ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys H10, LMA400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-18
Antal svar: 107
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

106 svarande

Högst 15 timmar»21 19%
Cirka 20 timmar»22 20%
Cirka 25 timmar»23 21%
Cirka 30 timmar»26 24%
Minst 35 timmar»14 13%

Genomsnitt: 2.9

- (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

106 svarande

0%»2 1%
25%»3 2%
50%»5 4%
75%»23 21%
100%»73 68%

Genomsnitt: 4.52

- Missat vissa delar av föreläsningarna pga av aspning.» (75%)
- Har inte deltagit på alla övningar.» (75%)
- Dock räknar jag inte övningstillfällena som undervisning. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

105 svarande

Jag har inte sett/läst målen»54 51%
Målen är svåra att förstå»1 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 20%

Genomsnitt: 2.16

- Har läst men kommer inte ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- /kommer inte ihåg vad som stod» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag fattade typ anda » (Jag har inte sett/läst målen)
- (Jag har inte sett/läst målen)
- klart och tydligt tycker jag, lista på teorin man ska kunna behandla» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

66 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»58 87%
Nej, målen är för högt ställda»8 12%

Genomsnitt: 2.12

- Ja men tack vare basåret. » (Ja, målen verkar rimliga)
- (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på att det var 60% som inte klarade det förra året (inte säker på siffran, men det är vad jag hört), så borde upplägget kanske ses över...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

80 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»25 31%
Ja, i hög grad»49 61%
Vet ej/har inte examinerats än»5 6%

Genomsnitt: 2.72

- Pinsamt dålig tenta» (Nej, inte alls)
- bevis är onödigt, testar inte kunskaperna» (I viss utsträckning)
- Fler teoretiska bevis på tentamen skulle vara bra» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes ovanligt svår jämfört med tidigare år. Övriga tentor klarade man utan problem, men uppgifterna på årets tenta kändes så pass svåra att man inte riktigt fick rätt bild av vad man igentligen kunde. » (I viss utsträckning)
- Ni menar tentan så var ju tentan en tydlig syn på vad vi har lärt oss.» (Ja, i hög grad)
- Hade some sagt inte läst målen...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

104 svarande

Mycket liten»6 5%
Ganska liten»14 13%
Ganska stor»43 41%
Mycket stor»41 39%

Genomsnitt: 3.14

- Tycker inte att Lars förklarade särksillt bra, han hoppade över lite för många steg, och gick lite för fort fram tyckte jag. » (Ganska liten)
- Jag tycker att undervisningen gick fort och Lasse utgick från att vi hade kunskaper som vi inte har. Otydliga och ostrukturerade undervisningar underlättade inte.» (Ganska liten)
- Det var ofta svårt att hända med på föreläsningarna då Lars inte förklarade vad han gjorde och varför.» (Ganska liten)
- Ganska ostrukturerade föreläsningar och ibland svårt att hänga med. » (Ganska liten)
- Lasse är kanon, men ibland hoppar han lite väl många steg fram i en beräkning, utan att förklara vad han gör, och det är inte alltid självklart. I övrigt har det fungerat bra =)!» (Ganska stor)
- En del föreläsningar har varit lite flummiga men man lärde sig att förstå Lasses utlärning ju längre in i kursen man kom. » (Ganska stor)
- Lars Westerlund har ett fantastikst bra sätt att lära ut på och att göra så att man förstår. » (Mycket stor)
- Lars förklarar på ett mycket lättbegripligt och intressant sätt.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar! Bra disponering av tiden» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar med bra exempel och förklaringar på tavlan underlättade mycket» (Mycket stor)
- Lars är Riktigt bra! Gjorde matten både rolig och intressant!» (Mycket stor)
- Man fick en uppfattning av det man skulle kunna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

105 svarande

Mycket liten»11 10%
Ganska liten»22 20%
Ganska stor»42 40%
Mycket stor»30 28%

Genomsnitt: 2.86

- Mycket svårbegripligt skrivet, förklaringar som hoppar över vissa steg i förenklingen etc. Boken borde vara mer lättillgänglig, om man måste veta hur man ska lösa en uppgift för att kunna hänga med på förklaringen av den, förlorar boken sin funktion, om man redan vet behöver man ju ingen bok, och om man inte vet, så förstår man inte boken...» (Mycket liten)
- Tråkig, tung och allmänt svårbegriplig» (Mycket liten)
- Tycker boken bara var förvirrande, ej sammanhängande så jag räknade aldrig något ur den.» (Mycket liten)
- Boken hjälpte mig ingenting. den är rörig och svår att förstå» (Mycket liten)
- Kursboken använde jag nästan ingenting, på grund av alldeles för invecklade förklaringar och för mycket lästext. Bokens stora format var onödigt. Det mesta av kursen lärde jag mig genom att lösa gamla tentamensprov. » (Mycket liten)
- Bra att man fick gamla tentor, hade gärna fått vara fler. Gillade inte boken, ett index hade varit bra.» (Ganska liten)
- Svårförståelig kurslitteratur » (Ganska liten)
- Dåligt med exempel» (Ganska liten)
- Bokens uppgifter kunde eventuellt följa en annan mall, med några enkla uppgifter först, sen några medelsvåra och till sist några riktigt kluriga. » (Ganska stor)
- Ganska dålig kurslitteratur, många steg hoppades över. När man hoppar över steg både i undervisningen och i litteraturen så är det svårt att förstå helheten.» (Ganska stor)
- Gamla tentor har varit en stor hjälp.» (Ganska stor)
- Skulle rättare sagt svarat "medel"» (Ganska stor)
- Tyckte inte boken var särskilt bra. Få exempel och bara mycket korta redogörelser för hur vissa beräkningar ska genomföras. » (Ganska stor)
- Missade man någon föreläsning kunde man alltid hitta svaren i boken. » (Ganska stor)
- Bra med många räkneuppgifter i boken. Bra tillgång till gamla tentor.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

101 svarande

Mycket dåligt»8 7%
Ganska dåligt»28 27%
Ganska bra»46 45%
Mycket bra»19 18%

Genomsnitt: 2.75

- Hemsidan användes inte alls, och för att få tag i gamla tentor var det utdelning under föreläsningar och SI som gällde. Inte helt optimalt, tycker man bör använda hemsidan där.» (Mycket dåligt)
- Kursansvarig har inte ens uppdaterat sidan sedan förra årets kurs. » (Mycket dåligt)
- kurshemsidan används ej, länkar till en annan sida.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsida var obefintligt, så vi blev hänvisade till en sida till en annan kurs som skulle vara snarlik vår.» (Ganska dåligt)
- Mycket lite info på kurshemsida om betygsgränser etc.» (Ganska dåligt)
- Lars lade inte upp något på kurshemsidan utan kopierade upp istället.» (Ganska dåligt)
- En ny uppdaterad webbsida kan behövas...» (Ganska dåligt)
- Webbsidan var från förra året. Till de gamla övningstentorna fanns inget facit.» (Ganska dåligt)
- vet ej?!» (Ganska dåligt)
- Websidan hänvisas till föregåeende år och har inte uppdaterats något under kursens gång.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan är dåligt uppdaterad » (Ganska dåligt)
- Det var en usel hemsida. När det sen kom till gamla tentor så fanns det inte ens facit till dem. » (Ganska dåligt)
- Fler utlagda gamla tentor skulle va bra. o uppdaterad hemsida.» (Ganska dåligt)
- chalmers hemsida är ju ganska rörig över lag.» (Ganska dåligt)
- skulle vara kul att se svaren på tenta efteråt!» (Ganska bra)
- För lite gamla tentor (som var gjorda av examinatorn) att öva på inför provet.» (Ganska bra)
- Åtkomsten till gamla tentor via kurshemsidan var dålig» (Ganska bra)
- Lösningar på gamla tentor?» (Ganska bra)
- inga klagomål.» (Mycket bra)
- Jag märkte inga problem» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

104 svarande

Mycket dåliga»3 2%
Ganska dåliga»8 7%
Ganska bra»53 50%
Mycket bra»24 23%
Har ej sökt hjälp»16 15%

Genomsnitt: 3.4

- Man fick inte fråga föreläsaren och övningsledare var minst sagt värdelös. Övningsledaren kunde inte lösa några svårare uppgifter som inte bara rörde sig om grundläggande matematik. Han var nedlåtande och inkompetent och kunde inte ens förstå matten vi lärde oss av föreläsaren. Övningsledaren visste inte ens vad Heaviside var. Man ska inte behöva ägna övningstillfällena åt att undervisa övningsledaren. » (Mycket dåliga)
- Under föreläsningarna var vi för många för att man skulle kunna be honom om att ta om någonting om man inte förstod... Men under övningstillfällena var det ganska bra. » (Ganska dåliga)
- Alltid lite jobbigt att ställa frågor inför en så stor klass, men det fanns ju gott om övningstillfällen att fråga på.» (Ganska bra)
- Torsdagseftermiddagarna var kanon. Ulrika kanske hon hette?» (Ganska bra)
- Var mkt bra att lars själv var ute och hjälpte tilli början, men hade varit skönt att ha honom i slutet så man var helt säker inför tentan att man gjorde rätt och använde rätt metoder.» (Ganska bra)
- Mkt. bra att Lars även är med på övningarna ibland.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

104 svarande

Mycket dåligt»2 1%
Ganska dåligt»4 3%
Ganska bra»25 24%
Mycket bra»67 64%
Har ej sökt samarbete»6 5%

Genomsnitt: 3.68

- Tycker det är svårt att koncentrera sig tillsammans med andra, när det gäller matte.» (Ganska dåligt)
- (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

105 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 1%
Lagom»46 43%
Hög»52 49%
För hög»5 4%

Genomsnitt: 3.57

- (Lagom)
- det går ju fort men det är ju en del av det. om man studerar och ligger i fungerar det.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

105 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 3%
Lagom»47 44%
Hög»43 40%
För hög»11 10%

Genomsnitt: 3.58

- Blir såklart tufft mot slutet men så är de väl alltid» (Lagom)
- Lite jobbigt med två stora tentor nästan samtidigt.» (Lagom)
- (Hög)
- På gränsen till för hög då vi hade tre kursen samtidigt, varav en var tvådelad (syftar på ytmodellering/ritteknik). » (Hög)
- Matten var precis bra men det är ofattbart att ytmodelleringen i Alias ger 2.2hp, där arbetsbördan varit lika hög som i matematiken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

104 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Dåligt»8 7%
Godkänt»45 43%
Gott»34 32%
Mycket gott»16 15%

Genomsnitt: 3.53

- Föreläsningarna och kurslitteraturen kunde ha varit mycket mer pedagogiskt upplagda...» (Dåligt)
- Kurslittaraturen visar visserligen hur givna exempel löses. Pedagogiska finnesser och förklaringar på vanlig svenska lyser dock med sin frånvaro. Jag vet att många studenter, däribland jag skulle önska en mer förklarande lärobok. Det är min övertygelse att det också hade visat sig på tentaresultaten.» (Dåligt)
- Lite ostrukturerade genomgångar ibland.» (Godkänt)
- Det kändes som tentan var onödigt komplicerad jämfört med tidigare. Övningsledaren var under all kritik. Föeläsningarna kändes dock mycket givande. » (Godkänt)
- Tycker att boken kunde innehålla några tillämpande uppgifter, för den som är intresserad.» (Mycket gott)
- mycket intressanta föreläsningar med roliga och tänkvärda exempel och diverse utsvävningar. » (Mycket gott)
- Läraren vägde upp de kassa målen och kursinnehållet. Vi lärde oss något för livet och fick många kontakter med arbetslivet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars»
- Lasses sköna inställning till matte och kursupplägget som jag tycker har varit bra.»
- Lars»
- SI och övningar.»
- Bra med övningstillfällen!»
- upplägget som det är tycker jag är bra, examinatorn bör bevaras»
- Tempot, hade tid över i slutet att gå igenom gamla tentor vilket var bra.»
- Lasse»
- Sista veckan ägnat åt tentaräknande.»
- Allt»
- Det mesta.»
- Lars! »
- Upplägget på lektionstid»
-
- Typtentor»
- Övningarna.»
- Föreläsningarna»
- Föreläsaren»
- lasse»
- Lars»
- tentaupplägg»
- Lars Westerlund såklart!»
- Innehållet»
- Föreläsningsinnehållet. »
- Det stora antalet tillfällen för egna studier med närvarande lärare.»
- SI»
- Läraren»
- De utdelade gamla tentorna»
- lasse»
- De ordentliga genomgångarna av gamla tentamenstal. »
- Ämnet»
- I stort sätt allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre bok»
- Kurslitteraturen»
- Hemsidan bör användas och lite lugnare beräkningar på svåra moment!»
- Några fel i facit på de blandade uppgifterna. Har dock inte fått det bekräftat men jag är helt övertygad :)»
- Jag tycker att själva undervisningen skulle innehålla mer teori. Att man går djupare och visar fler bevis så att vi får större förståelse för ämnet. Och inte i lika stor utsträckning ägnar tiden åt systematiskt räknande. Dessutom tycker jag verkligen att tentan borde varieras åtminstone lite. Som det är nu ser tentorna ut exakt likadant år efter år. Det leder bara till att många sitter och pluggar in endast exakt det de behöver för att klara tentan och egentligen inte lär sig någonting. Varför läser vi en så stor kurs om vi ändå bara får visa en bråkdel av vad vi kan på tentan?»
- Duggor! Även om de inte påverkar tentan är de bra för att motivera till plugg tidigare i läsperioden.»
- Finns det inte möjlighet att göra boken mindre? Den är väldigt tung och otymplig att ta med på föreläsningarna. Det finns inte plats att slå i den under föreläsningarna»
- Gå igenom de bevis mer som kommer på tentan.»
- Ta bort Lasse. Ersätt honom med Håkan <3»
- ta bort bevis»
- Som student har man tillräckligt ont i ryggen. boken är onödigt tung och otymplig att dagligen bära runt på. Fler övningstillfällen.»
- boken. Den är så stor att den är så jobbig att ta med till skolan varje dag, dessutom skulle man kunna ha exakt samma bok i mindre format- spara på papper! »
- Att man får ut ett papper med rekommenderde uppgifter. Man hinner inte göra alla tal i boken. Lars skriver då och då upp tal man ska göra och inte göra på tavlan, men det är rörigt och svårt att hänga med. Det kan inte vara så svårt för honom att istället sammanställa det i ett dokument.»
- Hemsidan»
- ny kurslitteratur!?»
- Eftersom vi var cirka 200 personer på föreläsningarna var de svårt att hänga med när man fick en "dålig" plats i salen. De kanske hade vart bättre att minska eller dela upp gruppen under föreläsningarna.»
- Lite mer varierade tentor»
- Kursmaterialet. »
- Fler teoriuppgifter»
-
- att vi får ha formelsamling på prov»
- Chans till mer hjälp. Kurslitteraturen bör inte vara av samma författare som håller i föreläsningarna, förstår man inte just hans tankegång så är det kört. Tentan var på ALLDELES för hög nivå!»
- Om man får gamla tentor att öva på måste man få lösningarna också.»
- Boken var inte så bra.»
- Vet Ej»
- Det är föreläsarens kurslitteratur, det är i sig en fördel. Dock behöver den kompletteras med mer övningar. Kanske ett övningshäfte?»
- färre elever i klassen»
- hemsidan»
- mer fokus på vad vi skall lära oss och HUR man skall lösa olika problem, istället för att få veta vad vi redan borde kunna.»
- Lite mindre föreläsningsgrupper kanske»
- lägg upp gamla tentor på webbsidan»
- Inskaffa kompetenta övningsledare. »
- ? »
- Lasse»
- ibland går det väl fort på föreläsningarna och lars hoppar över en massa steg.»
- TENTAN! Om man pluggar ska man få utdelning för det, en för lätt tenta som ger alla 4 eller 5 i betyg gynnar de lata»
- Ny bok.»
- Föreläsningsupplägget, hade varit bra med lite tydligare föreläsningar och mer strukturerade. Mer genomgångar av av svårare uppgifter och specialfall. Fler enklare uppgifter att räkna för att komma in i metoder osv.»
- Det var lite svårt att förstå vissa beskrivningar i boken och under föreläsningar. Vissa beskrivningar kan göras noggrannare»
- kanske en till övningslektion per vecka.»
- Kurslitteraturen. En mindre bok med mindre text, både storleksmässigt och när det gäller mängden. Bra med många exempel. »
- Läraren och läroboken»
- Bättre kurshemsida»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs!»
- Mycket rolig kurs, ser fram emot flervariabelsanalys.»
- Ett önskemål till föreläsare att inte hoppa över alla mellansteg. Många av oss har inte tillräckligt stora baskunskaper för att förstå allt utan att det sägs. Så som sagt, fler mellansteg, skriftliga.»
- kul kurs ser fram emot flervariabeln»
- Salen Styrbord är otroligt dålig. Ingången till salen är så liten och det är så många studenter som ska in och ut. Sen är sittplatserna inte heller helt optimala. »
- Trångt i föreläsningssalen. Tentan är mer eller mindre samma varje år så man behöver inte ha någon förståelse överhuvudtaget för att ändå få godkänt, det räcker att lära sig gamla tentor utantill.»
- Nej»
- lars har varit bra på att svara på direkta frågor men det hade nog hjälpt många att inte behöva höra att allt är så självklart, det är det inte om man inte har sett ngt liknande förut!»
-
- Tentan upplevdes mycket svårare än de tidigare vi fått ut. Roten-ur-tecken som gjorde uppgiften mycket krångligare etc.»
- Läraren är opedagogisk och ointresserad av att lära ut. Boken är precis som läraren ostrukturerad och spretig. Boken saknar bl. a. index och är mycket svår att hitta i. »


Kursutvärderingssystem från