ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Vibrationsteori H10, LMU315

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»3 42%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 16%
100%»5 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»3 42%

Genomsnitt: 3.42

- Stort plus för övningslektionerna då det mesta kom på plats» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»6 85%

Genomsnitt: 3.71

- Kursboken har jag inte användt så mycket utan mer kompendierna vi fått av Sune.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%

Genomsnitt: 3.85

- Hemsidan kunde varit tydligare» (Mycket bra)
- Hemsidan är mycket bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Sune och Peter var alltid hjälpsamma att svara på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»1 14%
Hög»5 71%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Högt tempo på föreläsningar och många uppgifter att lösa i boken. Så kursen hade ett högt tempo.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»6 85%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Inlämingsuppgifterna tar mycket tid, kombinerat med inlämningsuppgift i konstruktionen så tar det mycket tid. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 28%
Mycket gott»5 71%

Genomsnitt: 4.71

- Trodde kursen skulle vara mer praktiskt tillämpad. Den kändes annars väl teoretiskt kursen. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med bonuspoäng på inlämningsuppgifter.»
- inlämningsuppgifterna»
- OH och projektorn - lätt att följa med. Sunes entusiasm och små kuriosa berättelser om allt från beräkningar på Ostindiefaran och "hörnan Knep & Knåp"»
- OH-bilderna, då de gav ett mer lätthantrligt sätt att hänga med»
- Hemsidan där lösningar och extramaterial finns tillgängligt. Sune som föreläsare. Inlämningsuppgifter som ger bonus.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- han bör ta ner på takten med OH-bilderna, så man fattar ordentligt»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från