ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Fysiken omkring oss, TIF010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2010-12-30
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

40 svarande

1 (inte alls)»4 10%
8 20%
27 67%
1 2%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde den var menad för att väcka intresse för fysik och ge oss en bra grund för fortsatta fysik kurser. Men denna kurs gav mig absolut ingenting.» (1 (inte alls))
- Jag upplevde tyvärr Ann-Marie som ganska virrig i sin undervisning utan tydlighet i vad hon ville förklara när hon gick igenom olika moment i kursen. Mycket av genomgångar var ofta bortkastat på saker som inte var relevant alls och det var väldigt svårt att veta vad man skulle kunna av det som sades. Detta var väldigt synd för jag är väldigt intresserad av fysik och hade hoppats väldigt mycket på denna kurs att ge mig bättre förståelse i området för att förbereda mig för framtida studier på området. Nu får jag ägna mitt jullov till att läsa kursmaterial och försöka lära mig fysik på annat vis för att försöka ta igen det jag känner mig missat från att ha blivit väldigt oengagerad i kursen efter att jag blivit så djupt besviken i hur den lärts ut.» (1 (inte alls))
- Jag hade förväntat mig en kurs som repeterade och utvecklade gymnasiefysiken. Nu var kursen bara ostrukturerad, svår att få grepp om, virrig och jag lärde mig inget. Snarare glömde bort det jag redan kunde...» (1 (inte alls))
- För grundläggande.» (2)
- Den kändes för flummig.» (2)
- Intressant att se olika delar av fysikutbildningen men kanske lite "flummig".» (3)
- Förväntade mig vardagsfysik och det var det vi fick, hade dock hoppats på lite mer utmaning.» (3)
- Hade ganska låga förväntningar på kursen, men den var som jag trodde.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

41 svarande

1 (ej relevant)»2 4%
10 24%
17 41%
10 24%
5 (mycket relevant)»2 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- I sitt nuvarande utförande är kursen inte relevant alls för min utbildning. Men den skulle kunna bli väldigt relevant om den gjordes om.» (1 (ej relevant))
- Skulle mycket mer effektivt kunna arbeta igenom de viktigaste delarna av gymnastiefysiken.» (2)
- Bra att lära sig hur man skriver en rapport, men det var det enda jag lärde mig.» (2)
- Mest repetition och väldigt tidskrävande även om den var intressant ibland. Mycket bra gästföreläsare!» (2)
- Kan vara relevant om man kommer in på programmet okunnig om fysik.» (3)
- Bra förberedelse för mekaniken men som sagt lite flummig.» (3)
- Det som var bra med kursen var träning i att skriva arbeten men rent fysiskt gav den inte mkt kunskap i förhållande till nedlagd tid.» (3)
- Rapportskrivningen, labbandet och grupparbetet - väldigt relevanta saker.» (4)
- Jag läser teknisk fysik inte för att få ett jobb utan för att jag tycker det är genuint intresseväckande. Därför är inte bara denna kursen relevant utan det är en stöttepelare för all framtida lära jag tar till mig inom ämnet. » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

40 svarande

1 (inte alls)»4 10%
5 12%
11 27%
15 37%
5 (Mycket bra avvägt)»5 12%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Examination = duggan innehöll förvisso moment i kursen men vi hade inget / inget bra material att öva med och genomgångarna var av sämre kvalitet, utspridda över två läsperioder. » (2)
- Det var inte så mycket examination överhuvudtaget» (2)
- Jag gillade inte hur MatLab delen som i andra kurser var endast för bonuspoäng, nu blev ett nödvändigt moment för godkänt. Kändes väldigt mycket som om man haft lätt i de andra kursen och haft tid över att redan kunna MatLab var det jätteenkelt men för oss andra hanns det inte riktigt med och blev väldigt stressigt och pilligt. EP-labben upplevde jag personligen som lite oplanerad och jag visste inte vad jag skulle få ut av det och hur mycket hjälp jag skulle be om från handledarna vilket var väldigt synd för det ledde till mycket extraarbete.» (2)
- Konstig examination som inte hängde ihop med det vi gått igenom på föreläsningarna.» (2)
- Examinationen täckte in det vi gjort.» (4)
- Det fanns inget om mätosäkerheter och det har vi ju jobbat med.» (4)
- Känns som att man dock kunde ha gott igenom mer tydligt hur man räknade och så vidare.» (4)
- Det var som sagt inte mkt faktisk kunskap i kursen.» (4)
- "tentan" om man räknar duggan som det, motsvarade väl det vi gjorde i kursen.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

41 svarande

<25%»4 9%
25-50%»7 17%
50-75%»7 17%
>75%»23 56%

Genomsnitt: 3.19

- I princip gymnasiefysik, det kunde jag redan» (<25%)
- Slutade komma när jag märkte att det inte gav något.» (25-50%)
- Efter ett tag upplevde jag inte att lektionerna gav nästan någonting alls för det var så mycket som inte verkade relevant för kursen utan mer som lite intresseväckande, fast ofta såpass dåligt förklarat att det inte ens blev det tyvärr.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

41 svarande

1 (inte alls bra)»5 12%
10 25%
13 33%
10 25%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kopplingen mellan det som examinerades i kursen och det föreläsningarna faktiskt innehöll var inte stor. Föreläsningar kunde stundom var intresseväckande till ämnet fysik i allmänhet men kändes ofta som tidsslöseri. Genomgångarna av problem var ofta på formen, "alla som tror att det är så här räck upp en hand", varefter föreläsaren nöjer sig med att konstantera att majoriteteten hade rätt. Vem lär sig något på sådan undervisning? Ev. förklaringar till den dumförklarade minoriteten hölls på sådan nivå att de ofta intet gick att förstå. ("just det ja, för den här går så och den går så. Bra." varför??)» (1 (inte alls bra))
- Det mesta hon sa var en massa orelevant och när hon skulle säga något relevant så sa hon så mycket oviktigt kring det så man förstod knappt vad hon ville få fram. Fanns inga tydliga mål om vad vi skulle klara av och detta ledde till mycket oklarhet i vad vi skulle göra och vad som var frivilligt.» (1 (inte alls bra))
- Vissa av gästföreläsarna kunde vara okej.» (1 (inte alls bra))
- Som sagt ovan var det lite för virrigt och oklart i vad syftet med många eller nästan de flesta lektioner gick ut på och hur de dels var relevanta för kursen och hur alla element hängde samman.» (1 (inte alls bra))
- Ostrukturerade, virriga och svåra att få ut ngt av.» (1 (inte alls bra))
- Väldigt osammanhängande.» (2)
- De var oeffektiva och innehåll väldigt lite informaton och jag betraktar dem som ett slöseri med tid då det var så offektivt...men de var inte tråkiga.» (2)
- Ganska dåliga. Det var svårt att hänga med på vad som var populärvetenskapligt och vad vi förväntades redan kunna och vad vi skulle lära oss.» (2)
- Ofta kul, men ibland lite ostrukturerade. Kunde ge intryck av att det bara var kladd på tavlan och att man inte insåg förrän efteråt att detta var något man förväntades lära sig.» (3)
- Intressanta men väldigt blandade och ibland kändes de irrelevanta.» (3)
- En del föreläsningar skulle kanske kunna struktureras upp lite, så att man är mer med på vad som kommer att hända och vad som ska gås igenom.» (3)
- Intressanta, dock ibland på lite för grundläggande nivå.» (4)
- Mycket spännande, men föredrog många gånger att sova. :) De kändes mer "roliga" än givande, rent utbildningsmässigt.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

41 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
8 23%
13 38%
7 20%
5 (mycket bra)»5 14%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade inga rena räkneuppgfiter. Bara förberedelser i grupp inför Lisebergsprojektet.» (2)
- fanns inte mkt att som behövde räknestugor.» (2)
- Förstod aldrig vad man skulle göra.» (2)
- Diskussionsdelen var både bra och dålig. Den var underhållande och engagerande, men huruvida det är en effektiv inlärningsmetod vet jag ej. I vissa grupper körde någon individ, med klart mycket bättre förkunskaper, sitt eget race tyckte jag mig observera. Det är iochförsig naturligt. » (3)
- Bra att få resonera med andra, men man hann inte klart uppgifterna.» (4)
- De första var väldigt givande när vi fick diskutera centripetalacceleration.» (4)
- Ledde till givande diskussioner.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

41 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
5 12%
17 42%
5 (mycket bra)»17 42%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se min kommentar om examination ovan.» (2)
- Det vi gick igenom i labbarna är bra att kunna.» (3)
- Var väl en bra tanke bakom,, men även där så var det mycket oklart. Första gången vi hade labb så gavs inga klara direktiv av vad vi skulle ha utfört för att bli godkända, detta ledde till framtida missförstånd.» (3)
- Lisebergprojekt hade jag gjort på gymnasiet vilket inte var så roligt, men EP-labbarna var bra.» (3)
- Arbetsuppgiften på Lisebergsprojektet kändes oklar, men EP-labbarna var väldigt bra.» (4)
- Laborationerna var klart kursen bästa del som gav både viss fysikalisk insikt och framför allt träning i laborerande och rapportskrivning.» (4)
- EP-labben var bra, även om handledarna kunde haft bättre koll.» (4)
- Kul och lärorikt! Och bara att skriva rapport på en lab, men at man ändå fick göra två.» (4)
- Vettiga med tanke på vad vi skulle lära oss.» (4)
- Ep-labben var intressant. Skillnad mot gymnasiet då man fick ett klart tillvägagångssätt. Här fick man lista ut det själv.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra att tidigt komma i kontant med EP-labbar.» (5 (mycket bra))
- Kändes som de enda vettiga under kursen» (5 (mycket bra))
- Det blev lite "trial and error" men det var lärorikt.» (5 (mycket bra))
- Jag tycker mycket om att labba men labbhandledarna hade fått lite för lite information osv upplevde jag.» (5 (mycket bra))
- Liiite bättre instruktioner till vad syftet är med första EP-labben möjligtvis. Andra EP-labben gick så mycket bättre bara för att man visste vad man sysslade med. Annars var dessa laborationer en favoritdel i kursen. » (5 (mycket bra))
- Väldigt svåra men viktiga att få ha känt på.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

1 (Mycket liten)»7 17%
7 17%
16 40%
9 22%
5 (Mycket stor)»1 2%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag fick faktiskt sämre resultat på den andra diagnosen, så jag har snarare glömt bort än lärt mig under kursens gång.» (1 (Mycket liten))
- Som sagt var detta en av mina mest efterlängtade kurser att läsa och tyvärr levde det inte alls upp till mina förväntningar.» (1 (Mycket liten))
- Har snarare gjort att man glömt bort och blandat ihop saker än lärt mig nya saker eller fått mer koll.» (1 (Mycket liten))
- (Till den som skapat enkäten: Gentemot vad? Kurslitteratur etc?)» (3)
- Pendrill har bra och roliga exempel från verkligheten på föreläsningarna.» (3)
- Föreläsaren är mycket bra och härlig, men fokus på det viktiga bör bibehållas.» (3)
- Det kändes som att man lärde sig det man tar med sig mycket på egen hand, utom labbarna.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.15


Matlab

9. Har du programmerat innan?

41 svarande

Ja»21 51%
Nej»20 48%

Genomsnitt: 1.48

- Bara en 50-poängskurs i gymnasiet i C++.» (Ja)
- Dock inte i matlab.» (Ja)
- Har programmerat i matlab tidigare.» (Ja)
- Endast lite "psedo-programmering" på Texas TI-84.» (Nej)
- MatLab är en plåga.» (Nej)
- Dåligt upplagt! ingen bra genomgång för nybörjare.... förväntades kunna saker som man inte hade någon chans att kunna om man aldrig programmerat tidigare... skulle behövt mer hjälp i början med matlab, och fler enklare uppgifter och inte gå direkt på de svåraste uppgifterna. » (Nej)

10. Hur svåra upplevde du Matlab-projekten?

40 svarande

1 (Inte så svårt)»5 12%
6 15%
12 30%
14 35%
5 (Mycket svårt)»3 7%

Genomsnitt: 3.1

- Eftersom jag hade programmerat matlab innan var det enkelt.» (1 (Inte så svårt))
- Jag hade fördel av att ha programmerat tidigare, men vi fick allt för dålig handledning innan vi skulle göra uppgifterna.» (3)
- Det jobbiga var i början då man inte sett systemet förut och senare när man glömt det gamla. Däremot gav matlabföreläsningarna absolut ingenting och föreläsaren var dåligt påläst på sitt ämne. Det bästa sättet att lära sig på var att jobba med det och få uppgifter med handledning.» (3)
- Handledrana kunde inte hjälpa till så mycket, så då blev det svårare, men annars lagom svårighetsnivå.» (3)
- Trevliga uppgifter!» (3)
- Varierande. Och man förstod inte att det var Matlabprojekt. Kopplingen mellan Fysiken Omkring Oss, Matlab och Mathematica var väldigt vag.» (3)
- Skulle varit mer klar med att vi behövde kunna det, i början var det mesta frivilligt vilket ledde till att man aldrig riktigt lärde sig det då man la "krut" på annat istället. Så skulle gärna se att Matlab skulle vara obligatoriskt i kursen. » (4)
- Gillar inte Matlab. Svårt att förstå vad man ska göra, jobbig syntax och jobbiga kommandon (ode45).» (5 (Mycket svårt))
- för svåra, kände som att man hoppade över grunderna. » (5 (Mycket svårt))

11. Matlab/Mathematica

Det finns planer på ett separat datorspår för både Matlab och Mathematica. Dvs där de blir mer
fristående från Fysiken omkring oss med egna uppgifter. Tycker du att detta är en bra ide?

41 svarande

1 (Inte så bra idé)»0 0%
1 2%
5 12%
12 29%
5 (Mycket bra idé)»23 56%

Genomsnitt: 4.39

- Ja, det kändes lite som om Fysiken omkring oss fick ta hand om en massa olika grejer som inte passade in någon annanstans. Men 5 kurser på en gång i första läsperioden kan ju bli lite mycket.» (3)
- Jag upplevde dom redan såpass separerade att det inte skulle märkas nån större skillnad. Kanske skulle man ta Mathematica på större allvar isåfall?» (3)
- Mer Mathematica. Verkar mycket bättre och enklare än Matlab.» (4)
- Det är bra att man tidigt får en förståelse för skillnaden mellan de olika programmen, även om problemet kvarstår att matlab är dominerande.» (4)
- Kanonide. Det absolut sämsta med kursen är matlab/mathematica undervisningen. Under all kritik på den punkten. Mera effektivt att sätta sig 10 minuter på google.» (5 (Mycket bra idé))
- Många som inte gör MatLab uppgifterna nu och får lida för det senare. Vore bra med examination i matlab» (5 (Mycket bra idé))
- känns som att det är en i sig så viktig del i utbildningen att det bör vara fristående!» (5 (Mycket bra idé))
- För att folk skall lära sig matlab och mathematica behövs mer undervisning i det, annars blir det jobbigt för de med bonusuppgifter.» (5 (Mycket bra idé))
- Jag hade gärna jobbat mer med Matematica. Jag använde det bara den där enda gången efter det att programmet hade prresenterats för oss. Jag gjorde intro-tutorialen och blev väldigt imponerad! Jag vet att uppgitsskrivningen hamnade mellan stolarna i år, vilket var lite synd, man borde nog använda Mathematica ett par gånger åtminstone.» (5 (Mycket bra idé))
- Jag skulle hemskt gärna vilja kunna MatLab.» (5 (Mycket bra idé))
- Man behöver lära sig matlab bättre!» (5 (Mycket bra idé))
- Ja! Som det är nu förstår man inget, allt blir bara rörigt. Lägg det som eget, det kommer underlätta och bli bra för alla!» (5 (Mycket bra idé))


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

41 svarande

Ja»0 0%
Nej»41 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

1 (För låg)»3 7%
11 26%
22 53%
5 12%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Intensiv vissa perioder och noll andra.» (3)
- Skönt med en lugnare kurs såhär i början av utbildningen när de andra var krävande.» (3)
- Belastningen var periodisk. Lisebergsprojektet tog mycket tid men vissa veckor var det typ inget eget arbete alls, så det vägde väl upp antar jag.» (3)
- Arbetena tog tid.» (3)
- Det blev mycket med Lisebergsprojektet, men det var även det som var mest givande.» (3)
- Det som behövdes var bättre information bara. Det blev en del extraarbeta när man behövde komma på allt själv. Annars tror jag det var bra.» (3)
- Växlande. Lisebergsprojektet var väldigt hög arbetsbelastning medan andra delar hade lite mindre belastning.» (4)
- I förhållande till vad man lärde sej var den väldigt krävande, särskilt i LP 1 där man hade velat lägga mer tid på matten.» (4)
- För hög och för låg på samma gång. Projekten tog för mycket tid, samtidigt som föreläsningarna kunde underlätta mycket om de fixades. Då skulle kursen bli välbalanserad.» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»13 31%
Mycket bra»26 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Dåligt på lisebergsprojektet, bra på ep-labben.» (Ganska dåligt)
- Lisebergsprojektet hade lite dålig arbetsuppdelning, men det var väl vårt eget fel.» (Ganska bra)
- Många jag umgås med deltog ännu mindre i kursen än jag själv för dom brann inte lika vilt för fysiken från början som jag så deras motivation var ofta låg när vi skulle arbeta tillsammans i grupparbeten etc.» (Ganska bra)
- Grupparbetena funkade inte helt optimalt.» (Ganska bra)
- Aktiva diskissioner har präglat studierna vilket har varit positivt (även om det innebär att fysiken inte inte har betraktats på samma sätt).» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»21 51%
Mycket bra»12 29%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.39

- Lisebergsprojektet var väldigt vagt och svårt att få grepp om.» (Ganska dåliga)
- I samband med Lisebergsprojektet kan man uppmana studenterna att kolla med läraren så att de har förstått krafterna rätt i de olika attraktionerna. Vi sökte hjälp i senaste laget nästan.» (Ganska bra)
- Vi frågade via mail flera gånger och fick svar snabbt.» (Ganska bra)
- Jag tror att möjligheten var bra iaf på EP-labben men samtidigt var kursen så virrig som nämnt ovan att det var svårt att veta vad vem eller hur man skulle fråga.» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

41 svarande

Ja»29 82%
Nej»6 17%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.17

- Det har funnits på hemsidan i alla fall.» (Ja)
- Hemsidan är dåligt strukturerad och korrekta instruktioner är svåra att hitta. » (Nej)
- Hemsidan var bra uppdaterad, men jag hatade att vi inte ha en kursbok eller kurshäfte som sammanfattade det vi förväntade lära oss. » (Nej)
- ALlt, hon kommer ut med allt så sent. Inför EP-labbarna var hon ute med tider och sånt samma dag som det var och det är ju inte så lätt att veta då.» (Nej)
- Jag hittade bara några länkar som var lite sisådär på kurshemsidan. Jag har hittat mångdubbelt mer information på egen hand och i princip lärt mig dimensionsanalys och linearisering från helt andra källor än kursen.» (Nej)
- Struktur och en plan för kursen. Nu kändes det som vi gick igenom all fysik utan att förstå ngt, alla var förvirrade och jag förstår mindre fysik nu än innan. Inte okej.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna.»
- EP-labbarna var väldigt bra.»
- Ep-labben, krafter, Relativitetsteorin.»
- EP-labbarna»
- EP-labbar»
- Lisebergsbesök och EP-labbarna, fast jag hörde att sänka skepp var väldigt svår.»
- matlab»
- den mer intresseväckande delen av kursen, förövrigt skönt att det inte är en så jätte påfrestande kurs då arbetsbördan i allmänhet redan är hög!»
- Inriktingen mot laborationer»
- Försöken till att skapa diskussioner kring fysik.»
- EP-labben och gästföreläsningarna med Rickard»
- Allting med Matlab/Mathematica, EP-labbarna, gästföreläsningen av biofysik-professorn vars namn jag ej kommer ihåg, gästföreläsningarna om relativitetsteori, ordinarie föreläsare var bra på att med hjälp av film och anekdoter prata om vissa allmänontressanta fysiker. Det får jättegärna bevaras men helst då som ett par effektiva föreläsningar. Inte invävda i räkneexempel m.m. »
- CHOCS, Lisebergsprojektet och EP-labbarna.»
- Vet ej.»
- laborationerna»
- EP-labbar, Lisebergsprojektet»
- Någon slags labbar och projekt så att man vet hur sådant går till på universitetet.»
- Duggan kändes meningslös, annars var de projekt vi gjorde bra!! »
- Att ha två ep-labbar men att man bara skriver rapport på en!»
- EP-laborationerna var mycket bra»
- Upplägget tror jag var helt ok förutom att lektionerna behöver tydligare direktiv med tydliga experimentella och teoretiska röda trådar. MatLab får som sagt också gärna ändras för min del och jag uppskattade inte alls den delen i kursen.»
- Räknestugorna, labbarna»
- Diagnosen i början»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det vore nog bra att ge eleverna obligatoriska uppgifter att göra varje vecka, så att man försäkrar sig m att alla lär sig det de ska.»
- Bättre struktur på kursschemat, mer avancerat/annorlunda innehåll. Kanske inte går att ha mer avancerat innehåll innan mek? I vilket fall kändes det som 7,5 gratis hp.»
- Mer om hur man skriver en rapport. Det har vi inte från gymnasiet.»
- Lite mer struktur.»
- Mer genomtänkta föreläsningar. Klarare mål på vad kursen faktiskt går ut på och vad man ska lära sig.»
- MATLAB!!! Gör något åt det. En väldigt viktig del av kursen som var katastrofalt dålig i år»
- Mer matlab»
- Mer sammanhängande föreläsningar»
- Det borde vara mer fokus på fysik och mindre focus på Åkattraktioner.»
- Mer igående genomgångar av det viktigaste, ex mekaniken.»
- Bättre förberedelse till föreläsningarna av föreläsarna, Tag bort matlabföreläsningarna om de inte kan göras bättre och ersätt dem med arbetspass. Räkna fler exempel på tavla från grunden och håll en god struktur samt fuska inte med uträkningar. Fixa en ngt lättförståligare sammanställning av felberäkningar och noggranhet så att man slipper den röriga sidan där informationen nu fanns. (se även till så att den innehåller fler exempel med stegförklaring)»
- Att matlab borde vara en separat kurs, så som TM har.»
- kändes som det saknades lite struktur i kursen och föreläsningarna.»
- Mycket tydligare mål. Fixa fram kursmaterial. Gör så så att det känns som att man faktiskt lär sig något. Lägg inte upp föreläsningarna i den stilen att föreläsaren tar upp några problem och liksom sonderar rummet för att se vad majoriteten förstår sig på och därmed bortser ifrån att förklara dessa moment utförligt. Föreläsaren borde själv på förhand välja vad kursen bör ta upp och därefter förklara alla dessa moment utförligt. Det skulle förmodligen ta ungefär lika lång tid. »
- Mycket.»
- Allt var bra.»
- Det mesta resten. Det kändes inte som att man lärde sig något på kursen. »
- räkneövningarna i lp 1 var totalt meningslösa.»
- Bättre start med matlab - man vill inte få matlab som fiende i början vilket man får om det bara kastas för svåra uppgifter på en ibörjan. »
- Lärosättet.»
- Hur föreläsningarna examineras. De var väldigt luddiga»
- Föreläsningarna och kursupplägget. Mer struktur, ordentlig repetition av gymnasiefysiken och sen en utveckling av den. Inte hoppig info om lite allt möjligt när man minst anar det. Det behövs en planering för kursen. Matlab och Mathematica borde verkligen läggas som en separat grej. »

19. Övriga kommentarer

- Det kan nog vara bra att skapa mer diskussioner kring fysik.»
- Det är synd att det blev som det blev när det annars kunde varit en så sjukt kul kurs att läsa. Jag hoppas bara jag kan ta igen allt på egen hand så jag inte är för efter på mekaniken om det återknyter till det här.»


Lisebergsprojekt

Frågor om lisebergsprojektet.

20. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

41 svarande

1 (för lätt)»1 2%
5 12%
27 67%
7 17%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3

- För många personer per grupp på en för enkel uppgift.» (1 (för lätt))
- Repetition från gymnasiet.» (2)
- mycket bra svårghetsgrad.» (3)
- Den blev så svår som man gjorde den.» (3)
- LaTeX krävde en del arbete när man inte jobbat med det tidigare.» (4)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

41 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
13 31%
10 24%
11 26%
5 (högt inlärningsvärde)»6 14%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var en sjukt ointressant labb i min mening och det man lärde sig hade kunnat ta två tre timmar men istället tog det närmare tjugo. Det som var bra var att man fick en LaTeX mall för senare kurser.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Mer att man påmindes av tidigare kunskaper.» (2)
- Lärde mig latex, det var den enda.» (2)
- Det var Latex som man lärde sig, i övrigt var det mest tidsslukande.» (2)
- Man fick tänka till på vilka krafter som känns i olika attraktioner, det är ju motkrafterna som känns och inte själva tyngdkraften till exempel.» (4)
- Framfrörallt inlärningsvärde i rapport skrivning.» (4)
- Labben var även en väldigt bra lära känna-grej såhär i början av terminen.» (4)
- Första ricktiga labbraporten man skriver på chalmers.» (5 (högt inlärningsvärde))

22. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

41 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 2%
4 9%
16 39%
15 36%
5 (mycket nöjd)»5 12%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

23. Övrigt

- Bra att fräsha upp cirkulära rörelser»
- Väldigt bra och lärorikt med samarbete, LaTeX och CHOCS.»
- Det behövs bättre info om LB-projektet, nu visste man inte riktigt vad man skulle göra. Känns inte heller riktigt nödvändigt förutom att lära sig LaTeX, i övrigt tar det mest tid.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


EP-laboration 1

Experimentell problemlösning för att bestämma samband. Kommentera gärna vilken uppgift du gjorde.

24. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

41 svarande

1 (för lätt)»0 0%
1 2%
25 62%
13 32%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.35

- Väldigt straightforward.» (2)
- Fjädrar» (3)
- ep3» (3)
- Svängande fjädrar» (3)
- Vibrerande stavar. Hade gjort en liknande (svängande fjädrar) i fysik breddning på gymnasiet så jag visste hur man skulle gå till väga.» (3)
- Vibrerande stavar.» (3)
- Svängande fjädrar.» (3)
- svängande fjädrar, en bra startlaboration» (3)
- Svängande skivor, skulle ha varit mkt svårare om man skulle bestämma tröghetsmomentet.» (3)
- Svängande stavar» (3)
- Svängande skivor. Det var trevligt.» (3)
- EP5» (3)
- Ep 1 (svängande skivor)» (3)
- Strömmning genom tunna rör.» (3)
- Kulkastaren» (3)
- Rullande cylindrar, när man väl förstod hur man skulle göra så flöt det på.» (3)
- Rullandecylindrar.» (4)
- rullande cylindrar» (4)
- Ep 10» (4)
- Svängande fjädrar, bra övning i att sammanställa hur olika värden påverkar. » (4)
- Vi fick "Svängande skivor".» (4)
- ganska klurig, men rolig och lärorik» (4)
- Lite klurig, men man kom ändå fram till ett svar.» (4)
- Sänka skepp var rolig men inte så bra. Vi kom inte fram till något vettigt och det gjorde inte handledarna heller.» (5 (för svår))

25. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

41 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 2%
9 22%
15 37%
5 (högt inlärningsvärde)»15 37%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska bra labb för att mäta förhållanden mellan olika parametrar, dock ganska så enformig. Krävdes endast log-log anpassning, inget annat, för att få ut det mesta.» (3)
- Tyckte man lärde sig mycket av det, men skulle lärt mig mer om vi hade fått klara direktiv.» (3)
- Det gav mer vana vid att göra mätningar.» (3)
- Främst inlärning i hur man utför ett experiment och vilka mätvärden man vill ha.» (4)
- Laborationsteknik, mätdatahantering och rapportskrivning.» (4)
- Jag lärde mig väldigt mycket om dimensionsanalys.» (4)
- Lärde mig skriva rapport och hur man ska tänka när man labbar.» (4)
- Rullande Cylindrar» (4)
- ep3» (5 (högt inlärningsvärde))
- Bra att göra en riktig labb. På gymnasiet visste vi alltid svaret i förväg.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Bästa under kursen.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Svängande fjädrar.» (5 (högt inlärningsvärde))
- lärde sig arbetsgången och tänket bra!» (5 (högt inlärningsvärde))

26. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

41 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
7 17%
6 15%
16 40%
5 (mycket nöjd)»11 27%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes konstigt när inte ens handledarna kunde förklara var vissa saker kom ifrån och hur vi skulle göra för att få fram ett samband för ihåliga cylindrar.» (2)
- Handledarna hade inte koll på hur man kom fram till formeln på ep 7. Efter att vi försökt lösa uppgiften i fem timmar ändrade dom sig och sa att vi inte behövde komma längre än vad vi hade gjort innan... » (2)
- Det kändes ibland lite förvirrat» (2)
- Handledarna hade inte så bra koll på dels vad det var man faktiskt skulle få ut, och även hur man skulle göra det. Vi fick inte retur på rapporten förrän väldigt sent.» (2)
- Rullande Cylindrar: Att det sista sambandet inte gick att lösa ut borde ha framkommit betydligt tidigare.» (2)
- Handledarna hade inte så stor koll på hur allt skulle gå till och så, men dom kunde hjälpa till bra med själva labbandet!» (3)
- Svängande fjädrar.» (4)
- Bra handledare, men det borde ske bättre kommunikation mellan kursledaren och handledarna då handledarna ofta inte visst avad de skulle göra eller vad eleverna skulle göra. ex rapport på vilken, inlämningsdatum och vilka tider de skulle vara där.» (4)
- vissa handledare var jättebra medan några inte förstod så mycket» (4)
- ep3» (5 (mycket nöjd))
- De lät oss testa själva först men blev mer och mer hjälpsamma allt eftersom.» (5 (mycket nöjd))
- Handledarna hjälpte till lagom mycket, fick hjälp på vägen och sedan fundera själv.» (5 (mycket nöjd))

27. Övrigt

- ep3»
- Svängande skivor.»
- ep6»
- Vibrerande stavar»
- svängande fjädrar»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93


EP-laboration 2

Experimentell problemlösning för att bestämma samband. Kommentera gärna vilken uppgift du gjorde.

28. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

40 svarande

1 (för lätt)»0 0%
6 15%
20 52%
11 28%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.18

- ep10» (2)
- Vibrerande stavar» (2)
- Kulkastaren.» (2)
- Kulkastaren.» (3)
- Kulkastaren.» (3)
- vibrerande stavar» (3)
- Ep6» (3)
- Vibrerande stavar.» (3)
- kulkastaren» (3)
- Strömning genom tunna rör.» (3)
- Rullande cylindrar» (4)
- Svängande skivor» (4)
- Tunna rör. Svår att göra bra mätningar på vad gällde höjdskillnad o.dyl.» (4)
- Svängande skivor, aningen lurig med så få beroende variabler» (4)
- Kulkastaren» (4)
- Rullande cylindrar» (4)
- Ep 2 (sjunkande skepp) den erhållda datan från experimenten stämde ej med forlmerna, som inte var särskilt simpla.» (4)
- Mycket svårare än Vibrerande stavar.» (4)
- Lagom klurig» (4)

29. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

39 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
9 24%
10 27%
13 35%
5 (högt inlärningsvärde)»4 10%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ep10. Saknades approach för att nå ett intressant resultat.» (2)
- Man lärde sig de mesta under den första» (2)
- Det var mest själva lösningsstrategin som man lärde sig av.» (2)
- Kulkastaren.» (2)
- Se lab 1, drag bort rapportskrivning» (3)
- Den var rolig.» (3)
- Lärde mig det mesta på ep 1, men nu vet jag att jag kan det!» (3)
- Samma, men här var funktionen klurigare.» (4)
- Det var inte så många saker som påverkade, så det var ganska intressant att se hur de som påverkade gjorde det.» (4)

30. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

39 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
4 10%
9 24%
14 37%
5 (mycket nöjd)»10 27%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt otydligt vad det var man skulle få ut av labben.» (2)
- behövde inte mycket handlednign.» (3)
- ep10» (4)
- Kulkastaren.» (4)
- se lab 1» (4)
- De gav lite kryptiska ledtrådar först, men hjälpte mer sen.» (5 (mycket nöjd))
- Likt första labben gjorde handledarna ett bra jobb.» (5 (mycket nöjd))

31. Övrigt

- Vibrerande fjädrar.»
- Ge oss en riktig MATLAB-kurs!!!»
- Hade varit bra med lite mer räkneövningar/hemläxor.»
- svängande skivor»
- Roterande skivor»
- strömmning i tunna rör»
- Den andra eplabben gick betydligt fortare och smidigare än den 1:a och inlärningsvärdet sjönk ganska mycket vid den andra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.54

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från