ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret kemi 2010, LET923

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-03 - 2011-02-03
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»12 14%
Varken eller»18 22%
Ganska bra»42 51%
Mycket bra»7 8%

Genomsnitt: 3.49

- » (Mycket dåligt)
- Olika kvalité på föreläsarna. Kallt i föreläsningssalarna.» (Ganska dåligt)
- Röriga föreläsningar. Ingen röd tråd vilket jag anser är viktigt i ett så spretigt ämne som kemi. Detta dels pga olika föreläsare, dels pga att föreläsarna undervisat på den enkla nivå kursen krävt men också vävt in avancerad kemi och tyvärr inte lyckats nå ut med något. » (Ganska dåligt)
- De var bra med ulf, okej med Gunnar och kristina, men väldigt dåligt med Sofia. Det kändes meningslöst att gå på hennes föreläsningar. Hon kändes osäker och förvirrad och det var därför svårt att förstå. Man fick läsa i boken för att få det rätt.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna som inte var av Ulf måste jag säga inte gav så mycket. De bestod mestadels av att föreläsarna i princip läste direkt ur boken. man får inte förståelse på det sättet, det hade varit okej på högstadie, kanske gymnasium men inte på en högskola som chalmers.. Föreläsningarna om den organiska kemin var förvirrande, det kändes som att vi mest gick in på sidospår om vad som egentligen skulle föreläsas om, men att de aldrig slutfördes. detta leder till att vi för det första får svårt att veta vad vi ska lära oss och den förståelse man skulle kunna få av resonemang när läraren svävar ut kräver att föreläsaren faktiskt förklarar mer än att resonerar med sig själv. Kemin är iofs en liten och oviktig del för mig och mina fortsatta studier men skulle man vara intresserad av att läsa vidare inom kemi skulle jag vara väldigt besviken.» (Ganska dåligt)
- Man lärde sig mycket då Ulf höll i föreläsningarna, men ifall man inte hade Ulf en dag så kunde man istället läsa sin Kemibok och lära sig mer.» (Ganska dåligt)
- Ulf föreläsningar var bra, men det var lägre kvalité på de andra föreläsarna. Mycket togs ordagrannt från studielitteraturen.» (Ganska dåligt)
- Kändes för min del mer eller mindre som högläsning ur kursboken.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna som Ulf har hållt har varit bra och givande. Övriga föreläsare har varit mer eller mindre odugliga...» (Ganska dåligt)
- Ulf är rolig. Resten av gänget är stundtals helt sjukt inkompetenta. Gunnar vill vara lika rolig som Ulf och ingen fattar vad han pratar om, den där unga tjejen som ingen minns vad hon heter, hon vet inte själv vad hon pratar om.» (Ganska dåligt)
- Biokemi föreläsningarna var en katastrof! Och hon tjejen som föreläste och skrev massa räkneexempel... Hon skrev innantill och förklarade inte ett skit! Att hennes "Exempel" kom på tentan var mycket förvånande!» (Ganska dåligt)
- Stor skillnad på olika föreläsare.» (Varken eller)
- Föreläsningarna med Ulf har varit mycket bra medan de som Gunnar och de övriga hållit i varit mindre givande och ibland helt tagna ifrån boken. » (Varken eller)
- Negativt med så många olika föreläsare då man inte riktigt fick in ett flyt.» (Varken eller)
- kall sal » (Varken eller)
- Mycket blandade föreläsare med både bra och mindre bra kvalitéer. » (Varken eller)
- Byte av salar väldigt ofta, kallt i en av salarna!» (Varken eller)
- olika föreläsare har inte fungerat speciellt bra, man har fått läsa allt i boken. borde vara bättre om nån kunde hålla med information så att all föreläsare vet vad de ska gå igenom och hur hur grundligt. har varit många gånger man funderat på att skippa föreläsingen ocg bara läsa i boken istället.» (Varken eller)
- Det var många olika föreläsningar och nivån var ganska olika, ibland var det taget direkt ur boken. "Ungefär som högläsning." Läsa i boken kan man ju göra själv.» (Varken eller)
- Har varit mycket varierande kvalité, beroende på vilken föreläsare vi har haft.» (Varken eller)
- ulf: har en mycket svårläslig handstil vilket gör det svårt att följa med på tavlan. gunnar: skriver väldigt lite på tavlan och ibland låter det som att han pratar mer för sig själv än till sina studenter, sen har han också en tendens till att sväva iväg från det ämne han pratar om.» (Varken eller)
- De föreläsningar som hölls av doktorander fungerade inte bra. De var för dåligt förberedda. Ulfs föreläsningar var mycket givande.» (Varken eller)
- Varierande kvalite på föreläsarna» (Varken eller)
- Det berodde på vem som föreläste» (Varken eller)
- Dåliga Vikarier» (Ganska bra)
- fruktansvärt kalt i salen! HA1 och föreläsningarna om organisk kemi va fruktansvärt tråkiga! Ulf (2 h 45 min) sa samma sak som han gjorde (2 veckor)» (Ganska bra)
- Ulf har varit riktigt bra, men de andra har mycket att lära» (Ganska bra)
- Beroende på vilken föreläsare vi har haft.» (Ganska bra)
- Med Ulf var de bra, roliga och lärorika, Gunnar kunde sina saker men lade fram dem på ett ganska tråkigt sätt, så att man lätt tappade fokus. Föreläsningarna som Sofia höll i kändes ganska så meningslösa att gå på, då det kändes som hon gick igenom direkt från boken. Hon hade varit mycket bättre med lite mera självförtroende, och bättre skrivande på tavlorna. (att skriva förkortningar på de delar som kan vara viktiga, anser jag inte vara metodiskt)» (Ganska bra)
- När inte Ulf föreläste var det värdelöst!!» (Ganska bra)
- delarna var olika intressanta samt olika föreläsare.» (Ganska bra)
- På ett sätt bra att vi hade olika föreläsare.» (Ganska bra)
- Jag tycker det är bättre då vi bara har en lärare, nu när vi hade flera så verkade det som att dom inte riktigt hade koll på vad vi kunde och inte kunde.» (Ganska bra)
- Gunnars lektioner gav tyvärr inte så mycket, pga. dåligt upplägg och pedagogik.» (Ganska bra)
- Många nya föreläsare där en del inte riktigt haft så jättestor koll kändes det som» (Ganska bra)
- Studenterna som doktorerade som hade föreläsningar ibland funkade inte särskilt bra dock!» (Ganska bra)
- Fel på ventilationen i hörsal HA1 gjorde det outhärdligt kallt. » (Ganska bra)
- Föreläsningarna med Ulf har varit riktigt bra. Föreläsningarna med Gunnar var under all kritik och resterande föreläsningar fungerade okej.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

81 svarande

0-20%»2 2%
20-40%»0 0%
40-60%»2 2%
60-80%»12 14%
80-100%»65 80%

Genomsnitt: 4.7

- Se ovan.» (0-20%)
- Har läst mycket kemi sedan tidigare och eftersom de inte har varit givande har jag lagt de två timmarna på något värdefullare» (40-60%)
- Bortrest» (60-80%)
- Inte organisk kemi, somnade» (80-100%)
- 100%» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Varken eller»15 18%
Ganska bra»34 42%
Mycket bra»28 35%

Genomsnitt: 4.08

- Inte varit på någon tyvärr.» (?)
- Vi hade olika handledare hela tiden och vid 2tillfällen dök ingen upp utan.» (Ganska dåligt)
- På mina övningstillfällen har övningsledaren nästan aldrig kunnat ge ett bra svar när man ställt en fråga, eller kanske inte ens varit säker. Jag gick inte på alla övningstillfällen eftersom att det kändes som att det inte spelade någon roll om jag satt hemma eller i skolan. » (Ganska dåligt)
- Har inte fått ut något av övningarna för vår ledare kunde ju INGET! Det är ju väldigt irriterande. » (Ganska dåligt)
- Inte varit på någon» (Varken eller)
- Dem var jag knappt på» (Varken eller)
- Gick på den första, inte min grej.» (Varken eller)
- Grupp sju fick för många olika övningsledare och så hade vi inte ens en övningsledare en av gångerna» (Varken eller)
- Lite förvirring då det var olika personer som höll i övningarna hela tiden. Men över lag har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- Med Itai var det lite för mycket genomgång så man hade inte riktigt tid att få hjälp. Med Kristina var det bättre men det är lite jobbigt när övningsledaren ibland kan mindre än en själv.» (Ganska bra)
- Inte alltid relevanta frågor som kunde leda till stora utläggningar men det va ju på intet sett övn.ledarens fel» (Ganska bra)
- Kristina var duktig, om hon är övningsledare nästa år, kommer hon vara ännu bättre eftersom detta var hennes första år.» (Ganska bra)
- Svårt att koncentrera sig efter en långdag i slutet av veckan.» (Ganska bra)
- Björn är riktigt duktig.» (Mycket bra)
- Bra med genomgångar i mindre grupp, mycket givande.» (Mycket bra)
- Hade en helt suverän övningsledare som jag tyvärr glömt namnet på, oftast betydligt bättre än föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Jag är grupp tre. Jag är helt övertygad om att mina betyg (jag tror jag satte femma) är tack vare egna studier och han den där unga killen i åttiotalsfrillan som jag inte heller minns vad han heter. Han håller i grupp tre övningar. Han är grym, saklig och klok. Han går igenom på 15 minuter begripligt, vad det tog tjejen på föreläsningen två timmar att röra till.» (Mycket bra)
- Bra tavelgenomgångar!» (Mycket bra)
- Min grupp (5) hade en mycket bra lärare som gick igenom föreläsningarna igen och kunde förklara lite mer ingående på ett förståeligt sätt.» (Mycket bra)
- Tummen upp för Ithai» (Mycket bra)
- Skönt med repetition av föreläsningsteorin» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»6 7%
Ganska bra»32 39%
Mycket bra»41 50%

Genomsnitt: 4.37

- De två sista där elever höll i laborationerna var inte speciellt givande. De engagerade sig inte speciellt mycket och det kändes inte som om de ville vara där egentligen. » (Ganska bra)
- Lite synd att vi hade två av dem på engelska, då det gjorde att det var mycket svårare att förstå vad man skulle göra.» (Ganska bra)
- Ibland var vi lite väl mycket folk under samma lab.» (Ganska bra)
- Ett helvete till att komma till dem bara, iaf för mig då jag gick i en grupp som hade det på fredagar direkt efter lunch & innan lunch var vi på Lindholmen...» (Ganska bra)
- Det berodde på, när vi hade elever som ledare fungerade det generellt sett sämre.» (Ganska bra)
- Hade studenter som skulle träna sig i att vara labbhandledare vid två tillfällen. Vid tillfälle två (när killarna var handledare) fungerade labben riktigt dåligt, det var svårt att få information om vad som skulle göras samt svårt att få hjälp.» (Ganska bra)
- heja LG!» (Mycket bra)
- Det var väldigt kul och vår labbledare var mycket bra!» (Mycket bra)
- Kul och jag fick den hjälp jag behövde» (Mycket bra)
- Våran labbledare, LG, var mycket bra och duktig på att förklara.» (Mycket bra)
- Gillade LG» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

81 svarande

Inte alls givande»7 8%
Givande»52 64%
Mycket givande»22 27%

Genomsnitt: 2.18

- Jag förstår att det måste vara på en grundläggande nivå, men att börja med att mäta upp vatten i olika mätinstrument är ju inte jätte exalterande. » (Inte alls givande)
- Kom in mitt i kursen efter resa. Hann inte ta ikapp allt så var väldigt förvirrad, men beror på att var bortrest.» (Inte alls givande)
- Inlärningsnivån varierade då de som höll i lektionerna var olika bra på att förklara och lära ut.» (Givande)
- vissa var en aning givande men det är mycket enkla laborationer.. men viss förståelse gav det. bättre delen av kemin. » (Givande)
- Helt okej, intressanta experiment.» (Givande)
- Teori i praktiken, mycket bra.» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

79 svarande

Högst 15 timmar»13 16%
Cirka 20 timmar»23 29%
Cirka 25 timmar»21 26%
Cirka 30 timmar»14 17%
Minst 35 timmar»8 10%

Genomsnitt: 2.75

- Har läst exakt samma kurs förut vilket gjorde att jag inte behövde lägga ner så mycket tid» (Högst 15 timmar)
- Satsade på en stenhård 3:a.» (Högst 15 timmar)
- Beror på vecka och uppgifter» (Cirka 20 timmar)

7. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»1 1%
25%»2 2%
50%»3 3%
75%»26 32%
100%»48 60%

Genomsnitt: 4.47

- Ungefär 10% kanske.» (0%)
- Övningstillfällena valde jag att lägga på mattematiken istället. » (75%)
- Jag har varit sjuk flera gånger men som sagt så tyckte jag att man lika bra kunde läsa Kemiboken.» (75%)
- var sällan på övningarna» (75%)
- Menas det hur aktiv jag varit på föreläsningar, övningstillfällen och laborationer eller?» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

8. Hur begripliga är kursens mål?

81 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 35%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 37%

Genomsnitt: 2.64

- Vem bryr sig om mål? Det är bara spel för gallerian uppfunnet av några på lärarverket i stockholm så att vi ska ha lite mer att göra. Alla, och då menar jag ALLA vet, att vi bara tentapluggar med gamla tentor och har så mkt att göra här på chalmers att alla tillämpar samma metod, dvs kunskapsbulemi. Kötta tentaplugg, skriv tentar, kräk upp kunskapen, kötta nästa tenta. Ingen på chalmers minns va de läste för ett år sedan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har läst, men inget jag fäster stor vikt på.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vore bra med något mer detaljerade mål om vad man ska lära sig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»58 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 4%

Genomsnitt: 2.03

- jag har inte läst kemi sen grundskolan så jag hade i stort sett ingen bas att bygga vidare på över huvud taget.» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 25%
Ja, i hög grad»43 67%
Vet ej/har inte examinerats än»5 7%

Genomsnitt: 2.82

- Fick med allt på tentan som vi gått igenom!» (Ja, i hög grad)
- Svårt att veta vad som förväntades av en inom den organiska kemin. Det stämde inte så väl överens med föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)
- Hade en dålig dag så det hade ej inte spelat någon roll...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»8 10%
Ganska stor»39 48%
Mycket stor»30 37%

Genomsnitt: 3.2

- Läste själv i boken istället.» (Mycket liten)
- Så länge vi snackar Ulf eller killen med långt hår på övningen så var det grymt.» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar har inte givit något, men många har förklarat saker mer ingående jämfört med vad som finns förklarat i boken. » (Ganska stor)
- Något emellan Ganska stor och Ganska liten. » (Ganska stor)
- De delar som hölls av Ulf Jäglid var extremt givande, övriga föreläsare var i regel mycket dåliga. Flera av dessa föreläsningar gick jag från halvvägs igenom.» (Ganska stor)
- Beroende på föreläsare.» (Ganska stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»12 14%
Ganska stor»41 50%
Mycket stor»25 30%

Genomsnitt: 3.08

- Bokens frågor är djupt förvirrande.» (Mycket liten)
- Har boken använts så är det knappt, Formel samlingen var däremot bra.» (Mycket liten)
- Hade ingen större nytta av kurslitteraturen pga tidigare kunskaper, men anser att kurslitteraturen skulle vara till större hjälp än föreläsningarna » (Ganska liten)
- Gamla tentor var det jag lärde mig mest av.» (Ganska liten)
- Jag använde nästan uteslutande mina föreläsningsanteckningar, och det räckte bra till att klara tentan.» (Ganska liten)
- Boken kunde varit lite mer informativ. Det kändes inte som om att den behandlade alla grunder. » (Ganska stor)
- Utan boken hade det varit kört för min del.» (Mycket stor)
- Eftersom kursen utgick från en kemibok.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»41 51%
Mycket bra»36 45%

Genomsnitt: 3.41

- Svåråtkomlig, hemsidan har varit nerlag från och till och ej nårbar» (Ganska dåligt)
- Inget program för kursgången, fick läsa förra årets (vilket gav dåliga resultat)» (Ganska dåligt)
- Inte använt mig av detta, men har varit tillgängligt.» (Ganska bra)
- Lite krångligt att hitta...» (Ganska bra)
- Inget krångel.» (Mycket bra)
- Gamla tentor med facit is the shit, så är det bara, vare sig etablissemanget gillar det eller inte.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

81 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»26 32%
Mycket bra»39 48%
Har ej sökt hjälp»15 18%

Genomsnitt: 3.83

- Skulle vilja ha SI lektioner i kemi» (Ganska bra)
- Stundtals svårt då Itai pratade mycket och då många behövde hjälp» (Ganska bra)
- Jag hade många frågor som jag aldrig fick svar på » (Ganska bra)
- svar på en lördag på under 5 minuter e ju guld» (Mycket bra)
- Dock har möjligheterna funnits.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»12 14%
Mycket bra»63 77%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.85

- Har varit till hjälp för mina studiekamrater som inte tidigare läst kemi» (Mycket bra)
- Dom 3 jag har sammarbetat med alltså.» (Mycket bra)
- Jag har väldigt många trevliga kurskamrater.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»58 72%
Hög»19 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Enkel kurs, men det ska bara motsvara Kemi A, så det får man räkna med.» (Låg)
- Väldigt konstigt upplagd emellanåt, en vecka hade vi tre kapitel och närmare 70 uppgifter i boken, veckan därpå hade vi ett kapitel och 3 uppgifter i boken. Vad motiverade ett sådant upplägg?» (Lagom)
- Mycket hopp i kurslitteraturen» (Lagom)
- Hela Kemi kursen handlar inte om att förstå det man gör... Utan att memorera det du ska göra!» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»40 49%
Hög»38 46%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.46

- Mycket, mycket mindre än första perioden. Skäms nästan över hur lite jag gjorde i jämförelse...» (Låg)
- Mycket material på kort tid!» (Hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 7%
Godkänt»24 30%
Gott»31 38%
Mycket gott»19 23%

Genomsnitt: 3.78

- Besviken på föreläsarna att de lyckats göra kemikursen onödigt krånglig och ointressant» (Dåligt)
- Föreläsningarna var inte bra..» (Dåligt)
- Är totalt och fullständigt ointresserad av kemi, och den här kursen har om något cementerat min uppfattning...» (Dåligt)
- flummigt men kul» (Godkänt)
- Jag tyckte kursen var ganska tråkig, laborera var inte min grej, däremot var teorin ganska rolig. » (Godkänt)
- Lite för enkel, men som ovan, man kan inte göra kursen svårare än vad den ska ta upp.» (Godkänt)
- Men tycker att Ulf ska hålla i fler föreläsningar.» (Gott)
- Jag har egentligen inget intresse för kemi men med rätt föreläsare blev det intressant ändå. Jag upplevde även att kursen lärde mig mycket som jag kanske eller kanske inte kommer att ha nytta utav, men som jag ändå är glad att kunna.» (Gott)
- Ulf är en bra och rolig föreläsare, det var roligt att se fram emot föreläsningarna. Jag tycker att han lär ut på ett lättsamt och lättförståeligt sätt. » (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulf som lärare, han var mycket bra.»
- Ulf»
- Ulf»
- Ulf.»
- Elever på laborationerna så att det finns fler att fråga »
- ULF! Han föreläser på ett sådant sätt som gör det intressant samt att han lägger sig på en nivå där eleverna känner sig delaktiga och kan hänga med i resonemang.»
- Ulf var riktigt bra»
- Fokus på de grundläggande delarna av kemin och även de moderna teorierna och modellerna»
- Att övningsledarna går igenom det viktigaste i kapitlet»
- LG! Han är världens bästa labbledare!»
- ulf»
- Laborationerna»
- Laborationerna, föreläsningarna»
- vet ej»
- SI hjälp»
- Ulfs föreläsningar»
- Ulf»
- Ulf Jäglid.»
- PER!»
- Ulf Jäglid.»
- Ulf»
- Labbar, kanske ännu fler.»
- LG, och föreläsningarna på Johanneberg. Jag önskar även att mera till projektorn istället för overhead, så man ser bättre. »
- Den unga killen med långt hår.»
- Huvudföreläsaren»
- ULF!»
- Kul med lab»
- Laborationerna. Repetition av föreläsningarna på övningarna. »
- Det mesta»
- kursplanen»
- Ulf»
- Kursens omfattning »
- Laborationerna»
- Labtillfällena som gav mycket.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att alla grupper får samma möjligheter med stöd på lektionerna. »
- Hans skrivstil»
- Samma föreläsare under hela perioden»
- Någon eller ett par av föreläsarna.»
- Salen! Kan inte ha undervisning när det är +5 grader i salen!»
- Ulf bör har fler föreläsningar. »
- SI lektioner även inom kemin! Det var jätte bra med den tyvärr enda läxhjälpslektionen ledd av elever som studerar kemi»
- Föreläsningarna inom organisk kemi skulle kunna halveras om bara sådan som var relevant för kursen togs upp. Som det var nu så gick flera utav föreläsningar på djupet inom vissa områden som vi inte behövde kunna över huvud taget.»
- de andra gästföreläsarna var så tråkiga att de inbjöd till att stanna hemma och läsa ur boken istället, detta gav mer.»
- Föreläsarinsattsen, bättre kommunikation mellan föreläsarna och tydligare mål för kursen»
- Se till att allt är förberett inför labbarna»
- Föreläsningarna med Sofia! Det var verkligen inte bra. Även de med Kristina var ganska dåliga, hon sa precis samma som stod i boken bara. »
- färre byten av föreläsare»
- Föreläsningarna. Mindre variation och "distinktare" undervisning. »
- Nivå på föreläsningarna måste höjas. om föreläsarna är osäkra bör de förbereda de bättre samt att under organkemi"n måste vara tydligare på vad som är det väsentliga ty den är väldigt krånglig i sig och det gör det inte lättare när föreläsningen ninte är strukturerad och fokuserad på det vi ska kunna.. det var en hel del frustration över just detta.»
- temperaturen i föreläsningssalarna»
- kemi kurser skulle vara mer interaktiv»
- Jag vet inte riktigt»
- Övriga föreläsare.»
- bättre förelåsningar och föreläsare som vet vad de pratar om, man vill inte få fel information när man är på ne föreläsning!»
- En hel repetitionsvecka precis som i matematiken. Lite mer spännande laborationer. Samt stand-in föreläsare "med lite mer go i" och koll på läget. »
- Nya föreläsare»
- Ingen aning, antingen gillar man kemi eller så gör man inte det, bara att bita ihop.»
- Att man inte behöver sitta med jackorna på i HA1, (tack Ulf för att du snackade med folk sista veckan!) Sedan var det väldigt stressigt att ha en timme på fredagen, mellan föreläsningen i matematik, och labb i kemi. Att både ta sig på knökfulla bussar mellan campusarna och sedan slänga i sig maten var ingen höjdare. »
- Förändras? Antar jag är politiskt korrekt för att ta bort? Vad sägs om den unga tjejen som får titta i sina papper när hon ska skriva vad vatten innehåller? Hon var väl nervös, det kanske släpper.»
- Helst att man tar bort "gäst-"föreläsarna då de var sämre på att lära ut och kändes osäkra vilket känns onödigt när huvudföreläsaren hade kunskapen för det som även de gick igenom.»
- Övningsledarna!»
- se till att man kan läsa vad som skrivs på tavlan!»
- Bättre Handstil»
- Det kändes inte okej att ha olika föreläsare och salen var iskall så hoppas det inte blir så nästa gång.»
- ev. ny föreläsare»
- Att det var så många olika föreläsare.»
- Jag hade gärna sett att läraren gick igenom någon gammal tenta sista dagarna.»
- färre föreläsare, nu hade vi kanske fyra, fem olika. hade räckt med max två»
- Förbättring av Gunnars föreläsningar, framförallt planering och upplägg.»
- planeringen av föreläsningar»
- Inget»
- Att de studenter som doktorerar är mer pålästa och vet vad de pratar om och inte bara läser innantill.»
- Kontrollera så att det blir en jämnare nivå på föreläsningarna, eller dra ner på antalet olika föreläsare i kursen.»
- Svårt att se vad Ulf Jäglid skriver ibland....»
- Tydligare mål gällande vad som kommer på tentan, det skiljde sig något från uppgifterna i boken.»
- Skriv en ny bok typ Matteboken. Utan en massa onödig info. Den var jätte jobbig att läsa, att uttyda vad som var viktigt i texten.»

21. Övriga kommentarer

- Kursen var över mina förväntningar, blev glatt överraskad»
-
- Labbarna var jättebra!»
- God fortsättning»
- Om inte annat så gav kursen mig träning i att bita ihop, fokusera och göra mitt bästa även när jag inte är intresserad av kursen!»
- Skicka huvudföreläsaren på skrivträning på stortavla, man vänjer sig vid hans stil efter någon vecka, men är ibland omöjligt att se ändå.»
- Skulle ha varit jättebra med SI inom kemikursen.»
- för många områden inom kemin o läsa in på så lite tid... kommer aldrig ha användning av nått när d ba e så lite på allt»
- Ulf är så flummig så man orkar inte lyssna på honom.»
- -Varför konsumerar miljöpartister så mycket läsk och pop-corn? -Det är ju biobränsle»
- Kul kurs!»
- Det var en väldigt rolig kurs, tycker att de flesta inblandade lärarna var till väldigt stor hjälp.»


Kursutvärderingssystem från