ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Strömningsmekanik, TME055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-17 - 2011-02-05
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
3 37%
5 62%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite mer teoretisk än väntat, ofta var den "matematiska" modellen mycket omständigare.» (3)
- lite synd ingen datorsimulering, kunde kanske haft någon enkel med FDM?» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

8 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 37%
3 37%
5 (mycket relevant)»2 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.87

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 12%
5 62%
5 (Mycket bra avvägt)»2 25%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket teori men kändes bra avvägt.» (3)
- Lite för mycket teori så man hann inte riktigt med allt. Antingen tycker jag man ska banta ner på teorin eller göra det till en 5-timmarstentamen.» (4)

4. Kursen hade fyra duggor, hur många tycker du att det borde ha varit?

-
- Fyra duggor var alldeles lagom!»
- lagom med fyra. Det är en tung läsperiod och fler hade varit för mycket»
-
- tycker det ar bra som det ar...»
- 4 eller 3»
- var ganska lagom. Kunde kanske varvats med inlämningar för att göra att man börjar plugga tidigare.»
- Lagom, bra att få lite bonuspoäng och hålla upp pluggandet.»

5. Hur var svårighetsgraden på duggorna, motsvarade den tentan?

- de var bog lättare än tentan»
- Bra, jag tyckte man lärde sig all problemlösning på duggorna.»
- lagom svåra. De adresserade det som var viktigt i avsnitten»
- Ja»
- helt ok.»
- mins ej»
- de kunde varit lite svårare.»
- Lättare än tentan vilket känns rimligt.»

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

8 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»2 25%
>75%»6 75%

Genomsnitt: 3.75

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 12%
4 50%
2 25%
5 (mycket bra)»1 12%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det gick ofta VÄLDIGT snabbt, är det meningen att man skall lära sig något eller bara att kapitlet skall betas av? Upplevde att Sinisa hade lite dålig attityd, t ex så sa någon att tentan var i LV7 i början av kursen fast sen kom det som en överraskning ändå. Ville inte lyssna på argument om formler (eller "ekvationer") utan gick i försvarsställning direkt. Dock behövdes inte någon av de specialformlerna som användes i boken och de rekommenderade uppgifterna på tentan, detta kunde framgått i kursen! (Fick 4:a men var orolig för 3:a innan just pga massa konstiga formler).» (2)
- Kunde gå lite fort ibland när tiden blev knapp mot slutet.» (3)
- lite val mycket "lat oss skriva av anteckningarna sa fort som mojligt"-stilen. bade sinica och ovningsledaren borde fa upprepa "TAVELTEKNIK" 100 ggr pa tavlan!» (3)
- hade varit kul med tensorer.» (3)

8. Vad tyckte du om räknestugorna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 12%
4 50%
3 37%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lösningarna kunde ha varit lite tydligare» (2)
- Helt okej, men skulle gärna fått vara lite mer förberedda. En del räkneövningar fokuserade på fel saker. Det kändes till exempel onödigt att jobba så mycket med vektoralgebra när vi lika gärna kunde gjort det med indexnotation.» (3)
- Kandes ibland daligt forbereddd, och som sagt, taveltekniken riktigt usel. daremot bra mer utdelning av uppgifterna innan, etc.» (3)
- pedagigiskt med att man fick lösa uppgifter själv också.» (3)
- Bra, dock kunde räkneövningsledaren räknat lite mer uppgifter. Det är bra att man får göra lite själv men lagom är bäst.» (4)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 37%
1 12%
5 (Mycket stor)»4 50%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna: Liten, Räkneövningarna: Mer» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

8 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 25%
5 62%
1 12%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Mycket mindre jobb än andra kurser med samma poäng» (2)
- Den var perfekt!» (3)
- lagom» (3)
- Dubbelt så mycket schemalagd tid än de andra 4.5-poängs kurserna som gick samtidigt. Det kan vara positivt också förvisso men tyder på att kursen är lite större än 4.5 poäng, vilket man förvisso är ganska van vid.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 3.87

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Få personer som läser kursen gör det helt klart lättare.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

8 svarande

1 (ej prisvärd)»1 12%
0 0%
5 62%
2 25%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3

- Onödigt tjock bok, använde den knappt, föreläsningsanteckningar räcker» (1 (ej prisvärd))
- Lite för mycket maskin, men många bra exempel. Förstår att det är svårt att hitta en bok som uppfyller vårt krav på teori men fortfarande har många exempel. » (3)
- hade nog hellre haft den dyrare boken de hade förra året med tensorer.» (3)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»1 12%
1 12%
0 0%
6 75%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- föreläsgningar>kursbok» (4)
- Boken var dock lite för "maskinig" med sina specialformler osv. Men annars en bra bok med många exempel osv.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

8 svarande

Ja»7 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jättebra uppdatering av hemsidan! De upplagda lösningarna var guld värda!»
- förel. och räkneövningar och duggor»
- duggorna.»
- räkneövningarnas struktur+att har duggor»
- Duggorna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tensorer, mer strikt matematik, mer gauss sats och mindre kuber»
- Mer indexnotation eftersom vi nu har lärt oss det i en tidigare kurs och mer koordination mellan föreläsningar och räkneövningar.»
- Lösningar till gamla tentor bör läggas upp.»
- battre tavelteknik, langsammare genomgang av koncept och inte direkt avskrivning av anteckningarna...»
- byta bok och ha tensorer. Ta bort alla grejer som behöver kunna utantill och empiriska formler.»
- Föreläsningar i ett lite lugnare tempo, hann inte ens skriva av..»

19. Övriga kommentarer

- Lite för snällt rättat på både duggorna och tentan, men man ska egentligen inte klaga ,)»
- kul kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.64
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från