ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 10/11 Byggteknik, VHU501

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Förstå den byggnadstekniska funktionen som helhet för husbyggnaders olika delar
2) Kunna bedöma och dimensionera för den fukttekniska och värmeisoleringstekniska funktionen


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 48%

Genomsnitt: 3.23

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 21%
Ja, i hög grad»29 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.81

- Viktig övning för övriga gruppmedlemmar för ökad förmåga och bättre uppskattningar när det gäller konstruktioner och beräkningar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»17 43%
Mycket stor»17 43%

Genomsnitt: 3.28

- Vi har inte haft så mycket undervisning. Mest självstudier.» (Mycket liten)
- Det har varit för högt tempo och för luddiga förklaringar» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»15 38%
Mycket stor»15 38%

Genomsnitt: 3.05

- Dåligt litteratur. Fel sidhänvisningar, inget miljötänk, rörigt (hoppar fram och tillbaka mellan ämnena)...» (Ganska liten)
- Boken är ganska svårtolkad, mest pga. att det förekommer väldigt många skrivfel. » (Ganska stor)
- Boken var bra för att kontrollera tillvägagångssätt, dock många småfel i ekvationer som bör rättas till.» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»16 41%
Mycket bra»18 46%

Genomsnitt: 3.33

- Sidan för att komma åt utdelat material var ofta nere.» (Ganska dåligt)
- Mycket sista-minuten ändringar» (Ganska dåligt)
- Ostrukturerat på kurshemsida. Läraren borde använda sig av inlämningsfunktionen på kurshemsidan. Tex vid inlämning av seminarieuppgiften, nästan alla skrev den på dator men var tvungna att skriva ut för att lämna in. Detta slösar på papper - skogen.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan verkar inte ha fungerat så bra på eftermiddagarna, så det är tur att man kan använda den gamla sidan.» (Ganska bra)
- Lite rörigt med några examinationsdatum som inte stämde i utdelat material» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 51%
Hög»15 38%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.58

- Från början kändes det som för högt ställda krav, men det blev bättre eftersom. Ingmar kan tänka på att många i princip inte kan nånting om detta ämne innan.» (Hög)
- sett till att vi samtidigt haft mycket att göra i andra kurser» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 15%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»20 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Ingmar har alltid tagit sig tid till att hjälpa oss att besvara ev frågor. » (Mycket bra)
- Läraren har varit tillgänglig på sitt kontor, där han besvarat frågor. Vilket är mycket positivt! » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 46%
Mycket bra»20 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.48

- Det är tråkigt att se att vissa personer inte tar sitt ansvar när man arbetar med projekt, därför kan jag tycka att det hade varit bättre om man själv hade fått välja grupper vid projektarbeten. Då kommer arbetet att bli bättre och lättare att utföra. » (Ganska bra)
- Det fungerar ej med grupparbeten där en av studenterna inte går i samma klass som de tre övriga!» (Ganska bra)
- Vid inlämningsuppgifterna satt vi i en stor grupp. Detta lärde vi oss mycket av. Bra att läraren bestämde gruppindelningen på andra delen av kursen. Nyttigt att hamna med olika personer.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 35%
Hög»21 53%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.74

- Det kändes lite för uppdelat, Fyra olika kurser samtidigt blev rörigt och onödigt stressat.» (För hög)
- för hög men samtidigt bra att kastas in i temopt direkt.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sista konstruktionsuppgiften»
- Möjligheten att anpassa projektet till vad som verkar bäst och då anpassa det aktuella huset till situationen.»
- Ingmar, jättebra föreläsare!»
- Konstruktionsuppgiften och seminarieuppgiften»
- Hemuppgifterna var super! Det gjorde mig motiverad att lära in ny kunskap samtidigt som jag fick extra-poäng till tentamen. »
- Ingemar och upplägget för kursen.»
- Inlämningsuppgifterna var väldigt givande så dem bör bevaras till nästa år.»
- Hemuppgifterna, Konstruktionsuppgiften»
- det mesta»
- Hemuppgifter»
- Konstruktionsövning»
- Grupparbetet då vi räknade på fukt och värme. Det knöt verkligen ihop allt vi lärde oss i förra kursdelen. »
- lärare, struktur»
- Variationen med ritövningar och hemräkningsuppgifter»
- hemuppgifter»
- Upplägget på kursen med övningsuppgifter, tenta, konstruktionsuppgift och seminarieuppgift. Att läraren delar in konstruktionsuppgifts-grupperna. Att eleverna har en föreläsningsfri dag direkt efter att hemuppgifterna delats ut. Denna behövdes för att lösa uppgiften, vilket ofta tog måånga timmar. »

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Seminarieuppgiften bör omvärderas - dvs. spela roll för betygssättningen! Nu löd det att de sista 3 poängen av kursen inte påverkade betyget vilket är mycket märkligt!»
- Övningstillfällen på byggtekniken i första läsperioden.»
- Mer variation bland seminarieuppgifterna, vad de ska handla om.»
- inget speciellt»
- Vissa felaktigheter i läroboken»
- Ha föreläsning på måndag och fredag istället så att man får längre tid på sig med hemuppgifterna. De sista redovisningstillfällerna känndes som bortkastad tid då man ville plugga till tentorna istället. Man kunnde köra gruppvis istället (1, 2 och 3). Dela upp de viktigaste materialen på innom dessa grupper så att man får gå på ett redovisningstillfälle men ändå få höra om de viktigaste materialen. Detta kanske leder till mindre grupper men det är nog inte negativt»
- vet ej»
- övningar bör finnas.»
- Ha schemalagda övningstillfällen så att man får räkna och kan få hjälp!»
- Redovisningarna var alltför långa att lyssna på. Kanske kunde varit uppdelade i två grupper istället.»
- mer övningstid med lärare»
- litteratur och lärare»
- Läroboken. Byt den!!! Full av stavfel. Ostrukturerad. Ofta ingen förklaring till vilken formel man använder utan det skrivs med siffror direkt. Det upplevdes som att denna bok används endast för att föregående lärare använt den, inte för att den är bra. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Seminarieuppgiften kändes lite flummig.»
- Boken vi hade var väll inte den bästa»
- kul kurs»
- Flera ggr märktes det att Ingmar inte prioriterat denna kurs. Tagit material direkt från föregående lärare, men inte läst igenom dem och upptäckt felaktigheter eller saker som fattades. Dock var det som Ingmar planerat väldigt bra och informativt. Han är bra på att svara på frågor.»


Kursutvärderingssystem från