ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Högfrekvensteknik, EEM021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»8 47%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- eltekniken tog all tid» (Högst 15 timmar)
- Eltekniken tog all tid så var tvungen att prioritera» (Högst 15 timmar)
- Då elteknikens inlämningsuppgifter tog mycket tid fick högfrekvensen bli lidande. Lite tråkigt!» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 23%
75%»7 41%
100%»6 35%

Genomsnitt: 4.11

- föreläsningarna gav inte så mycket» (50%)
- Slutade att gå på föreläsningar halvvägs då jag kände att de inte gav något. Kändes som att det blev mycket onödigt skrivande av ekvationer på tavlan som stod i pp. Föreläsaren hade också en tendens att härleda sina ekvationer utan att titta i sin papper vilket gjorde att det ofta blev fel och en massa tid gick till spillo.» (50%)
- fredag eftermiddag krockade med en annan valbar kurs på F, men det gjorde inte så mycket, skrev ut övningarna istället.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 52%

Genomsnitt: 2.82

- Extra bra att målen visas både i början och slutet av kursen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»7 43%
Vet ej/har inte examinerats än»6 37%

Genomsnitt: 3.12

- Blir alltid lite speciellt med en nya examinator när man pluggar gamla tentor men de var ett rättvis tenta!» (Ja, i hög grad)
- Heltäckande tenta, helt ok!» (Ja, i hög grad)

6. Vad tyckte du om duggan?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3

- gjorde den inte» (?)
- Knepig duggavakt, verkade inte bry sig så mycket. Oklara instruktioner angående formelblad (hur många sidor man fick ha med sig t.ex.)» (Ganska dåligt)
- Duggan i sig var ok, förutom att det inte var utsatta några poäng på vad uppgifterna var värda. Sedan var det oklart vad för hjälpmedel och vilket duggadatum och duggatid som gällde.» (Ganska bra)
- bra att det gick att ta samma poäng på tentan, för jag hann inte plugga till duggan» (Ganska bra)
- Lite för svår första-uppgift då den löstes som en komplex andragradsekvation och vi från elektro har inte läst komplex analys. Annars bra!» (Ganska bra)
- Jag gillar duggor, nu skrev jag den dock inte då jag inte studerat men duggor är alltid bra.» (Mycket bra)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.41

- Räkneövningarna var givande!» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3

- Alldeles för luddigt vilken litteratur man ska läsa. Dåligt. » (Ganska liten)
- Cheng!!!» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.47

- Vincent var grymt snabb på att lägga upp material och verkligen tillmötesgående!» (Mycket bra)
- Vincent var mycket hjälpsam med att lägga ut material till tentan och annat. Funkat mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur har föreläsningarna fungerat?

Matrisfråga

- Vincent var väldigt bra på slutet av antenndelen! Favoritämne?»
- Vincents förläsningar har varit lite osammanhängande, bättrestruktur efterfrågas. Ska man t ex skriva på tavlan och man är det minsta osäker kan det vara bra att ha ett papper med det man ska skriva med sig.»
- Var inte på de andra två så kan inte svara på det»
- Hans powerpointer gick inte att läsa fristående från föreläsningen»
- Kändes som att Pontus föreläsningar var ämnade åt personer som är mycket mer insatta i ämnet än vi. En mängd tekniska termer och förkortningar som man naturligtvis inte visste vad de betydde. »
- Bra upplägg, bra lärare, ni har säkerligen fått studenter intresserade av erat masterprogram :)»
- Jag tror att vincents föreläsningar var dåliga p.g.a. hans första år som föreläsare. Han behöver jobba lite på pedagogik och prata mer sammanhängande.»

Vincent Desmaris
17 svarande

Mycket dåligt»3 17%
Ganska dåligt»5 29%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.52

Hans Hjelmgren
16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.37

Pontus Johannisson
16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.31

11. Hur har övningarna fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%

Genomsnitt: 3.76

- Robert är kung!» (Mycket bra)
- Robert är en klippa, det är övningarna man lärt sig mest på!» (Mycket bra)
- Övningsläraren är bra!» (Mycket bra)
- hade kunnat gå snabbare (hoppa enkla steg)» (Mycket bra)
- Skön övningsledare, förklarar bra och lösningarna som finns på hemsidan är helt outstanding. Tänk om alla övningsledare la upp datorskrivna lösningar?» (Mycket bra)
- Robert visar hur en exceptionell övningsledare ska vara, rolig, hjälpsam, extremt bra lösningar till uppgifterna som han la upp på kurshemsidan. Riktigt kanon! Kan han inte ge undervisning till andra övningsledare??» (Mycket bra)

12. Hur har labbarna fungerat?

Matrisfråga

- Mikrovågsförstärkaren var trasig så mikrolabben blev bara på transistorn...»
- Rakt igenom mycket bra handledare, särskilt tjejen i första labben. »
- Sista labben var väldigt bra. Mycket bra genomgång av labbhandledaren»
- utrustningsproblem på mikrovågs-komponenter-labben»
- Väldigt lärorika, duktiga handledare och bra förberedelser. Alla rätt helt enkelt :)»
- Extremt bra laborationer! Varför kan inte alla laborationer vara lika givande som dessa? Sjuk skillnad mellan dessa och t.ex. reglerteknikens laborationer.»

Smithdiagrammet och TDR
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 3.58

En studie av två vanliga mikrovågs-komponenter
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.29

Pulse propagation in optical fibres
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%

Genomsnitt: 3.76


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt hjälp»8 47%

Genomsnitt: 4.23

- Hjälpsamma föreläsare och övningsledare!» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.64

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 82%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- lägre än på F, men jag är nöjd ty jag läste två andra kurser samtidigt.» (Lagom)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 18%
Hög»7 43%
För hög»6 37%

Genomsnitt: 4.18

- Eltekniken tog mycket tid.» (Hög)
- Jag går F och läser kvantfysik samtidigt plus att jag läser en extra kurs...» (För hög)
- Den valbara MatFysen på F är en tung kurs» (För hög)
- Elteknik tog för mycket tid från högfrekvensen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 23%
Godkänt»3 17%
Gott»7 41%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.52

- Rörigt med kursmaterial, svårt att förstå föreläsningarna» (Dåligt)
- Jag var tvungen, som sagts tidigare, att lägga mycket mer tid på eltekniken så då blev högfrekvensen lidande. Sen så fick man ingen större inspiratioon från föreläsningarna vilket var synd...» (Dåligt)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antenner och Fiberdelen, där börjar det bli riktigt spännande!»
- Robert!»
- Robert, labbarna + labbahandledarna, duggan»
- Tyckte labbarna fungerade bra och sen var övningarna väldigt underhållande och lärorika! Manus till föreläsningarna var väldigt bra och plus till att de låg ute i tid.»
- Övnings-pdf:erna»
- Att skicka runt högfrekvens-skrot är trevligt!»
- Alla inblandades (lärare, övningsledare, labbhandledare) engagemang! Även om allt inte fungerade perfekt så försökte alla verkligen, sånt hittar man inte överallt på Chalmers :)»
- Laborationerna och övningsledaren! Exceptionella.»
- Labbarna och Hans»
- Robert Nyquist»
- Kursen var väl uppstyrd, var lätt att hänga med på vad som varit och kommer vara på föreläsning och ta del av den.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer struktur på föreläsningarna. Retoriska frågor som Vincent använder måste följas av ett svar och inte invänta svar från klassen, då blir följden att en tyst klass som vår ej svarar och det blir bara en lång pinsam tystnad!»
- Vincents förläsningar, mer strukturerat så det inte blir så virrigt»
- Upplägget på föreläsningarna, fånga mer intresse istället för att man härleder maxwellsekvationer vid fyra olika tillfällen.»
- Lägg till en mikrovågselektronik-räkneövning!»
- Vincent behöver jobba lite på pedagogik och hans sätt att lära ut. Han gjorde ett bra försök och man ska inte vara för hård då det är hans första år, men jag tror han kan bättre!»
- Föreläsningarna i början.»
- Vincent, bättre uppdelning av material som man ska läsa. Lista på det som gås igenom på föreläsningen samt vilket kapitel i boken som gås igenom. »

20. Övriga kommentarer

- Vincent var bra»


Kursutvärderingssystem från