ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 10/11 Samhällsplanering, LBT150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
47 svarande

1 2%
1 2%
9 19%
19 40%
17 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
47 svarande

1 2%
5 11%
16 36%
9 20%
13 29%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
47 svarande

1 2%
2 4%
7 16%
13 30%
20 46%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
47 svarande

5 11%
9 20%
15 33%
12 26%
4 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
47 svarande

0 0%
2 4%
0 0%
10 21%
35 74%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
47 svarande

0 0%
1 2%
1 2%
5 10%
40 85%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Studiebesöken»
- Claes!»
- Grupparbete är bra! »
- Studiebesöken och övningarna»
- Projektet i sin verklighetsförankrade form»
- Arbetet med kommunen, det var otroligt inspirerande att kommunen var inblandad.»
- Öppenheten.»
- Verklighetsförankringen som skapas med kommunen»
- Handledningen var mycket viktig»
- Hela projektarbetet är jättebra och intressant. Ritövningarna var väldigt lärorika och vi fick mycket hjälp och feedback från handledarna. De var mycket bättre i denna kursen än i byggnadsplaneringen!»
- Att det är verklighetsrelaterat, att vi får bygga på en verklig plats, att kommunens folk är med.»
- Övningar med arkitekterna.»
- jag tycker själva projektet är otroligt lärorikt och blir lärande på ett roligt sätt. »
- att uppgiften har så stark verklighetsanknytning»
- Det var jättebra att ha hadledare under övningstillfällena som man kan fråga om saker.»
- Att det är ett verklighetsbaserat projekt och område.»
- Samarbetet med en kommun. Att man får utforma ett befintligt område.»
- Allt bör behållas men det bör bli bättre.»
- Handledningstillfällena»
- Närheten till arkitekterna.»
- projektet»
- Upplägget är mycket bra med många bra lärare»
- samarbetet med tjörns kommun»
- Upplägget med föreläsningar och arbetet.»
- Intressant projekt, att man fick arbeta i "verkligheten" med befintlig mark.»
- Målet. Attt arbeta mot verkligt projekt.»

3. Saknade du något i kursen?

- ra". På fullt allvar har jag aldrig varit så förbannad på lärare i hela mitt liv. Svara på våra frågor eller dra, det FINNS kompetens, så skaffa 6st nya övningslärare. Eller ta bort övningstillfällena, de gav INGENTING, jag hoppas verkligen ni förstår hur värdelösa de var från dag 1 i skärhamn när vi frågade om hur mycket vi kunde schakta bort/spränga bort. Svarade de med samma sak "en bedömning.." VI HADE JU BARA HAFT 1 FÖRELÄSNING!!! Hur ska vi kunna veta det!? Nej, det är en skymf mot eleverna i nuvarande bygg 1:an om de där lärarna får vara kvar utan en ordentlig tillsägelse»
- Struktur och sammanhållning bland lärare.»
- Föreläsningar där man lär sig HUR man bygger osv på t ex lerig mark. Som det kändes nu så hittade man bara på en massa saker utan att veta vad som gick att genomföra och inte.»
- Mer konkret information på föreläsningar.»
- Tydligare instruktioner/konkret hjälp om projektets presentationsmetoder»
- God administration och raka besked, det fanns för många viktiga frågor om uppgiften där arkitekterna inte visste och inte riktigt brydde sig att ta reda på det.»
- Tillfälle för hjälp och stöd i projektarbetets gång. Undervisning i hur man använder olika program som krävs för projektet, Adobe Publisher, CAD Impressions, Google Sketchup, etc.»
- Bättre handledare.»
- Fler tidsbestämda avstämningar med lärarna angående planerna.»
- "tankeprocessen" kunde gåtts igenom bättre som beskriver hur börjar jag tänka när man sitter med ett blankt papper.»
- Jag skulle gärna vilja att förläsningarna handlade mer om det vi ska göra i projektet. Jag tycker att föreläsningarna i denna kurs mest var upprepningar från den förra kursen medans vi inte fick veta så mycket om hur vi skulle planera vårt område. Vi kan rita planlösningar nu så vi behöver inte gå på mer föreläsningar med det. Nu ville jag veta hur man placerar ut husen i ett område, hur man drar vägar. Mer konkreta tips och råd helt enkelt. Dåligt att det inte fixades buss till studiebesöket ute på Tjörn, eftersom det var ett obligatoriskt moment borde det finnas buss bokat så att alla kan åka dit. Programmet har ju pengar till sånt!»
- Föreläsningar som gav något. På föreläsningarna pratade läraren för det mesta bara om saker vi redan hade lärt oss i bostadsplaneringskursen. Vi ville lära oss hur man planerade ett samhälle mer än vad vi fick chans till.»
- Saknade meningsfulla föreläsningar. Claes är en väldigt bra talare men föreläsningarna hjälpte inget till projektet. Ta upp mer som har med projektet att göra och ge tips och mått osv som man har nytta av när man sitter och planerar. Det mesta av föreläsningarna var bara en upprepning av byggnadsplaneringen. Det var många som höll med mig om att man inte lärt sig något egentligen utan projektet är mest gjort "på känn" då vi inte har fått några bra mallar på husformationer, mått osv. Även väldigt många som klagar på att kursen mest handlar om att lära sig olika modeleringsprogram och att vi får väldigt lite eller ingen hjälp alls med detta. Endast 3 grupper fick göra VR, resten fick klara sig själva. Inviduella betyg borde införas. Det är inte så svårt för arkitekterna att kolla uppe vem som gör något eller inget alls i en grupp. Är väldigt tråkigt att det handlar mer om vilken grupp man hamnar i än vad man producerar, och det är väldigt tungt för en eller två personer att styra upp hela arbetet näst intill själva och sen få lägre betyg trots mödan.»
- KONSEKVENT INFORMATION!! Revit-gruppen fick göra dubbelt så mycket arbete som alla andra grupper efs lärarna var oense om hur många planscher vi skulle göra och svarade trots att de inte visste vad som var brukligt. Fler handledarmöten.»
- att fokus skall läggas på det kursen skall innehålla och lära oss, istället för att tvinga oss att ödsla tid på meningslösa diskusioner. »
- Dåligt att inte kunna få bussresa till ett obligatoriskt studiebesök i skärhamn eller sävedalen, allt fick bekostas av eleverna själva. Likaså plakatensom planscherna skulle sättas upp på, isåfall borde man få behålla dem själva när kursen är slut.»
- Jag tyckte att vi fick alldeles för lite information om samhällsplanering på föreläsningarna.Inget om hur vägar mm skall utformas för en bra samhällsplanering. Det gav inget att gå på föreläsningarna. Det enda som gicks igenom var sådan vi redan hört och lärt oss i byggnasplaneringen. »
- Information, mest handfasta tips, om vilka program och återförsäljare vi kunde tänkas kontakta. Fick själv söka informationen hos handledarna och är rädd att informationen inte når alla när så sker. Handfasta tips ang. presentationen kom för sent och enbart på begäran.»
- Tid, det tar väldigt mycket tid!»
- Nej»
- Ja. Genom gång av datorprogram som man kunde använda sig av i arbetet. Åtminstone tips. För nu blir det mer fokus på hur man ska använda datorprogramen och lösa dom problemen istället för att för att lösa samhällsplaneringen. Det tog väldigt mycket extra tid och det måste ändras. »
- Mer handledning»
- Nej.»
- mer vägledning och längre tid för vägledning av handledarna och handledare som pratat igenom de olika momenten och de frågor som kan komma upp i förväg så att de kan ge ett enhälligt svar. Bättre planerade tillfällen för handledningen så att alla grupper får lika mycket tid från handledarna. Vi som arbetade med en virtuell presentation saknade också datorer som klarade av alla program som vi var tvungna att använda. De som finns i skolan går det inte att installera alla program som behövs på och de saknar tillräckligt med utrymme för att kunna hantera stora filer. Får man alternativet att använda sig av datorer så tycker jag att skolan borde ha datorer som fungerar med de program som krävs för kursen. Många av våra egna datorer kraschade...»
- kunskap av olika program som hade stor betydelse för presentationen»
- Bra kurslitteratur»
- Nej »
- Bättre synkning mellan lärarna, de gav olika besked beroende på vem man frågade.»
- Mer hjälp i projektet i form av utbildning i nödvändig mjukvara. Det fanns bara möjlighet att få hjälp i planerningen, men inte alls i själva utförandet. Detta gjorde att kursen tog mer tid än den ska och för stor del av tiden gick åt till att lära sig program på egen hand utan hjälp.»
- kompetenta övningslärare. Vi frågade och frågade och frågade om och om och om igen, saker men fick aldrig något annat svar än "det är en bedömning ni måste göra". Förstår lärarna inte att detta var första gången vi ritade ett samhälle och bad dem om hjälp? "Bedömningen" i fråga som vi måste göra är ju något vi inte har någon som helst erfarenhet för att göra. Därför frågade vi dem, konkreta saker "Kan vi dra en väg så här?" och svaret blev varenda gång "det är en bedömning ni måste göra". På fullt allvar har jag aldrig varit så förbannad på lärare i hela mitt liv. Svara på våra frågor skaffa 6st nya övningslärare. Eller ta bort övningstillfällena, de gav INGENTING, jag hoppas verkligen ni förstår hur värdelösa de var från dag 1 i skärhamn när vi frågade om hur mycket vi kunde schakta bort/spränga bort. Svarade de med samma sak "en bedömning.." VI HADE JU BARA HAFT 1 FÖRELÄSNING!!! Hur ska vi kunna veta det!? Nej, det är en skymf mot eleverna i nuvarande bygg 1:an om de där lärarna får vara kvar utan en ordentlig tillsägelse» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Övningslärarna, övningstillfällena, övningslärarna, övningslärarna, övningslärarna, övningslärarna och något till, just ja, ÖVNINGSLÄRARNA!»
- SJälva tävlingsmomentet kring grupparbetet.»
- studiebesök»
- Nej»
- Den onödiga arbetsbelastningen. Stressnivåerna är farligt höga då förväntningarna på eleverna trissas upp i skyarna av de luddiga kursmålen och mystiken kring slutresultatet. Tyvärr.»
- Nej»
- Nej»
- Färre föreläsningar och FLER handledarmöten.»
- svårt att säga»
- Nej.»
- Nej»
- Nej»
- njA»
- Nej.»
- vissa av föreläsningarna, särskilt de på slutet. Det var mycket upprepning, och de skulle istället kunna ersättas med handledningstillfällen.»
- Nej den känns relevant»
- Alldeles för stor arbetsinsats för 7.5 poäng! Borde ge det dubbla! Samt inga obligatoriska besök på kvällen, tex då vi var färdiga i Skärhamn vid 6-tiden på kvällen, är svårt för dem som har andra åtaganden.»
- Det är många olika lärare vilket är bra men ofta säger en lärare en sak så säger en annan motsatsen samt att hela klassen inte får reda på samma information. Alldeles för stor arbetsbelastning för de poängen! Vi satt dygnet runt och slet.»
- Föreläsningarna hjälpte inte projektet. Fick i proncip inte redo på något av värde för att hjälpa arbetet. I nuvarande form är föreläsningarna onödiga.»
- Föreläsaren bör prata om sådant som är relevant för kursen och inte om sånt vi redan kan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Kritiken vi fick på vårat arbete innan upphängning var också ett skämt från övningslärarnas sida, de tittade snabbt och sa "bra, detta var" på 3 minuter var det över. Jag ville inte veta vad som var bra, jag ville veta vad som var dåligt...»
- Det är alldeles för lite lektionstid för så mycket arbete! Man kommer rätt långt på en vecka med grupparbete så att bara få respons en gång i veckan känns inte riktigt tillräckligt. Det var mycket delade meningar om vad som är rätt och fel, lite dålig information om vad som gällde och alldeles för mycket jobb! Jag tycker inte det är bra att lägga upp en kurs som en tävling.»
- Vissa aspekter av samhällsplaneringens utformande är inget annat än ren skandal. Det är fullständigt vansinne att utan någon som helst information och vägledning kasta ut eleverna i detta enorma projekt. Ingen står att hjälpa till i användningen av den uppsjö av datorprogram som står till buds för att sammanställa resultatet. Samhällsplanering borde byta namn till mjukvaruproblemlösning eller liknande. Att jag som elev ska tvingas olagligt ladda ner olika program som behövs för att utföra arbetet är vansinne. Ingen av lärarna har någon som helst kompetens eller överhuvudtaget vill säga hur man ska lyckas skriva ut, redigera eller sammanställa det färdiga arbetet - rent praktiskt. Vid försök till att kontakta en viss Mikael J Tallgren (?) som enligt utsago skall vara "IT-ansvarig" eller liknande för kursen, ignorerar han helt enkelt dessa försök och frågan kvarstår - hur gör jag? Vem vänder jag mig till? Konsultationstiden är mycket hafsig och stressig. Lärarna använder sig enbart av sina egna personliga åsikter, snarare än de lagliga, rätta och standardmässiga utföranden man egentligen "bör" lära sig. Jag är uppriktigt besviken på samhällsplaneringen eftersom den är så tafatt genomförd. TYDLIGA DIREKTIV saknas så långt ögat kan nå. Ingen (lärare såväl som elever) verkar ha en aning om kraven på slutresultatet, vilket också leder till mycket olycklig ryktesspridning inom klassen. Förvirringen råder total. Jag har hört flertalet historier om folk som dygnat p g a fel och missöden i processen (inte relaterade till tidsbrist och dålig planering från elevernas egen sida), som har varit mycket påfrestande. Jag förstår inte varför pressen för att få ett bra betyg måste påverka den fysiska och psykiska hälsan. Arbetsbördan är extremt hård, och bör antingen lösas genom att dubbla högskolepoängen för kursen eller sänka kraven. MYCKET DÅLIGT BETYG vill jag ge i den här utvärderingen. »
- En otroligt bra kurs, förutom handledarna som var mycket dåligt förberedda och samordnade.»
- Jag anser att denna kurs kräver alldeles för mycket arbete och tid för att endast vara en 7.5 p kurs. Det är inte rimligt att kräva av elever att lägga ett minimum på mellan 25-30 timmar i veckan för en kurs när man har flera andra kurser samtidigt. Det ska vara möjligt att kunna göra bra ifrån sig utan att ta upp alla veckans timmar. Vi har inte kunnat göra något annat än detta projektet denna terminen och alla andra ämnen tar stryk av detta. Jag har förövrigt fått boka om min tandläkartid 5 gånger för att jag har varit tvungen att samhällsplanera. Det är inte rimligt!! Antingen öka antalet poäng och flytta om resterande kurser eller minska projektets omfattning och krav.»
- den första redovisningen som man gjorde för att handledarna skulle se att man var i fas var inte speciellt givande, speciellt inte som man fick sitta och höra kritik som sagda handledare egentligen borde delgivit de grupperna redan direkt när de upptäckte felen. Inte speciellt kul att sitta och höra sådana sågningar som hade kunnat avstyras långt tidigare. Vid upphängningen fanns det inte adekvata verktyg och hjälpmedel för att kunna sätta upp plancherna, detta hade enkelt kunnat avhjälpas genom att ge studenterna information om att de själva skulle ha med sig material för detta. Det hade okså varit bra om vaktmästaren vetat vilken dag vi skulle hänga upp så att han hade kunnat ta bort de stenhårda träskivorna som satt uppe, det gick ju knappt ens att spika i dem.»
- Allt hänger hela tiden på vad handledarna tycker och man jobbar på och sen kollar med dem. Från samhällsplanering A påpekades att komunikationen mellan handledare och examinator och mellan de olika gruppernas handledare var bristande vilket i den här kursen endast, vad jag kan se, åtgärdats med att studenter enbart ska prata med sin grupps handledare vilket jag tycker är en för enkel lösning. Man borde kunna göra upp riktlinjer för exempelvis hur och vad man förväntas redovisa sista gången för handledarna vilket skiljde sig i år. »
- brist på löpande hjälp. Svårt att hålla bra tempo i projektet när man bara träffar lärarna en gång i veckan. projektets storlek bör begränsas betydligt.»
- Det var oerhört mycket slit för få poäng.... men eftersom att kursen är så pass lärorik borde poängen höjas i stället för att minska på arbetet. En första åtgärd kanske kan vara att planera så att färre kurser hålls samtidigt som denna.»
- Kursen kan för det första ändra namn från samhällssplanering till exempelvis presentationsteknik. Den grupp som hade störst kompetens på olika datorprogram lyckades bäst. Själva planeringen av samhället hamnade långt bak i åtanke utan det var de planscher som hade bäst upplösning som var lyckade. »

Föreläsningar
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 19%
Lärorikt»17 36%
Gav inte mig så mycket»20 43%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.23

Övningar
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 48%
Lärorikt»13 39%
Gav inte mig så mycket»4 12%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 1.63

Laborationer
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 75%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»38

Genomsnitt: 1.5

Projektarbete
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»35 81%
Lärorikt»7 16%
Gav inte mig så mycket»1 2%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.2

Inlämningsuppgifter
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 72%
Lärorikt»4 22%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 1.33

Gästföreläsare
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 5%
Lärorikt»21 61%
Gav inte mig så mycket»11 32%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.26

Studiebesök
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 30%
Lärorikt»25 58%
Gav inte mig så mycket»5 11%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.81

Grupparbete
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»34 79%
Lärorikt»8 18%
Gav inte mig så mycket»1 2%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.23

Kurslitteratur
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 7%
Lärorikt»11 27%
Gav inte mig så mycket»26 65%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.57

Självverksamhet
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 66%
Lärorikt»10 30%
Gav inte mig så mycket»1 3%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.36

Att få hjälp och svar på frågor
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 25%
Lärorikt»22 51%
Gav inte mig så mycket»10 23%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.97

Tentamen
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 28%
Lärorikt»23 58%
Gav inte mig så mycket»5 12%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.84

Annat
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»1 33%
Gav inte mig så mycket»1 33%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från