ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Stokastiska processer, TMS125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-02-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Tove Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

15 svarande

1 (inte alls)»2 13%
2 13%
5 33%
4 26%
5 (över förväntan)»2 13%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåliga föreläsningar, konstiga bedömningsgrunder och allmänt dålig organisation. Men dock bra kurslitteratur. » (1 (inte alls))
- Nivån är så låg, uppgifterna för inlämning gick att lösa genom att titta på exempel och stoppa in tal med hjälp av endast ytlig förståelse. Känns inte som en F kurs.» (2)
- Det var en bra kurs, men hade förväntat mig lite mer innehåll, tyvärr hann vi inte fram till de mer intressanta avsnitten.» (3)
- Mycket intressant!» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

15 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 14%
4 28%
5 35%
5 (mycket relevant)»3 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.64

- Hade varit bättre som en vanlig matematik kurs och sen applicera den på diverse problem. Nu är den istället en kurs där problemen som ska lösas endast är anpassat mot produktion/ekonomi. » (2)
- Kösystem är nog mer intressanta för I:arna än F:arna. Ett annat fokus eller vinkling på materialet skulle kanske gynna F:arna.» (3)
- Kommer med stor sannolikhet att vara mycket användbar inom kort.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

14 svarande

1 (inte alls)»1 7%
2 14%
1 7%
6 42%
5 (Mycket bra avvägt)»4 28%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev ej tentamen.» (?)
- Lite lätt kanske. Man behövde inte vara särskillt insatt för att klara uppgifterna. » (2)
- Vet ej, gick ej på föreläsningar.» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

15 svarande

<25%»7 46%
25-50%»2 13%
50-75%»1 6%
>75%»5 33%

Genomsnitt: 2.26

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

15 svarande

1 (inte alls bra)»1 10%
1 10%
1 10%
4 40%
5 (mycket bra)»3 30%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Praktexempel på dålig pedagogik. virrigt. » (1 (inte alls bra))
- Bra upplägg och innehåll. Dock verkade undervisningsspråket påverka negativt på både föreläsare och studenter. Ibland gick det för långsamt för att klassen inte ville delta aktivt i föreläsningen (berodde nog i huvudsak INTE på språket).» (3)
- En av de bättre föreläsare jag haft» (5 (mycket bra))

6. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Insåg att man klarade sig helt utan.»
- Se ovan. »
- Hade två andra valbara kurser, +kvant. Jag föredrar att studera individuellt.»
- Upplevde kursen så lätt att plugga in själv att de föreläsningarna var de första som prioriterades bort.»
- Brist på tid. Läste extra.»
- brist på behov... man kunde sätta en femma genom att gå igenom passande material samtidigt som man gjorde hemtentorna»
- Schemakrock»
- Närvarar aldrig på föreläsningar, dessutom blev man pikad av Rozita om man kom, för att man gick på för få föreläsningar, eller anklagad för fusk.»

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

1 (Mycket liten)»4 26%
4 26%
2 13%
0 0%
5 (Mycket stor)»5 33%

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- se ovan» (2)
- Låg undervisningsnärvaro och bra bok.» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.31


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

15 svarande

Ja»4 26%
Nej»11 73%

Genomsnitt: 1.73

- Poängavdrag och kränkningar p g a lösa antaganden om fusk. » (Ja)
- läraren pekade ut folk som inte kom på föreläsningar på lektioner och såg på dem på ett negativt sätt (även om föreläsningar inte är obligatoriska), läraren förutsatte att folk fuskade med tentorna» (Ja)
- Studenter som inte gick på föreläsningarna behandlades sämre än de som valde att gå på föreläsningarna.» (Ja)
- Jag blev anklagad för fusk av Rozita när jag lämnade in första inlämningen, före hon tittat på den. Jag kände också att det var obehagligt att gå till föreläsningarna efter det, vilket jag inte var ensam om.» (Ja)
- Jag har ingen aning då jag läste kursen hemifrån.» (Nej)
- allt uppklarat» (Nej)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

1 (För låg)»4 26%
4 26%
7 46%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Pluggade endast under själva hemtentadagarna. Läsperioden i helhet har dock för hög arbetsbelastning!» (1 (För låg))
- Betydligt lägre än man är van vid för en 4,5hp kurs på vår institution, dock inte märkvärt lägre än andra kurser med låg belastning på Chalmers, så kanske inte något att officiellt klaga på ändå.» (2)
- lite jobbigt att studieportalen länkar till fel sida, så att man får reda på att hemtenta skall in om ett drygt dygn när man bara skulle skaffa kompendium för att kunna plugga inför tentan man trodde att man skulle ha...» (3)
- Jämfört med vanliga F-kurser var den väldigt lätt, annars ganska normal.» (3)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt samarbete»7 46%

Genomsnitt: 4.2

- Tyckte kursen inspirerade till diskussioner, speciellt under raster direkt efter ett intressant inslag på föreläsning. Extra plus att Rossitza gärna deltog i diskussioner. » (Ganska bra)
- Jag umgås inte med dom som gick den kursen, men det var inga grupparbeten, jag gick inte på föreläsningar och jag pluggade ingen gång. Den enda gången jag pluggade på kursen var när jag gjorde hemtentorna, och dem gjorde man ensam.» (Ganska bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»4 26%

Genomsnitt: 3.86

- Rossitza var mycket engagerad och hjälpsam.» (Mycket bra)
- Rossitza var som sagt (fråga 10) väldigt engagerad och hade gärna diskussioner med eleverna. Det var lätt att ställa frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

15 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»1 100%
Köpte inte boken»14

Genomsnitt: 5

- Boken var väldigt bra, med en annan bok hade jag nog inte klarat kursen. Jag lyckades tyvärr inte köpa den, men den fanns på internet.» (5 (mycket prisvärd))
- Fanns ju inte möjlighet. » (Köpte inte boken)
- Fanns ej tillgänglig. Upptryckta kopior var dock mycket bra och boken verkade väldigt bra för kursen» (Köpte inte boken)
- Boken fanns ej att köpa, men de kopierade avsnitt vi fick tydde på att den var prisvärd.» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 6%
3 20%
2 13%
5 (Mycket stor)»9 60%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurslitteratur. » (5 (Mycket stor))
- Lärde mig i princip allt ifrån kursboken.» (5 (Mycket stor))
- Bra bok... Synd bara att Cremona inte beställde hem den.» (5 (Mycket stor))
- Hur bra föreläsningar än är så tycker jag att kurslitteraturen alltid är viktigt och det var den även den här gången.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.26


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

15 svarande

Ja»11 73%
Nej»4 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.26

- Det var riktigt illa att länken till kurshemsidan var fel från början, jag höll på att missa första hemtentan pga detta.» (Nej)
- Ja egentligen men det tog tid innan hemsidan kom upp med aktuell information.» (Nej)
- se ovan» (Nej)
- Det började med att vi skulle hämta kursmaterial från läraren och fick då reda på att vi inte läste den kursen vi anmält oss till, dvs den som finns på studieportalen. Detta innebar att vi endast hade 15 timmar att göra hemtentan på, i en kurs vi inte börjat med. Jag valde också kursen för att slippa inlämningsuppgifter, men denna kursen hade istället bara inlämningsuppgifter. Men det var så pass lätt, så det gjorde iofs inget.» (Nej)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tyckte examinationen med två hemtentor var bra!»
- Litteratur. »
- Examinationsformen och de tvådelade kurserna.»
- lättheten att få gratispoäng»
- Boken»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör om kursen till en matematik kurs, läg nivån högre, examinera inte genom två hemtentor, kalla det antingen för inlämningsuppgifter och gör dom svåra och tillåt samarbete eller examinera genom tentamen. Betygsfördelningen talar ett tydligt språk om svårighetsgraden på kursen.»
- Resten. »
- Ha en rikti tenta istället. Mer relevanta tillämpningar inom teknik/fysik.»
- Möjligtvis att man har fler frågor och någon lite svårare på hemtentorna.»
- lättheten att få gratispoäng»
- Läraren.»

17. Övriga kommentarer

- Jag kunde lärt mig mer och fått ut mer om läsperioden tillåtit mig att inte prioritera bort denna kursen.»
- Det var lite krux med hemsidan i början av kursen, men det löste sig snabbt.»
- värdelös kurs eller mycket bra kurs beroende om man vill lära sig någonting eller få gratis poäng»
- Kram!»


Inlämningsuppgift 1

18. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

15 svarande

1 (för lätt)»5 33%
3 20%
6 40%
1 6%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 2.2

- Krävde inte särskillt mycket. » (2)
- Det faktum att nästan ingen klarade första uppgiften höjer betyget lite, annars var det nog mer en 2:a. Den var lagom tidskrävande, men uppgifter var ibland lite för lika exempel från föreläsningar och bok för att kräva nån större problemlösning.» (3)

19. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

15 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 6%
1 6%
5 33%
6 40%
5 (högt inlärningsvärde)»2 13%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- OBS jag tycker INTE 3 är godkänt här, hade det gett lite bonuspoäng hade det väl varit ok med 3, men när den omfattar 50% av examinationen ska det vara åtminstonde 4 och helst 5» (3)
- Om man bortser från problemlösning (fråga 18) så var inlämningsuppgiften väldigt bra för att man skulle lära sig stoffet.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46


Inlämningsuppgift 2

20. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

15 svarande

1 (för lätt)»4 26%
2 13%
4 26%
5 33%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 2.66

- Lite bättre svårighetsgrad än den första.» (3)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

15 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 6%
0 0%
7 46%
4 26%
5 (högt inlärningsvärde)»3 20%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Samma som för första.» (4)

22. Skulle du tycka att det var bra om den andra inlämningsuppgiften ersattes med en salstenta?

15 svarande

Ja»4 26%
Nej»11 73%

Genomsnitt: 1.73

- Den första inlämningsuppgiften skulle kunna ge bonus och att det är en vanlig tenta. Då bör man dock få ha med sig boken.» (Ja)
- Svarade nej, ha kvar inlämningarna, låt dom ge kanske 10% bonus poäng och ha sen (riktig) tentamen.» (Nej)
- Inlämningsuppgifter är väldigt bra examination om det sköts bra. » (Nej)
- Absolut inte, detta gav en klar distinktion på när kursen var klar (att detta var i LV7 var bara ett plus - gav möjlighet att fokusera på de andra kurserna man läser efter deadline).» (Nej)
- Personligen lär jag mig mycket mer av en inlämningsuppgift. Däremot får man gärna ha en sista salestenta utan att ersätta den sista inlämningen, en salestenta på hela kursen i slutet hade inte varit fel.» (Nej)
- Antingen att båda ersätts av tenta, eller så får det behållas som det är.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.51
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från