ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektromagnetiska fält, EEM015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2007-12-17
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 3%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivnings år?

Om annat än TKELT 300 hp Ange i så fall vad.

4 svarande

E 07»0 0%
E 06»0 0%
E 05»3 75%
E 04»0 0%
Annat»1 25%

Genomsnitt: 3.5

- E02» (Annat)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 50%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 50%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

- Väldigt mycket med 39st föreläsningar på 1 läsperiod» (Cirka 20 timmar)
- Kan ändå ingenting - kursen är alldeles för stor» (Cirka 30 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 75%
100%»1 25%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 25%
Målen är svåra att förstå»1 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 25%

Genomsnitt: 2.5

- Tydligt kurs-pm» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 33%
Nej, målen är för högt ställda»2 66%

Genomsnitt: 2.66

- Väldigt stor kurs, väldigt många begrepp att lära sig» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»4 100%

Genomsnitt: 4


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Har lärt mig nästan allt på föreläsningarna» (Ganska stor)

8. Hur väl tycker du att föreläsningarna har fungerat?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dåligt»1 25%
Bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- För mycket inklämt på varje föreläsning - uppenbart att föreläsaren har gjort en för stor kurs för det lilla antalet poäng» (Dåligt)
- Bra föreläsare. » (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 75%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Känns som det nästan är för mycket material. » (Ganska liten)

10. Hur har laborationerna fungerat?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»4 100%
Mycket bra»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det borde vara schemalagda handledartider till alla tre delmomenten så man vet när man kan få hjälp. » (Bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Bra hemsida» (Ganska bra)

12. Hur tycker du att det har fungerat med bounusuppgifter i kursen?

4 svarande

Mycket dålig»1 25%
Dåligt»1 25%
Bra»2 50%
Mycket bra»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- ALLDELES för många» (Mycket dålig)
- bra idé, men de var för många och alldeles för hårt bedömda» (Dåligt)
- Bra med flervalsfrågor. Kanske att dom schemalades för att man kan planera bättre. Man kanske borde klargöra hur rättningen går till, vad som händer om man svarar fel eller inte svara alls. » (Bra)

13. Hur tycker du att det har fungerat med inlämningsuppgifter i kursen?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dåligt»1 25%
Bra»2 50%
Mycket bra»0 0%
Annat»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Bra när det blev "andra" rättningskriterier, att bara sätta fel för minsta misstag gjorde nog att motivationen för att lösa och lämna in sänktes.» (Bra)
- har ej funnits» (Annat)

14. Vad tyckte du om räknestugorna i kursen?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dåligt»2 50%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Annat»2 50%

Genomsnitt: 3.5

- För lite räkneövningar öht» (Dåligt)
- Alldeles för lite med bara två stycken under hela kursen. Det borde i alla fall vara varannan vecka så att det blev lite kontiunitet för att gå dit och sätta sig att räkna. » (Dåligt)
- de två? som varit har inte haft tal på tavlan... ganska meningslösa med andra ord» (Annat)
- Var inte där» (Annat)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Examinatorn och handledarna svarar gärna på frågor» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 25%

Genomsnitt: 3.25

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»1 25%
För hög»3 75%

Genomsnitt: 4.75

- Tycker att det blir väldigt kompakt att lära sig allt innehåll på bara en läsperiod. Det känns som att innehållet skulle smälta in bättre om kursen låg utspridd på två perioder. » (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»2 50%
För hög»2 50%

Genomsnitt: 4.5


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 25%
Godkänt»1 25%
Gott»2 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Nyttig men svår» (Gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsarens ansträngningar»
- Upplägget är till stor de lväldigt bra, man lär sig mycket på föreläsningarna. »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- färre förhör på föreläsningarna»
- Fler labtillfällen och fler räknestugor»

22. Övriga kommentarer

- dubbla poängen eller minska kursen»


Kursutvärderingssystem från