ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-2 Objektorienterad programvaruutveckling, fk, TDA550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-23
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Wolfgang Ahrendt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»19 36%
Cirka 20 timmar»19 36%
Cirka 25 timmar»9 17%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- ca 9 timmar» (Högst 15 timmar)
- Gick på lektionerna och en övning, spenderade kanske 2h/vecka åt laborationerna.» (Högst 15 timmar)
- Har jobbat halvtid samtidigt...» (Cirka 20 timmar)
- Har en hel del förkunskaper inom programmering» (Cirka 20 timmar)
- Stor del av tiden lagt på att få labbarna klara.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»7 13%
25%»4 7%
50%»5 9%
75%»14 26%
100%»22 42%

Genomsnitt: 3.76

- Efter första föreläsningen, ville man inte komma tillbaka. Föreläsaren var så ruskigt dålig.» (0%)
- Har bara varit på föreläsningar, och högst hälften av dem.» (25%)
- Ett stort tack för de fantistiska OH presentationerna vilket gjort det möjligt att hänga med.» (25%)
- Har gått på föreläsningar, men ej laborationer eller övningar.» (50%)
- Gick inte på övningarna eller handledartillfällena.» (50%)
- Då det vid vissa tillfällen har varit lite enformiga föreläsningar där man lika gärna kunnat kolla på powerpointbilderna hemifrån har jag gjort detta. Materialet som vi behandlat har varit bra men färre powerpointbilder och mer på tavlan är att fördra enligt mig.» (75%)
- Alla föreläsningar» (75%)
- 100% av föreläsningarna och övningarna, dock ej de handledarledda laborationstillfällena.» (100%)
- bra slides» (100%)
- Har alltid funnit föreläsningar bästa sättet att lära» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 48%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 19%

Genomsnitt: 2.19

- Jag visste inte från läsperiodens start att jag skulle läsa kursen (håller på att byta program).» (Jag har inte sett/läst målen)
- Genomgående i hela kursen var att allt var väldigt abstrakt, det gick aldrig att få en riktigt klar bild om vad veckan/föreläsningen eller ens kursen handlar om.» (Målen är svåra att förstå)
- Det är mycket nya begrepp vilket gör det svår att förstå. I inledninga till kursen skapas en tydligare förståelse.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra och tydliga mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Lagom rimliga målplus att man lär sig mycket oavsett om man är nybörjare eller erfaren programmerare» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag vet inte, se mitt svar på fråga 3. Dock misstänker jag det, eftersom jag tycker att tentan och labbarna var högst rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- sista labben är betydlig högra nivå än vad vi kan klara av själva.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 32%
Ja, i hög grad»21 52%
Vet ej/har inte examinerats än»6 15%

Genomsnitt: 2.82

- Orimligt att 20% (12/60p) av tentan handlar om trådar, något som gåtts igenom på enbart en föreläsning och som inte fanns med i laborationerna. » (I viss utsträckning)
- Lite mycket blaj på första uppgiften, kan jag tycka. Några av "poängen" där kunde flyttats över till nå"n mer uppgift om design eller liknande.» (I viss utsträckning)
- Bra tentamen!» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket svår. Nästintill orimlig.» (Ja, i hög grad)
- Det var en mycket bra tentamen som fokuserade på förståelse. Det var bra att det inte skulle skapas flera sidor kod.» (Ja, i hög grad)
- Bra att man slapp skriva så mycket kod på tentan och istället blev testad på samma saker fast mer om man lärt sig det i form av andra frågor» (Ja, i hög grad)
- Har inte läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Se fråga 3.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»8 15%
Ganska liten»16 31%
Ganska stor»12 23%
Mycket stor»15 29%

Genomsnitt: 2.66

- Förläsningarna har varit väldigt bra, dock kändes kursliteraturen som bortkastade pengar.. använde mig av ca 5 sidor i den... » (?)
- Obefintlig, ej närvarat.» (Mycket liten)
- Jag kunde mycket sen innan.» (Mycket liten)
- föreläsningarna skapade ofta mer förvirring än klarhet, och först på övningspassen kunde vi få svar på vad momentet i fråga gick ut på.» (Ganska liten)
- Christer Carlsson upplevs som virrig och osäker. Blandar ihop saker, säger fel och det är nästan alltid något fel i powerpointen som skapar förvirring.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var informativa och begripliga, men det skulle inte ha fastnat särskilt mycket kunskap om jag inte hade använt det i labbarna.» (Ganska liten)
- Felaktigheter i materialet, mycket klickande fram och tillbaka i materialet o.s.v. medförde att man inte riktigt litade på det, och därför var det svårt att ta till sig informationen. Man lärde sig dock väldigt mycket under övningarna med Pelle.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningsanteckningar, om än med många stavfel.» (Ganska stor)
- Presentationsn underlaget har varit super och ett bra stöd efter lektionerna !!!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var mycket bra. Christer Carlsson gör ett kanonjobb.» (Mycket stor)
- Mycket cred till övningsledare Daniel! Är annars inte så förtjust i att föra hela föreläsningar i form av pdf/powerpoint. Det blir så tråkigt och svårt att hänga med i - särskilt som slidesen är rätt text-tunga Fram för att rita på tavlan.» (Mycket stor)
- Christer är bra» (Mycket stor)
- Överlag jättebra föreläsningar och hanledare på övningar/labbar. Framförallt så har Christer varit suverän på att svara på frågor och hjälpa till med extradokument och liknande. Det märks att han verkligen brinner för att lära ut ämnet! Toppen!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var laboration 1 för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»17 32%
Ganska stor»21 40%
Mycket stor»9 17%

Genomsnitt: 2.65

- Lab 1 var kanon. Den var ganska svår för oss men ändå helt rimlig.» (Ganska stor)
- Gav en bra uppfrächning och en bra grund att stå på. Bra att den var uppdelad i två delar skulle gärna se detta tillväga gångssätt på fler labbar.» (Ganska stor)
- Den var ganska lätt.» (Ganska stor)
- Bra intro till Polymorfism» (Mycket stor)
- Otydliga frågor.. Kunde tolkas på flera sätt» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp var laboration 2 för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»15 28%
Ganska stor»23 44%
Mycket stor»11 21%

Genomsnitt: 2.8

- Väldigt luddig tes. Allt för många slutsatser att dra själv. Man hade behövt en handledare under hela arbetet för att det skulle fungerat smidigt...» (Ganska liten)
- Bra, men lite synd att det blev mycket snack om detaljer inför inlämning. Kändes oviktigt när det var tillräckligt svårt att förstå helheten.» (Ganska stor)
- bra lab! rätt svårighetsgrad» (Ganska stor)
- Det var en svår labb och bröt med den första labben. Skulle gärna sett att denna var en del av samma ramverk. Det ger mer focus på problem i ramverk.» (Ganska stor)
- Den var inte helt konsekvent i hur specifik den var.» (Ganska stor)
- otydliga instruktioner» (Ganska stor)
- Den verkade lätt och tråkig, men kommentarerna vi fick på vår första felaktiga lösning gjorde att den blev mycket intressantare och lärorikare!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var laboration 3 för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»7 13%
Ganska stor»23 45%
Mycket stor»18 35%

Genomsnitt: 3.09

- Alldeles för svår. Helt orimligt. » (Ganska liten)
- Ytterst svårförståeliga instruktioner.» (Ganska stor)
- Precis som tvåan var den inte heller helt konsekvent i hur specifik den var.» (Ganska stor)
- Synd att det inte kom en del 2 dock, eftersom det hade hjälpt en att se hela sammanhanget om en bra refaktorering och strukturering av design. Nu fick vi ta till oss bitar som var bättre, men vissa bitar som man inte förstod riktigt varför de var bättre, men som säkert hade visats vid den fullständiga lösningen. Att inte få hela labben gjorde det svårt att få en hel bild av bra design av program, en andra del hade varit mycket lärorik.» (Ganska stor)
- Bra, men kurs-PM kunde vart bättre formulerat, det krävdes mycket handledning för att förstå och arbetet blev inte så självständigt» (Mycket stor)
- Suverän labb och väl strukturerad med många deluppgfiter. Hade gärna sett att alla labbar rymts i ramverket. Man tapade focus i labb2.» (Mycket stor)
- Till stor del på grund av labledarna, både Maria och Pelle gjorde ett MYCKET bra jobb!» (Mycket stor)
- Väldigt lärorik! Tog upp saker som man hade problem med.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var övningarna för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»15 30%
Ganska liten»12 24%
Ganska stor»11 22%
Mycket stor»11 22%

Genomsnitt: 2.36

- Gick inte på några övningar.» (?)
- Ej närvarande» (?)
- Vet ej, jag gick inte på dem eftersom jag kände att de inte gav mig mycket i grundkursen.» (?)
- Inte gått på någon övning.» (Mycket liten)
- Ej närvarat» (Mycket liten)
- Har ej närvarat.» (Mycket liten)
- deltog ej» (Mycket liten)
- Det framgick inte från början att övningarna var annat än de var i den första kursen, arbete med uppgifter från böckerna. Dessutom fanns det fram tills sista läsveckan inga facit till dessa.» (Ganska liten)
- De gav ingenting förrän vi ändrade på dess struktur (lilla övningsrummet)» (Ganska liten)
- Övningarna var ganska svåra, oftast hann man inte med att göra riktigt alla uppgifter, och även om svaret presenterades så togs själva frågan inte riktigt upp i genomgången. Jag tycker dock att genomgången av uppgifterna man hade läst var riktigt bra.» (Ganska liten)
- Övningarna i sig var bra. Men det hade vart trevligt att få lösningsförslag redan från början!» (Ganska stor)
- Övningarna tog upp lite djupare kunskaper än föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Det var en bra spännvid i labbarna och tillgången till svar var bra.» (Ganska stor)
- Riktigt bra och utmanande uppgifter, visade även mycket av de saker som inte funkar som man tror i Java» (Ganska stor)
- Daniel- fantastiskt engagemang och grym pedagogisk förmåga.» (Mycket stor)
- Mycket bra övningsledare. Kunnig och engagerad.» (Mycket stor)
- Övningarna var väldigt givande, det skulle egentligen vara mer av dem till nästa år, tror inte att det bara är jag som tycker att det är där man lär sig omsätta föreläsningarna till praktik.» (Mycket stor)
- Övningarna var mycket bra utformade och handledaren (Pelle) var väldigt bra. Det enda som var sämre var att lösningsförslag på övningsuppgifterna kom ut så sent på hemsidan (bara några dagar innan tentan).» (Mycket stor)
- lite väl svåra vissa utav de.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»20 39%
Ganska liten»16 31%
Ganska stor»9 17%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.01

- Köpte ej» (?)
- Bara köpt Skansholms Java med Swing, och bara använt den på tentan.» (Mycket liten)
- Köpte inte boken. Klarade mig jättebra med föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Har inte läst någon kringlitteratur, allt togs upp på föreläsningarna och övningarna.» (Mycket liten)
- Använde nästan aldrig boken» (Mycket liten)
- Skansholmboken var inte mycket till hjälp i den här kursen.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var onödigt när man hade föreläsningsanteckningarna.» (Ganska liten)
- Har inte använt böckerna mycket alls, till skillnad från första kursen. Inte nödvändigtvis en dålig sak, då böckerna mestadels används som referens, och man är mer säker på syntax mm. nu.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen som var ny för den här kursen användes inte så mycket. Java direkt var som vanligt en stor hjälp.» (Ganska liten)
- Köpte inte den dedikerade kursboken» (Ganska liten)
- Christers powerpoints var bra.» (Ganska stor)
- Det hade underlättat med tydliga läsanvisningar till respektive avsnitt innan. Nu kom det efter föreläsningen.» (Ganska stor)
- Har lärt mig väldigt mycket av boken "Java Direkt med Swing" samt övningar och äldre tentor, köpte dock tyvärr inte den andra boken.» (Mycket stor)
- Föreläsningsbilderna var mycket bra!» (Mycket stor)
- iaf den vita boken.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»34 66%
Mycket bra»15 29%

Genomsnitt: 3.25

- Webbsidan innehöll väldigt lite av det som har funnits på dessa hittills: Det saknades länge läsanvisningar, både gamla tentamina och övningsfacit dröjde tills sista läsveckan innan de dök upp på sidan. Dessutom fanns inga läsanvisningar alls innan påtryckningar kom från våra kursutvärderare.» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra om allt material, dvs föreläsningar, labbar och tentor fanns tillgängliga under hela kursens period» (Ganska bra)
- Svårt att hitta läsanvisningarna.» (Ganska bra)
- Det saknas en del information, t.ex. borde granskningstillfällena för tentan stå även på hemsidan (inte bara på tentorna)» (Ganska bra)
- Enda var att labbarna inte var tillgängliga från start, utan kom upp löpande.» (Ganska bra)
- De äldre tentorna kom upp ganska sent.» (Ganska bra)
- Väl fungerande hemsida. (Dock så var kodningen fel, då å, ä och ö blev väldigt fel...)» (Mycket bra)
- Lite svårt att hitta på hemsidan ibland bara.» (Mycket bra)
- bra material på hemsidan! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»19 37%
Mycket bra»19 37%
Har ej sökt hjälp»10 19%

Genomsnitt: 3.7

- Mycket svårt att få tid med handledarna mot slutet.» (Ganska dåliga)
- Blev ganska långa hjälplistor med bara två handledare.» (Ganska bra)
- man hade möjlighet att ställa frågor men ibland fick man förvirrande svar.» (Ganska bra)
- Väldigt lång kö under labbhandledningarna för det mesta, men när man väl fick hjälp var den adekvat och bra.» (Ganska bra)
- På övningarna.» (Mycket bra)
- Handledarna hadde ett tuft jobb och gav bra svar. Den entusiams de förmedledade gjorde kul» (Mycket bra)
- Både övningsledare och föreläsaren svarade snabbt och bra på alla frågor!» (Mycket bra)
- Har ej sökt hjälp men det verkar som om möjligheterna var mycket bra, det är mitt intryck av saken i alla fall.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»35 67%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.78

- Jobbar snabbare ensam, men det var helt okej att samarbeta.» (Ganska bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»14 26%
Lagom»27 51%
Hög»8 15%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 2.92

- Arbetsbelastningen var låg eftersom mycket av det som behandlades var sådant som vi gått igenom i "grundkursen" (TDA545), man borde i stället ha koncentrerat sig på det nya materialet och gett det mer tid (ex designmönster) och sammanfattat det andra materialet.» (Låg)
- Speciellt eftersom sista laborationen visades sent i kursen. Vilket gjorde att man var tvungen att klämma in den under tentaplugget. Dessutom hann jag inte redovisa den under laborationerna, då det alltid var fulla datorsalar under dessa. » (Hög)
- Hade jag haft bättre förkunskaper så hade det inte varit så farligt. (Klarade inte första kursen)» (Hög)
- Svåra laborationer, svår tenta.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»27 54%
Hög»18 36%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.32

- Läste den som extrakurs på F.» (?)
- Som på kommentaren ovan.» (Hög)
- Det samlades ihop och blev lite mycket i slutet...» (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»3 5%
Godkänt»15 28%
Gott»21 40%
Mycket gott»11 21%

Genomsnitt: 3.69

- Väldigt dåliga föreläsningar.» (Dåligt)
- Tycker kursen är ganska värdelös.» (Dåligt)
- Det som drar ner betyget är det orimliga laborationerna.» (Dåligt)
- Jag kunde mycket sedan innan. Men fick en djupare förståelse i språket.» (Godkänt)
- Bra kurs i allmänhet!» (Mycket gott)
- Den var trevlig.» (Mycket gott)
- Åtminstone jag lärde mig mycket om design, och det kändes mer på riktigt än kursen innan (som mest kändes som "leka med swing")..» (Mycket gott)
- En riktigt bra kurs. Bra nivå (utmanande) men också rolig. Lärde mig jättemycket och fick kämpa lite, precis som jag vill ha det. Framförallt var lärarinsatserna de bästa jag upplevt hittills på Chalmers.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna/handledningen.»
- Tentamen var det enda som var väl utformat i kursen.»
- Övningspassen och laborationerna. Riktigt arbete med kod gör det lättare att ta till sig avancerade koncept och identifiera problem när de uppstår. Ytterligare ett övningspass hade varit trevligt. Det var på de passen jag fick mest ut av kursen.»
- Laborationer är ett utmärkt sätt att praktiskt få öva det man lär sig. Redovisningen i Fire är också ett mycket bra sätt, med möjligthet att gå på laborationer.»
- Labbhandledarna.»
- Föreläsningarna, Christer Carlsson gjorde ett mycket bra jobb.»
- Fokus på labbar.»
- Seminarie-variant på övningarna för de elever som behöver den sortens undervisning»
- Laborationspassen»
- Det mesta.»
- Fördjupningen under övningarna.»
- Föreläsaren har PowerPoint som ett välanvänt och ej begränsande pedagogiskt verktyg. Jag är full av beundran! (Jag har mycket oftare sett det användas dåligt.)»
- Pelle Evensen. Grym lärare.»
- Object Oriented Programming using Java lab 2»
- Laborationerna och övningarna.»
- Upplägget på powerpointarna.»
- Lab 1 och 3, Handledningen vid labbar.»
- Labledarna!»
- Övningarna»
- Övningspassen. Dessa borde till och med utökas då det var de som gav mest under hela kursen.»
- Christer, Daniel, Pelle, Maria - den personal jag varit i kontakt med. Föreläsningarna var mycket bra, även labbar och övningar.»
- Upplägget på tentan!»
- Övningstillfällena! Utöver det att allt material läggs ut på hemsidan.»
- powerpointen, övningarna och labbarna, Pelle, facit till gamlar tentor och övningar»
- Lab 2»
- Laborationerna.»
- Övningspassen med Pelle»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren.»
- -Föreläsaren borde inte enbart läsa innantill från pdf-slides, åhörarna tappar intresset. Hann dessutom sällan eller aldrig ta alla sidor, vilket tyder på dåligt upplagd tid. Inte sällan gick föreläsaren igenom de 20 sista sidorna på 2-3 minuter. -Resurser, såsom gamla tentamina och facit, måste komma upp tidigare och snabbare på hemsidan. Läsanvisningar bör finnas där redan från fl 1. -Tydligare frågeställningar i övningar. -Rekommenderade lösningar från handledare i laborationerna skall inte ha krav på implementation, om man kan lösa uppgiften med egen kod utifrån vad som står i den. Rekommendationer skall vara rekommendationer. »
- Inte redovisa laboration3 under en laboration. Det var alltid fullt i datorsalarna och köer i timmar. Visa alla laborationer direkt, det var oerhört stressigt att pressa in den sista precis innan tentamensperioden.»
- Kursen är alldeles för inriktad på Java. Istället för att titta på objektorientering från olika perspektiv och jämföra olika språk tragglar vi med olika sätt att komma runt Javas begränsningar. Visa istället på alla olika moderna språk det finns. Detta är en kritik mot skolan i allmänhet. Lite nytänkande och öppenhet är väl inte för mycket begärt?»
- Kanske kan göra laborationerna så att man får skriva lite mera kod själv.»
- Laborationerna! Alldeles för svåra för studenter från I-programmet. Det blev ett enormt hopp från tidigare kurs och från föreläsningarna. Helt orimligt.»
- Förtydliga instruktionerna till labbarna»
- lite mer strukturerade övningar. Ibland var de alldelles för svåra, för att ibland vara jättenkla.»
- Komma ut med allt material i början av kursen»
- Det kändes som man fick för mycket tid på laboration 1 och 2, och för lite tid på laboration 3. »
- Byt föreläsare.»
- Labbarna kändes lite dåligt formulerade. Powerpointpresentationerna var mycket stavfel och kodfel i.»
- När labb tre skall redovisas på labbtiderna är det kanske onödigt att lägga deadline nästan ett dygn efter sista möjliga labbtillfälle.»
- Repetition utav gamla föreläsningar. Lite snabbt i början på varje föreläsning 5-10 min sådär. Det är grymt bra.»
- lab 3»
- Rätta till fel i PP slides! Nästan varje föreläsning så var det 2-3 mindre fel, och inte alla upptäcktes av läraren, vilken kunde ge ett väldigt förvirrande intryck, speciellt om man inte själv hade förstått innehållet ännu.»
- Se till att felen som upptäcktes på årets powerpointar rättas till och se över formuleringen på alla labb-PM. En del uppgifter var rätt uselt formulerade och man förstod inte riktigt vad man menade. Till exempel i sista uppgiften på sista labben står det att man ska göra en lyssnare när man menade observatör. Dum formulering som kan misstolkas att man ska göra en actionlistener.»
- Integrera lab2 i ramverkat»
- Labbeskrivningarna kan bli något mer konsekventa i sin utformning, mer övningstimmar vore bra.»
- Tydligare labb-specifiktationer. Dessa tenderade att vara diffusa och handledarna kom med bestämmelser angående labbarna som inte ens stod med i specifikationen.»
- Jag skulle vilja ha mer övningstillfällen att sitta och programmera på.»
- Vore bra om det fanns facit till övningarna samt att de kom ut 24 timmar innan så att man kan förbereda sig.»
- Upplägget vid laborationstillfällena, blir lätt lite virrigt när alla handledare inte sa samma sak ,)»
- Lite mer förberedda powerpoints till föreläsningarna. Föreläsaren fick ibland göra avbrott i föreläsningen för att kontrollera att powerpointen var rätt.»
- Kursen borde inte överlappa den tidigare (TDA545), utan bör i stället sammanfatta de delar den tar upp från denna och lägga mer tid på det nya materialet (ex. designmönster och trådar) och låta laborationerna koncentreras mer till dessa teman, det är dock bra om den första laborationen åtminstone delvis "väcker" tidigare kunskaper hos den som inte läst den föregående kursen precis innan. Utöver detta bör de tentorna man har att öva på bättre spegla svårighetsgraden på den tentan man får, de bör inte vara mycket enklare än tentan man får även om man ju självklart inte ska kunna anta att man får en exakt lika svår.»
- förvirrande svar»
- Lab 3»
- Bror Bjerner skriver otroligt luddiga instruktioner till sina labbar, och utelämnar en del vitala saker helt. Eftersom han detaljbeskriver många andra saker så förväntar man sig inte att man helt plötsligt ska hitta på saker som inte ens har nämnts när man kommer till ett annat moment. Jag har inget emot att man får tänka lite själv, men en konsekvent nivå vore att föredra i så fall, så att man slipper gissa sig fram till vad han menar.»
- Powerpoint-presentationerna skulle behöva ändras, många var felstavade eller motsade varandra.»
- Inget, tycker det var en väl fungerande kurs»

20. Övriga kommentarer

- Kursen hade så många brister att det känns som om i princip varje element (förutom möjligtvis tentamen) behöver ses över. »
- Finns det någon möjlighet att skriva tentamen i Eclipse? Det är ändå där vi har arbetat under kursens gång.»
- Man måste anpassa den här kursen mycket mer för dem som läser I-programmet. Vi kommer in i kursen med helt andra förkunskaper och förväntas ligga på samma nivå som IT-studenter. Det är inte rimligt och det förhindrar bara vår egen utveckling. »
- Överlag bra. Duktiga övningsledare, bra föreläsare.»
- Mycket bra att Christer tog till sig av studenternas önskemål, gällande allt»
- Även runt 4 mindre fel i tentan.»
- Nej.»
- Ett stort tack för en bra kurs. Programering är mer än vad jag trodde, området växer :)»
- Väldigt kul och givande kurs.»


Kursutvärderingssystem från