ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Tillämpad kvantfysik, TIF100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-10
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

33 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 12%
11 33%
17 51%
5 (över förväntan)»1 3%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Första kvantkursen var väldigt teoretisk, och den här väldigt kemisk, och oteoretisk. Det saknas en övergång däremellan, tex så att man förstår hur kvanttalen hänger ihop mellan de olika kurserna (och mellan enelektron till flerelektron till molekyler). Överlag saknade jag att få teorin förklarad i den här kursen, allting dök bara upp och ritades upp men det förklarades aldrig vad det egentligen var.» (2)
- Trodde att det skulle vara mer fysik än kemi.» (2)
- Tyckte att första kvantkursen var jätterolig och inspirerande, men den här blev en stor besvikelse.» (2)
- Kul!» (3)
- Tyckte första kvantkursen var mycket roligare, men det är nog för att jag gillar matte bättre än kemi.» (3)
- förväntade mig Kvant-Hösten. det var det inte. kan bli lite svårare tills nesta år. synerhet mot slutet.» (4)
- Hade inte riktigt förstått vad kvantfysik innebär efter förra kursen som mer gav det matematiska ramverket. Men nu tycker jag det är den viktigaste fysikkursen hittills. Konstigt att vi inte har mer molekylfysik i utbildningen t ex.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

33 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 6%
9 27%
10 30%
5 (mycket relevant)»12 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.96

- Bra allmänbildning, men inte så intressant ur min synvinkel.» (2)
- Känns inte jätteviktig då jag ej ska läsa vidare på någon F master» (3)
- Svårt att svara på. Om man inte är alls intresserad av att jobba inom detta område ganska så orelevant» (3)
- Beror ju väldigt mkt på val av masterprogram.» (3)
- Beror väl lite på vad man läser för master, men ett måste om man läser fysik.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

33 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 6%
20 60%
5 (Mycket bra avvägt)»11 33%

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Frågorna stämde väl väl överens med föreläsningarna.» (3)
- Mycket bra, förutom sista inlämningsuppgifter om molekylorbitaler. Det kändes lite... annorlunda.» (4)
- innehållet var bra m.a.p litteraturen» (4)
- Frågorna motsvarade föreläsningarna väl.» (4)
- Inlämningsuppgifterna motsvarade väl det material som tagits up p föreläsningar och i häftet.» (4)
- Löpande examination ger ju bra spridning. Projekten blir ju lite spretigare, och täcker inte alltid så mkt av kursinnehållet, men det är väl lite meningen.» (4)
- svåra kluriga inlämingar» (5 (Mycket bra avvägt))
- Förutom att man ofta inte hade fattat teorin. (Det gäller både föreläsningar och kursliteratur! Däremot var övningarna bra)» (5 (Mycket bra avvägt))
- exeptionellt bra avägt» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

33 svarande

<25%»2 6%
25-50%»3 9%
50-75%»5 15%
>75%»23 69%

Genomsnitt: 3.48

- Klarade inlämningarna ändå» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

33 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
10 31%
16 50%
5 15%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det blev bättre ju längre kursen gick! Powerpoint var bättre. Eventuellt behöver taveltekniken tränas något.» (1 (inte alls bra))
- lite otydliga. svårt att hänga med, kändes som man förväntades kunna mer än man gjorde» (2)
- Som jag sagt ovan, teorin förklarades inte, vad kvanttalen var och innebar var hela tiden oklart, och hur det funkade när man gick över mellan till olika kvanttal likaså. Förklara alla nya begrepp som införs och ha koll på vad vi kan från förra kursen!» (2)
- Väldigt rörigt» (2)
- Lite ostruktur i logikföring. Oklart när vi gjorde bevis eller när vi bara hittade på för att det stämde med experimentella resultat. Ganska ofta konstiga meningar eller påståenden som t ex "c^2" som det stod okommenterat på tavlan en gång. Det kan bli svårt att hänga med när man måste gissa vad som menas då det inte går att läsa sig till.» (2)
- bra tills PP-presentationer» (2)
- Hann aldrig aneckna ordentligt. Vansinnigt att inte kunna läsa i början, Omöjligt att skriva av PP med så många bilder sedan. Tips är att skriva ut PPpresenttionen så att eleverna kan anteckn på den. » (2)
- Mycket bättre när vi övergick till power point. Också bar att lägga ut slides innan föreläsningen så att man kan anteckna till varje slide.» (2)
- Riktigt dåliga i början, kändes inte som det fanns nån pedagogisk tanke, och blev ganska spretigt. Blev betydligt bättre efter hand i kursen, men fortfarande inte bra. Lärde mig i stort sett allt genom diksussioner, läsning i kompendiet i samband med examinationerna och Hugos övningar.» (2)
- powerpoint-slides har nackdelen att det är svårt att anteckna själv.» (3)
- lite rörigt ibland» (3)
- För stort glapp mellan kurserna, föreläsningarna blev svåra att hänga med på» (3)
- Första hälften var bra, de med power point var inte så bra.» (3)
- Blev bättre mot slutet.» (3)
- De blev mycket bättre efterhand» (3)
- Ganska röriga och rätt svåra att hänga med på. Det krävdes MYCKET tid utöver föreläsningarna för att förstå!» (3)
- Föreläsningarna var det inget fel på, men ämnet intresserar inte så mycket.» (3)
- I början inte så bra med en hel del slarvfel på tavlan, slarvig handstil osv. Men det blev mycket bättre mot slutet med powerpoint.» (3)
- Egentligen så krävs det här två betyg, då bytet till slides helt förändrade föreläsningarna. I detta fall så var det ett bra beslut då man fick den struktur som saknades då föreläsningarna hölls på tavla. Antingen så bör det fortsättas med slides, eller så behövs det fler rubriker, "detta ska jag göra nu", osv.» (3)
- I början var det sådär, mest för att Henriks handstil var lite väl kryptisk. Då det gicks över till lite mer PowerPoint blev det mycket bättre.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

33 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
3 10%
8 27%
5 (mycket bra)»17 58%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hugo är en jättebra räkneövningsledare!» (3)
- Hade ofta väldigt stor relevans till inlämningsuppgifterna.» (4)
- Hugo förklarade bra. Det var här man förstod vad man sysslade med.» (4)
- Bra och ofta tydligare förklarande än föreläsningarna. Bra tid för frågor också som det ofta blir vid räknestugor.» (4)
- Ulf Torkelsson är fantastisk. De andra pratar väldigt fort, så man inte hänger med.» (4)
- Hugo är bra!» (4)
- Hugo och Anders är kungar!» (5 (mycket bra))
- Hugo strand is da master!» (5 (mycket bra))
- Ulf Torkelsson var mkt bra!!» (5 (mycket bra))
- Hugo Strand är helt suverän!» (5 (mycket bra))
- Torkelsson är kung» (5 (mycket bra))
- Hugo Strand är klippan i FL-salarna, och grym på att svara på frågor. Hugo tar sig värkligen tid. » (5 (mycket bra))
- Bra med genomgångna tal, hugo är jättebra!» (5 (mycket bra))
- Gav ofta det som saknades på föreläsningarna! Tack Hugo!» (5 (mycket bra))
- Hugo Strand kan vara en av de bästa räkneövningsledarna jag har haft hittills.» (5 (mycket bra))
- Var på Hugos och han var fantastiskt bra på att förklara, och hade en bra och smidig övergång från första till andra kvantkursen (han stod för koplingen mellan kurserna).» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
3 9%
12 37%
13 40%
5 (Mycket stor)»3 9%

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna kändes mycket hafsiga och gav ingenting till hur man skulle lösa inlämningsuppgifterna. Oerhört mycket trasses med hur saker indexeras och vad det betyder. » (1 (Mycket liten))
- svårt att hänga med på föreläsningarna, för mycket nytt på en gång.» (2)
- Lärde mig i stort sett allt genom diksussioner, läsning i kompendiet i samband med examinationerna och Hugos övningar.» (2)
- Lite svår att ta till sig ibland som sagt, men diskussioner på raster och med räkneövningsledare är väl det som gett mest egentligen.» (3)
- Ulfs räkneövningar var till stor hjälp.» (3)
- Den del jag närvarade vid» (3)
- Ganska stor men det har varit väldigt mycket eget arbete med inlämningsuppgifterna också.» (3)
- Sådär, det hände ofta att man inte kunde terminologin, vilket gjorde att allt kändes helt obegripligt trots att vi egentligen behärskade fenomenen.» (3)
- Bra tidspress och mycket » (5 (Mycket stor))

8. Hur bra passade projekten i kursen?

33 svarande

1 (Inte alls bra)»1 3%
3 9%
9 27%
13 39%
5 (Mycket bra)»7 21%

Genomsnitt: 3.66

- De färdiggjorde projekten var oerhört enkla och straitforward. Ingen utmaing och minimalt lärandevärde. Att skriva själv var oerhört tidskrävande och ingenting värt jämnfört med de färdigt ur » (1 (Inte alls bra))
- De flesta verkar ha varit tråkiga, egen programmering enda som var rolig.» (2)
- Kan gärna flytta ett projekt till förra kvantkursen för att avbelasta läsperioden lite.» (3)
- De var ju väldigt fria, vilket var trevligt.» (3)
- Kanske kunde man ha ett projekt obligatoriskt i första kvantkursen istället, det blev väldigt stressigt med allt på en gång!» (3)
- Till sin natur var de sådana att de erbjöd en chans att fördjupa sig i vissa delar av kvantfysiken, som ibland låg utanför kursens omfattning. Jag tycker att det absolut är en poäng att ha det så, men att projekten i så fall skall vara något som krävs för överbetyg och inte för godkänt. Alternativt så kan man göra om projektens utformning så att de istället (endast) är fördjupande i det material som omfattas av resten av kursen, och då kräva dem för godkänt. Deadlinesen var välbehövliga.» (3)
- Synd att man inte hade tid att fördjupa sig så mycket som man skulle velat. inlämningar i kvant och andra kurser gjorde att man inte hade tid.» (3)
- Lite tråkigt att man fick 5 år gamla data på A6-labben men annars var den intressant. På Schrödingerekvations-datalabben borde man för 2d partikel i låda kunna välja nx och ny separat.» (4)
- Beror på vad man valde. Vissa av datorlabbarna (tex elektronstrukturberäkning) var inte så bra.» (4)
- Det var kul med så stor frihet.» (4)
- Gjorde Schrödinger-datorlabb och A6-labb.» (5 (Mycket bra))
- Bästa inslaget i kursen» (5 (Mycket bra))

9. Hur väl tyckte du inlämningarna var utformade?

33 svarande

1 (Inte alls bra)»0 0%
3 9%
12 36%
17 51%
5 (Mycket bra)»1 3%

Genomsnitt: 3.48

- för många men små uppgifter, hellre färre stora» (2)
- Ibland svårt att förstå frågorna, och inte alltid ens räkneövningsledarna kunde förstå vad som efterfrågades, men överlag hängde de väl ihop med föreläsningarna ganska bra. Hög arbetsbelastning.» (2)
- Oerhört tidskrävande, obegripligt formulerade och information till lösningarna var mycket svår att hitta» (2)
- lite otydliga frågor ibland och svårt att veta hur ingående man behövde visa sina beräkningar.» (3)
- Vissa uppgifterna kändes svårtolkade.» (3)
- En del formuleringar var väldigt otydliga, särskilt i första och sista inlämningen» (3)
- De var för stor i förhållande till kursens poäng!» (3)
- Lite luddigt ibland, men oftast bra.» (3)
- Behöver nog slipas på (främst formuleringsmässigt) till nästa år. Uppgift 1 behöver också mer tjäna som en brygga mellan Måns kurs och denna. » (3)
- Lite ojämn arbetsbelastning över inlämningarna.» (3)
- Jag hade inga större problem att förstå.» (4)
- Lagom svåra och tidskrävande, kunde varit lite tydligare formulerade i vissa fall.» (4)
- de kunde varigt lite svårare mot slutet. de tappade lite i intensitet. » (4)
- Alla var bra, utom sista.» (4)
- Var ett par uppgifter som var luddigt formulerade och gick att tolka på fel sätt. I övrigt bra.» (4)
- Mestadels bra men några uppgifter var luddigt formulerade, t ex sista uppgiften på första inlämningsuppgiften. Det när man skulle anta grundtillstånd utan att det stod i texten.» (4)

10. Hur tyckte du övergången från första kvant kursen var?

33 svarande

1 (Inte alls bra)»6 18%
8 24%
10 30%
9 27%
5 (Mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Detta måste arbetas med! Hugo har i alla fall bemödat sig om att reda ut vissa glapp. ETT KONKRET FÖRSLAG: Flytta tillbaka störningsräkning och mer om väteatomen i första kursen. Se till att första kursen får några fler exempel, t.ex. förklarar tillämpningar inom atomfysik. Man skulle kunna önska att antingen del1-kompendiematerialet görs tillgängligt med läshänvisningar som pekar på det som saknas i Måns kompendium, eller så kan man kanske be Måns om att inkludera detta i sitt kompendium.» (1 (Inte alls bra))
- Den var enbart teoretisk. Den här var inte teoretisk alls. Jag tror nästan ingen hängde med i övergången däremellan.» (1 (Inte alls bra))
- Gigantiskt hopp vilket gjorde det hela mycket svårare!» (1 (Inte alls bra))
- Första kvant kursen var oerhört bra och gick igenom saker ordenligt. Andra kursen kändes hafsig och slarvig i jämnförelse.» (1 (Inte alls bra))
- Måste ha en bättre dialog mellan kursansvariga. Henrik ska inte behöva fråga oss vad vi läst i förra kvantkursen.» (2)
- Lite för mycket förutsattes det att man kunde» (2)
- Det var en stor tröskel i början att ta sig över. Eftersom det första kapitlet i boken dessutom bara är 2 sidor och alltså inte särskilt utförligt förstod man inte så mycket utan att kolla i den första boken. En del variabler och begrepp etc introducerades i den första boken. Man skulle kunna underlätta för studenterna genom att lägga ett appendix (typ ordlista) i bok 2 som förklarar dessa. Första kursen var aningens för lite tillämpad, jag tyckte det var svårt att börja tänka fysikaliskt kring det som Måns gått i genom med oss, det kändes mest som matte. » (2)
- Första var enkel i jämförelse i form av belastning. Alldeles för hög belastning om man ser till mängd poäng som man faktiskt får.» (2)
- Fick intrycket att examinatorerna inte hade pratat med varandra om vad vi kan när vi kom från kvant1. Detta är ett genomgående problem på utbildningen, men mer uppenbart då den ena kursen bygger direkt på den andra på detta sätt. Bättre kommunikation mellan examinatorerna, och att ha inlämning1 (delvis) som en brygga torde avhjälpa eventuella problem. » (2)
- Kopplingen var väldigt svår att se, men räddades hjälpligt av Hugo.» (2)
- Det var inga problem kunskapsmässigt. Däremot var det två helt olika områden av kvantfysik. Första kursen var en matematiskt rigorös approach med hjälp av enkel gruppteori utan större tillämpningar, medan andra kursen handlade väldigt mycket om spektroskopi och mer fysikaliska tolkningar.» (3)
- Kände inte igen så mycket med energinivåer och så, men matematiken hade man ju.» (3)
- Vi borde gått igenom kvanttal noggrannare, men det vet Måns om. Dock känns dom som att Henrik och Måns använde olika språk vilket krånglade till det onödigt mycket. Förkunskaper om tex. Hilbertrum och operatorer kom in lite ibland.» (3)
- Gick bättre än jag trodde det skulle gå.» (4)
- Bra övergång.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

33 svarande

Ja»0 0%
Nej»33 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
9 27%
16 48%
5 (För hög)»8 24%

Genomsnitt: 3.96

- Precis lagom tycker jag.» (3)
- rimligt med tanke på att det inte var någon tenta» (3)
- Lagom» (3)
- Mycket mer arbete än förra kvantkursen (som hade fler poäng). Men samtidigt tycker jag att allt vi läste var viktigt så tycker egentligen inte att något skall tas bort, man fixar det. Möjligtvis ta bort det ena projektet för de tyckte jag inte gav så mycket.» (3)
- Loggade mina timmar och kom upp i ganska exakt det som högskolepoängen sa att jag skulle lägga. (101%)» (3)
- Något hög, väldigt tajt med deadlines. Gick ut över PDE-kursen som ej hade några deadlines.» (4)
- Hög (på ett bra sätt!).» (4)
- 4,5 poäng. tre inlämningar, två projekt och en redovisning. tog betydligt mer tid än 3 50-h veckor. å andra sidan kanske det är så det ska vara med just kvanten? det var kul iallafall» (4)
- Mycket arbete per högskolepoäng.» (4)
- Tima gärna inlämningarna med andra kurser vi läser bättre, exempelvis speciell relativitetsteori som många läser. Nu blev det onödigt stressigt i vissa perioder. Lämna gärna ut inlämningsuppgifterna tidigare så att man kan planera sin egna tid. Svårt att hinna lösa alla om man måste iväg över helgen för att gå på bröllop.» (4)
- antingen bör kursen ge fler poäng eller ha mindre omfattning, 4.5 p för en kurs som är jobbigare än många 7 poängskurser blir lite skevt.» (5 (För hög))
- de andra ämnena blev lidande vilket kändes tråkigt.» (5 (För hög))
- Väldigt maffiga inlämningar för 4.5 HP är min intuitiva uppfattning, och i jämförelse med andra kurser. Var ofta annat (i mitt fall PDE-kursen) som fick stå tillbaka för att man måste jobba med kvantinlämningen hela dagarna.» (5 (För hög))
- För 4.5 hp var det väldigt mycket arbete.» (5 (För hög))
- Helt otroligt att man bara får 4,5 poäng för kursen. Mer arbetsbelastning än jobbigaste 7,5 poängskursen vi haft» (5 (För hög))
- Sjukt. Har lagt galet mycket tid!» (5 (För hög))
- Oerhört hög för en kurs på 4.5p. Kändes som det dubbla, minst» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»25 75%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.81

- Inlämningsuppgifterna hade varit nästan omöjliga utan samarbete, man måste diskutera med någon för att förstå bra.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»16 48%
Har ej sökt hjälp»6 18%

Genomsnitt: 3.84

- Oftast så fanns möjligheten att uppsöka och prata med antingen Henrik eller någon räkneövningsledare på deras kontor.» (Ganska bra)
- Stort plus till föreläsaren som svarade på mail snabbt och även på helger!» (Mycket bra)
- sökte hjälp vi flera tilfälen av multipla lärare. och det hjälpte altid» (Mycket bra)
- Föreläsaren svarar på mail snabbt, jättebra!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

31 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 3%
4 13%
10 34%
5 (mycket prisvärd)»14 48%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 4.27

- Sakurai dyr som f-n men häftet var prisvärt.» (?)
- Haken and Wolf var bra, men inte direkt prisvärd. Inte ens om man slår ihop de två kvantkurserna.» (2)
- Köpte Haken & Wolff i LP1, och har haft användning av den i flera inlämningar och dessutom rolig att läsa! Dock väldigt dyr! Den kostar som 3 vackert inbundna band Feynman Lectures on Physics...» (3)
- Häftet använde jag mycket. Köpte Robinetts "Quantum Mechanics" begagnat, men använde den inte.» (4)
- Häftet var mycket prisvärt och bredvidläsningslitteraturen var helt okej!» (4)
- Köpte inte Haken/Wolf.» (4)
- Häftet var billigt, men i behov av en uppdatering. Brevidläsningslitteratur var dyrt, men fungerade också i första kvantkursen.» (4)
- Detta betyder då inte att häftet var bra, men det var däremot billigt! Med andra ord, häftet var inte bra. Men billigt.» (5 (mycket prisvärd))
- Väldigt billigt häfte men det var inte så matigt, omöjligt att klara allt enbart med hjälp av häftet.» (5 (mycket prisvärd))
- Fick Haken Wolf» (Köpte inte boken)
- Kompendiet var inte till mycket hjälp. Mycket virrigt och kändes inte som den var skriven tillräckligt mycket till kursen som man kan förvänta sig av ett kompendium. Köpte inte de andra DYRA böckerna» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
1 3%
9 28%
14 43%
5 (Mycket stor)»7 21%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker häftet förklarar för lite och ibland var svår att hitta i. Och det är ett problem att molekylorbitaler knappt diskuteras i vare sig den eller boken.» (?)
- Jag tycker inte att kompendiet var läsvänligt alls, dessutom faller vissa bitar bort i övergången mellan kurserna nu.» (2)
- Man lärde sig av inlämningarna» (3)
- kollade inte lia mycket i boken som i första kursen, jag kollade mer på föreläsningsantekningar» (3)
- Föreläsnings-PDF:er var viktiga tillsammans med främst kompendiet och räkneövningsantecknignar.» (4)
- Kompletterade dock med Robinett och Haaken, då det kändes som att boken inte alltid kunde förklara fullt ut. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

33 svarande

Ja»31 96%
Nej»1 3%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.03

- Allmänt så tycker jag att det fanns det, men om sista inlämningsuppgiften fanns det inte så mycket information.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hugo, PDF-anteckningar.»
- Inlämningarna»
- skönt att slippa tenta. »
- examinationsformen»
- Datorprojekt och inlämningsuppgifter som examination, inte dugga eller tenta.»
- Examinationsformen»
- Innehållet och inlämningsuppgifterna.»
- Projekten»
- henrik. han är bra och kan bli bettre. lite mer tempo, bara lite fortare.»
- Föreläsningar innan inträde av PP-presentation, »
- Inlämningar, men i mindre skala»
- Hugo»
- Upplägget med inlämningsuppgifter som examination. Man pluggar kontinuerligt och lär sig mycket mer än att plugga inför en tenta.»
- Informationen på hemsidan var väldigt uppskattad, det fanns verkligen en färdig tidsplan redan innan kursen startade. Det gör det enkelt att som student planera sin tid. »
- Power-pointsen!»
- Inlämningar, räkneövningsledare»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övergången mellan kurserna.»
- Snälla Henrik läs på wikipedia om särskrivning och lär dig. Det stör mig så enormt. Du är ju docent...»
- Projekten? övergången till denna kurs från den förra?»
- mindre molekylfysik då kändes som kursen på slutet blev lite stressig. Hade varit roligare att bli lite bättre/säkrare på analys av atomer»
- en kvant-sammanfattning/formelblad borde ingå i kursmaterialet»
- »
- Övergången mellan de två kurserna. Jag tycker det är jättebra att få både de teoretiska och den kemiska biten, men vi måste förstå övergången med.»
- MAX-Lab!!»
- Övergången mellan kurserna måste förbättras. Flytta ett projekt till den andra kvantkursen.»
- Punktligheten på när inlämningarna delas ut»
- Övergången mellan kvantkurserna bör arbetas igenom. I kurslitteraturen i denna kurs refereras t.ex. till litteratur jag antar användes i förra kursen föregående år, men som vi i år inte använt.»
- Mängd arbete. Antingen mer poäng för kursen eller färre moment. Ohållbart som det är just nu. Eftersom man har andra kurser så är denna kurs mer jobb än dessa tillsammans»
- Som sagt minska inlämningarnas storlek.»
- Det är väldigt mycket att göra, särskilt med två parallella kurser och expfysen samtidigt, så något projekt kan gott tas bort.»
- Virrigheten i föreläsningarna, möjligheterna till att föra anteckningar, mer anpassat kompendium med mer räknade exempel. »
- Antingen så bör hela föreläsningsserien hållas från slides, eller så behöver Henrik öva på sin tavelteknik. Rubriker, kommentarer, resonemang, osv. behövs för att man skall hänga med i vad som händer där framme. Fila dessutom på inlämningarna så att de blir bättre formulerade.»
- Gärna ett uppdaterat kompendium och att frågorna kommer ut i tid.»
- Matcha ihop med första kursen, och tänk igenom den pedagogiska utformningen.»

20. Övriga kommentarer

- Henrik var en mycket bra, tillmötesgående examinator, även om han kanske inte var den bästa föreläsaren vi haft. Kanske saknas insikt i vad vi inte kan sedan tidigare?»
- Snälla Henrik läs på wikipedia om särskrivning och lär dig. Det stör mig så enormt. Du är ju docent...»
- »
- Besöket i MAX-Lab var jätteintressant och kul initiativ, synd att inte fler hann med.»
- Trevlig kurs!»
- Bra och rolig kurs»
- Allt som allt så var det en ganska bra kurs, och den kommer säkert bli bättre de närmaste åren.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från