättre kunde bli visade på storbild dessa program.»
- Bra att inlämningen av uppsatsen låg så tidigt, då slapp det bli så att allting hamnade på slutet tillsammans med matten.»
- Arbetet med photoshop samt illustrator»
- "veckans projekt" där man fick en uppgift att lösa! det var lagom fritt och en utmaning men samtidigt tydliga mål. bra lärare också!»
- Jätte kul att vi fick komma igång o jobba med Illustrator och photoshop. Det var mest självständigt arbete och "lär dig själv anda" och om man ville kunde man lära sig massor. »
- Grupparbete. Redovisningar varje vecka»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Mer illustrator»
- Lite längre längre deadline för forminlämningen för att man verkligen ska kunna hinna läsa alla artiklar ordentligt. Inleda formövningarna med en eller två grundläggande föreläsningar i illustrator och photoshop. Lite "strängare" (tydligare?) riktlinjer för formövningarna»
- Mer feedback och konstruktiv kritik. Mer diskussion.»
- Teoribiten, den var otydlig och gav inte så mycket. Kunde bundits ihop bättre med det praktiska.»
- De flesta föreläsningarna kändes inte som om de hängde ihop så mycket med resten av det vi gjorde i kursen, och dessutom utgick föreläsningen om haptik vilket inte borde hända.»
- Jag tyckte att övningarna kändes lite oseriösa, plus att det är mycket med 4-timmarslektioner. Känns inte som att det blir effektiv tid när man håller på så länge i taget. Jag upplevde det som att mycket tid försvann från kursens faktiska innehåll till att lära oss Photoshop och Illustrator (som iof inte behövdes för att göra övningarna, men i stort sett alla ville ändå använda de programmen istället för att göra för hand för att få ett bra resultat) vilket var tråkigt eftersom det tog fokus från själva övningarna.»
- arbetet vi skulle skriva tycker jag inte gav mycket. stor del av frågorna var konstiga defentitions-frågor som var svåra att förstå då de innehöll ord (som vi skulle definera) som varken fanns att hitta på google eller berättats om på lektionerna.. gillade några frågor som känndes vettiga och lärorika att svara på och söka fakta om (tex de som på något vis handlade om människans förhållning till form. varför vi gillar vissa former etc) men alltför många frågor känndes bara onödiga och förvirrade (inte lärt mig något av att svara på dem). »
- Bättre genomgång av illustrator och photoshop som användes mycket i kursen.»
- mer kritik från läraren»
- kommer faktiskt inte på något, det var en trevlig och lärorik kurs!»
- Var otroligt oklart vad kursen riktigt gick ut på. Hade en föreläsning om god o dålig design varvid föreläsaren visade bilder som skulle exemplifiera just god o dålig design. Det var bara det att föreläsaren hade ingen aning om vad det var för objekt han visade eller riktigt vad han pratade om. Misstänkte att det inte var hans powerpoint och allt kändes väldigt oförberett och oseriöst. I stort kändes läraren oerhört frånvarande till och från och verkade inte ta det hela seriöst. Ibland tog han "rast" eller fick ett "telefonsamtal" och var borta i över 1 timme. Jag, och de flesta med mig, är inte i skolan för att sitta av tiden. Vi är här för att lära oss. Allt kändes väldigt tidsineffektivt och lite "högstadie"-känsla över det hela. Sen var det väldigt tråkigt att vi aldrig hade några genomgångar i illustrator eller photoshop vilket framförallt berodde på att det inte hade bokats någon sal för tillfället. Det lilla jag förstod av målet med kursen var väl att det viktiga var att göra uppgifterna, som i sig kunde skapas hur som helst. Det var inget krav att jobba i illustrator men han rekommenderade att man satte sig ned o lärde sig det. Jag tror att tills nästa år skulle nog alla uppskatta om det fanns möjlighet att få någon slags genomgång av illustrator (för de som ville) men att det såklart inte är ett krav att man jobbar i det. Tyckte att uppgifterna han delade ut var bra och roliga!»
- Fördela tiden bättre mellan de olika övningarna. Mer Illustratorundervisning.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från