ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digital- och datorteknik H10, LEU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»16 55%
Cirka 30 timmar»4 13%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.96

- Studerade inte mycket utöver den schemalagda undervisningen» (Cirka 20 timmar)
- (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»8 27%
100%»20 68%

Genomsnitt: 4.65

- (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 44%

Genomsnitt: 3.03

- /kommer inte ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- ...eller så kommer jag inte ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Föreläsaren visade minst två gånger i veckan vad vi skulle kunna, så det var väldigt klart och tydligt. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Väldigt rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»21 77%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.92

- Har inte fått något resultat men det kändes som man blev prövad på ett väsentligt sätt utifrån målen.» (Ja, i hög grad)
- Utöver tentan som täckte det mesta, så var det regelbundna förhör unde laborationerna för att kontroller att man förstod vad man gjorde. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»13 44%
Mycket stor»13 44%

Genomsnitt: 3.34

- Inget fel på undervisningen överhuvudtaget, jag som person föredrar att läsa böckerna upp och ner än att bli föreläst om ämnet helt enkelt.» (Ganska liten)
- Allt som man skulle kunna gick förläsaren igenom grundligt. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»20 68%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.75

- Arbetsboken var bra, kompendiet tittade jag knappt i» (Ganska stor)
- Arbetsboken som man använde under labortionerna var mycket bra, medan kompendiet (den blå boken) var helt värdelös. » (Ganska stor)
- Väldigt bra kurslitteratur, bästa jag stött på ännu på chalmers.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»17 60%

Genomsnitt: 3.57

- lite för mkt lösblad och lite rörigt att hänga med i veckoplaneringen. hade varit toppen med en plandering över vilka tal som är rekomenderade vecka för vecka..» (Ganska dåligt)
- Lite väl mycket papper. Jag tyckte aldrig jag behövde referera till utdelat material.» (Ganska bra)
- Hemsidan uppgraderades regelbundet efter vad vi gått igenom och vad som stod på tur av det vi skulle göra. » (Mycket bra)
- Mycket bra med egen hemsida!» (Mycket bra)
- Kan förmodligen inte bli bättre.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.79

- Övningsledarna/ hjälpledarna kunde vara lite otydliga. De hade ofta svårt att förstå frågan och själva problemet. Lite för många gånger fick man svaret, "jag vet inte". Föreläsaren på konsulationstiderna var däremot till stor hjälp. » (Ganska bra)
- Mycket bra att Lars-Eric hela tiden uppmanade att ställa frågor!» (Mycket bra)
- Det är ypperligt bra att Lars Eric uppmanar att man ska ställa frågor om något är oklart!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.65

- Laborationspartner verkade inte bry sig att arbeta inför laborationerna och gjorde inte uppgifterna för att glida genom laborationerna på det arbete jag gjort. Klagade men verkade som ingenting gjordes åt saken, missnöjd och känner mig utnyttjad. Borde vara mycket strängare individuell prövning under laborationerna. » (Mycket dåligt)
- Vi sammarbetade en hel del. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 55%
Hög»12 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37

- Jag lärde mig det mesta på föreläsningarna och på övningarna inför/under labarna.» (Låg)
- Men inte oöverkomligt. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 48%
Hög»11 37%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.65

- Då jag studerade halvfart.» (Lagom)
- (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 13%
Gott»13 44%
Mycket gott»11 37%

Genomsnitt: 4.17

- Väldigt kul kurs och Lars-Eric var jättebra!» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsare. Var alltid tydig och hjälpsam. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labratioretillfällena»
- Lars Eric och programmen digiflex/eterm även arbetsboken för digiflex.»
- Laborationerna. Jag tror det ger mycket att se hur saker funkar "i verkligheten".»
- upplägget med labbar blandat med föreläsningar och övningar! »
- Det är allmänt ett bra upplägg av kursen.»
- Det mesta»
- Lars-Erik.»
- Läraren»
- Kurshemsidans uppdateringar. Bra med labbar, dock kräver det en hel del jobb.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kravet på färdiga övningsuppgifter innan laboration börjar bör skärpas. Strängare kontrollfrågor under laborationerna.»
- Lägg upp alla papper på nätet istället. Känner mig lite blåst som betalade för dem första dagen och sedan aldrig behövde dem.»
- Ta bort det blåa kompendiet, den använde jag nästan inte alls.»
- Kursboken (den blå boken) borde tas bort för jag hade i alla fall ingen användning av den.»
- Borde inte Lars-Eric starta föreläsningarna i tid?»
- rekomendera inte studenterna att köpa den blå boken, räckte bra med den andra.»
- Kompendiet (den blå boken) kan man skippa. Och om möjligt lite mer erfarna övningsledare. »
- ??»
- Kanske mindre kursmatriel»
- Svårt att säga. Vad man generellt kan säga om kursen är att, som helt ny på området är det en ganska svår kurs. Nu läste vi den samtidigt som Analysen i matematik vilket förmodligen inte förenklade saker och ting»
- Laborationerna och tentan bör vara mer sammanhängande»

16. Övriga kommentarer

- Nej»
- rolig och givande kurs (iaf för oss som var nollställda i ämnet innan=O)»
-
- Kunde ibland tycka att det blev lite rörigt med alla häften som kursmaterialet består av. Vilka häften som kunde tänkas komma till nytta på vilka föreläsningar etc.»


Kursutvärderingssystem från