ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret matematik del B, år 2010, LMA163

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-03 - 2011-02-03
Antal svar: 82
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

82 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»3 3%
Ganska bra»27 32%
Mycket bra»51 62%

Genomsnitt: 4.54

- lite rörigt, många olika föreläsare, vissa föreläsare upplevs tankspridda och röriga, en annan skriver av sina anteckningar rätt upp och ner sen är föreläsning slut.» (Varken eller)
- Kunde lagt lite mer fokus på slutet av kapitel 3 för det är väldigt krävande och svårt att förstå» (Ganska bra)
- SI-lektionerna har inte fungerat alls. Sorgligt men sant. » (Ganska bra)
- Har saknat exempelräkning» (Ganska bra)
- Bra när Jonny har hållt i dom!» (Ganska bra)
- Vår lärare blev sjuk sista veckorna så det blev lite virrigt.» (Ganska bra)
- Det blev dock sämre framåt slutet då Jonny inte kunde hålla i föreläsningarna..» (Mycket bra)
- Föreläsningarna med Peter Zoltan och den andra herren var inte så bra. Det var svårt att förstå när de räknade. Specillt lektionerna med Zoltan var jobbiga, för han hade inte rätt svar själv ens på det han gick igenom. Han är ganska förvirrande! Johnny däremot är kung! » (Mycket bra)
- Jonny är kung.» (Mycket bra)
- Det var synd att Johnny fick förhinder i repetitionsveckan.» (Mycket bra)
- jonny är sjukt bra!» (Mycket bra)
- Det är jättebra att få ha samma föreläsare genom alla mattekurser. Man lär sig strukturen och det underlättar enormt. » (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

82 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»5 6%
80-100%»77 93%

Genomsnitt: 4.93

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Dåliga vikarier»
- Sjukdom»
- Pga av att det var en vikarie istället för Jonny»
- Var bortrest»
- Ordinarie föreläsare sjuk och en inhoppare som inte var insatt i upplägget.»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

81 svarande

För lite övningar»17 20%
Väl avvägt»63 77%
För många övningar»1 1%

Genomsnitt: 1.8

- Någon till övning skulle inte sitta helt fel!» (För lite övningar)
- Väldigt kaotiska övningstillfällen för grupp 6-7 eftersom det blev för stor grupp och väldigt svårt att koncentrera sig samt att få den hjälp man behöver. För många elever helt enkelt. Hade behövt dela upp så grupp 6 och 7 hade var för sig.» (För lite övningar)
- Hade alltid övningar innan veckans föreläsningar» (Väl avvägt)
- Det skulle dock vara bra om inte båda övningarna låg i slutet av veckan. Har man fastnat med ett tal är det frustrerande att behöva vänta halva veckan för att kunna få hjälp med det..Det skulle underlätta inlärningen med ett övningstillfälle i början av veckan och ett i slutet. Då skulle det flyta på bättre.» (Väl avvägt)
- Men schemat har inte gynnat inlärningen. Många föreläsningar och övningar i slutet på veckan resulterade i orytm. Efter föreläsning gick det lång tid innan det var övning, så på övningstillfället var de flesta övningsuppgifterna redan lösta. » (Väl avvägt)
- Lite tråkigt dock att vi hade övningar i början av veckan och föreläsningarna i slutet.» (Väl avvägt)
- Har inget säg i saken då jag inte närvarat» (Väl avvägt)
- Lite synd att båda övningstillfällena hamnade innan föreläsningarna i veckan bara.» (Väl avvägt)

5. Hur har övningarna fungerat?*

82 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»14 17%
Ganska bra»40 48%
Mycket bra»27 32%

Genomsnitt: 3.13

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (21 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 9%
Ganska bra9 42%
Mycket bra10 47%

Genomsnitt: 3.38

- I och med att vi i grupp 7 inte fick någon egen lärare så fick man inte samma möjlighet att få hjälp.» (Ganska dåligt)
- Hinner inte få hjälp» (Ganska dåligt)

grupp 2: (12 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 16%
Ganska bra4 33%
Mycket bra6 50%

Genomsnitt: 3.33

- Chen-Yang Zang är jättebra, det är inte han utan tiden som jag vill klaga på. Att ha övningstillfälle direkt på morgonen sparkar inte upp en ur sängen lika väl som en föreläsning. » (Ganska dåligt)
- Har inte varit på jättemånga men dom jag har varit på har funkat ok.» (Ganska bra)
- Den (singular) gången jag var där verkade det bra.» (Ganska bra)
- Chen-yang är väldigt bra!» (Mycket bra)
- Våran SI ledare och vår övningsledare är båda väldigt bra, och jag hoppas att vi ska dem nästa år igen.» (Mycket bra)
- superbra lärare! (chen yang)» (Mycket bra)

grupp 3: (11 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra10 90%
Mycket bra1 9%

Genomsnitt: 3.09

- Tiden räcker inte till för att alla ska få hjälp, däremot när man väl får hjälp fungerar det riktigt bra.» (Ganska bra)
- Valt att sitta på egen hand, därför svårt att uttala sig om hur de fungerat.» (Ganska bra)
- Ibland svårt att hinna få hjälp om man behövde.» (Ganska bra)
- Har som oftast gått till andra grupper då övningsläraren endast hann hjälpa väldigt få studenter under passet. Inget fel på kunskapen men är man runt 20-30 elever kan man kanske inte lägga en halvtimma på varje elev man hjälper. Kanske en snabbare genomgång på tavlan? Vem vet...» (Ganska bra)
- kan gå en hel övning utan att man får hjälp för att det är just så många som vill ha hjälp. Så då kan det bli så att man går därifrån och fortfarande är fast där man var från början.» (Ganska bra)

grupp 4: (7 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 14%
Ganska bra3 42%
Mycket bra3 42%

Genomsnitt: 3.28

- Inte alltid så bra förklaring. » (Ganska bra)

grupp 5: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra4 44%
Mycket bra5 55%

Genomsnitt: 3.55

- Jag har lättare att läsa matematik då jag sitter själv utan att bli distraherad, så jag kom bara till övningarna då jag hade något speciellt att fråga om.» (Ganska bra)
- Joachim är hur duktig som helst som övningsledare, hjälpsam, kunnig och ger ofta exempel på hur matematiken kan användas i arbetslivet.» (Mycket bra)

grupp 6: (14 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt5 35%
Ganska bra7 50%
Mycket bra2 14%

Genomsnitt: 2.78

- Sammanslagning av grupper med en övningsledare gav inte så mycket hjälp som de flesta hade behövt.» (Ganska dåligt)
- förstora grupper så oftast har jag och några till fått sitta utanför salen och gå in och fråga när man verkligen behövde hjälp» (Ganska dåligt)
- Stor grupp, då vi delade med gr 7, det gjorde att det tog tid att få hjälp när man behövde det.» (Ganska dåligt)
- För mycket elever när grupp 7 och 6 slogs ihop» (Ganska dåligt)
- Eftersom grupp 7 trycktes ihop i samma klassrum som oss med samma övningsledare så var det inte ofta man kunde få svar på frågor och det var många som valde att hoppa över övningarna på grund av det.» (Ganska dåligt)
- Det var alldeles för mycket folk på övningarna och man kunde få vänta upp till 45 min innan man fick hjälp. Vissa gånger var det så fullt att en del fick sätta sig i andra rum. Ska det vara så mycket folk att de inte ens rymms i salen borde det vara i alla fall 2 övningsledare.» (Ganska bra)
- Jag tycker våran övningsledare är väldigt bra och kunnig.» (Mycket bra)
- Sara är en jätteduktig övningslärare.» (Mycket bra)

grupp 7: (8 st)
Mycket dåligt1 12%
Ganska dåligt4 50%
Ganska bra3 37%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 2.25

- 1, Frågan ska ej vara obligatorisk att svara på då inte alla närvarar, hur kan man då svara på en sådan fråga? 2, Irriterande att gruppen splittras och ca hälften ska läsa med grupp 5 och hälften med grupp 6, bättre att i så fall ta bort gruppen helt o hållet, än att behålla den i vissa sammanhang.» (Ganska dåligt)

grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur många övningar var du på?

82 svarande

0%»7 8%
25%»6 7%
50%»13 15%
75%»23 28%
100%»33 40%

Genomsnitt: 3.84

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

82 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»24 29%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»47 57%
För lite tid för eget arbete.»2 2%
För lite tid till att ställa frågor.»21 25%

- för många i en grupp (det va ju två grupper nu)» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Genomgånger hålls inte alls. Antalet elever gör att chansen att få hjälp under lektionen minskar.» (För lite tavelgenomgång., För lite tid till att ställa frågor.)
- Många elever på en lärare, dock har de för de mesta löst sig då det alltid är nån annan elev man kan fråga» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Valt att sitta på egen hand, därför svårt att uttala sig om upplägget.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Annars väldigt bra lärare.» (För lite tavelgenomgång.)
- Ibland tar det sjukt långt tid innan man får hjälp, men det är inte mycket att göra åt det antar jag.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Har inte haft någon tavelgenomgång.» (För lite tavelgenomgång.)
- Varför rödstjärnmarkering?» (För lite tavelgenomgång., Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid för eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- Men det kan ha varit så bara på den gången jag var där. Så jag vill egentligen inte uttala mig om den.» (För lite tavelgenomgång.)
- bra med eget arbete så att man får jobba i sin egen takt men ändå ha en hjälp vid sidan av. jag upplever att tavelgenomgångar ofta känns onödiga då de inte tar upp ett problem som jag håller på med för stunden och enbart inkräktar på min pluggtid.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Behovet är störst av eget arbete med hjälp vid behov, och det fungerade bra.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- För stor grupp i grupp 6-7.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- ingen tavelgenomgång alls.» (För lite tavelgenomgång.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

81 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 2%
25 30%
48 59%
5 (För hög)»6 7%

Genomsnitt: 3.71

- Inte så att jag ber om mer att göra, men jämfört med första läsperioden så var det ett rätt så makligt tempo.» (2)
- En del gamla kunskaper» (3)
- Med dålig insatts från mig» (4)

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

82 svarande

Högst 5 timmar»14 17%
6 - 10 timmar»21 25%
11 - 15 timmar»26 31%
16 - 20 timmar»15 18%
Minst 21 timmar»6 7%

Genomsnitt: 2.73

- Hade mycket att göra utanför skolan, därav såpass lite tid. » ( 6 - 10 timmar)
- När man tvingas prioritera mellan två ämnen var det lättare att läsa kemi, för där behöver jag inte förklaringar lika ofta. » (11 - 15 timmar)
- avårt att uppskatta.» (11 - 15 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»6 7%
Varken eller»14 17%
Ganska stor»37 45%
Mycket stor»22 27%

Genomsnitt: 3.87

- De utvalda övningarna var bra, resten förstår jag mig inte på.» (Mycket liten)
- Tycker boken är svår att förstå.» (Ganska liten)
- Knappt öppnat böckerna för varken övningsuppgifter eller teoriläsning.» (Ganska liten)
- Boken har ett svårt sätt att lära ut.. det behövs föreläsningar för att förstå innehållet till fullo.» (Varken eller)
- jag lär mig mest på föreläsningarna, har knappt tittat i boken då johnnys exempel är de bästa» (Varken eller)
- För att förstå kurslitteraturen behövde man oftast genomgångarna » (Ganska stor)
- Övningsboken är till stor nytta men kurslitteraturen är totalt obegriplig utan föreläsning» (Ganska stor)
- Tillsammans med Jonnys genomgångar lär man sig det man behöver.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen är mycket bra! Klar favorit.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»10 12%
Ganska bra»37 45%
Mycket bra»34 41%

Genomsnitt: 4.29

- Har funnit tillgängligt, men har inte använt.» (Varken eller)
- Jag önskar att facit på provtentorna fanns på hemsidan, kanske att de kunde läggas ut sista veckan innan tentan. För dels hann vi inte gå igenom alla tal ordentligt på repetitionsföreläsningarna, dels var vi inte säkra på att de var rätt. » (Ganska bra)
- Det hade varit bra att få ut facit på de gamla tentorna sista veckan innan tentan.» (Ganska bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

82 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»6 7%
Ganska bra»21 25%
Mycket bra»53 64%

Genomsnitt: 4.51

- de är trevliga men jag har pluggat hemma» (Varken eller)
- Pluggade mycket ihop med polarna, det har varit till stor hjälp.» (Mycket bra)
- Rör mig bara med ett begränsat antal en dom jag hänger med samarbetar bra tillsammans.» (Mycket bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»4 4%
Ganska bra»36 43%
Mycket bra»41 50%

Genomsnitt: 4.42

- Saknade strukturen och förberedelsen inför tentan på föreläsningarna som var i första läsperioden » (Ganska bra)
- bra förutom sista veckan då johnny var borta. Det kändes riktigt jobbigt. » (Ganska bra)
- Den var lättare att förstå än matten under första läsperioden.» (Ganska bra)

14. Har du använt dig av läxhjälpen?

80 svarande

Ja, ofta»8 10%
Ja, ibland»11 13%
Sällan»11 13%
Nej, aldrig»50 62%

Genomsnitt: 3.28

- Läxhjälp?» (?)
- TACK TILL LÄXHJÄLP» (Ja, ofta)
- Jag borde använt mig av den mer. Den var bra.» (Ja, ibland)
- Fanns den?» (Nej, aldrig)
- Inte känt behov av det.» (Nej, aldrig)
- Inte haft behov av det i min åsikt.» (Nej, aldrig)
- Läxhjälp är inte samma sak som övningstillfällen va?» (Nej, aldrig)
- Den i biblioteket?» (Nej, aldrig)
- grupp 6 hade kemiövning på Johanneberg till kl.17, kändes därför ovärt att åka till Lindholmen.» (Nej, aldrig)

15. Har fadderverksamheten varit positiv?

81 svarande

Ja. jag har deltagit ofta»14 17%
Ja, men jag har inte deltagit ofta»22 27%
Nej, den har inte gett mig någonting»11 13%
Jag har inte deltagit»34 41%

Genomsnitt: 2.8

- Mycket bra jobb!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- TB Fadder, ja. Fanns fadderverksamhet för matte?» (Ja. jag har deltagit ofta)
- om det är si:n du menar.» (Ja. jag har deltagit ofta)
- De brukar hitta på saker när jag redan är upptagen, men de har varit trevliga.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Sittningarna som är arrangerade av faddrarna är ett trevligt inslag.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- visste inte ens att jag hade en fadder» (Nej, den har inte gett mig någonting)
- Alexander var inte bra som SI-ledare. Inte alls faktiskt. Det enda som var bra var _vissa_ övningstal.» (Nej, den har inte gett mig någonting)
- Tyckte fadderverksamheten inte gav mig något i LP1 » (Jag har inte deltagit)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI lektionen och jonny»
- Jonny!»
- Johnny»
- Alltid tyckt att SI lektionerna har varit givande och utmanande.»
- Jonny är kung»
- Johnny!»
- Johnny bör fortsätta som föreläsare då han är bra på att lära ut.»
- Si övningarna»
- johnny!»
- JOHNNY!»
- Johnny!»
- vet ej»
- Si »
- JOHNNY!»
- Jag tycker Johnny är bra, han växer... Dete var lite oturligt att han inte kunde varit med sista veckan för då brukar han ta lite exempel som man kan tänka sig är med på tentan, så man vet vart tyngden ligger. Men det var ju inte så mycket att göra åt det. Dem som var vikarier var jättebra också!»
- Jonny är suverän!»
- SI»
- svårt att säga.»
- SI verksamheten»
- Föreläsaren»
- Gillar Jonnys föreläsningar, han förklarar bra och lugnt.»
- Att man har samma lärare hela kursen.»
- si:n , johnny»
- Det mesta, speciellt SI»
- läxhjälp och johny»
- Genomgång under föreläsningarna»
- Johnny! och litteraturen är väldigt enkel och bra att förstå.»
- Genomgångsstrukturen »
- läxhjälp, räknecafé, just att ha så mycket hjälp erbjudet för en.»
- Jhonny.»
- Jonny»
- övningstillfällena och SI:n»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En lärare per grupp»
- Övningstillfällena, antingen mindre grupper varav en ledare eller lika stora med åtminstone två ledare»
- Inget!»
- storlekarna på grupperna i övningen»
- inga kommentarer»
- Inget jag kan komma på.»
- Byt inte föreläsare sista veckan innan tentan! Det blev bara förvirrande i och med att de hade andra metoder att lösa problem på mot vad vi lärt oss. SI-matematiken måste göras något åt med.»
- SI matematik visade svåra exempel som man kunde inte lösa, så jag fick ingen hjälp av dem»
- Lägga åtminstone veckans första övning efter veckans förta föreläsning. »
- Vi har haft våra övningstillfällen precis innan föreläsningarna. Det skulle vara bättre om de låg efter, så man hade kunnat gå igenom det man precis lärt sig. Dessutom är det dåligt att ha de som första lektion, då det är mycket svårare att motivera sig att gå på dem då. Det märktes stor skillnad på hur många som var på övningarna denna läsperiod än förra, då vi hade fler på eftermiddagen. Det är många som struntat i dem! Och det blir lätt att man kommer sent.»
- Inget. »
- vet ej»
-
- JOHNNY!»
- Att övningarna inte längre är före, utan efter föreläsningarna. »
- Mer rutinerade vikarier när det blir tillfälle för dessa att hoppa in, sista föreläsningarna i matematik då Jonny var borta var de sämsta hittills på hela basåret.»
- Fler övningar»
- Det är för mycket nytt o ta in på för lite tid»
- uppvärmda salar! Samt ha lite mer anknytning till verkliga frågeställningar i vardagen, utforma problemen mer intressanta»
- Det blev ingen bra alls när vi i grupp 7 blev tvungna att ha övningstillfällen tillsammans med grupp 6. Alla fick inte plats i salen och man fick vänta länge på hjälp. »
- Alexander hoppas jag inte är SI-ledare.»
- Kursliteraturen»
- SI»
- Andra föreläsnings salar, som inte är kalla och där man inte sitter fast som en kil mellan sitt ryggstöd och framförvarandes ryggstöd.»
-
- Bättre planerade övningsindelningar! Ej för många på samma lärare!»
- Inte slå ihop övningstillfällena för två grupper. »
- Inget, kanske mer övningstillfällen. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från