ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Partiella differentialekvationer, TMA690

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2010-12-15
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Vad var dina förväntningar på kursen?

- Utförlig introduktion till PDE och FEM.»
- En fördjupning på något innom PDE»
- Trodde den skulle vara naturliga fortsättningen på Fourieranalysen»

2. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

4 svarande

1 (inte alls)»1 25%
0 0%
2 50%
1 25%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- njaa.. inte riktigt som jag trodde men helt ok» (3)

3. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

4 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 25%
0 0%
2 50%
5 (mycket relevant)»1 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75

- klart den är användbar» (4)

4. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

2 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Utskickat innan tentan... Svårt att svara ännu» (?)
- tentan inte gjord än» (3)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

4 svarande

<25%»0 0%
25-50%»2 50%
50-75%»0 0%
>75%»2 50%

Genomsnitt: 3

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

3 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 66%
0 0%
5 (mycket bra)»1 33%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ok. lite svårt att greppa och det gick rätt fort.» (3)

7. Vad tyckte du om de i föreläsningen integrerade räkneövningarna?

4 svarande

1 (inte alls bra)»1 25%
2 50%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»1 25%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lite exempelräkning. Skulle behöva räkneövningar för sig.» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för få» (2)
- Man visste inte när det var räkneövning» (2)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 75%
0 0%
5 (Mycket stor)»1 25%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte varit på alla, men de jag var på var som i boken fast på svenska» (3)

9. Finns det något ämne i PDE som inte finns i kursen men som är bra att ha?

- »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

4 svarande

Ja»0 0%
Nej»4 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
4 100%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- lagom» (3)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 25%
Har ej sökt samarbete»3 75%

Genomsnitt: 4.75

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»1 25%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»1 25%
Har ej sökt hjälp»1 25%

Genomsnitt: 3.25


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

4 svarande

1 (ej prisvärd)»1 25%
0 0%
1 25%
1 25%
5 (mycket prisvärd)»1 25%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.25

- bra böcker för en liten penning, dock är böckerna lite väl komprimerade, för få exempel och dylik Bra att ha mer tillämpningar, speciellt i Claes Jonsson» (4)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

1 (Mycket liten)»1 25%
1 25%
1 25%
0 0%
5 (Mycket stor)»1 25%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- näsan bara läst boken» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.75


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

4 svarande

Ja»3 75%
Nej»1 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.25

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grigori som examinator»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räkneövningar för sig»

19. Övriga kommentarer

- »
- Informera om vad kursen egentilgen handlar om»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.95
Beräknat jämförelseindex: 0.48


Kursutvärderingssystem från