ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik, EEK140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-19
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivnings år?

Om annat än TEKLET 300hp Ange i så fall vilket

19 svarande

E05»15 78%
E04»0 0%
E03»0 0%
Annat»4 21%

Genomsnitt: 1.63

- 06» (?)
- E02» (Annat)
- TELTA gamla 180p» (Annat)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»9 42%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 3.38

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»2 9%
50%»7 33%
75%»8 38%
100%»3 14%

Genomsnitt: 3.47

- Det var lite omotiverande...» (0%)
- varken läraren eller övningsassistenten är motiverande» (25%)
- Missade ett par räknestugor i början.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 47%

Genomsnitt: 3.28

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 80%
Nej, målen är för högt ställda»4 20%

Genomsnitt: 2.2

- Inlämningsuppgifternas påverkan av betyget är skumma, skulle räcka att få G på dem för att ändå kunna få ett högre betyg i kursen, ev få bonuspoäng om man gjort dem.» (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till mina förkunskaper, jag bytte sektion och hade därför inte läst klart alla kurser som går på andra året.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»10 47%
Ja, i hög grad»7 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 2.57

- Jag tyckte tentan var något ensidig om man jämför med tidigare tentor och jag kände att det fanns delar av kursen som inte tentan testade på.» (I viss utsträckning)
- Tentan var svår.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Hur tycker du att labbarna har fungerat för förståelse av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Bra»15 75%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 3.05

- Gjort labbarna en gång tidigare och behövde inte göra om dem.» (?)
- konstigt att man kan få godkänt på "hemuppgifterna" och labben av någon som inte kan svenska och bara blädrar igenom labhäftet väldigt snabbt utan att ställa frågor» (Dåligt)
- Det var svårt att börja koppla och greja då jag inte visste vad som fanns bakom panelen i elteknik laboratoriet. En klarare genomgång angående kopplingspanelen skulle varit bra. Laborationerna hjälpte lite men det var ofta en tidspress och man fick fokusera på att bli klar istället för att förstå, speciellt lab 1 och 2.» (Dåligt)
- Dock är det som vanligt väldigt stressigt på chalmers labbar. Det verkar finnas någon slags kultur på chalmers att göra stressiga labbar så att man inte hinner reflektera över vad man håller på med under, utan först efter laborationen. Vid något labbtillfälle i denna kurs blev jag dock klar före labbtidens slut, då hade jag stressat hela tiden för att man är van vid att behöva göra så. Är detta det bästa sättet att utforma laborationer?» (Bra)

8. Till hur stor hjälp har Föreläsningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.42

- Jag har haft mera hjälp av kompisar och att läsa själv» (Mycket liten)
- Dåligt upplägg. Väldigt lite skrivande på tavlan förutom formler vilket gjorde att man inte hann med att tänka. Det gav mer att läsa de gamla föreläsningsanteckningarna.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar, gick lite sakta ibland och viktiga moment blev lite ytligt behandlade ibland också. Lite störande att man hoppar fram och tilbaka i kompendiet. Föreläsningarna blev därför lite kluriga att läsa inför.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3.09

- Tycker inte att den förklarar samband mellan elektrisk/mekaniskt så bra...» (Ganska liten)
- Kompendiet saknar mycket tekniskt material och bättre genomgång av t.ex. viktiga laborationsmoment. Jag använde många andra böcker som stöd för att finna relevant information där jag saknade den i kursboken. Matematik och relevanta lösningsmetoder finns i exemplen i kompendiet men borde finnas med i texten också, mer matte i kompendiet- eller extramaterial med teori.» (Ganska liten)
- Föredömligt med ett väl utformat "kompendium".» (Ganska stor)
- Men den kändes ganska tråkig och dålig.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»15 71%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 3

- Skulle vilja haft mer extramaterial.» (Ganska dåligt)

11. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»6 28%
Ganska liten»10 47%
Ganska stor»4 19%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2

- en övningsassistent som knappt vet vad han pratar om och som förolämpar vid frågor» (Mycket liten)
- övningsledaren var kanske inte den mest lysande stjärnan i universum» (Mycket liten)
- Ger mer att sitta själv.» (Ganska liten)
- Bättre koppling till inlämningsuppgifterna nästa gång...» (Ganska stor)

12. Hur tycker du att Muntorna har fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»4 19%
Dåligt»7 33%
Bra»8 38%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 2.38

- Muntorna verkade inte finnas för att man skulle få visa att man lärt sig av eventuella mistag... Meningslösa som de är utformade idag» (Mycket dåligt)
- Beskrivningen på hur muntan skulle gå till var rippad från förra föreläsaren, men muntan gick inte alls till som det var skrivet. Tidigare har man fått en chans att förklara sig under muntan och visa att man har förstått inlämningsuppgifterna efteråt även om man gjort fel när man lämnat in dem, men nu var det mest förklara vad man gjort och sitta och skämmas. Det spelade ingen roll om man kunde förklara vad man gjort för fel. betyget var ENDAST på vad man hade presterat på pappret, och inget om vad man sa på muntan, vilket gjorde muntan helt onödig. Massa extra jobb för ingenting. Mer kommentarer nedan i bevara/förända rutan.» (Mycket dåligt)
- Jag förstår att det är svårt att ge mer än 20 min per elev, men jag skulle gärna vilja haft mer tid så jag kunde få reflektion och beskrivning av vad jag missat i mina egna inlämningar. Kanske dela upp till flera handledare?» (Mycket dåligt)
- verkade inte som det gick att göra något på munterna, fick känslan att betygen på inlämningsuppgifterna redan var satta. Om man gjort ett litet fel på första inl.uppgiften som man fyra veckor senare kan förklara varför det är fel så borde man väl visa att man har lärt sig det och få betyg därefter» (Dåligt)
- Informationen innan muntan gav intrycket att man skulle kunna höja sitt betyg om man hade förstått vad man gjort fel och hur det borde vara i stället. Men vid muntan kändes det som betyget redan var satt.» (Dåligt)
- tycker att man ska ha en möjlighet att munta upp sitt betyg. Det var redan satt och svårt att rubba» (Dåligt)
- För lite tid för muntan. Man hinner inte förklara så mycket på 20 minuter. Annars var muntan bra upplagd, som ett trevligt samtal.» (Dåligt)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 28%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»4 19%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.09

- Det stod tydligt i inlämningsuppgiftsbeskrivningen att vi skulle respektera de handledartillfället som ges och alltså inte komma med frågor vid andra tillfällen. Delvis på grund av detta hann jag inte klart med den andra uppgiften. När jag pratar med Aleksander på förelläsningen säger han att jag skulle struntat i reglerna och gått och frågat ändå. Varför finns då en sådan regel? Det var ochså oturligt (läs knasigt planerat) att hjälptillfället för andra inlämningsuppgiften låg på måndag eftermiddag då vi fått uppgiften på torsdagen och knappt hunnit igång till måndag samt att det andra hjälptillfället låg mindre än 24 timmar innan inlämning. Detta var dock förbättrat till inlämning 3.» (Ganska dåliga)
- Tyckte det var svårt att få hjälp med inlämningsuppgifterna och dom svar på dom frågor man ställde hjälpte inte mycket. Fick en känsla i början av att man inte kunde få så mycket hjälp med inlämningsuppgifterna och att vissa frågor borde man absolut inte ställa. Det blev lite så när jag gick och frågade- Väldigt korta svar och ingen diskussion kring ämnet för att klargöra problemet.» (Ganska dåliga)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.76

- samarbetade endast under laborationstilfällen med andra studenter. Dom krav att man endast fick samarbeta med en partner i inlämningsuppgifterna tyckte jag var tråkigt, tre skulle varit bättre då labbgrupperna alltid bestod av tre personer. Detta ledde till att jag valde att arbeta ensam på inlämningsuppgifterna utan mina labb partners.» (Ganska bra)
- Eftersom inlämingarna har legat på en, ur min synvinkel, hög nivå, har vi måst samarbeta mycket, vilket var bra.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 38%
Hög»6 28%
För hög»7 33%

Genomsnitt: 3.95

- Sista labben och sista inlämningsuppgiften borde inte ligga i sista veckan...» (Lagom)
- inlämningsuppgifterna tog bra med tid» (Hög)
- När man arbetat länge var dag samt inte haft en ledig söndag på hela läspeioden och ändå inte hinner klart alla moment i kursen trots att man finner ämnet intressant och tycker sig ha ganska god förståelse så är arbetsbelastningen hög.» (Hög)

16. Hur var arbetsbelastningen på Inlämningsuppgiften?

21 svarande

Mycket hög»14 66%
Hög»5 23%
Lagom»2 9%
Låg»0 0%
Väldigt låg»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- 30 timmar på en inlämningsuppgift plus en lab blir väldigt mycket då det innebar att inlämningsuppgiften tog väldigt lång tid och det blev knappast ngn tid kvar till självstudier» (Mycket hög)
- Inlämninguppgifterna var alldeles för svåra och tog alldeles för lång tid» (Mycket hög)
- Det var svårt att hinna med annat än inlämningar och föreläsningar. Inlämningarna var dock lärorika. Frågan är om de belyser alla kursens moment.» (Mycket hög)
- Dåligt formulerade och svåra att koppla till föreläsningar. Mycket relevant information blev utesluten tyckte jag. Speciellt ang. uppgift 2. det var svårt att få en uppfattning om vad som gällde för att kunna lösa uppgiften på ett bra sätt. Tyckte att uppgift 3 var väldigt luddig och svår, vilket resulterade i stort missförstånd och underkänd uppgift. Uppgift 1 tyckte jag var helt ok och uppgiften löste sig någonlunda själv.» (Mycket hög)
- Men det var bra...egentligen tycker jag att kursen kunde bestå av enbart inlämningsuppgifter som är lite större...där övningsuppgifter och annat som vi gjorde separat är inbakat. Och en tenta.» (Hög)
- tog för mycket tid som skulle kunan ha gått till självstudier, och annat förberedande för tentaminan» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 28%
Hög»8 38%
För hög»7 33%

Genomsnitt: 4.04

- främst inlämningsuppgifterna som svarar för arbetet. Räknestugorna var lätta(kanske för lätta?) och krävde inte stort jobb.» (Lagom)
- Tiden går fort när man har roligt.» (Hög)
- Jag hade inlup varje vecka i ett annat ämne där föreläsaren hade lika dålig planering vilket gjorde att ALLA inlupar blev panikgjorda och dåliga, men jag fick räkna som en tok.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 14%
Godkänt»13 61%
Gott»4 19%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.14

- Främst inlämningsuppgifterna som får underkännt hos mig och drar ner betyget från godkännt.» (Dåligt)
- Den gav inget intryck direkt...» (Godkänt)
- Roligt med studiebesök.» (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna och labbarna»
- labbarna, både roliga och lärofulla»
- Upplägget med halva kursen på tenta & halva på inluppgifter.»
- labbarna»
- Att ha någon form av labbar och inlämningsuppgifter är bra samt tenta. Upplägget på hur man gjort med dem dock bör ändras, arbetsbelastningen är galet hög.»
- Inlämningsuppgifterna. (Fast andra då)»
- Labbarna»
- Systemet där förståelse värderas högt!»
- labbar, inlämning och munta»
- Arbetsbördan. Den var ok, inlämningsuppgifterna svarar dock för mest, och kanske för mycket, av arbetet.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- muntorna - det finns ingen poäng med en munta om man inte kan gå dit och vissa att man lärt sig av sina misstag!»
- Inlämningsuppgifterna och muntorna. Om uppgifterna skall vara så svåra skall man ha en möjlighet att munta upp dem, vilket man inte hade i detta fall.»
- möjligheten att verkligen få munta upp inlämningsuppgifterna»
- Justera arbetsbelastningen, inlämningsuppgifterna tog påtok för mycket tid. Som kursen såg ut nu bör de räcka för examination, tentan var på intet sätt enklare eller mindre än tentan för någon annan kurs, trots att den, då den endast skulle stå för hälften av poängen, bör vara hälften så tung. Skala ner det till en tvåtimmarstenta om det skall vara någon ordning & reda...»
- inlämningsuppgifterna»
- Mer möjlighet till konsultation under inlämningsuppgifterna. Längre tid för muntorna.»
- Inlämningsuppgifterna bör förenklas eller så kan man ta bort en. Det hinns knappt med något annat än inluparna, jag är mycket glad att jag hade gjort labbarna tidigare annars hade jag aldrig hunnit, och inte ens nu kände jag att jag hann göra mitt bästa. Om man nu behåller dem: se till att lägga upp ALLT innan kursen börjar. Jag har ingen förståelse för att examinatorn ska bestämma NÄR jag ska göra mina inlämningsuppgifter. Om jag har massa tid lv1 ska väl jag få göra alla då om jag vill och orkar. Jag tycker man fortfarande ska ha deadlines som tidigare, men att jag ska gå och vänta en hel helg utan uppgift och sen panikgöra saker nästa vecka bara för att föreläsaren inte lagt upp dem är extremt jobbigt. Muntan bör göras om. I gamla varianten behövde man inte ha godkänt på tentan om man gjorde inlämningarna och muntade bra. Muntan var ett sätt att kunna "prata upp sig" om man hade gjort fel, att förklara det som man gjort och visa att man förstått det som blivit fel. För överbetyg måste man naturligtvis ha nån grad av rätt från början på extrauppgifterna. Om detta sätt som var i år kommer vara nästa år så anser jag att man kan skippa tentan och istället får returer på inlup:arna så att man kan få ordning på dem. Vi var många som förlorade pluggdagar inför tentan pga muntan då informationen hade pekat på att man kunde visa på muntan att man förstått. Och att ha sista inlupen en vecka innan tentan är bisarrt, när ska man hinna räkna? Jag gjorde knappt annat än skola, äta, sova och låg ändå efter hela tiden. Ska det vara så? »
- Litteraturen.»
- mer förklaring/genomgång av inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppg»
- storleken på nlämningsuppgifterna»
- Kursmaterial bör uppdateras ev. ändras och göras mer utförligt. Inlämningsuppgifterna bör behandlas mer utförligt av föreläsaren. En blandning av mindre inlämningsuppgifter och en större som utförs i grupp kanske vore en idé.»

21. Övriga kommentarer

- borde finnas fler tentor att plugga på. Tentor som är likvärdiga den som Alexander själv använder.»
- Nej.»
- För hög arbetsbelastning på kursen, inlämningarna tog för mycket tid vilket medförde att man inte hade tid till att räkna standardtal....»
- tentan var konstig mycket svårare än väntat»


Kursutvärderingssystem från