ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Partiella differentialekvationer, TMA690

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-15 - 2010-12-30
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Vad var dina förväntningar på kursen?

- mattekurs med fem»
- Hade inte så stora egentligen.»
- En intressant kurs om analys av och lösningar på partiella diffrenialekvationer»
- Att lära mig framförallt tillämpningar om numeriska lösningsmetoder för PDE.»
-
- En spännande kurs men även nyttig»
- att lära mig hur implementerar kod för att lösa pde och teorin bakom»
- Få lära mig mer om PDE»
- Att lära mig om kopplingen mellan ekvationer och fysik, att lära mig om FEM och att få en inblick i generella PDE:er.»
- Ökad insikt i de fundamentala ekvationerna som styr fysikens lagar. T.ex. vågekvationen.»
- SPAM (deleted)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

2. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 14%
3 21%
7 50%
5 (över förväntan)»2 14%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bevis som i och för sig var intressanta, men kanske inte så tillämpbara.» (2)
- SPAM (deleted)» (2) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Okej, men hann inte med projektet, och det kändes som om att det var väldigt mycket fokus på laplace ekvation, och inga ickelinjära ekvationer.» (3)
- Bra kurs helt nekelt.» (4)

3. Finns det något ämne i PDE som inte finns i kursen men som är bra att ha?

- Inte vad jag vet.»
- Oj, stor fråga, är inte rätt person att avgöra detta.»
- Mer om ickelinjära, kanske mer om distributioner?»
- vet ej»
- Vet ej»
- Vet ej.»
- SPAM (deleted)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

4. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

14 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 21%
5 35%
5 (mycket relevant)»6 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.21

- SPAM (deleted)» (4) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
11 91%
5 (Mycket bra avvägt)»1 8%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

14 svarande

<25%»0 0%
25-50%»3 21%
50-75%»2 14%
>75%»9 64%

Genomsnitt: 3.42

- dels mycket att göra i inlämningar i andrakurser, men främst nedanstående motivation.» (25-50%)
- Missade några under expfys-labb» (>75%)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 15%
3 23%
3 23%
5 (mycket bra)»5 38%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte att föreläsningarna var en aning ostrukturerade och dessutom väldigt pratiga. Och så pass mycket småfel och missförstånd att det försvårade förståelsen.» (2)
- SPAM (deleted)» (2) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ibland lite språkliga problem.» (3)
- Intressant föreläsare, bra upplägg med mycket diskussion» (4)
- Dom var mycket bra. Kursboken vart ju rätt kass. Den måste vara skriven av matematiker /för/ matematiker eftersom den är precis sådär torr och tråkig och halvt om halvt omöjligt förstårbar som bara matteböcker kan vara. » (5 (mycket bra))
- Grigori är väldigt bra som föreläsare, cred till honom!» (5 (mycket bra))
- Gillar Grigoris sätt att förklara saker lite avkopplat, utan att stå och stirra in i tavlan hela tiden.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om de i föreläsningen integrerade räkneövningarna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 25%
5 41%
5 (mycket bra)»4 33%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Något bättre, men fortfarande ganksa otydliga metoder för det mesta.» (3)
- Det känns relevant att blanda teori och problemlösning. Materialet kommer i en mycket naturligare följd.» (4)
- Bra för förståelsen. Vissa moment saknades det dock genomgång på fullständigt (variabelsubstitutionerna i början, för 2:a ordnings PDE:er)» (4)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (4)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»1 7%
3 21%
1 7%
4 28%
5 (Mycket stor)»5 35%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (2)
- Utan föreläsningarna blir det mycket svårt.» (5 (Mycket stor))
- Det jag har lärt mig var på föreläsningarna då jag inte hunnit varken räkna eller läsa själv» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.84


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

14 svarande

Ja»0 0%
Nej»14 100%

Genomsnitt: 2

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 14%
9 64%
3 21%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (2)
- Utom svårigheterna nämnda så ganksa lagom.» (3)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- Ganska få som har jobbat med kursen under läsperioden känns det som.» (Ganska dåligt)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (Ganska dåligt)
- Vore kanske bra om handlededare styr upp grupper etc istället. » (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»5 35%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»2 14%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3.07

- Föreläsaren var dålig på att svara på frågorna som ställdes.» (Mycket dåliga)
- Tyckte just denna del av kursen var sämre. Hade det funnits räkneövningar hade man kunna fråga mer... » (Ganska dåliga)
- Gregori svårt att uppfatta frågor på föreläsningarna och tolkar automatiskt in vad han tror är frågan, vilket ofta blev fel fråga. I pauser var det bättre. Handledningen till projekten var mycket bra!» (Ganska dåliga)
- En viss motvilja förekom» (Ganska dåliga)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

14 svarande

1 (ej prisvärd)»1 7%
0 0%
6 42%
5 35%
5 (mycket prisvärd)»2 14%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.5

- Använde aldrig CJ boken. DC använde helt andra konventioner och beteckningar är föreläsningarna, så de var i princip oanvändbara tyckte jag. De räknade också ofta i bara 2 dimensioner vilket jag tyckte var jobbigt, inte alltid självklart att se hur saker generaliserar. Enda positiva var väl övningsuppgifterna i dem.» (1 (ej prisvärd))
- Boken mindre bra som sagt.» (3)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (3)
- dåligt att ena boken bara betraktar 2 dimensioner.» (4)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 21%
6 42%
4 28%
5 (Mycket stor)»1 7%

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte mycket. Egentligen hade nog föreläsningsanteckningar varit bättre att ha. » (2)
- Har inte läst böckerna än, men det lär jag få göra till påsken :)» (3)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (3)
- Det mesta som jag verkligen förstått har nog kommit därifrån.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.21


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

14 svarande

Ja»12 92%
Nej»1 7%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.07

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (Ja)
- poängen på bonus och mer info om projektet. Projektet borde göras obligatoriskt då man får tillfälla att tillämpa sina färdigheter» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra projekt där man får chans att verkligen lära sig vad jag anser vara det viktigaste med den här kursen.»
- Gregori»
- Grigori som föreläsare och paralellerna till implementation av PDE via FEM.»
- föreläsningarna»
- Personligen tycker jag de mer teoretiska delarna om de olika sorternas PDE var mest intressanta.»
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske en doktorrand eller så som man kan ställa frågor till. Gärna lägga ut föreläsningsanteckningar på nätet så man kan förbereda sig lite. Är man sjuk så blir det också mindre bra, som jag var en hel vecka. »
- Jag vet inte hur man ska komma till rätta med problemen. Lättare att hålla föreläsningarna på engelska? Mer struktur och logik på föreläsningar (och i tentafacit!) vore trevligt, speciellt vad gäller lösningsmetoder på problem, mindre mellanprat ger nog plats för detta.»
- Tentamen blir alldeles för stor med 10 deluppgifter på varje uppgift...»
- Ett flertal gånger förekom det ganska stora felskrivningar på tavlan, speciellt om det är satser etc utan bevis är det väldigt svårt att veta om det stämmer eller inte En latex:ad samling med formuleringar till alla satser och viktigare formler som ingår hade varit guld värd här!»
- lite mer tips om projekten. Föreläsningen vi hade om FEM var jättedålig, nivån var alldeles för hög. Det gick inte att hänga med alls. Kanske hade varit bättre om föreläsningarna i början fokuserade lite mer på FEM för att snabbare och enklare kunnat börja med projekten och sedan köra mer teori.»
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/»

19. Övriga kommentarer

- facit på gamla tentor hemskt, svar som "gicks igenom på föreläsningar" är inte okej.»
- Gå igenom gamla tentafacit om det finns möjlighet. Ofta löses bara halva, eller någon lite annorlunda uppgift i facit. Och på en del ställen i lösningarna hoppar det t ex in extra minustecken lite här o var.»
- Överlag en mycket spännande och häftig kurs, en av de bästa hittills!»
- Vore bra om någon korrektur-läste tentan då det är många stavfel och fel i meningsuppbyggnad som kan göra uppgifterna svåra att förstå. Dessutom var en av uppgifterna på tentan felformulerad och Fredrik Lindgren visste inte 100% hur det skulle vara. Skärpning!»
- Hade egentligen velat göra projektet då jag hört att det var bra.»
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/»


Inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 1 handlade om variationsformuleringen, uppgifter ur Johnson

20. Gjorde du uppgiften, om nej varför inte?

14 svarande

Ja»8 57%
Nej»6 42%

Genomsnitt: 1.42

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (Ja)
- Hade inte tid.» (Nej)
- hade inte tid till en början och sedan liknade inte uppgiften tenta-talen tillräckligt mycket.» (Nej)
- Missade/fick inte informationen» (Nej)
- Hade inte tid till den.» (Nej)
- Lite tid.» (Nej)

21. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

13 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 25%
3 37%
3 37%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»5

Genomsnitt: 3.12

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (4)

22. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

12 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 14%
1 14%
4 57%
1 14%
5 (högt inlärningsvärde)»0 0%
Gjorde ej labben»5

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (1 (inget inlärningsvärde))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.71


Inlämningsuppgift 2

Inlämningsuppgift 2 handlade om finit differensmetod.

23. Gjorde du uppgiften, om nej varför inte?

14 svarande

Ja»9 64%
Nej»5 35%

Genomsnitt: 1.35

- Ingen tid.» (Nej)
- samma som ovan» (Nej)
- Missade/fick inte informationen» (Nej)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (Nej)

24. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

13 svarande

1 (för lätt)»1 10%
3 30%
6 60%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.5

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (1 (för lätt))
- bra uppgift, förstår dock inte varför skulle ha så få punkter då blir mer meningsfullt om hade krävt man skulle kunna variera antalet.» (3)
- Det roliga var att programmera, men det var ganska lite matte i denna uppgiften. Bäst läsmaterial om metoden finita differenser finns nog inte Colton utan i Heath - Scientific Computing. (I alla fall bra som kompletterande material)» (3)

25. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

13 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 10%
2 20%
6 60%
5 (högt inlärningsvärde)»1 10%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Påminner något om FDM som görs i vektorfälten, men där används en iterativ metod för tidsutveckling... (värmeledning)» (2)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Projekt

Projektet handlade om finita elementmetoden.

26. Gjorde du uppgiften, om nej varför inte?

14 svarande

Ja»4 28%
Nej»10 71%

Genomsnitt: 1.71

- Blev inte klar, men det var lärorikt ändå. Det var helt enkelt för mycket med obligatoriska inlämningar i andra kurser.» (Ja)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (Ja)
- Inte tid.» (Nej)
- ingen tid.» (Nej)
- Mycket jobb för lite poäng» (Nej)
- Jag började på det och hade gärna gjort klart det men min labbkompis hade mycket att göra och det kändes tungt att göra allt själv. Däremot tycker jag att projektet känns relevant och intressant.» (Nej)
- Hann inte, men hade gärna velat. Om möjligt så hade det varit kul om det hade funnits mindre projekt att göra också (som då inte gav lika mycket bonuspoäng) så hade man kanske hunnit.» (Nej)
- tyckte inte fanns tid då kvanten krävde mycket tid och tyckte verkade ge väldigt lite poäng i förhållande till arbetsinsatsen.» (Nej)
- Då jag läste kursen utöver ordinarie kurser ansåg jag inte att jag hade tid.» (Nej)
- Lite ont om tid...» (Nej)
- Jag hade för hektiskt schema de första veckorna.» (Nej)

27. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

12 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
3 60%
1 20%
5 (för svår)»1 20%
Gjorde ej labben»7

Genomsnitt: 3.6

- Vi var dock ganska sena och fick därför ganska mycket hjälp.» (3)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (3)
- Blev lite väl häftigt på extradelen.» (5 (för svår))

28. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

12 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 20%
0 0%
2 40%
1 20%
5 (högt inlärningsvärde)»1 20%
Gjorde ej labben»7

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (1 (inget inlärningsvärde))

29. Handledning

Är du nöjd med handledningen du fick?

8 svarande

1 (Inte alls)»0 0%
1 12%
4 50%
2 25%
5 (Mycket nöjd)»1 12%

Genomsnitt: 3.37

- Gjorde ej labben» (?)
- O5jlDT <a href="http://ejyfriasxdvz.com/">ejyfriasxdvz</a>, [url=http://sytiifaakgqc.com/]sytiifaakgqc[/url], [link=http://byszhnalhhqr.com/]byszhnalhhqr[/link], http://nxpgimcodcpa.com/» (2)
- Är väl nöjd, men fick ingen hjälp alls rent praktiskt. Ingen hjälp med programmering, etc.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.63
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från