ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 10/11 Computer aided design, LBT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Producera och förklara ritningar i 2D
2) Skapa husmodeller i ett 3D BIM-system
3) Rekonstruera tidigare lösningar för förändringar i redan producerade ritningar och modeller
4) Tillämpa programvarorna Autocad och Revit


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 23%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 43%

Genomsnitt: 2.94

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»30 81%
Nej, målen är för högt ställda»4 10%

Genomsnitt: 2.02

- En viss fördjupning vore önskvärd. (Kanske dyker det upp fler uppgifter med CAD senare på programmet.)» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Har ingen aning eftersom jag inte sett dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Förkunskaper i CAD var nästa ett krav eftersom läraren inte hade särskilt detaljerade genomgångar eller kurslitteratur att hänvisa till. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har aldrig tidigare använt mig av något datorprogram som liknade dessa - därför fick jag lägga ner mycket tid på det.» (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till hur många hp de är värda.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»21 53%
Ja, i hög grad»15 38%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.38


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»6 15%
Ganska liten»8 20%
Ganska stor»11 28%
Mycket stor»14 35%

Genomsnitt: 2.84

- har arbetat hemma med programmen, men bra att det har funnits instruktionsvideor» (Mycket liten)
- Jag tycker sista delen av kursen (dvs. för revit) var bra, dock hade jag önskat att det fanns något motsvarande den instruktionsfilmen även för cad. » (Mycket liten)
- Riktigt dålig undervisning. Sen så var det väldigt varierande kvalitét på de olika lärarna i kursen. » (Mycket liten)
- Dock var Magnus en klippa på att förklara!» (Ganska liten)
- Mycket självständigt arbete, så lite behov av schemalagd undervisning. Assistenterna har varit mycket hjälpsamma.» (Ganska liten)
- cad under gymnasiet» (Ganska liten)
- Jag tyckte att kille som var vikarie var jättebra. Han fått en del problem under undervisning på grund av andra lärarna som har laddat fel filer på studieportalen. Synd att istället för att undervisa oss, han försökte fixa till andras fel. » (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»11 28%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»11 28%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.47

- Fanns ingen litteratur» (?)
- Kurslitteratur saknad» (Mycket liten)
- Se kommentar ovan.» (Ganska liten)
- Videon till revit var bra.» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»21 53%
Mycket bra»7 17%

Genomsnitt: 2.87

- Det var lite rörigt att hitta rätt filer osv under utdelat material på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Nya studieportalen fungerar inte bra. När man vill ha tillgång till utdelat material måste man gå till gammal studiepostal ändå. » (Ganska dåligt)
- Nätverket på skolan slutade funka. Svårt att få till nedladdningen till egen dator.» (Ganska dåligt)
- Det var ofta fel material som var upplaggt» (Ganska dåligt)
- Olika budskap från lärare jämförelse med webbsidan. T.ex. Ritningen på kurshemsidan visar olika lager i en viss färg men i texten i samma dokument beskriver andra färger som ska användas. Oklart vad som gäller. » (Ganska dåligt)
- Lite diffus information om vad man skulle använda sig av. det låg till exempel en fil som förklarade vilka lager man använde sig av till olika saker och vad dessa lager skulle heta, denna fil skulle tydligen inte användas :S» (Ganska bra)
- Ibland var det lite krångligt att hitta instruktionsvideor och liknande.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»2 5%
Låg»4 10%
Lagom»30 76%
Hög»3 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Hög pga att saker och ting har krånglat m datorerna.» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»3 7%
Ganska dåliga»6 15%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»22 56%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Det fanns inte alltid tillgång till dator i den salen där killarna satt, och gjorde man inte det fick man nästan ingen hjälp alls. » (Ganska dåliga)
- Fanns få tillfällen för att fråga om hjälp till CAD-inlämningsuppgiften.» (Ganska dåliga)
- m 2 datasalar blir de som sitter i den "2:a" salen lite bortglömda.» (Ganska dåliga)
- Väldigt många som böhövde hjälp och svårt för lärarna att hinna med alla.» (Ganska dåliga)
- En lärare och så många studenter gjorde det svårt att få hjälp, framförallt i Revit som var lite svårare.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»19 48%
Har ej sökt samarbete»9 23%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 53%
Hög»14 35%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.48

- Om frågan var riktad för bara denna kursen tyckte jag inte arbetsbelastningen var för hög, men totalt med alla kurser tycker jag det varit en rätt tung läsperiod med bla muntliga redovisningar dagarna efter varandra för olika kurser och periodvis lite mycket att göra totalt sett. » (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten att arbeta både i 2D och 3D»
- Revit-delen tyckte jag var bra upplagd. Lite tokigt att det var datorproblem en av lektionerna, men det var ju ingen som kunde förutspå.»
- Instruktionsvideor (fast helst bättre förklarande)»
- Uppgifterna var bra och genomgripande.»
- Filmer till inlärning är bra!»
- Allting»
- de två lärarstudenterna»
- Kunniga studenter tillhands under lektionerna.»
- revit»
- revit»
- intro i cad o revit är bra»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjligheten att ställa frågor och få hjälp men mer än att följa "peka-och-klicka" instruktioner. Jag har upplevt att kursen har siktat på att lära oss minsta möjliga och jag är väldigt besviken på att det inte har funnits stöd att gå utöver detta. Tills nästa år hoppas jag att ni tillsätter fler lärare så att det finns möjlighet att få hjälp med något annat bara precis vad som krävs för godkänt.»
- Assistenternas inställning till att hjälpa folk som inte har några förkunskaper då de behöver ställa "dumma"fråger utan att bli idiotförklarade.»
- Jag tror det hade varit mer givande att ha någon liknande övningsfilm för Auto-CAD delen som man i år hade för Revit. Jag som inte jobbat i något liknande program innan och saknade en genomgång av programet där man lärde sig de viktigaste (mest användbara) funktionerna. Istället fick man fråga och testa sig fram för att lära sig, och det känns som man kan missat vissa viktiga funktioner i och med det.»
- Bättre genomgång av AutoCAD»
- Jag hade velat se mer av de kursansvariga, det blev många frågetecken som övningsledarna inte kunde svara på pga. otydlighet i instruktionerna vi fått av kursansvarig.»
- Genomgångar! Vi fick inte en enda genomgång, och jag behövde verkligen repetera CAD innan jag satte igång. Tyvärr fick vi också en hoppig och inte så väl beskrivande video att följa till Revitövningarna, inte heller så bra för inlärning tycker jag. En genomgång på 30 minuter i början av varje lektion, där alla kan följa stegen vid egen dator har fungerat bra innan.»
- Redigera filmerna, filma om när instrueraren gör fel eller är lite osäker på vad han tänker göra.»
- Ta bort tutorial filmerna och skriva en förklaring på papper istället. Filmerna gjorde att man aldrig behövde tänka själv utan bara blint föjlde filmen. Mer "trial and error"»
- vet ej»
- Förvisso ett sprillans nytt ämne, men Revit-delen kändes mer som en övning i att uppfatta instruktioner än att lära sig använda programmet.»
- Högre svårighet på uppgifterna.»
- Tydlighet vad som gäller, läs ovan nr. 6. »
- Mindre grupper vid övningstillfällena om det är möjligt.»
- lägg upp en bättre planering och konstruktiva och kreativa idéer efter att några ex genomgåtts»
- tydligare instruktioner, många missuppfattade uppgifterna och tvingades därmed till extra arbete. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Programmen blev något forcerade eftersom både cad och revit skulle hinnas med kanske skulle kursen utökas något om båda programmen ska ligga kvar.»
- Filmen om Revit var ofta svår att förstå sig på men å andra sidan lärde man sig mer. detta gjorde dock att belastningen på assistenterna ökade, så det är något ni man kanske ska se över och prata med dom om.»
- CAD-delen var ok, Revit behöver bli mer som CAD.»


Kursutvärderingssystem från