ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Sensorer Signaler och System-del A Z2, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-02-05
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Det hade varit smidigt om facit till tentan lagts ut på kurshemsidan då många åker bort över julen. Lab-pm:et till sista labben var inte tillräckligt detaljerat skrivet. Steg hoppades över i beskrivningen vilket gjore det svårt att jobba självständigt.»
- Jag tycker att mer information kunde ha lagts upp på hemsidan. Senaste inlägget under rubriken "Nyheter" är liksom "Välkomme till kursen i S3", och då avslutade vi alltså kursen för 2 veckor sen...»
- Ants måste börja lägga ut mer saker på hensidan. Att tentalösningarna bara kom upp på en lapp på instutitionen är ju ett skämt. Vem är kvar i skolan när man skrivit klart tentorna? Välkommen till 2010!»
- bra»
- Lab-PM var för långt och pratigt och obegripligt»
- kurshemsidan kommer att bli rörig!»
- Ibland har facit till uppgifter lagts ut lite väl sent, de finns ingen anledning att inte lägga ut facit för alla uppgifter redan veckan innan kursen börjar.»

Kurs-PM
32 svarande

- -»1 3%
2 6%
OK»20 62%
6 18%
++»3 9%

Genomsnitt: 3.25

Kurshemsidan
32 svarande

- -»4 12%
6 18%
OK»14 43%
7 21%
++»1 3%

Genomsnitt: 2.84

Lab-PM-mätteknik
33 svarande

- -»2 6%
1 3%
OK»17 51%
11 33%
++»2 6%

Genomsnitt: 3.3

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- I princip inte använt någon av dem än.»
- Har knappt använt något av kurslitteraturen»
- Köpte ej Signals, Systems and Transforms. Bra med Chalmerstryckta kompendium i mättekniken.»
- Har haft väldigt lite nytta av båda»
- Har inte läst i den blå boken, vet inte om det skulle ha behövts. Men om man endast har bläddrat så kan den ju inte vara hur bra som helst.»
- har inte haft någon direkt användning av kursboken hitills»
- har inte använt mätteknikkompendiet»
- Jag använde knappt de under kursens gång, uppgiftshäftet samt Oscar och Ants anteckningar räckte»

Signals, Systems and Transforms, 4th Ed ,Phillips, Parr & Riskin
30 svarande

- -»0 0%
5 16%
OK»22 73%
1 3%
++»2 6%

Genomsnitt: 3

Mätteknikkompendiet
31 svarande

- -»1 3%
4 12%
OK»17 54%
7 22%
++»2 6%

Genomsnitt: 3.16

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Utan Talcoth hade det varit många fler som kuggar den här tentan.»
- Övningsledaren har varit riktigt bra, där man har lärt sig största delen av kursen!»
- Det är ju ett väldigt teoretiskt ämne så jag kan föörstå att Ants vill gå igenom mycket teori, men det blir för mycket och man hinner aldrig riktigt sätta sig in i någonting. Halvera mängden teori och se till att verkligen gå igenom teorin grundligt istället. Fler exempel...»
- Svårt att veta vad man håller på med på Ants föreläsningar»
- Ants är duktig men oerhört tråkig att lyssna på med samma ton och rörelser genom hela föreläsningarna»
- bra föreläsare överlag. ants är dock svår att lyssna på då han pratar väldigt monotont och lågt. oscar är otroligt bra övningsledare. men jag önskar dock återigen mera räknestugor där man först får se några exempel och sen kan räkna på själv och fråga läraren när det behövs. den här typen av övningar har jag aldrig förstått vad man ska få ut av. »
- Oscar får aldrig sluta! »
- Både föreläsare och övningsledare har varit engagerade i kursen, speciellt Oscar har haft en bra plan med övningarna och alltid varit påläst.»
- Jag misstänker att Ants kan komma att få lite sämre statistik på denna frågan, men jag anser att det är en bra föreläsare i ett ämne som inte tilltalar alla snarare än att det är Ants som inte är bra»

Föreläsare Ants Silberberg
33 svarande

- -»2 6%
7 21%
OK»15 45%
6 18%
++»3 9%

Genomsnitt: 3.03

Övningsledare Oscar Talcoth
33 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
15 45%
++»18 54%

Genomsnitt: 4.54

Föreläsare Gunnar Elgered
33 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»2 6%
23 69%
++»7 21%

Genomsnitt: 4.09

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Det är inte jättespännande att lyssna på Ants, han lyckas inte få sitt ämne att låta intressant.»
- Utan övningarna så hade man inte klarat ETT ENDA TAL på tentan.»
- I mättekniken så hängde laborationerna väldigt bra ihop med det han gick igenom på föreläsningarna. jag kan dock tycka att det ibland är svårt att hänga med gunnar i vad han pratar om just pga. att man inte är van vid en lite mer "praktisk" kurs än teoretisk. kvaliteten på innehållet överlag har jag inte så mycket att orda om då jag inte riktigt kan bedöma vad som är bra och dåligt i det här området.»
- För högt tempo på övningarna, hade varit bra om övningsledaren ha de förklarat mer.»
- För höga förväntningar på elever»
- Oscars övningar är ett jättebra komplement till Ants föreläsningar. Oscar har en liten teorigenomgång där han säger samma sak som Ants, fast på ett annorlunda sett, vilket ger en större förståelse»

Föreläsningar -mätteknik
33 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»9 27%
20 60%
++»3 9%

Genomsnitt: 3.75

Laborationer-mätteknik
33 svarande

- -»0 0%
3 9%
OK»7 21%
19 57%
++»4 12%

Genomsnitt: 3.72

Föreläsningar- Sensorer signaler och system
33 svarande

- -»3 9%
5 15%
OK»13 39%
10 30%
++»2 6%

Genomsnitt: 3.09

Övningar
32 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 12%
14 43%
++»14 43%

Genomsnitt: 4.31

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Både Oscar och Ants måste lära sig att hålla tider! Det är inte OK att dra över 5-10 minuter VARJE lektion! Bättring!»
- Som sagt, stor eloge till oscar. Ants har en tendens av att bara bete sig som en maskin som år efter år står och bara pratar på ren rutin. Han måste ta det lite lugnare enligt mig och gå över från sitt formella sätt att beskriva saker till att kanske hitta lite enklare konkreta beskrivningar på det. På så sätt skulle det garanterat underlätta ens inlärning av de olika sakerna. Detta är något som Oscar gör väldigt bra.»

Föreläsningar- mätteknik
33 svarande

För långsamt»3 9%
Lagom»29 87%
För snabbt»1 3%

Genomsnitt: 1.93

Laborationer
33 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»31 93%
För snabbt»2 6%

Genomsnitt: 2.06

Övningar
33 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»27 81%
För snabbt»6 18%

Genomsnitt: 2.18

Föreläsningar- Sensorer signaler och system
33 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»21 63%
För snabbt»11 33%

Genomsnitt: 2.3

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Tenta är det enda rätta.»
- Borde haft en dugga i mitten av kursen»
- nej»

Tentan del A
32 svarande

- -»1 3%
1 3%
OK»18 56%
6 18%
++»6 18%

Genomsnitt: 3.46

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får på tentan del A?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Det här var ett nytt sätt att tänka på när det gäller mattedelen (faltning, fourieranalys etc.) och det är då förståeligt att det kanske inte smälter in under denna läsperioden men förhoppningsvis nästa.»
- har fått resultatet»
- Svår tenta i svår kurs»

Betyg
33 svarande

8 24%
15 45%
10 30%
0 0%

Genomsnitt: 2.06

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Mättekniken, flytta till en egen kurs. Har inte haft något alls med varandra att göra.»
- Lägga lite mer vikt på grundläggande förståelse vad man gör så kommer nog fler studenter att klara kursen.»
- Ants borde lägga upp sina föreläsningsanteckningar på internet»
- Mer material måste komma upp på hemsidan!»
- Se till att ha facit på alla uppgifter ni delar ut. Eftersom ämnet är så svårt vill man gärna se om man verkligen har tänkt rätt eller inte. Se till att lägga ut facit på hemsidan, gärna med lösningsgång och kommentarer och se till att lägga ut facit i tid, inte 5 minuter innan tentan»
- SI tider bör ändras till räknetid med "riktig" lärare»
- Byt labbhandledare: de rättade hemuppgifterna fel, svarade nedlåtande och kunde inte labbarna.»
- Det jag nämnt om Ants. Labbarna vill jag kommentera att vissa saker som står i Lab-PM är dåligt formulerade. Det har orsakat att man många gånger inte vet vad man ska göra, speciellt på dem uppgifter som ska ha gjorts innan labben.»
- Ants föreläsningar får man inte direkt grepp om, tur att Oscar kan koppla med verkliga saker.»
- jag hade nog inte ändrat något»
- Det hela är väldigt abstrakt, skulle det gå att ändra på så skulle det bara vara bra»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Oscar Talcoth»
- Övningsledaren»
- De kursansvariga har alla varit bra på sina egna sätt känner jag.»
- Labbarna!»
- Övningarna och Mr Tallkott»
- Övningsledare Oscar Talcoth»
- mätteknikföreläsningarna»
- Oscar Talcoth och Gunnar Elgered.»
- Mätteknikdelen och övningarna, övningarna är bra nu när de är i helklass.»
- jag hade nog inte ändrat något»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Svårt att betygssätta nu när inte hela kursen är klar.»
- Riktigt rolig och givande kurs»
- Känns som 2 separata kurser. Vi borde ha räknestugor också, inte bara övningar, det behövs tid när man får räkna själv och har någon tillhands att fråga om hjälp när man kör fast. SI var bra»
- För svårt, för teoretiskt, för högt tempo, för dålig information»
- Jag tyckte inte den var speciellt rolig eller intressant. Men det kanske bara är jag. Rubriken lät lite roligare än vad innehållet erbjöd än så länge iaf.»
- Integraler integraler summor summor, nämndes vid ett fåtal tillfällen hur det kan anpassas IRL. »
- Det är ändå en kul kurs när man väl förstår saker och ting. »
- Känns som två kurser egentligen»

Betyg
33 svarande

1 3%
8 24%
10 30%
12 36%
2 6%

Genomsnitt: 3.18

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Oscar FTW! :)»
- Oscar var riktigt bra övningsledare»
- Oscar är riktigt bra, men t.ex. Gustav i mekaniken var bättre, så jag säger "Nej"»

Föreläsare Ants Silberberg
33 svarande

Ja»1 3%
Nej»29 87%
Vet ej»3 9%

Genomsnitt: 2.06

Övningsledare Oscar Talcoth
33 svarande

Ja»21 63%
Nej»5 15%
Vet ej»7 21%

Genomsnitt: 1.57

Föreläsare Gunnar Elgered
32 svarande

Ja»6 18%
Nej»16 50%
Vet ej»10 31%

Genomsnitt: 2.12

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Det vore najs om SNZ kunde infa typ dan innan sista dagen för tentaanmälning så man kommer ihåg det nån jäkla gång :) Sen vore det coolt om ni fick tillåtelse å videofilma lektionerna och lägga upp filmerna i något slags forum där där alla kan ta del av filmerna.»
- Bilder där man ska kommentera personerna.»
- >Kursutvärderingen är som vanligt och ok.»
- Den är mycket bra, men är den ny?»Kursutvärderingssystem från