ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 10/11 Affärsjuridik, BMT025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
15 svarande

0 0%
1 6%
0 0%
4 26%
10 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
15 svarande

0 0%
1 7%
2 15%
5 38%
5 38%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
7 53%
6 46%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
15 svarande

2 15%
5 38%
4 30%
2 15%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
15 svarande

0 0%
0 0%
3 20%
4 26%
8 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
15 svarande

0 0%
1 6%
6 40%
7 46%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Det mesta var bra!»
- tentans utformining med exempel»
- Den relativt allmänna juridiska grunden. Att vi gick igenom mer an bara avtal och köplagen. »
- innehållet men med bättre tidsplan, blev stressigt i slutet.»
- Många exempel på intressanta rättsfall under föreläsningarna. Samma lagbok och boken "civilrätt".»
- Föreläsningarna var jättebra. Övningsfrågorna vi fick i avtals- och köprätt var väldigt bra och roligt att diskutera på lektionerna. Det skulle gärna varit ett sånt övningshäfte även till t.ex. arbets- och sakrätt. »
- Föreläsningarna»
- Föreläsaren.»
- Examinatorn, typtentor»
- Arbetet med "riktiga" händelser»
- Mats Eriksson är en jättebra föreläsre och bör vara kvar»
- Jätteintressant med alla exempel, att få den direkta kopplingen till verkligheten.»
- Bredheten.»

3. Saknade du något i kursen?

- Dock hanns inte alla moment som stod på kursPM med riktigt.»
- Tydligare kursmål. »
- * Jag saknade tid att själv diskutera rättsfall under föreläsningarna, som var väldigt långa. Det hade gjort det enklare att ta till sig all kunskap. Gärna inbakat i föreläsningarna, men om det ej är möjligt, extra "övningstillfällen" liknande SI. * Jag saknade också mer material att arbeta med, allt vi hade var öron som fick ta till sig vad som berättades på lektionerna, och våra böcker. Sent fick vi ut förslag på uppgifter. * Jag saknade mina raster! Tiden för rasten hölls i princip aldrig, sista rasten hoppades över, men fick inte som kompensation sluta en kvart tidigare. * Tydligare struktur på undervisningen. Föreläsaren måste lära sig säga nej till elevernas privata frågor, som svävar ut från långt från ämnet, för att hålla sig till sin planering. Allt material som delas ut under lektionerna bör finnas tillgängligt på kurshemsidan. Den planerade planen för genomgång av olika ämnen bör i mycket bättre mån försöka hållas. Ibland låg vi tre lektionen efter planeringen som getts ut. Även fler referenser till delar i kurslitteraturen (förutom lagboken) hade varit trevligt. Ex: "För vidare läsning om detta ämne, se avsnitt x.x i kursboken.". * Jag saknade gamla tentor! Argumentet "det finns bara några tentafrågor som vi brukar växla mellan" håller inte. Jag upplever att en student har rätt till att se poängsättning från gamla tentor om man så önskar. Dessutom fler rättsfall att arbeta med, så man lär sig mer.»
- gärna mer utdelade sammanfattningar»
- nej»
- Fler övningstentor. Endeast en delades ut av exemplarisk. Fler övningar. Vore bra att ha övningar tidigare i kursen så att man kan börja diskutera tidigare.»
- Nej»
- mer uppgifter löpande under kursen. kom lite mer på slutet»
- Vet ej»
- Inte vad jag kommer på.»
- Ett studiebesök hade varit riktigt kul till en rättegång.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej»
- all kurslitteratur var inte alls nödvändig. 5 böcker för 7,5 poäng!»
- Alla onödiga böcker som föreslogs. Det räcker med lagbok, civilrätt och sakrättshäfte.»
- nej»
- nej»
- Nej»
- Ev att det fokuseras mer på vissa balkar, lagar. Att man koncentrerar sig till vissa. Vi hade väldigt många. Men det är inte heller dåligt som det är nu.»
- Nej.»
- Lite för mycket frågor som tog upp för mycket tid så att vi inte hann riktigt gå igenom de sista områdena, även om frågor är bra för att kunna relatera till samt att det är bra med variation.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det enda som kunde ge något var föreläsningarna eller om möjligt tentafrågorna man hade möjlighet att träna på den sista veckan.»

Föreläsningar
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 100%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1

Övningar
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 57%
Lärorikt»3 42%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 1.42

Laborationer
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 0

Projektarbete
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgifter
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 0

Studiebesök
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 0

Grupparbete
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 28%
Lärorikt»9 64%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.78

Självverksamhet
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 12%
Lärorikt»6 75%
Gav inte mig så mycket»1 12%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Att få hjälp och svar på frågor
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 42%
Lärorikt»7 50%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.64

Tentamen
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 42%
Lärorikt»7 50%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.64

Tillfällen för kritik (feedback)
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 75%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2.25

Annat
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från