ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik H10, LMU232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»9 29%
Cirka 20 timmar»9 29%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.29

- Mycket på slutet, lite i början» (Cirka 20 timmar)
- Har inte hunnit mer. Stressig läsperiod» (Cirka 20 timmar)
- Lite de första veckorna och extremt mycket lv 8. Det är dock helt och hållet mitt problem.» (Cirka 20 timmar)
- Bred Kurs» (Cirka 25 timmar)
- Har läst allt material som är rekomemderat och gjort alla uppgifter.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»5 16%
100%»24 77%

Genomsnitt: 4.7

- Har fått nytt jobb så en del har försvunnit samt varit mycket sjuk» (50%)
- Schemakrock med annan kurs» (50%)
- drygt» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 40%

Genomsnitt: 2.96

- Jag har antagligen sett det men vem kommer ihåg dem efter 10 v?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är alltid lite luddigt med vad man ska kunna, men nu i efterhand känner jag att jag uppfyller målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Under läsperioden har det varit störst fokus på räkneövningar. Tentan var en smärre chock då den till största delen bestod av teorifrågor. Examinatorn kan gott och väl informera om detta i kursens början.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- väl ordnad kurs överlag» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 74%
Nej, målen är för högt ställda»7 25%

Genomsnitt: 2.25

- Dock kändes kompendiet på gjutning lite väl omfattande/långt att läsa in när vi redan gick in så djupt på den skärande och plastiska bearbetningen. Hade varit bra om kompendiet gjutning var lite mer sammanfattande. » (Ja, målen verkar rimliga)
- väääldigt bred kurs. lite för mycke onödiga detaljer som man tydligen skulle kunna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt bred kurs! För djupa kunskaper krävdes från tentan inom allt för många ämnen. Väldigt svårt att studera in.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Förstår inte alls varför kursen är på 6 poäng, den är större än en del 7,5 poängs kurser med stora laborationer osv. Denna kurs borde absolut vara på 7,5 poäng!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 35%
Ja, i hög grad»18 64%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Bilderna på provet under gjutning var UNDER ALL KRETIK!!! Riktigt dåligt» (I viss utsträckning)
- en tentafråga om vilket ämne några snubbar kom på runt 1900 i paris. relevans till kunskapsmål inom tillverkningsteknik?(kanske tillverkningshistoria) .» (I viss utsträckning)
- Varken gjutningen eller pulver frågorna (10P) var något föreläsarna hade pratat om.» (I viss utsträckning)
- Konstigt att det inte kom något ang. svetsning. Hur kan man ta med en bild på en tenta där man inte ser vad det är förnågot, det tycker jag är en väldig DÅLIG fråga!!!» (I viss utsträckning)
- lite mycket frågor på tiden dock. brukar aldrig ha svårt att hinna klart, men denna tenta hann jag inte alls klart. » (Ja, i hög grad)
- Dock är målen högt ställda sett till poängen den är värd. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»17 54%

Genomsnitt: 3.45

- Vissa föreläsare höll inte måtten» (Ganska stor)
- Tycker alla föreläsningar utom skärtekniken var givande.» (Mycket stor)
- jätte kul med bra gästföreläsare! så får man en lite mer allmän bild av vad det är man läser» (Mycket stor)
- Per Öhl var en bra föreläsare och föreläsningen om svetsning var intressant även den pga att föreläsaren var bra och gav bra verklighetsuppfattning. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»10 32%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 2.93

- Boken var helt onödig att köpa. kursmaterialet på hemsidan var dock bra» (Ganska liten)
- Dålig bok! Gärna bättre bok nästa år. Fick inte så mycket användning av den alls, det hade gott och väl räckt med kurshemsidan.» (Ganska liten)
- Pappret med prioritering borde getts ut tidigare. Man blir förvirrad när man läser igenom allt och inte känner igen sig från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Boken var helt värdelös stod inget om det man ville. OH-föreläsningarna var helt ok.» (Ganska liten)
- Har använt föreläsnings matrialet och annat som lagts ut på kurshemsidan jätte mycket och det har varit bra. Men boken vi hade tyckte jag va sådär. Ibland var den svår att förstå bla.» (Ganska stor)
- Boken är helt onödigt. Powerpointarna är det viktiga.» (Ganska stor)
- Allt material på kurshemsidan har varit mycket hjälpsamt. Innan föreläsningen har jag tittat på OH och då förstår jag informationen på föreläsningarna mycket bättre. Alla kurser borde ha samma upplägg.» (Mycket stor)
- Skaffade aldrig boken. Gick bra med papper från kurshemsidan.» (Mycket stor)
- Bra bok, dock lite krångligt med alla olika häften. Det hade varit smidigt om de kunde finnas ihopsatt som ett häfte. Innehållet i häfterna har överlag varit bra, alltså bara den fysiska formen på materialet som var jobbigt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»22 73%

Genomsnitt: 3.73

- mkt internetbaserat material, fungerade helt okej men sidan låg nere och det var svårt att logga in lite för ofta:(» (Ganska bra)
- Bra att OH-föreläsningarna låg ute innan föreläsningar så man kunde hänga med bättre» (Mycket bra)
- Utdelat material i god tid!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»15 48%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.61

- Per verkade vara bitter när man gick till hans kontor för att fråga. » (Ganska dåliga)
- Kunde varit mer övingar redan från början.» (Ganska bra)
- Har mailat frågor och frågat i anslutning till föreläsningarna. Inga problem» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»25 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Samarbetade inte med andra förutom på laborationer, men laborationerna gav bra uppfattning och samarbetet fungerade mycket bra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»9 30%
Hög»13 43%
För hög»7 23%

Genomsnitt: 3.86

- väldigt brett material att lära sig.» (Hög)
- Det var minst som en 7,5HP kurs trots att den ska vara 6HP» (För hög)
- För hög sett till poängen den är värd. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»7 22%
Hög»15 48%
För hög»8 25%

Genomsnitt: 3.96

- Vi har läst lika mycket som två 7.5poängs kurser och en 4poängs kurs men bara fått 15poäng tillbaka. Läraren sa första lektionen att kursen är på "6hp men borde vara på 7.5" och jag kan utan att överdriva säga att det är den största 7.5poängs kursen jag har läst på chalmers.» (För hög)
- Riktigt jobbig läsperiod» (För hög)
- pga eng.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»9 30%
Gott»15 50%
Mycket gott»4 13%

Genomsnitt: 3.7

- Vi borde lära oss när olika tillverkningsmetoder är lämpliga att använda sig av. Inte ingående hur de fungerar och flera meningslösa ord.» (Dåligt)
- Provet kunde varit bättre. Uppgift 11» (Godkänt)
- Tycker man borde lägga tyngd på dom relevanta sakerna inom varje tillverkningsteknik och inte gå in på onödiga detaljer.» (Godkänt)
- Skulle varit mycket gott om den var värd 7,5 poäng. » (Gott)
- Denna kursen var otroligt intressant och ingenjörsmässig.» (Mycket gott)
- Borde egentligen vara en 7.5 hp enligt mig. Ämnet känns viktigt för den maskintekniska allmänbildningen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Strukturen, föreläsningarna och det utdelade materialet.»
- Per Öhl var bra, dock lite kladiga tavlor=)»
- Gästföreläsarna»
- Per Öhl, mycket bra lärare»
- Labbarna»
- De bra instuderingsfrågorna som lämnades ut.»
- Gästföreläsare»
- 4p frågorna på tentan istället för ja/nej.»
- gästföreläsarna»
- Labbarna»
- Per Öhl!»
- Föreläsare utifrån. Labbarna. Illustrativa filmer på föreläsningar. »
- Ha kvar Öhl som föreläsare som tycks brinna för ämnet.»
- Föreläsaren som föreläste om svetsning och årets examinator. »
- Hela konceptet bör bevaras. Jättebra kurs!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vid vissa tillfällen var övningsledaren dåligt förberedda och räknade fel och hade fel på enheter. Blev stressigt och förvirrande.»
- istället för boken så tycker jag att ni borde göra ett kompendium, sätta ihop gjutkompendiet och svetskompendiet och liknande för de andra metoderna.»
- Kenneths gjutningsbild var ett skämt? den större bilden gjorde det inte bättre, alla borde få full poäng där, kunde ju vara vad som helst!»
- Planeringen, det går inte att smälla in en Kommunikationskurs där det egentligen inte finns tid för en extra kurs, var lite realistiska.»
- Bättre bok»
- Papper med vad man ska läsa på. Mer teoretiska instuderingsfrågor. »
- Strunta helt I boken»
- bätttre organiserad konultations tid och bättre information om vad det är...»
- Det borde vara lättare att begripa hur djupa kunskaper man ska ha inom de olika områdena.»
- -Att få lite mer tid på labben i Plansmidning hade varit bra, fick stressa mycket. -Tycker lärarna kan se över lösningarna på instuderingsfrågorna, även facits hänvisningar till boken/föreläsnings-pdf gällande teorifrågorna. Var lite väl mycket fel nämligen. -Kan även se över formelsamlingen som också hade fel (Effektivspänning vid PDT) samt gärna skriva vissa effekt-formler på ett bättre sätt, för vid effektbehov för svarvning förutsattes att man räknade med Watt medan effektbehov för fräsning förutsattes att man räknade med kiloWatt. Blev rörigt. »
- Pulvermetallurgiföreläsningen, det som kom på tentan från denna föreläsning hade inte kommit fram klart och tydligt under föreläsningen enligt mig, svårt att veta vad man skulle plugga på från detta område. »
- Utöka antal poäng som kursen är värd. De 6hp kändes som 8-9hp»
- Jag tycker kursen är för stor i sitt grepp. Det är för mycket skilda ämnen som behandlas så man blir inte riktigt bra på något. Skulle vilja gå in lite djupare på vissa punkter. Räkningen bland annat är väldigt lite på varje område vilket gör det svårt att lära sig det på riktigt. Man kanske skulle räkna bara på några grejer och ha lite fler uppgifter på dessa.»

16. Övriga kommentarer

- Tyckte Per var en väldigt bra föreläsare.»
- Väldigt mycket information i en kurs som bara är på 6 högskolepoäng, jämfört med t ex materialteknik»
- Jag tyckte verkligen att det var för mycket information i förhållande till kursens poängtal.»
- Kändes som en ganska stor kurs sett till dom 6 poängen den var på.»
- bra upplägg på kursen»
- Per och Kenneth är väldigt bra lärare!»


Kursutvärderingssystem från