ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Matematisk analys, fortsättning, TMA976

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-03-20
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

24 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 8%
11 45%
10 41%
5 (över förväntan)»1 4%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inte så bra koll innan på vad den innehöll, men jag blev inte förvånad.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

24 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 9%
2 9%
6 28%
5 (mycket relevant)»11 52%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.23

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

23 svarande

1 (inte alls)»1 4%
1 4%
3 13%
9 39%
5 (Mycket bra avvägt)»9 39%

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- 70% av frågorna var från lv 6 och 7.» (1 (inte alls))
- Den var betydligt annorlunda mot föregående tentor, vilket var dumt.» (2)
- För många bevis i förhållande till hur lite fokus det var på bevis under kursen, kunde gärna varit noggrannare med bevis under kursen dock.» (3)

4. Vad tyckte du om duggan? Är en dugga motiverad för den här kursen?

24 svarande

1 (Inte så bra)»1 4%
0 0%
1 4%
13 54%
5 (Mycket bra)»9 37%

Genomsnitt: 4.2

- Riktigt dålig! Bra att ha dugga, men lite mer poäng på uppgifterna kanske.» (1 (Inte så bra))
- Det är bra med dugga!Men den var svår.» (3)
- Dugga är en bra sak, men den borde annonseras tidigare och resultatet från den måste fås innan tentan. Behåll men förbättra infon om den!» (4)
- Duggan låg i min åsikt för sent, vill minnas att det var lv 6, borde vara placerad tidigare för att motivera studenter att starta med studierna ordentligt.» (4)
- Den genomfördes inte särskilt väl då den halkade in lite på ett bananskal, men det är bra att ha en dugga.» (4)
- Alldeles för dålig framförhållning, att ens överväga att lägga duggan på helgen efter man föreslår den är respektlöst, vi har också ett liv. Att sen lägga den på en vardag är bättre men fortfarande något man borde planerat in från början!» (4)
- Det är jättebra» (5 (Mycket bra))
- Man lär sig samtidigt som man kollar vad man kan under ordnade former» (5 (Mycket bra))
- Ett bra sätt att se vad man behöver öva mer på. hade dock varit bra om man fått resultatet några veckor innan tentan istället för efteråt.» (5 (Mycket bra))
- Lägger lite välbehövd press i mitten av läsperioden.» (5 (Mycket bra))
- Det är motiverat, så att man kan stämma av hur man hänger med så långt.» (5 (Mycket bra))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

24 svarande

<25%»1 4%
25-50%»1 4%
50-75%»4 16%
>75%»18 75%

Genomsnitt: 3.62

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

24 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 13%
4 17%
13 56%
5 (mycket bra)»3 13%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dem var flummiga.» (2)
- För långsamt tempo. Jävligt segt. Dåligt upplägg.» (2)
- Ostrukturerade och röriga. Alldeles för många exempel, borde ta mer teori på föreläsningarna och lämna exepel till räkneövningarna. Vid ett tillfälle såg vi samma exempel FEM gånger utan att ha fått tillräckligt men teori till det. Katastrofalt. Förreläsaren MÅSTE följa SIN EGEN elktionsplanering, annars kan han lika gärna inte ha någon. Jag läser på inför varje föreläsning vilket bara förvirrade mig ytterligare eftersom han aldrig gick igenom det han skulle. Lägg uppe n plan för varje lektion och håll den. » (2)
- Lite förvirrande, svårt att hänga med. Allt skrevs inte upp vilket var dumt. Utgick oftast från detaljerna och arbetade sig utåt till helheten vilket gjorde det svårt att hänga med. En övergripande förklaring innan skulle vara bra innan detaljerna.» (3)

7. Vad tyckte du om MATLAB-övningarna? Var de relevanta för kursen?

23 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
5 21%
7 30%
8 34%
5 (Mycket bra)»3 13%

Genomsnitt: 3.39

- vet ej» (?)
- De kändes lite för svåra. Jag minns inte exakt men i alla fall någon av dem kändes rent matematiskt svårare än något annat i kursen.» (2)
- Svåra» (2)
- Hade inte så mkt med kursen att göra, men möjlighet till bonuspoäng borde behållas. Väldigt svårtolkad uppgift med pendeln, svårt att hänga med och få grepp om.» (3)
- Matlab är relevant men jag tycker inte vi fått programmet tillräckligt bra förklarat för att kunna utnyttja det.» (3)
- Kan vara ett bra hjälpmedel för att lära sig kursens innehåll, men det är ofta man inte vet vad det är man håller på med. Några föreläsningar om ämnet hade gjort stor nytta.» (3)
- Kanske inte alldeles relevanta, men roliga!» (4)

8. Vad tyckte du om räknestugorna?

24 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 5%
4 20%
12 60%
5 (mycket bra)»3 15%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Så jävla långsam!! Man fick ju inte tid att räkna.» (2)
- Hade varit bra med lite tid för egenräkning och möjlighet att ställa frågor på.» (4)
- Sverker är riktigt bra. » (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om laborationerna?

20 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
6 60%
3 30%
5 (mycket bra)»1 10%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Matlab?» (3)
- Hade vi laborationer?» (Deltog ej)
- Fanns det laborationer deltog jag antagligen, men fanns det verkligen det?» (Deltog ej)
- Inga laborationer utöver Matlab.» (Deltog ej)
- Laborationer? Menar ni matlab-övningarna? De har väl redan fått en egen fråga...» (Deltog ej)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

1 (Mycket liten)»1 4%
2 8%
5 20%
12 50%
5 (Mycket stor)»4 16%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

24 svarande

Ja»1 4%
Nej»23 95%

Genomsnitt: 1.95

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
17 70%
7 29%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- perfekt» (3)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»10 41%
Har ej sökt samarbete»7 29%

Genomsnitt: 4

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»6 25%

Genomsnitt: 3.83


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

24 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 4%
7 31%
8 36%
5 (mycket prisvärd)»6 27%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.86

- Ärvde en av böckerna från min bror så jag brydde mig inte så mycket.» (4)
- ELW var riktigt bra! PB är ju alltid en klass för sig också» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 8%
7 29%
6 25%
5 (Mycket stor)»9 37%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den gula boken var verkligen inte bra.» (2)
- Persson Böiers är bra böcker! Den gula var lite mindre bra.» (4)
- Hade inte klarat kursen utan den. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

23 svarande

Ja»22 95%
Nej»1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.04

- Duggan skulle det informeras mer om och med bättre framförhållning» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan»
- Duggan»
- Det mesta»
- Duggan»
- Summorna som divergerar/konvergerar, kursens innehåll i allmänhet. »
- Peter Kumlings härliga inställning och attityd till utlärningen»
- Taylorutvecklingar och differentialekvationer är roligt.»
- Kurslitteraturen är väldigt bra, bör ej ändras.»
- Tentorna var ganska bra nivå på.»
- Peter Citatmaskinen Kumlin»
- Kursens innehåll och allmänna upplägg»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna borde först ge en övergripande bild för att sen beskriva detaljerna istället för tvärtom. Matlab borde vara uppgifter som är mer kopplade till kursen.»
- Allt tillgängligt från början. dvs instuderingsuppgifter, tentor med lösningar på alla extentor»
- Mer struktur i föreläsningarna.»
- Föreläsaren skulle kunna bli aningen mer tydlig i sina förklaringar.»
- Summor och serier är mindre roligt men de kanske är nödvändiga för kommande kurser.»
- Matlab övningarna, som sagt.»
- Snabbare genomgångar så man kan lägga tid på det som kommer mot slutet istället för diff-ekvationerna.»
- Mer struktur och färre exempel»

20. Övriga kommentarer

- annars nöjd»
- Föreläsaren bör använda matematiskt språk i tal och skrift för att underlätta vår inlärning av detsamma.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.74
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från