ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktion fk H10, LMU101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 35%
Cirka 25 timmar»7 41%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 18%
75%»6 37%
100%»7 43%

Genomsnitt: 4.25

- Dåliga föreläsningar» (50%)
- Schemakrock med annan kurs. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 29%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 52%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»13 86%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.86


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 2.82

- Tycker inte föreläsningarna gav något. Många som struntade i dem pga att föreläsningarna var tråkiga och ej givande» (Mycket liten)
- Kjell är väldigt bra på det han undervisar i.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»14 82%

Genomsnitt: 3.82

- Bättre att läsa i boken än att gå på föreläsningarna» (Ganska stor)
- Allt man behöver står i kursboken, som är enkel att använda som en handbok.» (Mycket stor)
- Troligen den bästa kurslitteraturen som har används under utbildningen.» (Mycket stor)
- Kjells handouts är helt lysande. Mycket bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»6 37%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- Kurshemsidan var i princip tom, det ända som fanns där var kurs PM. Hade varit bra om allt det som delades ut på föreläsningarna funnits på kurshemsidan också.» (Mycket dåligt)
- Kjells utdelade kapitelkompendier skulle kunna även publiceras på kurshemsidan ifall man missar lektionen. » (Mycket dåligt)
- saknar ett RIKTIGT kurs-pm där det står vad som ska gås igenom på varje vecka och vilka uppgifter som är bra att göra. Hade även kunnat lägga ut material som gamla tentor och föreläsningspapprena man får på föreläsningen. » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan får man kalla obefintlig, borde inte vara så svårt att göra något åt.» (Mycket dåligt)
- Det hade varit bra om allt material som delades ut i pappersform på föreläsningarna även fanns att hämta på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Man måste gå på föreläsningar för att få materialet, någon hemsida värd namnet existerar inte.» (Ganska dåligt)
- Mycket bra att man får ut powerpoint-slidesen där de viktigaste områdena finns med. Det hade dock vart bra ifall dessa också lagts upp på hemsidan så man kan skriva ut ifall man har missat något lektionstillfälle.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan fungerade dåligt, där fanns inget upplagt, men utdelat material fick vi ju på lektionerna» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Eftersom inga "räknestugor" eller liknande fanns på schemat fick man knacka på hos kjells arbetsrum, man kunde ibland känna sig ovälkommen i den mening att man kom olämpligt.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»8 47%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 3.82

- hade varit bra att veta vilka uppgifter som är viktiga i kursen då det är väldigt många uppgifter som finns i boken och man hinner inte räkna alla.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»9 52%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.76


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»3 17%
Gott»5 29%
Mycket gott»6 35%

Genomsnitt: 3.76

- Ett arbete som tog ca 5 veckor att göra och gjorde så att tid inte kunde läggas på att plugga annat. Arbetet täckte bara ett kapitel och ändå behövdes så mycket tid läggas på det.» (Mycket dåligt)
- Lite besviken på förelsäningarna. Lektorn hade alldeles för lågt tempo på föreläsningarna. Jag vet att många elever tappade intresset många gånger.» (Dåligt)
- Undervisningen var bra, kurshemsidan var rent utsagt usel.» (Godkänt)
- En ganska omfattande kurs, men mycket intressant. Den omfattade saker som känns viktigt att kunna som ingenjör.» (Mycket gott)
- Bra kurs med mycket tillämpningar av tidigare kunskaper. Tentorna kan kännas väl kluriga ibland, med för mycket kuggfrågor ibland. » (Mycket gott)
- Kjell sköter kursen mycket bra. Jag har inget att anmärka på, utan tycker att allt ska flyta på som tidigare.» (Mycket gott)
- Kjell är teoretiskt kunnig vilket uppskattas mycket. Jag är av den meningen att en praktisk ankytning alltid är uppskattat hos eleverna då ämnet i sig lätt kan kopplas med verkliga fall.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften»
- Bra att Kjell tar med sig exempel på maskinelement som man kan titta o känna på under rasterna.»
- Handouts, övningstentorna, ME-boken.»
- Att OH och projektor används, underlättar då man kan tänka mer å skriva mindre samt alla verkliga mekaniska delar Kjell har med till undervisningen och visar upp»
- konstruktionsuppgiften med bromsen»
- Inget jag kan komma på.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre härledningar på föreläsningarna. Mer praktiska och teoretiska exempel. Man lär sig mycket mer på att räkna än att försöka förstå härledningar.»
- Utdelat material på kurshemsidan»
- Demolabben gav inte så mycket. Ändra till en labb där alla blir mera delaktiga eller också ingen labb alls.»
- införa ett kurs-pm. en uppdatering av lösningsboken. det var många hänvisningar som inte stämde. »
- Inget.»
- Gärna någon form av video eller animation som visar hur mekanismen fungerar hos olika komponenter, får gärna visas i början på nytt kapitel.»
- åhörarkopierna, jobbiga. kan man inte lika gärna använda sig avboken? så man får gått igenom den istället»
- Ta bort arbetet eller gör det mindre. Förstår inte hur man kan lägga ett sånt stort arbete som ger så lite.»
- Inlämningsuppgiften. Om den ens ska vara kvar. Svår och right mycket tid. »
- Inlämningsuppgiften måste ge riktiga bonuspoäng som hjälper upp även till godkänt. Argumentet som Kjell har håller inte, att det är ett samarbete så han vet inte vilken elev som gjort vad. Jämför med mek fk, hållf fk samt vibb som har bra system för bonuspoäng. Någon borde lära Kjell hur man lägger upp material på kurshemsidan för idag är där mycket tomt, endast ett PM. »

16. Övriga kommentarer

- Salen vi fick undervisningen i är mycket dålig för det ändamålet. Hoppas att något görs åt det framigenom.»
- Personligen anser jag att vi som läser konstruktion bör läsa en till konstruktionskurs(en 3,75hp kurs eller motsvarande). Det känns som vi hoppar över många intressanta områden. »
- Tycker att denna kurs inte varit speciellt bra upplagd, varken arbetet eller föreläsingar. »
- Va demolabben obligatorisk eller ej? Det är bättre att säga klart och tydligt när den är så folk inte behöver gå upp i onödan till en vanlig föreläsning. »
- Hade vatrit trevligt om rättningen av tentan gått lite fortare.»
- Tycker att både denna kurs samt grundkursen är de mest givande kurserna jag läst på MI. Bra projektuppgift i denna kurs. »


Kursutvärderingssystem från