ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära V och AT H10, VSM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-14 - 2011-01-28
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»5 7%
Cirka 20 timmar»12 17%
Cirka 25 timmar»20 29%
Cirka 30 timmar»22 32%
Minst 35 timmar»9 13%

Genomsnitt: 3.26

- Svårt att uppskatta, ojämt fördelat arbete pga schemakrockar för mig.» (Cirka 20 timmar)
- Svåruppskattat, men väldigt mycket tid sista två veckorna. Bra med lång tid för tentaplugg.» (Cirka 25 timmar)
- Konstruktions uppgiften och duggafrågorna var EXTREMT tidskrävande» (Cirka 30 timmar)
- Sjukt hög abetsbelastning» (Minst 35 timmar)
- natt som dag!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»23 33%
100%»44 64%

Genomsnitt: 4.63

- 100% av föreläsningarna.» (75%)
- Det är en del räkneövningar jag inte gick på» (75%)
- Med undantag för 6h» (100%)
- I stort sett 100%. Gick inte på så många räknestugor, men på allt annat» (100%)
- Har varit med på i princip allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 50%

Genomsnitt: 3.2

- Har sett dem men kommer inte ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 75%
Nej, målen är för högt ställda»15 24%

Genomsnitt: 2.24

- I överkant» (Ja, målen verkar rimliga)
- En tenta på 4,5hp som är mycket mer omfattande än vad vissa 7,5hp tentor är.» (Nej, målen är för högt ställda)
- tycker det är konstigt att man kan begära att teknologerna ska kunna saker utantill» (Nej, målen är för högt ställda) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

63 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»10 15%
Ja, i hög grad»48 76%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.87

- Examinationen var något svårare än tentor som gått innan. Uppgift 3 förhöll sig dåligt med konstruktionsuppgiften och den sista uppgiften var utmärkande svår.» (I viss utsträckning)
- Dålig koppling mellan konstruktionsuppgift och tenta, som inför tentan utlovades» (I viss utsträckning)
- Svår tenta med lite koppling till genomgånget material. » (I viss utsträckning)
- Orimligt med 5 timmarstentamen för 4,5hp» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna(FÖ) varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»36 52%
Mycket stor»29 42%

Genomsnitt: 3.38

- föreläsningarna fick teorin att verka svårare än den var, det varierade ganska mycket om jag fick ut något av dem eller inte» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar, tydliga» (Ganska stor)
- Lärorika och roliga föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har demonstrationsräkneövningarna (DR) varit för din inlärning

68 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»38 55%
Mycket stor»22 32%

Genomsnitt: 3.17

- Men det var stor skillnad på de olika övningsledarna. En bättre och en sämre.» (Ganska stor)
- Övningsledarna kunde varit tydligare i sina förklaringar.» (Ganska stor)
- De som Filip hade var mycket bra!» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- framför allt filips har varit givande» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har räknestugorna (RS) varit för din inlärning

67 svarande

Mycket liten»22 32%
Ganska liten»23 34%
Ganska stor»15 22%
Mycket stor»7 10%

Genomsnitt: 2.1

- Deltog ej» (Mycket liten)
- De allra flesta problemen löses med hjälp av kompisar. Ofta för att kön för att få hjälp varit lång.» (Mycket liten)
- Inom klassen bildas räknegrupper som får samma funktion.» (Mycket liten)
- Har inte gått på räknestugorna.» (Mycket liten)
- Hinner aldrig få hjälp. Möjlighet till webbbaserad hjälp? många har samma frågor så det kanse skulle kunna lösas med att man skickar in frågor och de mest centrala och vanligast förekommande läggs ut på kurshemsidan? övergång till ping-pong i sikte?» (Mycket liten)
- Gick inte på alla, studerade bättre på annan plats. » (Mycket liten)
- Man har inte fått så mycket hjälp då det har varit ganska mycket folk och att varje uppgift tar såpass lång tid att göra..» (Ganska liten)
- Gick bara någon enstaka gång, får att få hjälp då jag kört fast» (Ganska liten)
- Filip var mycket bra!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

mycket liten»3 4%
Ganska liten»20 29%
Ganska stor»29 42%
Mycket stor»16 23%

Genomsnitt: 2.85

- Tråkig bok» (mycket liten)
- svårt att hitta i boken, hade i princip inte ens behövt köpa den.» (mycket liten)
- Boken är inte helt självklar och stundtals svår att följa med i dessutom är registret HELT värdelöst.» (Ganska liten)
- bocken mest jobbig att hitta vad man letade efter» (Ganska liten)
- Boken var mycket svårtydd. Få exempel i boken» (Ganska liten)
- synd att det ej finns något register. bra med ledningen till bevisen» (Ganska stor)
- Boken bra för formler och tabeller osv. men har inte använt den till att läsa in kursen» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»25 36%
Mycket bra»43 63%

Genomsnitt: 3.63

- Tog ofta lite väl lång tid innan lösningar till exempel som ej hanns med på räkneövningarna lades ut.» (Ganska bra)
- Se till att fixa övergång till pingpong» (Mycket bra)


SI

11. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

67 svarande

35 52%
1-2»18 26%
3-4»7 10%
5 eller fler»7 10%

Genomsnitt: 1.79

- Detta har krockat med andra av mina föreläsningar» (0)
- ger mig inget» (0)
- Jag gAT och schemat krockade» (1-2)
- Ledarna hade tyvärr inte tillräcklig kunskap i flera frågor.» (3-4)
- Bra med SI!» (5 eller fler)

12. Om du deltagit i SI under kursen, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

33 svarande

Mycket viktig»2 6%
Viktig»12 36%
Lite viktig»13 39%
Inte viktig alls»6 18%

Genomsnitt: 2.69


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 8%
Ganska bra»31 45%
Mycket bra»24 35%
Har ej sökt hjälp»7 10%

Genomsnitt: 3.47

- Var lätt att ställa frågor men svaren var inte så bra...» (Ganska dåliga)
- Som sagt ganska mycket folk på räknestugorna och så fort det var paus var hela AT nere hos läraren så då var det knappt ingen ide att ens försöka fråga. » (Ganska dåliga)
- Se tidigare kommentar» (Ganska dåliga)
- Mats och de andra övningsföreläsarna hjälpte till i 15-minuters rasterna på ett bra sätt.» (Ganska bra)
- Trots image av "alla frågor är bra" upplevde jag en irritation när jag verkligen ville förstå grunden.» (Ganska bra)
- Det fanns tillfällen då hjälp behövts och frågats efter men då eleven fått tillbaka ett ganska hårt svar och fått gå därifrån utan en lösning på problemet, trots att eleven frågat snällt.» (Ganska bra)
- de var mycket noga med att upprepade gånger tala om att det bara var att komma upp till dom om man ville ha hjälp. stannade även över för att alla skulle få hjälp. kort sagt behövde man hjälp kunde man alltid få det både under schemalagd tid och utanför» (Mycket bra)
- Varit tydliga på att det bara är att dyka upp.» (Mycket bra)
- Gick ofta snabbt att få hjälp på RÖ. Kursledare var också tydliga med att det gick att gå till dem och få hjälp på "övrig tid". Något jag dock inte gjorde» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 13%
Mycket bra»57 83%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.89

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 11%
Hög»31 45%
För hög»29 42%

Genomsnitt: 4.3

- Men det är bara normalt vid denna nivå av utbildning» (Hög)
- mycket arbete inför inl. uppg. samt duggan» (Hög)
- Kursen tar upp moment ända fram till tentaveckan, När man dessutom ligger efter pga projektet samt duggan skapar detta en för stor belastning» (För hög)
- Way Too much man» (För hög)
- Den här kursen var mycket tidskrävande vilket kurs nr 2 i läsperioden fick stryka på foten och då ägnades lite för lite tid åt.» (För hög)
- Orimligt hög.» (För hög)
- För många tidskrävande moment» (För hög)
- Alla moment i kursen har känts viktiga och väsentliga och hjälpt till för att öka förståelsen, men för att vara en 7,5 hp kurs har det varit väldigt hög belastning.» (För hög)
- som sagt, natt och dag!» (För hög)
- Kursen tar fler timmar än var en kurs á 7,5p ska göra. Tycket inte att moment ska tas bort, men antalet timmar bör utökas, så att de speglar den tid kursen faktiskt kräver.» (För hög)
- Konstruktionsuppgift, munta, tenta. Väldigt mycket arbete» (För hög)
- Funkar eftersom materie och vågteori kursen är på låg fart. Känns som att den hamnar i andra hand. » (För hög)
- Kursen tog upp huvuddelen av tiden under läsperioden och gjorde att det knappt ens hanns med att räkna alls i den andra kursen före tentaveckan. Frågan är om en kurs med endast 3p kvar till tentan verkligen ska behöva ha en extra lång tenta? Känns som om kursen egentligen består av fler poäng än övriga isf.» (För hög)

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 8%
Hög»40 58%
För hög»22 32%

Genomsnitt: 4.23

- Går AT. Examinationen i vår projektkurs låg tidigare i läsperioden och i vår konstlaborationskurs efter jul. väldigt skönt att ha det utspritt.» (Lagom)
- Det är ok att studierna kräver en del, det är att förvänta vid höga studienivåer» (Hög)
- Arbetsfördelningen mellan de två kurserna var mycket skev 75% Hållf och 25% Materie- & vågteori» (Hög)
- Tur att vi läste Materie-och vågteori samtidigt som inte är lika tung som hållfen för annars känns det som om jag hade gått in i väggen. » (Hög)
- Läs ovan» (För hög)
- Endast på grund av hållfasthetsläran» (För hög)
- fastän inte belastningen i den andra kursen var så stor. » (För hög)
- Mycket att göra i båda kurserna.... jobbigaste läsperioden hittills. » (För hög)
- Precis på gränsen. Hade inte Materie- och vågteori varit en mycket enkel kurs hade det blivit mycket svårt att klara bägge» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen

69 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»3 4%
Godkänt»19 27%
Gott»25 36%
Mycket gott»21 30%

Genomsnitt: 3.89

- Kursen i sig var bra men det var för mycket att lära sig på en 7,5-poängskurs. Det tog all fritid vilket gör att jag nu i efterhand har ett dåligt intryck av kursen.» (Dåligt)
- Den muntliga duggan var ett stort stressmoment. För lite tid att ladda om till tentan.» (Dåligt)
- Kunde varit intressant om den inte var så stressig» (Godkänt)
- Upplevde att lärarteamet inte pratade med varandra tillräckligt under kursen vilket ger mig ett dåligt intryck. » (Godkänt)
- Jag tycker att det har varit väldigt mycket att göra. Först muntan, där jag inte förstår varför vi ska lära oss 18 bevis utantill som de flesta av oss ändå kommer glömma sen. Inte ens Mats kunde skriva ner allt utan att titta i sina anteckningar på föreläsningar så varför ska det då krävas av oss att vi ska kunna det utantill. Konstruktionsuppgiften var bra då man lärde sig mycket men det krävde ocksp sjukt mycket tid. När vi fick höra att man bör lägga ner 40 tim på den tänkte undrade jag bara vart jag skulle hitta den tiden då vi fortfarande hade mycket föreläsningar och vanliga räkneövingar jag ville hinna med men som absolut inte hanns med då alla uppgifter i princip tog mellan 30-60 min. I det stora hela tyckte jag kursen var ganska rolig och intressant, men har nog aldrig varit så stressad innan på grund av arbetsbelastningen. » (Godkänt)
- En stressig kurs» (Godkänt)
- Något ambitiös förhållande till antal högskolepoäng. Känns som att man arbetar för 8-9p i verkligheten.» (Gott)
- Kursen verkar vesäntlig men den är skitsvår och borde vara på fler poäng.» (Gott)
- Mycket att göra, samtidigt är alla moment bra för förståelsen.» (Mycket gott)
- Är intresserad av ämnet och jag har lärt mig mkt » (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Provtentan.»
- Duggorna.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- MATLAB uppgiften.»
- Skumgummibalken och andra leksaker som använts för demonstration, konstruktionsuppgiften som va så lärorik, bevisduggan som hjälpte otroligt mkt med förståelsen»
- Föreläsningarna som de är. Dimensioneringsuppgiften och muntliga duggan. Man lär sig massor!»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppguften»
- Det meats har varit bra!»
- Mats som föreläsare, bra koll på de ämnen som vi studenter brukar ha problem med och sköter info mm på ett bra sätt.»
- Mitt-tentamen var mycket hjälpsam.»
- duggorna»
- Övningsledarna. Allt. Kursen precis som den var (inklusive strykningen av de två sista munta-uppgifterna vilka gicks igenom alldeles för sent för att kunna examineras på muntan!) Övningsskrivningen var väldigt bra att där den var och med det den testade. Systemet med bonuspoäng är bra.»
- inlämningsuppgiften»
- filip som övningsledare + räkningar på stora tavlan»
- Innehåll»
- Demonstrationsövningarna»
- Matlab i form av konstruktionsuppgift.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgift och muntan.»
- Filip konstruktionsuppgiften var lärorik.»
- den muntliga dugan är bra, även inlämingsuppgiften. »
- Upplägget med Dugga, Matlabuppgift och Tentamen»
- konstruktionsuppgiften var bra för inlärningen»
- »
- Examinationsmomenten och föreläsningarna. Bra med muntan som "tvingar" en att lära sig mycket teori. Relevant inlämningsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften, duggabevisen»
- Konstruktionsuppgiften!»
- Konstruktionsuppgift»
- Mats Ander»
- Mats Ander och SI-möjligheten»
- Bevisen, det var väldigt bra att kunna dem inför tentamen.»
- Räkneövningarna»
- Mittentan»
- Hjälpen till muntliga duggan som kom ut några dagar innan, dock hellre tidigare i och med att det inte innebar något mer än att det tog längre tid för de som redan hade gjort uppgifterna.»
- Konstruktionsuppgiften och skumbalken»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre duggafrågor.»
- MYCKET MINDRE TENTA! Mycket andra moment i kursen. Ta bort dem i så fall. Personen som har kursen måste inse att en sådan liten tenta kan inte vara 5 timmar och så svår. »
- Bättre tentamen, uppgifterna får gärna hålla en mer jämn nivå.»
- Muntab»
-
- konstruktionsuppgiftens omfattning»
- Se till så att det inte är för mycket nytt som gås igenom precis det allra sista före tentan/munta. »
- Sänka tempot lite..»
- övningsledare bör vara mer insatta och eniga i hur man ska göra konstruktionsuppgiften samt andra övningsuppgifter, jobbigt att få olika förklaringar av olika personer.»
- Den bör ge mint dubbets så många högskolepoäng»
- Antal monemt»
- Viss brist på djup och bredd i kunskap hos övningsledare.»
- Arbetsbelastningen»
- Förstår inte visten med den muntliga duggan. Blev bara prestation och ångest laddat och tror inte att den ledde till så mycket mer förståelse. »
- Man måste få tid över till att räkna uppgifter också. All tid har gått till inlämningsuppgiften, duggan och muntan. Den andra kursen har inte fått mycket tid alls, vilket är dåligt då kurserna är på lika många poäng.»
- föreläsningarna kändes överdrina, allt formulerades med ett överdrivet språk vilket fick allt att kännas svårare än det egentligen var»
- Rättningen på konstruktionsuppgiften skilde sig mycket beroende på vem av lärarna som rättade. Till nästa år bör lärarteamet samarbeta bättre. Ex: Vi hade ett problem i matlab som vi inte kunde lösa så vi frågade övningsledaren som närvarade under matlabpasset. Denne gav oss ett svar på hur vi skulle gå tillväga. Sedan då vår rapport blev rättad blev vi underkända på grund av att det sätt vi fått förklarat för oss var fel...»
- »
- Ge kursen flera timmar. Känndes som dan var ca 10Hp»
- Kan inte komma på något särskilt. Tycker kursen var bra.»
- Slopa duggorna och gör två alt en större inlämningsuppgift där alla bevis inkluderas. Utantillinlärning till dagens system med dugga resulterar bara i glömska efter en vecka. Att jobba med inlämningsuppgift ger mycket mer genomgående förståelse. »
- Måste på något sätt förändra arbetsbördan då kursen tar alldeles för mycket tid jämfört med antalet poäng. Finns ingen annan 7,5 poängskurs som ens har kommit i närheten under de två första åren i arbetsbelastning, krav och så vidare.»
- Kanske se över om man behöver så många moment. Muntlig tenta, konstruktionsuppgift och 5-timmars tenta på 7,5 poäng känns väldigt mycket om man jämför med andra kurser. Man kanske skulle ändra till 10,5 poäng i stället. Momenten var dock bra för förståelsen i kursen. »
- Duggan kändes för tidig för de kunskaper som testades. Känns som den låg nu att det var främst de som låg helt i fas som hade en chans, kanske till och med låg före - normalt är det inte de som behöver duggapoäng och det kändes inte som den gav särskilt mycket.»
- Övningsledarna måste vara bättre informerade överlag om vad som gäller för olika uppgifter och inlämningar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Öka poängen för hållfasthetslära och minska samtida kurs "materie & vågteori" med lika många poäng. Detta ger studenter fler timmar på dygnet att ägna åt hållfasthetsläran där det krävs mer tid. »
- Mkt bra kurs, strukturerad, tydlig, bra upplägg med föreläsningar och demonstrationsräkningar, bra lärare. Framförallt var demonstrationsräkningarna väldigt bra med tydliga och noggranna lärare.»
- För lite HP för det arbete som krävdes för att klara tentan..»
- sara caprioli är bra!»
- Av de övningstentor vi fick ut var många omtentor. Omtentorna visade sig vara betydligt lättare än ordinarie tentamen vilket gjorde det svårt att veta vilken nivå vår tenta skulle ligga på. Varför är det så?»
- »
- Mycket bra kurs.»
- Trotts att jag har lagt all min fritid på denna kursen klarade jag den inte. Jag har kuggat andra kurser, men då har det varit befogat. Den här kursen behöver verkligen ses över vad gäller krav, arbetsbelastning, undervisningskvalitativt och så vidare.»


Kursutvärderingssystem från