ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-2 Maskinorienterad programmering, DAT015/DIT151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-23
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Wolfgang Ahrendt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»10 25%
Cirka 20 timmar»15 37%
Cirka 25 timmar»11 27%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- labbarna tog myyyyycket tid» (Högst 15 timmar)
- Gjorde inte kursen fullt ut» (Högst 15 timmar)
- Behövdes inte så mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Till största delen är tiden lagd på shemalagda föreläsningar/övningar samt labbförberedelser» (Cirka 25 timmar)
- labbförberedelserna tog mycket mer tid än vad som kan vara menat. Vi fick sitta till sent många kvällar och känna stress.» (Cirka 25 timmar)
- I princip all tid utöver föreläsningar gick åt till labförberedelser.» (Cirka 25 timmar)
- Jag hade ingen lab-kompis vilket ledde till att jag spenderade mycket tid åt att labba. Detta också i förhoppning om att lära mig mer själv.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»1 2%
25%»8 20%
50%»7 17%
75%»9 22%
100%»15 37%

Genomsnitt: 3.72

- Gått på labbarna och vissa föreläsningar.» (25%)
- föreläsningen krockade med en annan kurs jag läste» (25%)
- Endast labbar» (25%)
- Kunde inte gå på fler pga mer eller mindre total schemakrock ned annat ämne» (25%)
- Har rest mycket, hade gått på flertal annars.» (50%)
- Givetvis alla obl. moment, men inte mycket mer.» (50%)
- Föreläsningar, ej övningar» (50%)
- Övningar var inte jätteintressant men annars har jag deltagit i alla tillfällen.» (75%)
- inte gått på alla övningstillfällen» (75%)
- Övningarna var sega och övningsledaren tog vääääldigt lång tid på sig att komma fram till något. Kunde ha gjorts på halva tiden.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 37%

Genomsnitt: 2.82

- Eget fel att jag inte tänkt kring målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tentan testar inte det man lär sig under kursens gång, helt dålig är den absolut inte men man skulle kunna vara tydligare med att labbar och tentan testar olika kunskaper.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Var står det att man ska kunna semaforer? Det lärs ut i annan kurs.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock glöms de bort med en gång efter att man sett dem som vanligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har inte läst målen» (?)
- Det känns som en väldigt "riktig" och användbar kurs» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 27%
Ja, i hög grad»22 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.78

- Tycker det var galet prioriterade föreläsningar. Framförallt om adress-avkodningen som vi hade knappt en föreläsning om men är uppenbarligen så viktig att den finns med på varenda tenta sen 2005 (kanske ännu längre tillbaks). I övrigt tycker jag att det var ganska vettigt.» (I viss utsträckning)
- wtf semaforer» (I viss utsträckning)
- tentaminan skilldrad I hög grad de sista veckornas arbete, kanske meningen då labben testa de första.» (Ja, i hög grad)
- Laborationerna är toppen. Tentamen gick igenom XCC som vi inte gått igenom särskilt myckett samt semaforer och processer som vi sammanlagt spenderat 45 minuter under kursens gång på. Jag kan i stort sett programmera C, assembler, avbrott, processbyten men kommer få lägre betyg pga valet av detaljer på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»10 25%
Ganska stor»19 48%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.76

- Med tanke på att jag endast var på några få föreläsningar.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna fick man inte ut så mycket av, men laborationspassen var riktigt givande.» (Ganska liten)
- Främst då jag endast deltagit lite i undervisningen. Den jag tog del av höll god kvalitet, så tolka svaret rätt.» (Ganska liten)
- Den maskinnära biten har varit bra. Gällande C-delen kunde vi gått igenom det språkspecifika snabbare och kanske lagt mer tid på hur man praktiskt skriver bra, välstrukturerad och qvalitativ C-kod istället.» (Ganska stor)
- Det haded hjälpt mer om det fanns mer matieral på hemsidan - som semaforer och processer. » (Ganska stor)
- Labbarna gav mycket! Duktiga labbhandledare, speciellt Mathias. Hade det inte varit för alla jobbiga skrivfel i labbhäftet hade de fått alla tummar upp.» (Ganska stor)
- Båda var mycket trevliga. Kul med Jan som nästan har lite kändisstatus.» (Mycket stor)
- Föreläsningar bra, övningar bra om det kvarstår några frågor» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»11 28%
Ganska stor»15 38%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 2.89

- Dålig kursbok för assembler då det var väldigt mycket fel i den» (?)
- Fått ut mest på labbarna.» (Mycket liten)
- igen, instruktionslistan och övningshäftet ovärdeliga för att klara labbarna - men boken om C kändes tämligen onödig eftersom det ända jag använde den till var att slå upp saker på tentan.» (Ganska liten)
- mer av referenskaraktär» (Ganska liten)
- Arbetsboken är guld värd, men det står intet så mycket mer än assembler i den tyvärr. » (Ganska stor)
- Janne-Skanne Bananholms bok funkade väldigt bra för en C-n00b.» (Ganska stor)
- Dock innehållerarbetsboken en hel del fel.» (Mycket stor)
- Borde ha läst på häftet om maskinnära programmering bättre, kanske man kan rekommendera det hårdare.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»20 50%
Mycket bra»14 35%

Genomsnitt: 3.15

- Kurshemsdan är tyvärr bland de sämsta. Krånglig att navigera, och det som gås igenom läggs inte alltid upp. Missar man något så kan man inte ta igen det.» (Mycket dåligt)
- Studentportalens kurshemsidor är hemska och bör tas bort direkt! Men mycket bra veckoplanering med alla anteckningar och resurssida.» (Mycket dåligt)
- Kass hemsida! Lär er länka, vi lever på 2000-talet för tusan!» (Ganska dåligt)
- dåligt uppdaterad kursida» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna var inte upplagda på hemsidan. Svårt att hitta saker på hemsidan. DigoDat och Mop saker ligger blandat. » (Ganska dåligt)
- Dålig layout på veckoplaneringen» (Ganska dåligt)
- Mer information kunde finnas tydligt på hemsidan om t.ex. vilka hjälpmedel som är tillåtna på tentor. Information är lite spridd mellan schemat och resurssidan.» (Ganska bra)
- Mer material på hemsidan hade hjälpt förståelsen för vissa detlajer. Jag förstår ofta inte sakerr jag gör, det är mer inlärt eftersom jag inte kan läsa vad det är jag faktiskt gör. » (Ganska bra)
- Sidan låg på gamla studieportalen?» (Ganska bra)
- Saknar verkligen slides till Jan Skansholms del utav kursen...» (Ganska bra)
- Jag har ingen koll på det utdelade materialet, men hemsidans resurssida var väldigt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»13 32%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.52

- Vid tillfällen där man kunde få hjälp var det alltid väldigt många så det tog lång tid att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Hade ingen lab kompis vilket gjorde det hela en smula krångligare. Man har ingen att diskutera med på "det sättet" då. Så jag hade gärna sett att det fanns mer möjlighet till frågestunder etc. Men kanske får skylla mig själv när jag arbetade ensam. Anledningen var i grund och botten att jag skulle lära mig mer, vilket kan ha vart en dålig idé såhär i efterhand.» (Ganska dåliga)
- För få labbhandledare på passen, långa kö tider.» (Ganska dåliga)
- Labbassistenterna var väldigt upptagna under labbpassen, då i princip alla ville ha hjälp.» (Ganska dåliga)
- Under laborationer tyckte jag att det fungerade bra. Vid övriga tillfällen har jag ingen koll.» (Ganska bra)
- Labb- och simpassen framförallt.» (Ganska bra)
- Synd att det inte gick att nå Roger(eller någon annan) ens på mejl under dagarna efter sista föreläsning och innan tentan för eventuella frågor.» (Ganska bra)
- Mycket uppmuntrande.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»28 70%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.67

- Ta bort den här frågan.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»23 58%
Hög»13 33%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.41

- En mycket välbalanserad kurs, utmanande, men inte omöjlig.» (Lagom)
- Lagom för dem som aldrig proggat i C.» (Lagom)
- Lite mycket att göra i labbarna» (Lagom)
- Bra avvägda labbar i min mening.» (Lagom)
- Jag fick ligga i, men kursen var knappast orimligt betungande.» (Lagom)
- Gjorde inte hela kursen men väldigt jobbiga labbar» (Hög)
- För mycket uppgifter i arbetsboken till flera av veckorna. För dålig information om att det bara är att jobba vidare med nästa labb när man är klar med en.» (Hög)
- Visste att den skulle bli hög men detta var lite för mycket. Kunde inte sova mer än 3 timmar per natt veckan innan lab6 skulle in, 2 nätter sov jag inte alls.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»20 50%
Hög»13 32%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.52

- Låg, därför att jag hade bara en kurs denna period.» (Låg)
- Blir alltid så när man läser en tidskrävande kurs parallellt med en mattekurs.» (Hög)
- Troligtvis som en följd av tunga labbar som inte ska skrivas ensam om man inte redan har koll på kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»6 15%
Gott»23 57%
Mycket gott»10 25%

Genomsnitt: 4.05

- Råkade trycka i godkänt men har inte egentligen något att säga om den då jag inte gjorde klart den» (Godkänt)
- Kanske något lite C och lite mycket avbrott. Känns nästan som kursen handlade om avbrott och inte programmeringen i sig tillslut, vilket i och för sig var en stor del i kursen men ändå.» (Godkänt)
- Intressant kurs, men mycket material "tas för givet" att studenter ska kunna och sedan finns inget material att återgå till. Detta leder till ytlig inlärning vilket inte gynnar studenten i slutändan.» (Gott)
- Intressant, lärorik och rolig kurs.» (Gott)
- Fantastiskt hjälpsam lärare. Han var guld värd.» (Gott)
- För hundra spänn så tar jag både labbhäftet och arbetsboken för MC12 och eliminerar alla stavfel och dylikt så att de blir värdiga Chalmers.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget är bra som det är.»
- Labbarna, bra labbhandledare.»
- laborationer»
- Labbar»
- Labbarna är utan tvekan det bästa med den här kursen.»
- C-programmeringen. »
- Laborationerna»
- Resurssidan som innehåller allt som gås igenom under kursen. De bra handledarna under laborationer bör nog också vara kvar (dvs. de yngre handledarna) eftersom de har kunnat ge mycket hjälp.»
- Föreläsarna.»
- 1. Mathias 2. UNIVAC»
- Labbarna»
- Labbarna»
- De senare laborationerna var av stor betydelse för inlärningen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kvalitén på utdelat material. Väldigt mycket tryckfel som rentav kan vara skadligt för studentens inlärande.»
- Bättre information, tydligare samlat på kurshemsidan. Tydligare OH-bilder. Mer ingående formuleringar på uppgifter och tentafrågor. Mindre tvetydigt laborationshäfte (kan vara lite svårförståeligt på vissa ställen).»
- Mer moderna applikationer av lågnivåprogrammering. Grafik? Optimisering? »
- övningar»
- En del av materialet, framförallt labhäftet, behöver uppdateras bitvis. En del dåligt specificerade uppgifter.»
- Mer fokus på vägen från c till assembler. Och vise versa.»
- Tydligare om vad som testas i tentan, och att det inte bara är det man lär sig på labben. Kurshemsida.»
- Demonstrationsövningarna kunde slipas på och kanske behandla mer stilfrågor/olika sätt att lösa uppgifter.»
- Uppdatera och rätta felen i MC12 boken»
- Mer C-programmering, mindre Assembler. Vi går på IT inte på D eller Z.»
- Mer material, gärna med repetition och grundnivå. Mer utförligt vad som händer när man programmerar, gör adressavkodning, minneshantering etc.»
- Lite mindre assembler och fokusera mer på C-delen.»
- Kurshemsidan, ta bort från studentportalen. Skriv till GU på labbhäftet och skriv poängen för VG på tentan (vad var gränsen förresten? ingen vet).»
- Skriv rent labbhäftet och arbetsboken! Men även: övningarna. Mycket låg nivå på genomförandet från övningsledarens sida emellanåt. Övn. då man skulle aktivera rader och kolumner var det värsta jag upplevt.»
- Behöver ej ha frågor om C eller assembler på tentan då dessa har testats på labben.»
- Tentan, speglade dåligt vad som gicks igenom på föreläsningarna»
- De första laborationerna höll aningen för låg nivå, lite svårare skulle uppskattas.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»
- det är lite dumt att mop kursen kommer nästan ett år efter digodat kursen. man har glömt mycket under tiden och mop är en direkt fortsättningskurs.»
- Intressefråga: varför är forskare i datorgrafik övningsledare i detta ämne?»
- Tentan borde mer reflektera kursens innehåll.»
- Skulle vilja ha en x86/64 asm kurs också »


Kursutvärderingssystem från