ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


stad 2 ASB156 hösten 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-05 - 2011-01-31
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Matts Heijl»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange hur du tycker att målen har uppfyllts.

1. Lärandemål

är att ni efter fullgjord kurs skall:
- ha fördjupade kunskaper om den nutida stadens stadsliv, rumsliga sammanhang, former och funktioner
- ha fått inblick i nutida stadsutvecklingsexempel i ett internationellt perspektiv
- ha övat att beskriva, analysera och diskutera stadsrum och stadsrumssammanhang samt gestaltning i det urbana landskapets olika skalor
- kunna visualisera och kommunicera idéer om rumslig gestaltning av komplexa stadssammanhang
- kunna argumentera för och värdera kvalitéer i stadsbyggnadsprojekt.

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»16 48%

Genomsnitt: 3.36

- Det är svårt att jobba i så stor skala som man gör vid stadsplanering. Det kanske skulle vara bra att diskutera och jämföra mått i den befintliga staden.» (Ganska bra)
- det är mycket att lära sig och svårt, men det har varit en bra introduktion och övning!» (Ganska bra)
- men man vill ju alltid jobba mer. och det är lite läskigt för nu ska vi kunna det. samtidigt som det känns som man inte kan något.» (Mycket bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

33 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»31 100%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

3. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»10 30%
Mycket bra»21 63%

Genomsnitt: 3.57

- Schemat kommer, som vanligt, ut alldeles för sent!» (Ganska dåligt)
- Som alltid på Chalmers är det oklart var man ska söka information. Ibland finns den på kurshemsidan, ibland via mejl, ibland via en annan mejl... Vore bra med en gemensam policy där så man vet var man ska hålla koll. » (Ganska dåligt)
- Jag tyckte nästan allt funkade väldigt bra, och det är väldigt skönt när man får tydliga instruktioner i god tid innan. Men det jag inte gillade var att inlämningstiden tydligen inte spelade någon roll, för varför ska man då sitta och jobba häcken av sig för att hinna i tid, och sen är det ändå tydligen helt ok att lämna in senare....» (Mycket bra)
- En av de få kurser där man får ut schema och kursinformation i tid!» (Mycket bra)
- mycket bra och tydligt!» (Mycket bra)

4. Bedöm och kommentera kursens uppläggning med projektstudier 1-4 samt projektutveckling.

33 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 9%
Bra»26 78%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 4.03

- Vissa projektstudier hade nästan ingenting att göra (ex. GIS-gruppen), andra hade mer. Det var lite ojämnt fördelat! » (Bra)
- Väldigt ojämnt fördelad arbetsbelastning för grupperna. För vissa tog det två timmar andra 3 dager» (Bra)
- Lite väl stora grupper. Det blir ineffektiv kunskapsinhämtning tycker jag.» (Bra)
- Lite väl lång tid, samt konstig gruppfördelning på projektstudie 1 och två. vissa hade jättemycket att göra, och andra grupper nästan ingenting. » (Bra)
- Bra tänkt, och det gav väldigt mycket information! Men det var väldigt snedfördelat i arbetsmängd mellan grupperna.» (Bra)
- Det var roligt att jobba i olika grupper med olika saker i samma projekt, men dessvärre var mängden uppgifter väldigt olika i grupperna. Vissa var klara på bara någon timme, medan andra satt övertid varje dag.» (Bra)
- Överlag bra. Projektstudierna skulle behöva ses över. Det var en väldig skillnad i arbetsmängd mellan grupperna. Vissa grupper skulle behövt vara större och andra mindre. Exempelvis kartgruppen var färdig efter en halv dag. » (Bra)
- I projektstudie 1 och 2 var det väldigt stor skillnad i arbetsmängd mellan de olika grupperna. Några blev klara på några timmar, och andra fick jobba flera dagar. Kanske kan ses över? En annan sak är att det hade varit bra att få resultatet av projektstudie 1 respektive 2 genomgånget redan på fredagen, så att man kunde läsa igenom resultatet själv över helgen. Nu gick vi igenom det på måndagen, och sedan började nästa projektstudie direkt. Detta gjorde att resultatet nästan kändes bortkastat då man bara fick det redovisat muntligt av varierat engagerade klasskamrater. Deadline på torsdag och genomgång på fredag?» (Bra)
- Speciellt projektstudie 3 var bra för att kickstarta grupparbetet på ett lagom opretentiöst sätt.» (Bra)
- bra väg in i arbetet. » (Bra)
- Svårt att arbeta i så stora grupper, eftersom det alltid är några som åker räkmacka.Men bra att få ihop mycket information som hela klassen kan använda.» (Bra)
- Kändes bra att få in mycket information, dock kändes det som om fördelningen mellan olika grupper i förstudierna var väldigt olika, Kart-gruppen i förstudie ett hade väldigt små uppgifter egentemot andra, eftersom vi inte kunde använda oss av eller få fram information från GIS-systemet. Var mer för vetskap att det finns ett sådant verktyg?» (Bra)
- det är bra att samordna förarbetet men ´,nu var det väldig skillnad i arbetsbelastning. det kanske är bättre att ha mindre grupper och lite mindre tid för olika ämnen och att man fördjupar sig mer på en sak» (Bra)
- bra att ha det upplägget, men det var svårt att samordna så stora grupper, och jag upplevde att det var svårt att ha en givande diskussion om vad man gjorde.» (Bra)
- För mycket tid till studie 1 o 2.» (Bra)
- Det är svårt att arbeta i så stor grupper. Svårt att bli delaktig i det arbetet som skall utföras men vinsten i bredd är viktigare. » (Bra)
- Dock krävs bättre planering under första delens projektstudier! Då var grupperna för stora och vissa uppgifter var för små osv.» (Bra)
- det var bra de första veckorna då man samlade information. då var det inte tid att börja skissa men men kunde ädå funderar och göra egna reflektioner samtidigt som man fick ta del av andras takar och idéer.» (Bra)
- fungerade bra, ibland blev det lite sned arbetsfördelning i grupperna, ibland lite att göra, svårt att ta egna initiativ i de stora grupperna» (Bra)
- Tycker de stora grupparbetna man gör i årskursen fungerar dåligt. Svårt bedriva den typen av arbete i så stora grupper. Vår del, om GIS, var int ealls bra. Vi fattade inte ad vi skulle göra och vår GIS handledare visste inte det heller. Så vi var mest lediga. Men grupparbetet vi gjorde på slutet var briljant!» (Bra)
- Jättebra upplägg med projektstudier!» (Mycket bra)
- Mycket bra upplägg av hela kursen. Skönt med veckouppgifter i början. Bet var lite olika arbetsbörda mellan vissa grupper.» (Mycket bra)
- väldigt bra. tyvärr kändes det som vissa delar i studierna glömdes bort under det fortsatta arbetet.» (Mycket bra)

5. Bedöm (och kommentera) den handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet. Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»0 0%
Bra»14 45%
Mycket bra»15 48%

Genomsnitt: 3.35

- (?)
- Hndledning och lärarhjälp har fungerat bra i "Matts ritsal"» (Mycket dåligt)
- (Bra)
- Ritsal 2. Mats Broberg har varit lite väl snäll och inte varit spreciellt kritisk till våra idéer. Kunde vara bra med mer analys.» (Bra)
- Ritsal 2» (Bra)
- Ritsal 2. Bra handledning och bra diskussioner. Ibland tog det lite mycket tid, men det var inget stort problem. Det kändes som att alla fick den tid/hjälp de behövde.» (Bra)
- Eftersom vårat projekt tog en annan vändning så var det nog svårare för vår handledare att hjälpa oss än de andra. Men lite får man räkna med det om man går så utanför ramarna tänker jag.» (Bra)
- Pådrivande handledare, om än lite fast i vissa specifika frågor. (Ritsal 1)» (Bra)
- ritsal 3» (Bra)
- (ritsal 4) Vi har fått mycket handlednings tid, och eftersom du (Matts) sitter i huset, har du vart lätt att nå om man ville fråga något extra. Vi har fått bra hjälp att komma framåt i arbetsprocessen.» (Bra)
- ritsal 3 handledaren är väldigt tydlig med sin aåsikter vilket är både bra och dåligt. det är bra med någon som säger vad man tycker och vad som är bra resp dåligt, men man ska akta sig för att projicera sina egna idéer på studenterna..» (Bra)
- ritsal 3 (ikael ekegren). bra handledning. mycket konkreta exempel (som iofs färgar handledarens ideal) men mindre om kärra i ett större sammanhang, vilket kanske var synd. sen tycker jag överlag, och det gäller alla kurser, att det vore bra om man hade någon handledare som var tillgänglig dagtid under veckorna, så att man kan få hjälp när man kör fast.» (Bra)
- Bra handledare i studio 1.» (Bra)
- Ritsal 5 Inte fullt så engagerande som man kunde önska» (Bra)
- Ritsal 5» (Mycket bra)
- Ritsal 3, givande handledning och lätt att samarbeta med handledaren (t.ex. byta tider osv.)» (Mycket bra)
- ritsal 5» (Mycket bra)
- Ritsal 2. Jättebra handledare. Mycket konstruktiv och ärlig.» (Mycket bra)
- ritsal 5 med Anna T» (Mycket bra)
- Ritsal 2. En mycket engagerad handledare som var rakt på sak, stöttande och bra på att hjälpa framåt i den riktning man själv valt, oavsett vilken det var.» (Mycket bra)
- Ritsal 3. Vår handledare Michael var bra, lätt att kommunicera med och man blir motiverad. Dock pratar han lätt bort sig i irrelevanta anekdoter ibland så att man får påminna honom att vi har begränsad tid för vår handledning. På den första kritikdagen verkade han inte medveten om att han skulle kommentera vår arbetsprocess, vilket var tråkigt för vissa grupper som inte fick någon kommentar om detta. Annars en väldigt trevlig och bra handledare.» (Mycket bra)
- ritsal 4. Jag tycker det fungerade bra. men jag skulle vilja ha handledning med någon annan handledare också. så att man får lite olika perspektiv. » (Mycket bra)
- ritsal 2» (Mycket bra)
- ritsal 3» (Mycket bra)
- Jättebra handledning! Ritsal 2» (Mycket bra)
- Bra handlerade!» (Mycket bra)
- ritsal 4. vi fickmycket handledning från början till slut och blev puchade att fortsätta och pröva våra idéer, samtidigt som vi fick tips saker vi borde tänka på.» (Mycket bra)
- Ritsal 5. Anna var en bra handledare som hjälpte oss på ett bra och rättvist sätt. Mycket tillgänglig.tät och bra handledning» (Mycket bra)
- ritsal 3, Ekegren ger konkreta exempel på referenser och alternativa lösningar vilket andra handledare brukar undvika att göra. det är skönt med någon som kommer med förslag men det finns viss risk att man köper allt han säger. » (Mycket bra)

6. Det var sju föreläsningar i kursen (se kursprogrammet). Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni arbetat med i projekten, några var tänkta at vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange gärna hur många föreläsningar som du har varit med på)

33 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»3 9%
Föreläsningarna gav ganska mycket»14 42%
Föreläsningarna gav mycket»16 48%

Genomsnitt: 3.39

- Roligt med många olika föreläsningar. Kristels föreläsning var visserligen bra och hennes inhopp i slutkritiken likaså, men informationen i föreläsningen var mest en repetition av föreläsningen i arbetets rum. Jag vet inte om det var värt tiden/kostnaden.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag missa kanske en eller två. Svårt att minnas nu. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Föreläsningarna om utländska exempel var intressanta. Etnologens och sociologens perspektiv var intressant men lösare kopplat till kursen. Layout-föreläsningen var för lik den vi hade i tvåan. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag har vart på alla föreläsningar. Deflesta gav mycket, speciellt bra, intressanta och roliga var Christel Copps föreläsning och föreläsningen om ljusdesign.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- gehls föreläsning var väldigt bra och intressant. jag var på alla utom en pga sjukdom. även den med matts och marie» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- jag var inte på cristel kopps föreläsning, men det hon sa på genomgången i onsdags var givande. den som inte gav så mycket var väl den om hållbarhet - det är så stort och komplext problem men när man ser vad kjellgren/kaminsky gör så blir man ganska trött av att det är så ytligt ("julpyntat").» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- temana på föreläsningarna var bra, sen var det vissa av föreläsarna som inte var så bra och kändes ganska oinspirerande. t.ex. föreläsningen om belysning kändes som ett intressant ämne, fast föreläsningen var väldigt ointressant, med oinspirerande bilder.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag missade tyvärr Tübingen, men hörde att den var bra. Christel Copp berättade mycket som vi redan visste. Jag efterlyser någon som berättade om trafikfrågor, i Kärra fanns mycket att göra med trafik, men vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera det...» (Föreläsningarna gav mycket)
- framförallt Gehl» (Föreläsningarna gav mycket)
- Riktigt inspirerande. Några av de allra bästa under mina tre år på skolan. Catharina Thörn och Joakim Forsmalm från Radar var briljanta!» (Föreläsningarna gav mycket)
- Har varit på nästan alla föreläsningar. De om olika projekt (Byker, Ruhrområdet o.s.v.) var mycket givande. Den om gentrifieringen från ett sociolog-perspektiv var bra men jag saknade exempel på lösningar efter den. Den tog bara upp problem.» (Föreläsningarna gav mycket)
- Speciellt den med Gehl var helt fantastisk!!!! Även den med källgren/kaminsky och de två tjejerna var superbra» (Föreläsningarna gav mycket)
- Föreläsningarna om exempel från Tyskland och Storbritannien var väldigt intressanta. Likaså var Gehl-föreläsningen fantastisk. Christel Copp dock, hon har kanske många bra inlägg men man blir ganska trött på hennes stil också. Det skulle vara intressant att höra vad någon annan layoutare har att lära oss.» (Föreläsningarna gav mycket)
- extraextra intressanta var den med REposition o KjellgrenKaminsky o den med Skovbakke Villadsen. för att de hade långt dragna egna perspektiv/infallsvinklar som känns mkt relevanta.» (Föreläsningarna gav mycket)
- Det är ett bra upplägg med att vidga perspektivet på stadsplanering. Mer än uppgiften i sig. » (Föreläsningarna gav mycket)
- Bra föreläsare generellt och bra teman!» (Föreläsningarna gav mycket)
- Intressanta föreläsningar som gjorde att man började tänka nytt!» (Föreläsningarna gav mycket)
- jag var på alla föreläsningarna, och tycker att de allra flesta var väldigt bra. kajsas ljus-föreläsning var väldigt bra, så också matts och maries föreläsning om hållbar stadsutveckling. Gehls föreläsning var väldigt inspirerande.» (Föreläsningarna gav mycket)

7. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om frågor inom stadsbyggnad?

33 svarande

Mycket liten betydelse»0 0%
Ganska liten betydelse»9 27%
Ganska stor betydelse»12 36%
Mycket stor betydelse»12 36%

Genomsnitt: 3.09

- Jag kan inte påstå att jag tagit speciellt mycket stöd i det jag gjort i den litteratur jag läst. Många texter som dessvärre inte alltid kändes så inspirerande.» (Ganska liten betydelse)
- Kurslitteratur är alltid bra. Texterna var mycket intressanta!» (Ganska stor betydelse)
- idéer o tankar man fått i o av texterna skvalpade runt i bakhuvudet under resten av projektet, halvt omedvetet men mycket bra.» (Ganska stor betydelse)
- det var bra texter i häftet och skapade intressanta diskussioner» (Ganska stor betydelse)
- jag tycker det var mycket som var bra, men jag känner mig fortfarande ganska begränsad i mina kunskaper om stadsplanering, både i att beskriva/problematisera och att argumentera för det ena eller andra. men jag har försökt läsa en del vid sidan av också, och har kollat en del på häftet från stad1 igen.» (Ganska stor betydelse)
- jag tror att kurslitteraturen borde ha en större del i kursen än vad den har för att den ska kännas viktig och tillämpar. kanske att det är lärare med på litteraturseminariet. nu kändes det mer som ett nödvändigt om man var tvungen att ta sig igenom för att få godkänt på kursen. även om det var mycket intressant och viktigt man läste om.» (Ganska stor betydelse)
- litteraturen var en bra grund för diskussionen under seminariet men jag tror att själva diskussionen gav mer. men att litteratur ingår tycker jag är bra, bra att få in en vana att läsa såna texter. » (Ganska stor betydelse)
- Vill dessutom föreslå antologin "När Nyurbanismen kom till stan" med många röster ur aktuell svensk stadsplanering.» (Mycket stor betydelse)
- Givande, inspirerande och utvecklande kurslitteratur» (Mycket stor betydelse)
- Många bra och intressanta texter i kurshäftet. Vårat projekt hade inte tagit sin vändning utan dom.» (Mycket stor betydelse)
- Otroligt intressanta texter! Något att spara och läsa senare också.» (Mycket stor betydelse)
- men det glömdes också bort under projektet. Du skulle varit lite hårdare med att få in litteraturen i slutinlämningen.» (Mycket stor betydelse)
- den inspirerade.» (Mycket stor betydelse)

8. I kursen ingick ett litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariet?

(tala gärna om i kommentarer hur seminarierna genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

32 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»1 3%
Seminariedagen gav ganska lite»9 28%
Seminariedagen gav ganska mycket»12 37%
Seminariedagen gav väldigt mycket»10 31%

Genomsnitt: 2.96

- Pass, missade tyvärr seminariet.» (?)
- grupperna blev lite hoppsan hejsan, hade kanske varit bättre med ordnade grupper till det. att springa runt o leta gruppmedlemmar dagarna i ända är inte det roligaste som finns. tanken var dock väldigt god: hade man hittat en grupp i nåt hörn hade diskussionen gissningsvis varit mycket givande.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Gärna större krav på inlämningen, blir lätt att man skyndar på seminariet annars för att hinna med mer på projektet» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Många av texterna var intressanta men fick inte så stort utrymme. Vi var nog för stor grupp som diskuterade dem (9 personer). 2 projekt grupper hade varit bättre, då hade man läst in sig på fler texter också. Eller så ska alla läsa allt.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Seminariet fungerade väldigt bra. Texterna var itressanta och läsvärda, men vet inte hur mycket de gav projektet.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- vill gärna ha fler seminarier.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- se tidigare kommentar» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- bra, men eventuellt skulle man kunna ha lärar/handledarledda seminarier liknande de vi haft i nutida arkitekturkursen?» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Dagen gav ganska mycket, intressant diskutera med årskamrater om givna teman. » (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det är alltid givande att diskutera arkitektur i grupp.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jag tycker att det är väldigt bra att man går ihop i grupp och har "eget" seminarium utan lärare, för många vågar säga mycket mer då när det inte blir "rätt eller fel" på samma sätt. Även bra att sammanfatta en kort text. Jag tyckte de flesta texterna var väldigt intressanta!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jag tyckte våra diskussioner fungerade bra och var intressanta. Bra texter att utgå ifrån. Trevligt att kunna sitta någon annan stans än i skolan.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Alltid kul med litteraturseminarium!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- väldigt givande. det blir bra diskussioner.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- känns väldigt viktigt att hinna diksutera så stora frågor ordentligt, inte bara i projektgruppen utan med fler. vi hade delat upp texterna mellan oss, berättade kort vad de handlade om och försökte beta av de föreslagna frågorna. vi svävade ofta iväg, men alla var engagerade och det var mycket givande. nog bra med en skriftlig inlämning, då tvingas man konkretisera sina tankar och anteckningar. » (Seminariedagen gav väldigt mycket)

9. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna. Ange kritikgrupp)

28 svarande

Kritikdagarna var inte bra»0 0%
Kritikdagarna var ganska bra»5 17%
Kritikdagarna var bra»16 57%
Kritikdagarna var mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.07

- Pass, missade tyvärr seminariet.» (?)
- Speciellt sista kritikillfället, för hela klassen i A-salen. Tycker jag att lite väl mycket fokus läggs på vilka förslag som är säljande, som om allt vi gör är tävlingsbidrag. De arkitektoniska kvaliterna disskuteras däremot inte allas eller väldigt lite.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Har ej haft kritikdagar än...» (Kritikdagarna var bra)
- Har inte haft kritik än, men upplägget verkar lovande» (Kritikdagarna var bra)
- Anna Eriksson. Bra kritik i allmänhet men en sak som var väldigt provocerande var att gästkritikern Jonas (?) från Sweco satt och pillade på sin mobil nästan hela tiden. När man jobbat så länge och mycket med ett projekt så är kritiken ett viktigt avslut, även känslomässigt. Och även om han var påläst och säkert hängde med i presentationerna så är det provocerande när man känner att man inte har hans hela och odelade uppmärksamhet. Vet inte om du framför sådan kritik till berörd person men tycker det är väldigt viktigt då det ger ett oproffsigt intryck. » (Kritikdagarna var bra)
- Mixgrupp 1. Jag tyckte kritiken var bra. Kul att se ritsalens färdiga projekt och knyta ihop säcken med handledaren. Mixgruppen var även den bra. Man fick mycket kritik, vilket var bra. Kanske att kritikern från SWECO snöade in sig lite i samma ämnen. Dock så tog han upp intressanta punkter som man kanske borde jobba mer med. » (Kritikdagarna var bra)
- Jag gillar upplägget med olika kritikergrupper. Jag gillar att christel Copp tog ngt om alla förslag. Kanske Matts också kan göra det?» (Kritikdagarna var bra)
- Första dagen var bra (ritsal 1) men diskussionen kunde ha handlat mer om processen än resultatet. Andra dagen var mycket bra (grupp 5) även om lite mer tid för gemensam diskussion om förslagen kunde planerats in.» (Kritikdagarna var bra)
- grupp 1. fantastiskt med Jonas som kom med ett annat perspektiv, hade varit intressant att få det i mittkritiken. o att det fanns den traditionella arkitektsynen också var bra, hade ju blivit konstigt om den inte fanns med alls...» (Kritikdagarna var bra)
- jag hade mikael broberg och en kvinna till, Anna tror jag hon hette. De var väldigt snälla, men de gav bra kritik konstruktiv och det är alltid bra. » (Kritikdagarna var bra)
- bra att få höra så många olika personers kommentarer om projekten.» (Kritikdagarna var bra)
- Jag kunde önska mer engagemang av den externa kritikern ifrån WSP. » (Kritikdagarna var bra)
- Bra upplägg och bra kommentarer. Dock tycker jag genrellt att kritiker borde vara mer insatta i hur opponering och kritik bör läggas upp. Avvägningen mellan positiva och negativa kommentarer är generellt ganska dålig. » (Kritikdagarna var bra)
- Bra med kritik inom ritsalen! Vi hade en sociolog med oss på kritiken. Lite oklart vad han bidrog med (mycket ekosystem tror jag...lite luddig!)» (Kritikdagarna var bra)
- Handledaren verkade inte införstådd i hans roll under kritikdagen med ritsalen. vi efterfrågade att han skulle kommentera vår utveckling/process, hade varit bra om han förberett det lite. annars fungerade det fint.» (Kritikdagarna var bra)
- Risal 2 och mixgrupp 4. Bra med mycket tid avsatt för varje projekt. Bra och konstuktiv kritik. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Bra med ritsalskritik först, så man fick öva lite och få synpunkter om presentation mm, och sen blev det väldigt lyckat med extrerna kritikerna också.!!» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Ett väldigt bra upplägg där man fick gott om tid att gå igenom varje projekt grundligt! Bra dessutom att det både var genomgång med ritsalen och den egna handledaren och en andra genomgång med andra kritiker! Mycket bra upplägg!» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Ritsal 3. Det var bra att ha kritik med ritsalen först och värma upp. Vi hade sedan en stadsvetare på tisdagen som kritiker, han kom med många intressanta vinklingar och synpunkter.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- bra upplägg och bra med sammanfattningen på slutet!» (Kritikdagarna var mycket bra)
- det var väldigt bra att ha en dag innan att kunna öva på sin framställningan och få kritik av sina ritsalskompisar. då var man mer förbered på vad man sjalv skulle säga och vad som skulle kunna komma upp som kritik. under den sista kritikdagen med externa kritiker vore det bra om man också skulle ta med sig planscherna i slutet av presentationen, eftersom det är mycker de man får kritik på. » (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

10. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet.

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den som gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

33 svarande

Mycket svag insats»1 3%
Svag insats»2 6%
Ganska god insats»11 33%
Mycket god insats»19 57%

Genomsnitt: 3.45

- under projektets gång hade jag tre olika bostäder och fick ägna otrevligt mycket tid åt att leta reda på var mina tillhörigheter tagit vägen o dylika saker, vilket tog väldigt mycket energi. att sådär i slutet av terminen också ha fullt fokus på skolan gick inte. dessutom förstår jag mig inte på stadsplanering...» (Mycket svag insats)
- jag har arbetat mycket, men inte så effektivt. svårt att överblicka och ta beslut, och fastnar lätt.» (Svag insats)
- Jag tänker alltid att jag kan bättre. det blir svårt i grupp i bland för vissa hörs och syns mer. men grupparbete är bra. » (Ganska god insats)
- Jag har lärt mig mycket genom att åka till Kärra och träffa folk som bor där. » (Mycket god insats)
- vi har i guppen arbetat väldigt mycket och framförallt diskuterat och hela tiden tagit oss en bit framåt. Det har varit ett väldigt givande projekt och tror många varit engagerade. » (Mycket god insats)
- Jag är väldigt nöjd med vårt projekt!» (Mycket god insats)
- Rolig kurs. Det blev ett bra arbete i gruppen och jag är överlag nöjd med resultatet.» (Mycket god insats)
- Jag är nöjd med min arbetsinsatts. Vi var ovanligt välplanerade.» (Mycket god insats)
- Hade ett otroligt bra grupparbete. Tror att det tyvärr kan underlätta ibland när man själv får välja projektgrupp. Väldigt skönt för vissa, tråkigt för andra.» (Mycket god insats)
- Jag har varit ambitiös i projektet och är nöjd med resultatet.» (Mycket god insats)
- Jag tycker det är roligt att jobba i grupp, och känner att alla i min grupp gjorde ett jätte bra arbete.» (Mycket god insats)
- vi har haft ett väldigt bra sammarbete. det är bra att man får välja grupper själv. det gäller bara se till att ingen blir utanför!» (Mycket god insats)
- jag och mina eminenta projektkamrater gjorde en otroligt fin insats. jag är nöjd och stolt.» (Mycket god insats)
- eftersom vibara var två i gruppen fick vi båda göra mycket och jag kände att vi kom längt i vår idé och båda jobbade på lika hårt och mycket.» (Mycket god insats)
- jag känner mig nöjd, jag tycker att jobbet har varit lärorikt och roligt» (Mycket god insats)
- jag har lärt mig väldigt mycket och gruppen gjorde så gott vi kunde. » (Mycket god insats)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»19 59%

Genomsnitt: 3.34

- Mycket bra med en gruppmedlem och ganska dåligt med en annan. Hur gör man när en gruppmedlem tillexempel ringer på förmiddagen och sägen att han/hon inte orkar komma till skolan? Samt en väldigt massa andra saker. Men alla grupparbeten kan ju inte vara lyckade.» (?)
- varken jag eller min gruppmedlem tycks ha någon som helst kommunikationsförmåga. saker dök upp på genomgångar som jag inte visste att vi tyckte osv.» (Mycket dåligt)
- i princip så bra som det kan gå när man jobbar i grupp» (Mycket dåligt)
- Ständigt denna brist på datorer leder till irritation. Och jag upplevde problem i projektgruppen som däremot var utvecklande att hantera.» (Ganska dåligt)
- Har haft en hel del problem med ojämn projektgrupp. » (Ganska dåligt)
- det har varit bra stämning, men lite splittrat. jag har tyckt att det har varit svårt att prata om varför vi gör det vi gör, att motivera det och sätta det i ett sammanhang där de olika delarna av projektet hänger ihop. vi har iofs pratat ganska mycket om det, men inte kunnat formulera en en tydlig sammanfattande idé om projektet, förräns väldigt sent - då mer som en sammanfattning av hur vi kom dit. resultatet blev kanske realistiskt eftersom de olika greppen förhåller sig mycket till vad som finns idag, men det var inte heller så visionärt.» (Ganska bra)
- Med undantag! Det är inte lätt att få ett grupparbete att fungera när en gruppmedlem av tre vägrar komma till skolan.» (Ganska bra)
- Vi har kommit i tid, jobbat bra tillsammans och hjälpts åt med att driva projektet framåt.» (Mycket bra)
- Vi har jobbat bra i gruppen. Självklart är man inte alltid överens, men vi har haft ett bra samarbete. Jag tror inte jag hunnit så mycket i ett projekt som jag samtidigt inte behövt stressa i slutet. » (Mycket bra)
- Projektgruppen fungerade jättebra. Det kan bli homogena grupper när man väljer själv men samtidigt är det bra att få arbeta med personer som har samma ambitioner med kursen.» (Mycket bra)
- vi har haft väldigt roligt hela tiden. och vi lyssnade på varann. » (Mycket bra)
- Se ovan.» (Mycket bra)
- efter ha arbetat i grupp några gånger innan, har man kanske lärt sig mer vilka man funkar med bättre än andra. kanske är ritsalsbyte-hysterin som härjade vid terminsstart också en anledning att det fungerade bra i ritsalen. » (Mycket bra)
- det har fungerat jättebra. jag och min gruppkompis jobbade jättebra ihop och vi hade samma intällning och idéer om det mesta. samarbetet i ritsalen och också fungerat väldigt bra och alla har hjälpt varandra under kursens gång och gett varandra bra kritik under mittkriti och mindre presentationer av idéer osv.» (Mycket bra)
- jag hade sett fram emot ett grupparbete efter två individuella projekt och samarbetet fungerade bra mycket diskussioner men vi tvingades bli konkreta, och motivera våra idéer vilket känns väldigt nyttigt. som grupparbete kändes det här projektet mest utvecklande hittills, tidigare har mindre fokus legat på att vara överens och att göra enhetliga saker, exempelvis i frågor om layout vilket inte är det lättaste. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»3 9%
Gott»9 27%
Mycket gott»19 57%

Genomsnitt: 4.33

- kursen är bra upplagd,betyget påverkas av min egen insats och min oförståelse för stadsbyggnad. » (Godkänt)
- Det var ett stort steg från stad 1 men en rolig kurs på det stora hela. Projektområdet kunde ha varit mer inspirerande.» (Gott)
- Spännande och roligt projekt, men svår skala att jobbai, men det är ju det vi lär oss=)» (Gott)
- Mycket intressant och givande! framförallt föreläsningarna» (Gott)
- Mycket bra upplägg. Inspirerande föreläsningar och kurslitteratur som kommer in i rätt tid i kursupplägget!» (Mycket gott)
- Väldigt rolig kurs! Först kändes den oroväckande stor och ogreppbar, men efterhand blev den mer övervinnlig och till slut riktigt bra!» (Mycket gott)
- Mycket strukturerad kurs, för det mesta. Föreläsningarna var överlag bra och intressanta och det känns som att det var fullt tillräckligt med tid. Jag känner att jag lärt mig mycket.» (Mycket gott)
- Intressant kurs med bra upplägg.» (Mycket gott)
- det är roligt med stadsutveckling och planering och så aktuellt. kul!» (Mycket gott)
- Inspirerande och roligt, trots mycket hårslitande på grund av dess komplexitet» (Mycket gott)
- det är myker frihet i kursen att prova på vad man vill,även om det går utanför projektprogrammet.» (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledare som ställer upp!»
- Mycket egen tid till projektarbetet»
- Föreläsningarna med etnologen och socionomen. Litteraturkompendiet.»
- Mycket av kurslitteraturen och föreläsningar. Upplägget.»
- Gehls föreläsning, collagen, upplägget med många föreläsningar i början, och mycket eget arbete i slutet»
- veckouppgifterna. bra att man "tvingas" presentera något redan så tidigt i projektet. »
- allt»
- Föreläsningarna, förstudierna, kritikupplägget m.m»
- Projektstudie 3.»
- ovan nämnda mkt inspirerande föreläsningar, kritiken var bra upplagd o kursen som helhet hade också bra struktur.»
- allt tror jag. det är inget som är direkt dåligt. Christel kopf är bra att ha! »
- Kurslitteraturen»
- kritiken och att man fick så mkt handledning»
- det mesta i upplägget har varit bra.»
- förstudierna»
- matts.»
- Föreläsningarna och processens upplägg, med vissa modifieringar, se kommentar längre upp»
- att det är två dagar med kritik.»
- Grupparbetet i grupper om två till tre stycken! Kritikdagarna»
- det mesta tror jag faktiskt. »

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektstudierna kan göras under lite kortare tid...»
- Skulle varit skönt att haft mer specifika inlämningskrav, speciellt eftersom projekten kommer olika långt beroende om man är två eller tre i gruppen.»
- jag vet inte riktigt hur man skulle förrändra det men stora grupparbetetn med ca 15 pers fungerar inte. det är alltid samma personer som smiter och samma som arbetar. det är uttröttande för de som arbetar att vid så många tilfällen i skolan arbeta för andra. försök undvik!»
- Projektstudiernas storlek på grupper.»
- Undrar om det finns något annat sätt att dela in grupper på som är bättre. Många blir stressade för att inte få någon grupp. Vissa vill ingen jobba med. Har dock inget bättre sätt.»
- Projektstudierna. Bra inslag, men de behöver omstruktureras. Assistenten (byggnadsmassa) var heller inte inläst i materialet och var ingen hjälp till att förklara uttryck och kändes därför rätt överflödig. Det känns som att hon antingen inte läst på eller fått uppgiften för sent.»
- Fundera på att ha någon annan än Cristel Copp som föreläsare»
- Situationen med datorerna är inte bra. År 1-3 har inlämning samtidigt och slåss om datorerna, i år blev det dessutom extra mycket strul i inlämningsveckan. Svårt att göra nåt åt men det blir en frustrerad situation. Måste detaljkursen för tvåorna och stadkursen för treorna ha inlämning med ett dygns mellanrum?»
- välja ett område med mer tydliga problem kanske? Kärra framstår som nåt slags genomtrevlig 70-talsidyll där alla trivs, o då blir det svårt att komma på vad man ska förbättra, det verkar liksom onödigt när det finns områden som faktiskt har problem...»
- kanske att få in mer om hållbarhet. det glöms lätt bort. man tänkte på det väldigt mycket i litt. seminariet men sen försvann det i alla andra problem och funderingar man hade. »
- Mer fokus på social hållbarhet också. Hade gärna haft en gästkritiker med mer stadsplaneringsbakgrund än Kaminsky.»
- upplägget i början med projektstudierna»
- kanske ha ett till litteraturseminarie kopplat till projektstudierna, så att det blir mer givande.»
- undvika schemakrocken med A2. Det blev lite datorhysterik där i slutet. det nog A2 som, på grund av mindre erfarenhet av datorkaos och mindre vassa armbågar, påverkades mest och fick gå datorlösa.»
- Gruppstorlekarna i processens inledningsskede och informationen kring arbetsuppgifterna i samma skede.»
- mer fokus på kurslitteratren och litteraturseminariet. det borde få mer tid och fokus och att en lärare är emd och disskuterar.»
- de stora grupparbetna i början av kursen. Fungerar inte!»

15. Övriga kommentarer

- Bra att hållbarhetsperspektivet är integrerat och en naturlig del i stadsplaneringen, istället för något man adderar efteråt.»
- Mycket bra och lärorik kurs.»
- Kärra var en svår plats att jobba med då Kärraborna är väldigt nöjda med sin boende situation. Det gör det svårt för oss att fösöka förbättra, vem gör vi det för? De boende eller oss själva?»
- Det hade varit mer spännande att arbeta med ett problemområde där saker behövde förändras och inte ett där alla var så nöjda.»
- bra kursutvärdering! hejja!»
- Människor var väldigt nöjda i kärra det skapade ganska lite visioner om hållbarhet. En annan plats kanske kunde göra det till en viktigare fråga i gestaltningen och inte bara i seminarierna. »


Kursutvärderingssystem från