ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10/11 Omtentastöd pilot

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Följande frågor handlar om din attityd till matematikstudier på Chalmers.

Det finns inget "rätt" sätt att studera, Det beror på vad som passar ens egen stil. Svara så ärligt du kan på följande frågor.

Matrisfråga

Jag känner att studierna ger mig en stor känsla av personlig tillfredställelse.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»2 20%
ibland»1 10%
sant ungefär hälften av tiden»3 30%
oftast»3 30%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 3

Jag är inte nöjd förrän jag jobbat så mycket med ämnet att jag kan dra egna slutsatser.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»3 30%
sant ungefär hälften av tiden»4 40%
oftast»0 0%
alltid eller nästan alltid»2 20%

Genomsnitt: 2.9

Mitt mål är att klara tentan med så lite arbete som möjligt.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»6 60%
sant ungefär hälften av tiden»0 0%
oftast»1 10%
alltid eller nästan alltid»2 20%

Genomsnitt: 2.7

Jag studerar bara seriöst det som behandlats på föreläsningarna.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»0 0%
ibland»7 70%
sant ungefär hälften av tiden»0 0%
oftast»2 20%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 2.7

Jag tycker att de flesta kursavsnitt blir intressanta när jag väl kommit in dem.
9 svarande

aldrig eller väldigt sällan»0 0%
ibland»3 33%
sant ungefär hälften av tiden»2 22%
oftast»4 44%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 3.11

Jag tycker att de flesta nya kursavsnitt är intressant och lägger extra tid på att försöka få mer information om dem.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»2 20%
ibland»4 40%
sant ungefär hälften av tiden»2 20%
oftast»2 20%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 2.4

Jag tycker inte just matematik är så intressant så jag jobbar minimalt med det.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»4 40%
ibland»3 30%
sant ungefär hälften av tiden»1 10%
oftast»2 20%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 2.1

Jag memorerar vissa saker och repeterar dem till jag kan dem utantill även om jag inte förstår dem.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»3 30%
ibland»5 50%
sant ungefär hälften av tiden»1 10%
oftast»0 0%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 2.1

Jag tycker att mina studier kan vara lika intressanta som en bra bok eller film.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»4 40%
sant ungefär hälften av tiden»4 40%
oftast»1 10%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 2.5

Jag testar mig själv på viktiga delar i kursen till jag förstår dem fullständigt.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»3 30%
sant ungefär hälften av tiden»4 40%
oftast»1 10%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 2.8

Jag vet att jag kan klarar de flesta tentor genom att memorera viktiga delar istället för att försöka förstå dem.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»7 70%
sant ungefär hälften av tiden»1 10%
oftast»0 0%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 2.3

Jag studerar bara det som jag tror kommer på tentan och tycker det är onödigt att göra något extra.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»0 0%
ibland»3 30%
sant ungefär hälften av tiden»4 40%
oftast»2 20%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 3.1

Jag studerar hårt för jag tycker materialet är intressant.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»2 20%
ibland»2 20%
sant ungefär hälften av tiden»4 40%
oftast»2 20%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 2.6

Jag lägger ner mycket av min fritid på att ta reda på mer om intressanta frågor som diskuterats i undervisningen.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»3 30%
ibland»5 50%
sant ungefär hälften av tiden»2 20%
oftast»0 0%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 1.9

Jag tycker inte det är till hjälp att studera kursinnehållet i detalj. Det är bara förvirrande och tar mycket tid när allt jag behöver är mer översiktlig känndom om ämnet.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»0 0%
ibland»6 60%
sant ungefär hälften av tiden»3 30%
oftast»0 0%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 2.6

Jag tycker inte läraren skall förvänta sig att studenterna skall lägga mycket tid på att studera material som alla ändå vet inte kommer på tentan.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»4 40%
sant ungefär hälften av tiden»2 20%
oftast»3 30%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 2.7

Jag kommer till undervisningstillfällena med frågor som jag vill ha svar på.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»5 50%
ibland»0 0%
sant ungefär hälften av tiden»2 20%
oftast»2 20%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 2.4

Jag är noga med att gå igenom allt material som tas upp i kursen.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»4 40%
sant ungefär hälften av tiden»3 30%
oftast»2 20%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 2.6

Jag ser ingen mening med att lära mig saker som troligen inte kommer på tentan.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»1 10%
ibland»7 70%
sant ungefär hälften av tiden»1 10%
oftast»1 10%
alltid eller nästan alltid»0 0%

Genomsnitt: 2.2

Jag tycker att det bästa sättet att klara tentor är att memorera lösningsmetoder till vanligt förekommande uppgifter.
10 svarande

aldrig eller väldigt sällan»0 0%
ibland»3 30%
sant ungefär hälften av tiden»5 50%
oftast»1 10%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 3


Resten av frågorna handlar om dina studier inför omtenta.

2. Hur långt i förväg börjar du studera inför omtenta?

10 svarande

1 vecka eller mindre»4 40%
ca 2 veckor»5 50%
ca 3 veckor»1 10%
ca 4 veckor»0 0%
5 veckor eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.7

3. Hur många timmar uppskattar du att du lagt på att

Uppskatta så gott du kan, gärna genom att uppskatta hur mycket du jobbar per vardag och helgdag, och sedan addera.

9 svarande

10»0 0%
20»3 33%
30»3 33%
40»2 22%
50»1 11%
60»0 0%
70»0 0%
80»0 0%
90 eller mer»0 0%

Genomsnitt: 3.11

4. Var sitter du oftast när du studerar för omtenta?

10 svarande

Hemma»4 40%
Hos vänner»0 0%
Chalmers bibliotek»0 0%
annat ställe på Chalmers»5 50%
Annan plats, ange nedan»1 10%

Genomsnitt: 2.9

5. Hur lägger du upp dina förberedelser inför omtenta?

Matrisfråga

Jag går igenom hela kursen från början till slut och så att jag är säker på att jag lär mig allt.
9 svarande

aldrig eller nästan aldrig»1 11%
sällan»2 22%
ibland»3 33%
oftast»2 22%
alltid eller nästan alltid»1 11%

Genomsnitt: 3

Jag utgår i från min lösningar på förra tentan och fokuserar på det jag inte lyckades med då.
10 svarande

aldrig eller nästan aldrig»1 10%
sällan»1 10%
ibland»0 0%
oftast»6 60%
alltid eller nästan alltid»2 20%

Genomsnitt: 3.7

Jag ser till att studera med någon annan som också skall gå upp på samma tentamen.
10 svarande

aldrig eller nästan aldrig»1 10%
sällan»1 10%
ibland»3 30%
oftast»4 40%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 3.3

Jag utgår från gamla tentor för att identiera vad man skall kunna.
10 svarande

aldrig eller nästan aldrig»0 0%
sällan»0 0%
ibland»0 0%
oftast»5 50%
alltid eller nästan alltid»5 50%

Genomsnitt: 4.5

Jag sitter med pennan i hand och jobbar självständigt med uppgifter.
10 svarande

aldrig eller nästan aldrig»2 20%
sällan»1 10%
ibland»2 20%
oftast»4 40%
alltid eller nästan alltid»1 10%

Genomsnitt: 3.1

Jag lär mig hur man skall göra genom att studera lösningar till gamla tentor.
10 svarande

aldrig eller nästan aldrig»0 0%
sällan»0 0%
ibland»2 20%
oftast»5 50%
alltid eller nästan alltid»3 30%

Genomsnitt: 4.1

6. Rangordna vilket studiematerial som du ägnar mest tid åt under förberedelsen för omtenta.

Börja med den viktigaste. Du behöver inte fylla i alla sju.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Gamla tentor1.4
2.Annat. Ange i rutan nedan,2.6
3.Dina egna föreläsningsanteckningar2.7
4.Slides från föreläsningarna.2.9
5.Kursboken3.4
6.Dina och andras lösningar på uppgifter ni jobbat med under3.8
Nätet3.8

- jag har fotografiskt sekvens minne så jag kan memoera in föreläsnignar. » (?)
- inget» (?)

7. Hur går du tillväga när du kör fast under studierna inför omtenta?

Matrisfråga

Jag kontaktar lärare.
10 svarande

aldrig»7 70%
sällan»2 20%
ibland»1 10%
oftast»0 0%
alltid»0 0%

Genomsnitt: 1.4

Jag frågar studiekamrat.
10 svarande

aldrig»0 0%
sällan»1 10%
ibland»2 20%
oftast»4 40%
alltid»3 30%

Genomsnitt: 3.9

Jag söker på nätet.
10 svarande

aldrig»0 0%
sällan»0 0%
ibland»2 20%
oftast»4 40%
alltid»4 40%

Genomsnitt: 4.2

Jag läser i boken.
10 svarande

aldrig»0 0%
sällan»1 10%
ibland»2 20%
oftast»4 40%
alltid»3 30%

Genomsnitt: 3.9

Jag tittar i föreläsningsanteckningar eller slides.
10 svarande

aldrig»0 0%
sällan»0 0%
ibland»3 30%
oftast»4 40%
alltid»3 30%

Genomsnitt: 4

Jag tittar på lösningar till gamla tentor.
10 svarande

aldrig»0 0%
sällan»1 10%
ibland»1 10%
oftast»5 50%
alltid»3 30%

Genomsnitt: 4

Annat (kommentera nedan vad du gör)
5 svarande

aldrig»2 40%
sällan»1 20%
ibland»2 40%
oftast»0 0%
alltid»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Vad skulle du mest av allt behöva för att lyckas ännu bättre med dina omtentor?

10 svarande

Hjälp med motivationen.»2 20%
Hjälp att fokusera och lägga fler timmar på studierna.»2 20%
Hjälp att inse vad jag kan eller inte ännu behärskar.»3 30%
Möjlighet att ställa frågor kring uppgifter.»2 20%
Korta genomgångar av kärnbegrepp.»1 10%
Genomgångar av gamla tentor.»0 0%
Annat, ange i rutan»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- De borde lägga upp en tentadatabas som man kan träna på som att värma upp sig inför riktiga tentatillfället. Istället för att ta bort de gamla tentorna år efter år.» (Hjälp att inse vad jag kan eller inte ännu behärskar.)

9. Om du känner till någon resurs eller verksamhet, tex hos annan utbildare eller på nätet, som du anser att Chalmers skall inspireras av för att ge dig bättre stöd i dina studier inför omtenta tar vi ta

- Filmer där de löser problem är ofta väldigt bra, jag har till exempel upptäckt att det finns många bra matematik-kurser på youtube.»
- MIT att spela in föreläsningarna så man kan titta på dom på internet. Om du tycker att detta är en bra ide hör av dig till ErikAxelsson1@gmail.com för jag ska göra ett projekt om detta nästa period.»
- Vet inte.»
- Jag är övertyg om att man måste motivera mer varför, eller göra linjer mer valfri så man kan ta mer kuser man vill ha. »

10. Har du några andra tillägg eller kommentarer?

- vara hårdare mot folk som inte jobbar bra i grupp arbeten. Det kostar mycket at men i varan grupp arbete med folk som inte anstränger sig så man själv förlorar motivation eller att man måste lägga för mycket tid på en project kurs och därför missar den andar helt. Dett har hänt mig minst 3 gånger.»
- Många matteföreläsare på chalmers är tyvärr ganska opedagogiska och tråkiga vilket lätt förstör ett annars väldigt intressant ämne.»

11. Hur många minuter tog det att fylla i enkäten?

10 svarande

2-3 min.»1 10%
4-6 min.»2 20%
7-10 min»5 50%
10-15 min.»1 10%
mer än 15 minuter»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Fråga 3 oavslutad» (2-3 min.)
- 3. Hur många timmar uppskattar du att du lagt på att. anser jag vara fel forumulerad den säger inte under vilken tid period en vecka, månad, lp eller läs år? samt fråga nr 6. orde kodas om så att alternativen försvinner när man har valt en. samt markera gärna vilka frågor som är friviliga.» (7-10 min)
- 10min tog det.» (7-10 min)
- 7-10 min Set inte hela fråga 9. Vet inte vad fråga 3 handlar om. (Hur många timmar uppskattar du att du lagt på att) är allt som står.» (7-10 min)
- Tog ca 20 min om man skulle hinna tänka igenom sina svar.» (mer än 15 minuter)Kursutvärderingssystem från