ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Digital och datorteknik Z1, EDA215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-18 - 2011-02-05
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Finns inte mkt att säga! Vart 100% bre»
- I ärlighetens namn har jag använt mig alldeles för lite av hemsidan för att ha en åsikt. hade man haft mer framförhållning och disciplin hade man nog haft bra nytta av hemsidan.»
- Mycket bra kurshemsida med regelbundna uppdateringar»
- Kurshemsidan borde innehålla fler gamla tentor.»
- Inget speciellt bra eller dåligt, det fungerade som väntat»
- Jag tycker dessa delar har fungerat smidigt»

Kurs-PM
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»16 30%
23 43%
++»14 26%

Genomsnitt: 3.96

Kurshemsidan
52 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»17 32%
18 34%
++»14 26%

Genomsnitt: 3.82

Lab-PM
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»10 18%
22 41%
++»21 39%

Genomsnitt: 4.2

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Bra»
- Arbetsböckerna är bra, men de är svåra att hitta information i om man söker svar på något särskilt.»
- Man använde nästan bara arbetsböckerna. De andra böckerna krånglade mest till allt.»
- Hade räckt med kompendierna och Rolfs egna böcker»
- innehållsförteckning och sökindex hade varit uppskattade inslag framförallt i arbetsböckerna.»
- Den blåa boken var lite onödig att köpa»
- Använde i princip bara arbetsböckerna och det räckte gott och väl. De andra var bra som referenslitteratur, men inget man sträckläste.»
- öppnade knappt de andra böckerna/häftena då arbetsböckerna var så pass bra och enkla att förstå att det inte behövdes. De få gångerna man gjorde det dock så gav det väldigt lite.»
- Grundläggande dig o dat är nog en bra bok, men är totalt meningslös för att klara kursen. Den bör inkluderas mer aktivt i kursen, eller tas bort ur utbudet.»

Grundläggande digital- och datorteknik, Johnson, Larsson & Arebrink
51 svarande

- -»2 3%
17 33%
OK»23 45%
6 11%
++»3 5%

Genomsnitt: 2.82

Kompendium, Inst för datorteknik, CTH, 2007
51 svarande

- -»0 0%
5 9%
OK»28 54%
13 25%
++»5 9%

Genomsnitt: 3.35

Digitalteknik, Arbetsbok för Digiflex. Utgåva 4, GMV 2008, Lars-Eric Arebrink, Roger Johansson och Rolf SnedsbØl.
52 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»10 19%
22 42%
++»20 38%

Genomsnitt: 4.19

Arbetsbok för MC12, Roger Johansson och Rolf Snedsböl
52 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»14 26%
25 48%
++»13 25%

Genomsnitt: 3.98

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Svårt att betygsätta alla dessa övningsledare då de aldrig riktigt fick presentera sig. Vet inte vem av dem som är vem förutom Erik Sintorn.»
- Rolf är en lärare som verkligen kan insperera och gör det roligt och lärorikt att vara på föreläsningarna! Dock skulle jag villja se mer exempelräknimgar»
- betygsätter bara de jag träffat. erik är okej, men det känns mest som att han vill ha övningspassen översökade, och inte som att han faktiskt bryr som om vad han försöker lära ut. om han hade tagit det lite lugnare och faktiskt försökt lära ut ordentligt (säga varför han gör som han gör etc) och itne bara försöka hitta svaren på de övningsuppgifter man gör, hade han kunnat vara bra!»
- deltog ej i övningar.»
- Vet ej vilka de ok-markerade är!»
- Har nog inte sätt de andra övningsledarna»
- De flesta kommer jag inte ihåg vad de hette... Rolf skötte sig som väntat exemplariskt som föreläsare.»
- Läser F, prioriterade bort föreläsningarna mot kvantfysik och sånt.»
- kan bara Rolfs namn.»
- Lars Kollberg är säkert en jättetrevlig person, MEN man hör inte vad han säger, och efter att man har sagt va 5 gånger så börjar man få dåligt samvete om man frågar om hjälp igen...»

Föreläsare Rolf Snedsböl
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 3%
11 20%
++»40 75%

Genomsnitt: 4.71

Övningsledare Rolf Snedsböl
52 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 13%
15 28%
++»30 57%

Genomsnitt: 4.44

Övningsledare Lars Kollberg
36 svarande

- -»1 2%
3 8%
OK»23 63%
7 19%
++»2 5%

Genomsnitt: 3.16

Övningsledare Lisa Ryrholm
36 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»30 83%
3 8%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.08

Övningsledare Nina Malm
35 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»30 85%
2 5%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.05

Övningsledare Martin Åberg
38 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»30 78%
3 7%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.18

Övningsledare Erik Sintorn
42 svarande

- -»0 0%
3 7%
OK»29 69%
8 19%
++»2 4%

Genomsnitt: 3.21

Övningsledare Emil Djupfeldt
39 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»29 74%
6 15%
++»2 5%

Genomsnitt: 3.2

Övningsledare Elisabeth Svensson
36 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»31 86%
2 5%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.05

Övningsledare Sina Syrous
41 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»23 56%
13 31%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.41

Övningsledare Rikard Ljungstrand
37 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»29 78%
5 13%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.13

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- simuleringspassen är jätteviktiga, de hoppas jag verklgien är kvar nästa år med!»
- utrustningen fungerade ej i laboration 2, det var mycket olyckligt. »
- Demonstrationerna var bra men Erik var kanske inte jätte pedagogisk»
- Helt fantastiska laborationer. Så här borde varje kurs vara. Har läst flera år på chalmers och aldrig varit med om laborationer som faktiskt bidrar till inlärningen, än mindre faktiskt är intressanta. Den som planerat dessa kan vara en av de största pedagogerna chalmers har. Endast proven skulle kunna tas bort, Tentamen räcker som examinerande moment i min mening.»
- labbarna var riktigt bra. det var där jag lärde mig mest.»
- Mycket pedagogisk och bra föreläsare. Han höll intresset uppe. »
- roliga laborationer»

Föreläsningar
53 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»3 5%
15 28%
++»32 60%

Genomsnitt: 4.43

Demonstrationer
52 svarande

- -»0 0%
11 21%
OK»23 44%
15 28%
++»3 5%

Genomsnitt: 3.19

Simuleringar
53 svarande

- -»1 1%
2 3%
OK»20 37%
22 41%
++»8 15%

Genomsnitt: 3.64

Laboration 1 - Digital teknik, Kombinatoriska nät, Adderare, Väljare och ALU
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 16%
26 49%
++»18 33%

Genomsnitt: 4.16

Laboration 2 - Räknare, Register med 3-state-utgång, Dataväg och Minne
52 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»11 21%
25 48%
++»16 30%

Genomsnitt: 4.09

Laboration 3 - Styrenheter för FLEX-processorn
53 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»10 18%
25 47%
++»17 32%

Genomsnitt: 4.09

Laboration 4 - Processorn CPU12, Mikrodatorsystemet MC12 med debugger dbg12 och laborationskortet ML4
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 22%
24 45%
++»17 32%

Genomsnitt: 4.09

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Grejen med hela denna kursen är att det känns osm att man inte fattar någonting på föreläsningarna (jag har itne läst någon som helst programmering innan) och frågar man inte mycket, vilket många inte gör, så sitter man bara och skriver massa grejer man inte riktigt vet vad de innebär. men tillslut, i slutfasen av kursen, så bara kan man det mesta och det faller på plats. jag har själv tyckt att föreläsningarna går väl fort, men det kanske ska vara så?»
- vissa laborationer var svårt att hänga med i. speciellt lab2 då utrustningen var trasig. »
- Tyckte att labbarna var väldigt stressade då utrustningen ofta var fel och handläggarna inte hade tid att hjälpa folk så snabbt.»
- Upplevdes som väldigt högt i början av kursen, innan man fick grepp på upplägget. Efter ett tag förstod man att det mesta satte sig när man gjorde uppgifter i arbetsboken och då var det inga som helt problem.»

Föreläsningar
53 svarande

För långsamt»2 3%
Lagom»44 83%
För snabbt»7 13%

Genomsnitt: 2.09

Demonstrationer
51 svarande

För långsamt»3 5%
Lagom»45 88%
För snabbt»3 5%

Genomsnitt: 2

Laborationer
51 svarande

För långsamt»1 1%
Lagom»46 90%
För snabbt»4 7%

Genomsnitt: 2.05

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Bra upplägg»
- innan tentan gjorde vi gamla tentor att träna oss på, och i ärlighetens namn kändes det som att förra årskursen fått väldigt höga betyg (vilkt jag efteråt hört ryktesvägen att de faktiskt fått) så att denna tentan skulle göras ltie svårare för att hålla "kuggprocenten" på en "lagom" nivå. Denna tentan var definitivt den svåraste tentan på några år i vart fall.»
- laborationsproven var inte jätte bra tycker inte jag.»
- Tycker upplägget är väldigt bra»
- Är inte helt förtjust i laborationsprov. Hade hellre sett inlämningar, men med tanke på arbetsbördan för examinatorn i detta hade det räckt med endast tentamen.»
- nej»
- Mycket bra med laborationsprov och förberedande uppgifter, gjorde att man viste vad man behövde göra till nästa lektion. »
- Nej»

Tentan
53 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»14 26%
26 49%
++»11 20%

Genomsnitt: 3.86

Laborationerna
53 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 22%
28 52%
++»13 24%

Genomsnitt: 4.01

Laborationsprov
53 svarande

- -»2 3%
5 9%
OK»24 45%
15 28%
++»7 13%

Genomsnitt: 3.37

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- redan fått det registrerat i ladok»
- Då resultaten redan kommit och jag vet att jag fick en fyra är det svårt att svara annat.»
- OBS! vet detta eftersom vi redan fått resutlatet från tentan»
- Jag har tre andra kurser(teknisk fysik) och hade bara som mål att klara mig igenom. Med lite tid är det väldigt lätt att få högre betyg»
- Vet att jag får det enligt LADOK...»
- vet redan mitt betyg.»
- Har redan fått veta»
- redan fått min 4 när jag gör detta =D»

Betyg
53 svarande

2 3%
8 15%
31 58%
12 22%

Genomsnitt: 3

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Mycket bra kurs.»
- mer engagemang på övningspassen (erik). sen tycer jag det känns svårt att relatera till vad man faktiskt gör, vilket i slutändan är det viktigaste när man kommer ut i arbetslivet. jag skulle vilja ha mer antknytning till varför man gör som man gör (ex "en sån här räknare kan användas till", "såhär gör vi nästan alltid då det är billigast med nand-grindar" osv)»
- Vet ej»
- tempot i föreläsningarna kan vara snabbare. typ en föreläsning kunde innehålla veckans teori, så kan man välja sedan om man behöver gå på de långsammare föreläsningarna.»
- Vi hann knappt börja med mc12, svårt att uppfatta vad som var viktigt att kunna ur det häftet.»
- föreläsningarna. Tror inte jag hängde med en enda gång. Kändes som man var tvungen att ha tidigare kunskaper.»
- Lite tydligare information om kursens upplägg i början så hade man förstått att det löser sig efter labbförberedelser och uppgifter i arbetsboken. Kanske lite mer förklaring av "helhetsbilden", var olika komponenter kommer in i bilden och deras funktion i processorn, och detta redan innan respektive komponent/byggsten presenteras.»
- accelerationen av information. Den ökade logaritmiskt och helt plötsligt var allt svårt att greppa.»
-

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- ROLF!»
- Mycket bra kurs.»
- Sättet som det görs på mkt bra enligt mig»
- Allt, mycket väl planerad kurs med sammanbinnande kursmoment.»
- Rolf»
- rolfs undervisningsmetoder. bllandningen mellan lab, föreläsning och simulering. »
- Rolf är kung som föreläsare»
- Rolf är mycket pedagogisk och motiverande. »
- Föreläsningarna har varit väldigt bra»
- Repetitionsdelarna i början på varje föreläsning. Samt info efter rast om kursrelaterade saker »
- Föreläsaren! Otroligt bra jag hade hoppats att teknisk fysik hadefler sådana!»
- digiflex-boken»
- Upplägget på föreläsningar med repetition och presentation av dagens tema var mycket pedagogiskt.»
- Laborationerna. Fantastiska.»
- Föreläsaren Rolf och upplägget av föeläsningar.»
- Rolf!»
- Rolfs glimt i ögat under föreläsningar. Han gör det personligt med ett ämne som skulle kunna vara tonvis mycket segare och tråkigare.»
- Laborationer + Simuleringar»
- Bra labbar»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Rolf gör denna kursen bra! Simple as that»
- på något sätt föll alla (nåja, de flesta) bitar på plats i slutet, trots att kursen bitvis kändes jättesvår.»
- Rolf!»
- Lagom svårighetsgrad i kurs.»
- En av de mest intressanta och lärorika kurser jag läst. Innehållet kanske var lite väl enkelt för någon som är härdad av högt studietempo på teknisk fysik, men kan tänka mig att det är lagom för förstaårsteknologer.»
- Lätt och enkelt att hänga med på föreläsningarna»
- Bra flyt!»
- Verkar vara en svår kurs att lära ut till de som inte är väldigt intresserade, men Rolf var överdrivet entusiastisk vilket höjde betyget. »
- Rolf är ett pedagogiskt geni. Informationen som tas upp är relevant och har god förankring i laborationer och examinationen.»

Betyg
52 svarande

0 0%
0 0%
5 9%
29 55%
18 34%

Genomsnitt: 4.25

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Som jag skrev tidigare vet jag inte vem utav de övriga som var vem.»
- Förstår inte varför Rolf måste åka på pedagoik kurs när det är andra som behöver det mer än honom?»
- jag har inte haft något egentligt problem med någon av de personer jajg kommit i kontakt med i kursen, men de som är jätteduktiga är rolf och martin.»
- Som sagt...Rolf»
- Min bästa föreläsare hittills, har gått två och ett halvt år på chalmers så jag vet!»
- Rolf, om det är han som lagt upp kursupplägget.»
- Även en av Laborationskillarna, han som inte går på z. Kommer dock inte ihåg hans namn.»

Föreläsare Rolf Snedsböl
50 svarande

Ja»47 94%
Nej»0 0%
Vet ej»3 6%

Genomsnitt: 1.12

Övningsledare Rolf Snedsböl
43 svarande

Ja»27 62%
Nej»3 6%
Vet ej»13 30%

Genomsnitt: 1.67

Övningsledare Lars Kollberg
37 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 21%
Vet ej»29 78%

Genomsnitt: 2.78

Övningsledare Lisa Ryrholm
37 svarande

Ja»0 0%
Nej»6 16%
Vet ej»31 83%

Genomsnitt: 2.83

Övningsledare Nina Malm
37 svarande

Ja»0 0%
Nej»6 16%
Vet ej»31 83%

Genomsnitt: 2.83

Övningsledare Martin Åberg
37 svarande

Ja»3 8%
Nej»7 18%
Vet ej»27 72%

Genomsnitt: 2.64

Övningsledare Erik Sintorn
38 svarande

Ja»1 2%
Nej»11 28%
Vet ej»26 68%

Genomsnitt: 2.65

Övningsledare Emil Djupfeldt
38 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 26%
Vet ej»28 73%

Genomsnitt: 2.73

Övningsledare Elisabeth Svensson
37 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 18%
Vet ej»30 81%

Genomsnitt: 2.81

Övningsledare Sina Syrous
37 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 21%
Vet ej»29 78%

Genomsnitt: 2.78

Övningsledare Rikard Ljungstrand
37 svarande

Ja»2 5%
Nej»8 21%
Vet ej»27 72%

Genomsnitt: 2.67

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Funkar bra.»
- Bra gjort :)»
- deltog ej, borde vara ett svarsalternativ?»
- jättebra system, snabbt och enkelt. »
- »Kursutvärderingssystem från