ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära V och AT H10, VSM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-14 - 2011-01-28
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: citat ur Studieportalens kursbeskrivning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.5

- Står ej vilket mål» (Vet ej)
- Tyvärr kan jag inga "citat ur Studieportalen"...» (Vet ej)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: citat ur Studieportalens kursbeskrivning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»2 66%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.66

- Står ej vilket mål» (Vet ej)
- Tyvärr kan jag inga "citat ur Studieportalen"...» (Vet ej)
- Finns inget citat» (Vet ej)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: citat ur Studieportalens kursbeskrivning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»2 66%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.66

- Står ej vilket mål» (Vet ej)
- citat ur Studieportalens kursbeskrivning» (Vet ej)
- Finns inget citat» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: citat ur Studieportalens kursbeskrivning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 33%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 66%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.33

- Står ej vilket mål» (Vet ej)
- citat ur Studieportalens kursbeskrivning» (Vet ej)
- Finns inget citat» (Vet ej)

5. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 2.81

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

- Känns som en väldigt omfattande kurs och är den 7.5 HP-kurs som jag lagt mest tid på någonsin. Borde vara mer än 7.5 HP!!!!» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»8 72%

Genomsnitt: 3.72

- Mats Ander är en jätteduktig föreläsare» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.81

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»9 81%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 9%
Hög»6 54%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.27

- Konstruktionsuppgiften och duggafrågorna skulle alla göras samtidigt. Alltihop var väldigt lärorikt, men jag tror att jag hade kunnat ta in mycket mer kunskaper om det inte hade varit så mycket och stressigt. Jag föreslår att handberäkningarna i kunstruktionsuppgiften skippas. Jag förstår vitsen med att ha dem, att man kan kontrollera sina resultat och förstå vad det är man gör i MATLAB. Men eftersom man ändå behöver tänka igenom, kladda ner och förstå allt för att skriva programmet i MATLAB anser jag att det är överambitiöst att kräva in handberäkningarna också. Jag brukar aldrig känna mig stressad av skolarbete, men förra läsperoiden var fruktansvärd. Det var så mycket att g´,öra, mycket på grund av Hållfastheten. » (För hög)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»3 27%

Genomsnitt: 3.81

- Hjälpsamma och öppna lärare» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 9%
Hög»6 54%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.27

- Ingen balans mellan det två kurserna (båda är på 7.5 hp!)då hållfasthetsläran tog i princip all tid. » (Hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- För mycket som är intryckt i en 7.5 poängskurs»
- Konstruktionsuppgiften»
- Allt, bra med konstruktionsuppgiften»
- Duggafrågorna och konstruktionsuppgiften(fast utan krav på inlämning av handberäkningar). Jag skulle tacka dem för mitt fina betyg.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Dataprojektet»
- Konstruktionsuppgiften»
- Duggabevisen. De kändes väldigt tungt just då men det gav otroligt mycket.»
- Föreläsare»
- Konstruktionsuppgiften»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske kurslitteraturen»
- Minska arbetsbelastningen! Tillexempel genom att ta bort handberäkningarna (som jag föreslog ovan).»
- Mer balans med arbetsbördan mellan hållfasthetsläran och materien då båda kurserna faktiskt ska vara lika stora»
- Minska belastningen, kändes som att det var väldigt mycket att göra i förhållande till antal högskolepoäng. »
- om möjligt lite lägre arbetstempo»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Alla de olika delmomenten i kursen hängde ihop väldigt bra. Duggabevisen och konstruktionsuppgiften var det som jag lärde mig mest av.»


Kursutvärderingssystem från