ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Högfrekvensteknik, EEM021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-22
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivnings år?

27 svarande

E05»19 70%
E04»0 0%
E03»0 0%
Annat»8 29%

Genomsnitt: 1.88

- 06» (?)
- Det var ett underbart år.» (E05)
- Teknisk Fysik» (E05)
- F05» (Annat)
- Går Fysik!!!» (Annat)
- Teknisk fysik, inskriven 05» (Annat)
- f03» (Annat)
- F05» (Annat)
- F05» (Annat)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»9 32%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.28

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»7 25%
75%»9 32%
100%»9 32%

Genomsnitt: 3.82

- Ibland har kursen krockat med andra ämnen som jag har läst på fysik.» (75%)
- Var bortrest, hade annars deltagit fullt ut.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 53%

Genomsnitt: 2.96

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- första delen, om vågledare och transmissionsledningar var för tung, var ett rejält glapp mellan elfältets slut och denna delens början,» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 17%
Ja, i hög grad»11 47%
Vet ej/har inte examinerats än»8 34%

Genomsnitt: 3.17

- mcket stoff som ingick men som inte togs upp» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.89

- Det kändes viktigare att sitta och räkna.» (Ganska liten)

8. Hur har föreläsningarna med Tünde-Maria Fülöp fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Bra»8 28%
Mycket bra»18 64%
Gjorde inte duggan»1 3%

Genomsnitt: 3.64

- Lite lite bakgrundsinformation kring varför vi gör det vi kommer att göra under föreläsningarna. Ganska rakt på hörledning av formler samtidigt som vi inte vet vart härledningen skall leda.» (Bra)
- Lite bråttom, annars bra» (Bra)
- hon är lite för snabb ibland» (Bra)
- lte snabbt ibland som om hon gick på speed...» (Mycket bra)
- Hon är en inspirationskälla.» (Mycket bra)
- Tunde är väldigt anggagerad, hon lägger ner väldigt mycket tid på förberedelser och det syns på föreläsningarna. Jättebra att lägga upp manus och även att dessa blev uppdaterade efter lektionerna. Små demos i JAVA är också ett stort plus för att få att förstå hur saker fungerar mer visuellt. Något negativt är att det kan gå lite väl fort ibland, jag tror inte jag var ensam om att känna det. Samtidigt borde jag och resten av klassen ha frågat mer, det är något vi har svårt för... Tidfördelningen på antenner var kanske lite konstig, ett fåtal lektioner men endå två frågor på själva tentan...» (Mycket bra)
- men gjorde inet duggan ändå. mycket bra föreläsningar, men för stort glapp mellan elfält och hf» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna med Dan Anderson fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 26%
Bra»9 34%
Mycket bra»8 30%
Gjorde inte duggan»2 7%

Genomsnitt: 3.19

- Var bara på en& halv» (?)
- Gillar inte overhead. Tycker också det var dåligt att det inte finns några räkneuppgifter eller gamla tentatal att öva på. Vet inte hur kraven på tenta frågan är... fiberfrågan känns mest flummig och lätt.» (Dåligt)
- Inget sammanhang, bara ren matte ingen anknytning till det "fysiska"» (Dåligt)
- Han vet vad han talar om...önskar vi fått lära oss mer...» (Mycket bra)
- Svårt för namn, hade inte han övningarna? Övningarna var väldigt bra, han tog det långsamt och verkade som att han räknade saker på tavlan samtidigt som han var förberedd.» (Mycket bra)
- intressant ämne, lite tung teori även där med schrödinger mm, men tydligen ingick det ju inte i kursen.» (Mycket bra)

10. Hur har föreläsningarna med Hans Hjelmgren fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 23%
Bra»12 46%
Mycket bra»6 23%
Gjorde inte duggan»2 7%

Genomsnitt: 3.15

- Mikroelektroniken? Fungerade bra, inget direkt att klaga över. Tyckte det var direkt på sak utan en massa överflödig information.» (?)
- Även här för mycket overhead.. Föreläsningarna var också för smala.. inget jag vill ha med mig om jag inte ska fortsätta på deras master. Föreläsningarna var för mycket inriktade på prylar för min smak.» (Dåligt)
- vad tusan skulle de gå ut på? vad innehöll delen egentligen? var mycket tjat om trivialiteter.» (Dåligt)
- lungt och fint» (Bra)
- Det var lite många titta och lek-föreläsningar. Den där han tog med olika prylar uppskattades enormt. Men den första föreläsningen där han berättade vilka produkter som utnyttjade höga frekvenser kunde man hoppat över.» (Bra)

11. Hur har duggan fungerat?

Svårhetsgrad, upplägg m.m.

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»9 32%
Mycket bra»17 60%
Gjorde inte duggan»2 7%

Genomsnitt: 3.75

- Dåligt att det inte fanns en klocka i salen» (Bra)
- höjer motivationen tidigt i kursen» (Bra)
- Fast man repeterar inte sin stubbanpassning på grund av duggan, det är synd.» (Mycket bra)
- En stor hjälp till studenterna att börja plugga i tid och jättebra att man kan använda dessa poängen på tentan. Ger mer tid till resten av tentan. Mycket bra.» (Mycket bra)
- Fler duggor!» (Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»11 39%

Genomsnitt: 3.28

- var ett gigantiskt glapp mellan chengboken och det som gicks igenom på föreläsningarna i första delen av kursen. fanns det kursmaterial till hans del av kursen?» (Ganska liten)
- Komendierna var guld värda. Fortsätt med dessa!» (Ganska stor)
- det var bra att det fanns så mycket tal med lösningar» (Ganska stor)
- Mycket bra bok! (Lilla Cheng) och den kompletterades bra med kompendiet.» (Mycket stor)

13. Hur tyckte du att labb 1 fungerade?

Smithdiagremet

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Bra»14 50%
Mycket bra»13 46%
Gjorde inte duggan»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Labbinnehållet var ganskla bra, men dålig handledare som var på och stressade extremt mycket och hade arrogant attityd. Detta gjorde att man inte lärde sig något...» (Mycket dåligt)
- Bra handledare» (Bra)
- Fast ganska lite tid, kändes snarare som en demonstration än som en labb. OBS! Gäller alla 3 egentligen.» (Bra)
- Lite dålig koll av förberedelseuppg. annars mycket bra» (Bra)
- mycket praktisk labb men lite kaxig labbhandledare som kom en timme sent till labben.» (Bra)
- lite konstigt, han inte med allt. enligt ledaren berodde det förmodligen på att labben var en sammanslagning av två labbar på mastersnivå. » (Bra)
- Mycket duktig hanledare» (Mycket bra)
- Labhandledaren var jättebra, om det går så försök ha honom kvar till nästa år. Självständig och brydde sig om att man lärde sig något istället för att fylla i alla uppgifterna.» (Mycket bra)

14. Hur tyckte du att labb 2 fungerade?

optiskfiber

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Bra»14 51%
Mycket bra»12 44%
Gjorde inte duggan»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Lärde sig inte så mycket nytt men det är ju alltid bra o se att saker används och hur det ser ut.» (Bra)
- Lite för lite egenarbete mest demostration» (Bra)
- Bra labbhandledare, samma sak där man fick lära sig något istället för att bara fylla i uppgifter. Spektralanalysatorn fungerade dock inte så den fick vi aldrig se.» (Bra)
- mycket bra med liten labbgrupp och stor frihet» (Mycket bra)

15. Hur tyckte du att labb 3 fungerade?

Transistorerna

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»11 39%
Mycket bra»17 60%
Gjorde inte duggan»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Skönt att man kunde ta den tid man behövde utan att stressa igenom saker. Trevlig labb helt enkelt.» (Bra)
- Lite mer självständigt arbete, inget direkt att klaga på. Kändes relevant till resten av kursen.» (Mycket bra)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»22 81%

Genomsnitt: 3.81

- Lite tydligare namngivning av filerna som ligger under utdelat material skulle behövas.» (Ganska bra)
- mycket bra med tundes manus» (Ganska bra)
- ett föredöme för andra kurser!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»12 42%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.78

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»16 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Jag kände ingen från början.» (Ganska dåligt)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 10%
Lagom»12 42%
Hög»12 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- På F har man bland annat redan gått igenom antenner i fältkursen.» (För låg)
- Jag är ganska besviken på upplägget med antenndelen allra sist. Eftersom Ljusutbredningen och elektroniken mest bestod av någorlunda bekant kretslösning och läsning kunde man tagit det allra sist så antennteorin SOM ÄR SÅ INTRESSANT hinner sätta sig lite.» (Hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 37%
Hög»11 40%
För hög»5 18%

Genomsnitt: 3.74

- Kunde välja mycket hur mycket och när man ville lägga tid på skolan eftersom vi hade valbar projektkurs.» (Lagom)
- Men jag läser inte på elektro.» (Lagom)
- Teknisk Fysik, läste kvantfysiken samtidigt som tar mycket tid.» (För hög)
- läste tre 7,5p kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 17%
Gott»14 50%
Mycket gott»9 32%

Genomsnitt: 4.14

- Tũ,ndes del var jättebra. Fiberdelen och mikrofrekvensdelen hade räckt med en föreläsning vardera.» (Godkänt)
- Undervisningarna var inte så givande, starten var difus. Förstod inte riktigt vad det var vi höll på med, fick aldrig förklaring» (Godkänt)
- Fler duggor!» (Gott)
- Den första delen av fiberoptiken ~3 föreläsningar var väldigt mattematiskt inriktade utan att vi skulle kunna det. Det var väldigt mycket ekvationer utan att det kändes relevant för att ge en inblick till de fenomen som uppstår vid fiberkommunikation. Jag förstår att den olinjära schröderekvationen mattematiskt kunde visa de olika dispersionseffekterna, men eftersom det inte togs upp på tentan så förstår jag inte direkt varför. Upplägget på dessa borde fixas till nästa år. Den sista fiberoptikföreläsningen (annan föreläsare) som var mer praktisk om hur det fungerade i världen var väldigt bra och bör sparas.» (Gott)
- Ger en bra introdktion till olika områden inom HF teknik.» (Gott)
- Den var väldigt bra. Men jag hade velat gå lite djupare på antennteorin. » (Mycket gott)
- en bra organiserad kurs med kunniga lärare och praktiska/lärorika labbar.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- duggan»
- Innehållet är intressant»
- Labbarna är jättebra!»
- Duggan!»
- Tünde.»
- Tünde var en mycket bra föreläsare.»
- Allt!»
- De demonstrerande laborationerna där handledaren visar och undervisar mycket.»
- duggan »
- Labbarna, labbhandledarna, kurshemsidan och allt utdelat material, KOMPENDIERNA, duggan. Tentaupplägget där det klart visas vilka typer av uppgifter som kommer att komma ger en säkerhet hos studenterna.»
- Labbarna, bra för inlärningen»
- duggan!»
- Duggan!»
- duggan samt föreläsningsklimatet. Jag kände att det var okej att ställa frågor. På de flesta f kurser känner man sig dum om man ställer frågor. Klimatet både från klasskamrater och lärare hindrar en från att fråga.»
- Tycker att allt var bra. Kurshemsidan var utmärkt med mycket material, föreläsningarna intressanta (de jag var på), balansen mellan de olika delarna var bra. Tentan och labbarna var relevanta.»
- Labbarna var väldigt bra och bör vara kvar i samma eller liknande form.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fiberdelen och mikroteknikdelen.»
- Lite mer ordning på labbarna»
- Repetition av elfälten.»
- Fler duggor!»
- Upplägget. (EN inlämningsuppgift på antenner hade varit bra...lite stressigt kanske.)»
- Bättre föreläsningar från de andra två, var lite sega.»
- Lägg ut OH-slides i förväg så man kan skriva ut och anteckna på dem. Annars förändra inget.»
- Saknade övningstillfällen där man kunde räkna själv och ställa frågor. Samtidigt så tyckte jag att det var lite i underkant med övningstillfällen över huvud taget.»
- mer föreläsningar»
- Fiberoptikdelen»
- Undervisningarna»
- bättre förklaring om hur en smith-diagram fungerar. det va svårt att förstå bara genom att prata om det.»
- En till dugga?»
- Jag tycker att optiska fiber delen var ganska otydlig. Föreläsningarna bestod mest av att Dan stod och gjorde ofulständiga matematiska bevis på tavlan som inte hjälpte oss att ta till oss kunskapen som vi egentligen skulle få. Det saknades dessutom frågor på optiska fiber delen. Den enda fråga vi fick att förbereda oss med var den till övningstentan. Vi behöver mycket mer frågor för att förstå vad det är meningen att vi skall ta med oss i hjärnbagaget från optiska fiber delen av kursen. Eftersom det främst verkar handla om teorifrågor i optiska fiber delen så kan ju instuderingsfrågor vara aktuellt till nästa år.»
- Kommer inte på någonting.»
- Inlärningsformen för delen om pulsutbredning i optiska fibrer hade kunnat göras lite mer dynamisk.»

24. Övriga kommentarer

- Enkäten tog betydligt längre tid än 34 sekunder...»
- Mycket bra avvägd kurs tycker jag. Roligaste kursen jag läst hittills på chalmers. Fast mitt betyg kan ju vara färgat av att jag faktiskt var intresserad av ämnet:)»
- Mycket trevlig kurs, bra föreläsare som gjorde ämnet intressant.»


Kursutvärderingssystem från