ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


KBT220 - Radiopharmaceutical chemistry, KBT220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-22 - 2011-01-12
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 84%
Kontaktperson: Stefan Allard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp

1. Lectures: Difficulty

Please grade the difficulty of the lectures in general, with 1 being easy and 5 hard.

11 svarande

0 0%
4 36%
7 63%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- good slides» (2)
- Workload and material ws approppriate» (3)

2. Lectures: Interesting

Please grade how interesting the lectures in general have been, with 1 being "not interesting" and 5 "very interesting".

11 svarande

0 0%
0 0%
1 9%
7 63%
3 27%

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- some things were repeated (as they also were in the book) but very interesting otherwise» (4)

3. Lectures: Relevance

Please grade how relevant the lectures in general have been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

11 svarande

0 0%
0 0%
2 18%
6 54%
3 27%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Lectures: Handouts

Have the handouts been good? Please grade them with 1 being "very bad" and 5 "very good".

10 svarande

0 0%
0 0%
2 20%
2 20%
6 60%

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Lectures: Time for questions

Please indicate if there has been enough time for for questions, with 1 being "not enough time" and 5 being "very much time".

10 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 40%
6 60%

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Lectures: Number of lectures

Would you have liked more lectures to cover the course?

10 svarande

Yes»2 20%
No»8 80%

Genomsnitt: 1.8

7. Lecturer: Prof. Gunnar Skarnemark

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".

11 svarande

0 0%
1 9%
2 18%
4 36%
4 36%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Lecturer: Ass.Prof. Mark Foreman

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".

11 svarande

1 9%
1 9%
6 54%
2 18%
1 9%

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Didn´,t attend that lecture. » (3)

9. Laboratory project: understanding

Please indicate how the laboratory project have increased your nuclear chemistry understanding, with 1 being "not at all" and 5 being "very much".

11 svarande

5 45%
5 45%
1 9%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- It was terrible bad, I didnt learned anything new more or less. » (1)
- It was only organic chemistry» (1)

10. Laboratory project: relevance

Please indicate how relevant to the course the laboratory project has been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

11 svarande

5 45%
4 36%
2 18%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I dont see the relevance at all. Just a lot of organic chemistry... Leave it to Sahlgrenska to be responsible for the laboration project next year.» (1)
- could have been relevant if it had worked» (3)

11. Laboratory project: interesting

Please indicate how interesting the laboratory project has been in general, with 1 being "not interesting" and 5 "very interesting".

11 svarande

6 54%
2 18%
3 27%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- could have been interesting if it had worked» (3)

12. Laboratory project: difficulty

Please grade the laboratory project with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

10 svarande

0 0%
0 0%
1 10%
1 10%
8 80%

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- well, it didn"t work... so...» (5)

13. Laboratory project: supervisor

Please grade the supervisor Ass.Prof. Mark Foreman, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

11 svarande

6 54%
4 36%
1 9%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 1.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- A person who is responsible for the supervision shall also be responible to supervise, teach and learn the students how do perform the laboration project. And not let other persons (who are students) supervise the other students.» (1)
- He didn"t supervise anyone or do anything» (1)

14. General: Workload

Please indicate how you perceive the 7.5 hp workload, with 1 being "very low" and 5 "very high".

11 svarande

1 9%
3 27%
7 63%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.54

15. General: Textbook

Please grade the book "Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine", with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

11 svarande

0 0%
2 18%
3 27%
3 27%
3 27%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Not needed! 1000kr for the book is to much actually!!» (2)
- I didn"t need to read it since the slides were very good.» (2)
- a bit "medicinal" but good» (3)

16. General: Administration

Please grade the course administration in general, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

11 svarande

0 0%
0 0%
2 18%
8 72%
1 9%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. General: Information

Please indicate how well course information was provided, with 1 being "terribly" and 5 "excellently".

11 svarande

0 0%
0 0%
6 54%
3 27%
2 18%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Exam

Please indicate how well the exam reflected the course, with 1 being "poorly" and 5 "very well".

11 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 36%
7 63%

Genomsnitt: 4.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från