ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematisk statistik H10, LMA521

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»12 33%
Cirka 25 timmar»9 25%
Cirka 30 timmar»7 19%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.75

- undervisningen var mycket givande och man mindes de mesta ifrån föreläsningarna tack vara så bra exempel och uppiggande skämt när de behövdes» (Högst 15 timmar)
- Den roligaste kurs jag läst med bästa föreläsaren» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»2 5%
75%»11 30%
100%»22 61%

Genomsnitt: 4.47

- Jag lär mig bättre av att sitta o läsa själv! » (0%)
- Det var roligt att gå dit» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 80%

Genomsnitt: 3.62

- kommer inte ihåg» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kapitelmålen ger en 100% bild över vad som skall läras» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- målen beskrevs även muntligt och checkades av efterhand. bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»31 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- kanske något lågt, men det törs man ju inte erkänna:)» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»29 82%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.88

- Ganska lätt tenta.. laborationen kunde vara mer omfattande.» (I viss utsträckning)
- tentamen var i svårighetsgrad med undervisningen, men alla delar testades inte.» (I viss utsträckning)
- Jag trodde inte att det skulle vara så stor del som handlade om faktorförsök.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»12 33%
Mycket stor»21 58%

Genomsnitt: 3.44

- Lite sent att gå igenom nya saker sista föreläsningen. Hade varit bättre med repetition det sista istället för mitt i kursen.» (Ganska stor)
- underhållande till stor del.» (Ganska stor)
- Jättebra!!!» (Mycket stor)
- Ulla tillskillnad från övriga lärare i matematiska ämnen hade en suverän förmåga att även få mig som haft problem med övriga kurser att förstå exakt hur saker och ting fungerade. Hon förklarade även väldigt enkelt och lättförståligt de problem man ställdes inför då man räknade i kursen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»14 38%
Mycket stor»21 58%

Genomsnitt: 3.55

- Lite rörigt med alla böcker.» (Ganska stor)
- Boken även den skriven av Ulla var skriven på ett bra och lättförståligt sätt» (Ganska stor)
- Dock var det inte billigt att köpa alla böckerna» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur, bra att man fick ha med den på tentamen.» (Mycket stor)
- bra med många exempel och lösningar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»17 48%

Genomsnitt: 3.4

- Om jag inte var på föreläsningen visste jag inte om jag skulle få allt material.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»22 61%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.69

- Det hade varit bättre med mindre övningsgrupper i mindre salar» (Ganska dåliga)
- Se kommentar ovan. Ulla borde användas som lärare för övriga på matte sektionen. Tänker mest på L.Westerlund och den tradiga doktoranden vi var tvungna att utstå under åk1» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»29 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

- kändes som en kurs de flesta studenter prioriterade i andra hand» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»17 48%
Hög»16 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- » (?)
- något låg» (Lagom)
- Som den skall vara» (Hög)
- Man måste ju räkna mycket, men eftersom man fick mycket hjälp så klarar man det.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»18 50%
Hög»13 36%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.38

- Lite hög kanske.» (Lagom)
- Jag läste 3 kurser samtidigt för första gången...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»4 11%
Gott»12 33%
Mycket gott»19 52%

Genomsnitt: 4.36

- Ulla är suverän! » (Gott)
- Suverän lärare! » (Mycket gott)
- Jättebra kurs och föreläsningar.» (Mycket gott)
- Väldigt bra föreläsare, när man börjar dåsa till drar hon till med en rolig historia eller ett skämt för att pigga till studenterna!» (Mycket gott)
- Ulla är en otroligt bra lärare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, jag gillade verkligen hennes föreläsningar och tyckte att hon var otroligt pedagogisk.»
- Allt!»
- Ulla får hjärna skämta och dra sina historier om hon vill, tycker jag. Det lättar upp stämningen och är trevligt när man dåsar till.»
- Ulla»
- Ulla Blomqvist»
- ATt Ulla fortsätter o lägga in lite hets»
- Böckerna. Främst den med lösningarna.»
- Allt som det var. Någon som klagade på att hon skämtade för mycket. Det stämmer ej, tycker det var jättebra.»
- Att några minuter på vissa föreläsningar är av lite lättsammare karaktär. Detta bidrog till att man lyssnade bättre under hela föreläsningen.»
- Ullas sätt att väcka sovande studenter med sina anekdoter...»
- Ulla! Och hennes goa skämt.»
- Bevara de humoristiska inslagen :)»
- glimten i ögat på läraren samt labben»
- Ulla, fortsätt vara lite personlig och skämta till det ibland :) tror det behövs när det mycket annan "fakta" att ta in!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle viljat ha en plan över vilka »
- Repetition i slutet av kursen istället för mitt i och mindre övningsgrupper.»
- Laborationen kan vara mer omfattande»
- Ingen bör få påpeka att Ulla ska sluta skämta. Föreläsningarna blev mycket tråkigare efter detta...»
- Planera så man kan gå igenom mera tentor innan själva tentaveckan»
- Ta tillbaka skämten som någon av någon anledning tvingade henne att sluta med. Man behöver en liten skrattpaus mellan koncentrationsansträngningarna =)»
- Bra upplägg, inget större moment som behöver förändras.»

16. Övriga kommentarer

- skön lärare med roliga historier som lättar upp stämningen»
- Jag tycker att Ulla var en frisk fläkt och gillade att hon drog sina skämt och vill att hon ska fortsätta att göra det. Jag tror inte att jag har lärt mig så mycket av någon på föreläsningarna som av Ulla. Jag hoppas att jag får ha henne i en annan kurs också.»
- Fler kvinnliga föreläsare!»
- GRYMT!»
- Tack för en bra och intressant kurs, med en bra lärare»
- Väldigt bra kurs!! Framförallt för att Ulla har varit en pedagogisk och rolig lärare!»
- Mycket bra och pedagogisk lärare och bok!»
- Super bra lärare. Ulla har varit toppen!»


Kursutvärderingssystem från