ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektriska kretsar lp 2 H10, LEU470

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-21 - 2011-01-18
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»10 16%
Cirka 20 timmar»19 31%
Cirka 25 timmar»17 28%
Cirka 30 timmar»9 15%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.66

- Jobbade för lite.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»4 6%
75%»8 13%
100%»45 75%

Genomsnitt: 4.56

- Nästan 100% i alla fall.» (100%)
- Lite drygt 100%.» (100%)
- Har missat några av morgonlektionerna i början pga.förseningar buss och tågtrafiken från Borås.» (100%)
- Nästan 100% förutom en del sjukdom.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 23%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 48%

Genomsnitt: 2.98

- Många svåra begrepp som man inte har en aning om vad de betyder.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 94%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.05

- har inte läst mycket elektronik tidigare så det var lite svårt att hänga då jag saknade en grundläggande kunskap inom området. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker det var svårt med komplexa tal och vi skulle väl kunna det sedan matten, men den hade jag kuggat. Var väldigt mycket olika kopplingar att lära sig. Men tycker samtidigt att kursen höll en bra nivå och tror att vi behöver kunna detta inför kommande kurser.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 16%
Ja, i hög grad»42 75%
Vet ej/har inte examinerats än»5 8%

Genomsnitt: 2.92

- Ja, i den mån jag förstod målen.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte tentan var svår. » (I viss utsträckning)
- Vissa uppgifter var inte tillräckligt formulerade / gav tillräcklig information.» (Ja, i hög grad)
- Tycker dock att tentan var mycket svårare än de gamla tentor vi fick som övningstentor.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»23 38%
Mycket stor»32 54%

Genomsnitt: 3.44

- Genomgångarna har genomgående varit på en ganska grundläggande nivå. Man skulle även kunna få lära sig lite djupare på lektionen och inte bara grunderna.» (Ganska stor)
- En del fick läras in på egen hand.» (Ganska stor)
- Även om Bill skojar bort en hel del tid (och jag tycker förvisso om hans stil för det mesta) så har vi hunnit med mycket. Dock tycker jag det varit svårt ibland att hänga med. Speciellt vissa förenklingar Bill gjorde, som var flera steg i ett enda steg, var svåra att förstå.» (Ganska stor)
- läraren hoppade över massa grejor som fanns i kurslitteraturen. orsaken var enligt läraren att tiden räckte inte. De grejorna krävdes inte till tentamen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»14 23%
Ganska stor»28 46%
Mycket stor»15 25%

Genomsnitt: 2.91

- Fullständigt värdelösa böcker. De uppgifter som finns i böckerna var i princip omöjliga att lösa på egen hand och var MYCKET svårare än de exempel som fanns tillgängliga i boken och från föreläsningar. Kursen hade varit bättre utan böckerna eftersom de mest bidrog till desperation över att man inte förstod någonting. De texter som skulle förklara hur saker fungerade använde sig av helt andra beteckningar än de som användes på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Ej inhandlat kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Tråkigt att vi bara använde en bråkdel av böckerna.» (Ganska stor)
- Vore bättre om man även hade anglosaxisk litteratur. Dessa böcker innehåller visserligen mer att läsa men är mer kompletta. Våran kursbok var bra men känns som det fanns luckor, speciellt textmassan var lite tunn. Detta gäller framförallt elektronikboken.» (Ganska stor)
- Kursmaterialet har varit mycket bra. Speciellt en av böckerna. Den ena var mycket ord utan att säga så mycket.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»8 13%
Ganska bra»35 58%
Mycket bra»16 26%

Genomsnitt: 3.1

- Kom bara in till kurshemsidan via den gamla studieportalen.» (Ganska dåligt)
- I slutet av kursen när läraren utlovade något som material, anmälningslistor etc. så tog de flesta löftet som det motsatta. Jag har aldrig varit med om ett sådant slarv från lärarens sida med att ha med sig rätt saker vid rätt tillfällen och att fixa med utlovade administrativa grejer som i denna kurs.» (Ganska dåligt)
- Studentportalen fungerade knappt.» (Ganska dåligt)
- vi kunde inte nå kursens hemsida från studentportalen när vi gjorde login men vi kunde nå den genom sök kurs på chalmers. gamla tentor fick vi försenat. de uppgifterna som vi fick under kursen är ungefär 70% lättare än de som vi fick på tentamen. borde de vara på sama nivå?» (Ganska dåligt)
- Efter att chalmers.se uppgraderades, till en värdelös version, var det svårt att hitta till kurshemsidan. » (Ganska bra)
- Uppdaterades i hyfsat god tid. Vad det gäller fel i facit på dels tentor (och tror det även gällde i någon av böckerna) kom de korrigeringarna alldeles för sent.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»24 40%
Mycket bra»28 46%
Har ej sökt hjälp»5 8%

Genomsnitt: 3.55

- Alldeles för lång väntetid på övningstillfällena. Man hann med att fråga på max 2 uppgifter och uppgifterna var dessutom så svåra att man inte klarade dem utan hjälp.» (Mycket dåliga)
- Fungerat bra på föreläsning men övningstillfällena är närmast värdelösa på grund av ljudnivån hos de studenter som inte ägnar sig åt studier. Dessutom är det mycket lång väntetid för att få hjälp vid övningstillfällena.» (Ganska dåliga)
- vi är ca 120 personer så det kan vara svårt att komma till. » (Ganska bra)
- Tycker det har funnits tid att ställa frågor, men då och då har frågeställarna mer eller mindre dumförklarats. Bill svängde lite i humöret under kursen, men har oftast en skön och avslappnad stil men med bra fokus.» (Ganska bra)
- fler timmer för lab behövs» (Ganska bra)
- Det var många som ville ha hjälp och med en lärare som skall svara på alla frågor så tar det tid.» (Ganska bra)
- Bra med många övningstillfällen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»23 38%
Mycket bra»31 51%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.61

- Övningstillfällena är närmast värdelösa på grund av ljudnivån hos de studenter som inte ägnar sig åt studier.» (Ganska dåligt)
- Jag har fått mycket hjälp av kollegor. Vi pluggar mycket tillsammans och utan varandras hjälp hade det nog inte gått.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»36 61%
Hög»19 32%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.35

- Kursen var väl slapp, skulle kunna få in mer i den. Tråkigt att vi inte hann med trefas. » (Låg)
- Utmanande ock kul.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»38 63%
Hög»17 28%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.28

- Lägre än fötsra perioden.» (Lagom)
- Har varit tvungen att lägga massor av tid både på Elektriska Kretsar och på programmeringen, men jag tycker att det har varit ok.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»1 1%
Godkänt»11 18%
Gott»29 48%
Mycket gott»18 30%

Genomsnitt: 4.03

- Att föreläsningar och böckerna använder sig av helt olika beteckningar och att böckerna var fullständigt värdelösa drar ner betyget på denna kurs i botten.» (Mycket dåligt)
- Ett tråkigt ämne är min personliga åsikt...» (Godkänt)
- Jag tycker att föreläsaren kan gå igenom snabbare/effektivare och därmed få med större delar av kursen under föreläsningarna» (Godkänt)
- Godkänt men Jag tror att vi behövde mer tid för att klara uppgifterna under tentamen» (Godkänt)
- Kanske skall tänka lite mer på undervisningen istället för skämten.» (Godkänt)
- Har haft skoj och lärt mig mycket under kursens gång. Dock även en hel del huvudbry om jag verkligen skulle klara av kursen.» (Gott)
- Bland de roligaste och mest lärorika föreläsningar jag gått på.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bills humor.»
- Bill»
- Bill Karlström! Han är en fantastisk lärare med underhållande och intressant pedagogik.»
- Bill och duggor»
- IFK chargongen»
- Övningstillfällen, det goda humöret.»
- Allt. Bill är bäst.»
- Läraren. Bill är väldigt pedagogiskt. Resten med kursen är bra också förstås - särskilt duggorna är en bra ide.»
- Bill!»
- Det var väldig bra i stort sett. Inte mycket behövs ändras»
- Labbarna, det var bra att även se grunderna i elektroniken inte bara i teorien utan även i en lite mer praktisk miljö. »
- Bill»
- Föreläsaren!»
- Den rödhåriga systern!»
- Bills goda humör. »
- Jag tror att vi behövde mer tid för att klara uppgifterna under tentamen»
- Bra med Duggor innan tentan.»
- Några skämt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Böckerna och räkneuppgifterna.»
- Se över kurslitteraturen och eventuellt lite mer djup på genomgångarna.»
- Fler övningsledare - det var ofta svårt att få hjälp av läraren. Detta pga att det var många som ställde frågor.»
- Antalet studenter per övningstillfälle bör minskas drastiskt. Det är för lång väntetid för att få hjälp och ljudnivåerna blir sjukt höga.»
- Mer labtid! Fanns knappt tid att göra det man "skulle", och det fanns fler laborationsuppgifter som hade varit mycket lärorika att hinna med. En annan sak är duggan där inga lösningar fick skrivas, känns inte riktigt så mycket högskola över det.»
- Mindre gåtor, mindre humoristiska avstickare, mer ordning och reda på saker. Byt inte labbgrupper för varje labbtillfäller, det leder bara till administrativt merarbete som inte fungerar. Vill folk byta grupp så får man ordna det själva!»
- Man kunde ha lite färre med bredare labb uppgifter.»
- dugga nr 2, blev lite konstigt med poänguppdelningen»
- Att ta det lite lugnare, dvs, om vi hamnar före planeringen, vilket vi gjorde ibland, hade det varit bättre om vi repeterade det vi har gått igenom tidigare istället för att bara köra på»
- Tycker att kursen har ett bra upplägg.»
- ingen kommentar»
- Exempelprogrammen fanns bara till Windows, borde finnas åtminstone även för linux.»
- Laborationerna känns inte så spännande. Går det att "tweaka" till de så att det blir lite mer intressant och i samband till vad det används till i "verkligheten"? Bills mindre goda humör. Även om Bill tycker att facit till övningstentorna inte bör lämnas ut förrän sista dagarna innan tentan för att man inte bara ska titta på de, så tycker jag att de borde lämnas ut tidigare. Det är vore bättre att kunna börja öva på tentor ca 2 veckor innan tentan och då även kunna ha hjälp av facit när det kör ihop sig. Det är väl upp till var och en vilken studieteknik vi har. Inte till läraren att bestämma att vi inte får lösningar till tentauppgifter. Det är ju arbetssättet vi ska lära oss i alla fall och kunna lösa uppgifterna på tentan.»
- Jag tror att vi behövde mer tid för att klara uppgifterna under tentamen»
- Lite fler grundläggande exempel hade inte varit fel. »

16. Övriga kommentarer

- Bill håller en bra nivå på föreläsningarna och får även in en del skämt och andra stämningshöjare vilket gör att det blir lättare att motivera sig till att gå på en föreläsning.»
- En stor majoritet av klassen har uppskattat undervisningsformen, med många roliga avstickare under lektionerna. Själv föredrar jag striktare former, mer av de tyngre, svårare delarna av kursen ska ingå i undervisningen och inte hoppas över och bli egenstudier. Högre tempo på lektionerna, vill jag ha, dock var jag ganska ensam om detta... Det är säkert lärororikt för oss även på detta sätt som bedrivits. Dock vill jag inte acceptera lojheten kring den administrativa delen, detta gick ut över många elevers studieresultat, även mitt eget.»
- Trodde aldrig elektriska kretser skulle vara så intressant som de var. Tack!»
- Bra kurs. Bill är kung.»
- ingen kommentar»
- Jag har varit på de flesta föreläsningar men Eftersom jag har fått tillgodoräkna mig tidigare kurser istället för att läsa denna så har jag varken labbat eller tentat.»
- Låter lite hårt vissa kommentarer kanske, men jag gillar Bill som lärare.»
- Skönt att få skratta lite emellanåt av Bills historier.»
- Jag tror att vi behövde mer tid för att klara uppgifterna under tentamen»


Kursutvärderingssystem från