ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Speciell relativitetsteori, FUF045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-10
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

30 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
6 20%
18 60%
5 (över förväntan)»6 20%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte den roligaste kurs jag läst. Inte den tråkigaste. Oavsett hur roligt ämnet var, så var själva kursen bra. Kändes som om man inte kom alls särskilt långt.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

30 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 10%
10 33%
12 40%
5 (mycket relevant)»5 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.63

- Alltså, lite svårt att veta eftersom jag inte vet vad jag ska fortsätta med. Viss relevans finns väl för kvantfysikens skull under förutsättning att man läser mer sådan. Annars ingen som jag ser det. Mer än att det var ganska trevliga uppgifter att lösa.» (2)
- Det är väl mer fysik-allmänbildning, ska man inte läsa fundamental-mastern känns den inte så användbar.» (2)
- Egentligen inte särskilt, men då kursen är valbar så är det inget problem. Innehåller dock mer fördjupande tankegångar som är bra att öva på även om specrel kanske inte är relevant för en framtida yrkesbana.» (3)
- Kanske inte så användbar» (3)
- Det beror ju lite på vad man ska göra i framtiden,men mest är den väldigt intressant.» (3)
- Nu kommer jag kunna svara på alla frågor folk tycker man borde kunna svara på när man läser fysik ,)» (4)
- Om man ändå läser fysik så tycker jag det är givet att läsa relativitetsteori, åtminstone speciell.» (4)
- Alltid svårt att veta i förväg, och beror ju mkt på vad man väljer för master» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

30 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 13%
22 73%
5 (Mycket bra avvägt)»4 13%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var lätt hänt att man satt väldigt länge innan en uppgift var klar, kanske vore bra med ett par inledande lättare uppgifter först» (3)
- Inte så mycket examination av elfältdelen, annars bra uppgifter.» (3)
- Kunde varit lite fler frågor på muntan, eventuellet någon dugga isf bara inlämningsuppgifter.» (4)
- Jag skulle vilja ha mer funderingsinslag under kursen, för nu kommer de mer teoretiska funderingarna först på muntan. Jag hade gillat om det kom lite mer frågor att "förklara" eller hypotetiska frågor på inlämningarna, eller ännu hellre diskuteringsfrågor/instuderingsfrågor, som man får göra för sin egen skull om man vill, inför muntan.» (4)
- Muntan + inlämningarna kändes bra avvägda. Dock kunde rättningen på inlämningarna varit lite mer informativa så man vet vad man gjort för fel.» (4)
- Mer från slutet av kursen än början, men överlag bra.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

31 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 3%
50-75%»0 0%
>75%»30 96%

Genomsnitt: 3.93

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 6%
10 32%
5 (mycket bra)»19 61%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Stick mindre under stolen, speciellt föreläsningarna i början. Tex flygplansexemplet, var tydlig med exakt hur allt är uppställt och speciellt hur alla ISens klockor är och att de bara är synkroniserade i sina egna IS.» (3)
- Bra upplägg, även om planeringen inte alltid hanns med. Bra med översikt i början av föreläsningen.» (3)
- Uppskattade mycket det pedagogiska upplägget, samt föreläsarens förmåga att stanna upp och fundera på hur han skulle svara på frågor för att sedan återkomma med en väl övervägd förklarning, dock utan att det för den sakens skulle tog för mycket på föreläsningstiden.» (4)
- Väl strukturerade och bra lyhördhet efter frågor och olika synsätt presenterades fint.» (4)
- Över lag bra, men ibland var det oklart vad som var definition och vad som var resultat. Och så måste tensorföreläsningen komma innan inlämningen på tensorer. Dessutom måste den börja på en mer grundläggande nivå (t.ex. var problemet inte att vi hade svårt att veta hur vi skulle transformera uppe/nere-index utan att vi aldrig sett att de kunde ha olika position (det hade bara nämnts i förbifarten i vektorfälten)).» (4)
- Bra att diskussioner tilläts, men samtidigt åt de inte upp hela timmen heller.» (5 (mycket bra))
- Ulf Gran är utan tvekan en av de mest strukturerade och pedagogiska lärare jag har haft. Hans föreläsningar är bra upplagda och han gör allt på ett skönt och roligt sätt.» (5 (mycket bra))
- Mycket tydligare och snabbare förståelse än genom boken. Speciellt vad gäller de matematiska bitarna.» (5 (mycket bra))
- Du är en mycket bra och pedagogisk föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra föreläsningar i en bra takt. Det enda dåliga var att vissa elever tog det som en privatlektion och ställde för mycket frågor. Bättre att säga ifrån att man måste fortsätta ibland även om frågor är bra.» (5 (mycket bra))
- några speciella diskussions och räkneövningstillfällen skulle vara mycket bra» (5 (mycket bra))

6. Hade en konsultationstid där man får möjlighet att fråga på moment i kursen och inlämningsuppgifterna varit något du hade uppskattat?

31 svarande

1 (inte alls uppskattat)»1 3%
4 13%
10 33%
7 23%
5 (mycket uppskattat)»8 26%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det kunde man väl fråga ändå??» (1 (inte alls uppskattat))
- Det var bara att gå och fråga om man undrade något.» (2)
- Man har haft möjlighet att prata efter föreläsningar/i rasten/maila/komma till Ulfs kontor/ringa, det räcker gott och väl.» (2)
- Tycker inte det fanns något större behov» (3)
- Hade nog varit bra, speciellt med tanke på att Ulf nu var borta den viktigaste dagen innan inlämningar (fredagar, deadline måndagar).» (3)
- Jag upplevde det aldrig so något problem att prata med Ulf direkt om inlämningsuppgifterna, antingen på föreläsningar eller på hans kontor. Vet dock inte om alla vågar/vill knacka på kontorsdörren, så för dem kanske det hade varit behjälpligt.» (3)
- Hade nog varit trevligt, men jag upplevde att möjligheterna till att ställa frågor både under och mellan föreläsningarna var goda så det är inget nödvändigt.» (3)
- Gavs bra tillfällen att ställa frågor på raster och efter föreläsningar, det räckte.» (3)
- Tror inte jag hade använt den.» (3)
- Kanske till och med storgruppsövningar så man får se lite fler räkneexempel.» (4)
- Jag hade uppskattat det, men nog inte gått på dem ändå. Men för de som pluggar mycket ensamma är det nog bra.» (4)
- Absolut! Framförallt var det ett par inlämningsuppgifter som var lite svårtolkade. Dock är det lite svårt att veta var den borde ligga i förhållande till inlämningen. Ett par dagar innan kanske?» (4)
- Informationen framgick inte jättetydligt om vad som gällde. Jag trodde inlämningsuppgifterna skulle diskuteras på muntan och att det var därför rättningskommentarerna inte var så utförliga.» (5 (mycket uppskattat))
- Ja, särskilt eftersom rättningen av inlämningsuppgifterna inte gav så mycket så hade det varit bra att få fråga en del. Är en väldigt klurig kurs och svårt att få en bra koll på begreppen.» (5 (mycket uppskattat))

7. Vad tyckte du om upplägget med munta istället för vanlig tentamen?

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 10%
12 40%
5 (mycket bra)»15 50%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lämpligt för denna typ av förståelsekurs.» (3)
- Bra, men kunde varit både och, en lite dugga hade inte skadat.» (4)
- Dels så var det skönare med en (åtminstone uppfattades det som) mer informell examination. Jag som haft problem med tentanervositet uppskattade det verkligen. Tillsammans med inlämningsuppgifterna så täcks även problemlösningsförmåga in.» (4)
- I och med att det är ett väldigt svårt ämne så fungerar nog munta bättre än tenta.» (4)
- Jag tycker det är jobbigt att man behöver tänka medan någon sitter och tittar på och väntar. Men det känns bra att diskutera och prata för en gångs skull. Kan man kanske få frågorna som en tentates tio minuter innan, och sen pratar man om frågorna med examinatorn?» (4)
- Passade bra till just denna kursen.» (4)
- Just i denna kursen tyckte jag det var lite svårt att ge snabba svar utan att fundera en stund innan. Men å andra sidan så kan man allt bra så är det ju inga problem.» (4)
- lite tydligare information om hur muntan gå till skulle har varit bra» (4)
- Inga konstigheter där.» (5 (mycket bra))
- Kändes som lite mindre stress» (5 (mycket bra))
- Passar förståelseinnehållet i kursen mycket bra.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
10 32%
5 (Mycket stor)»21 67%

Genomsnitt: 4.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt klart en viktig bit, men självstudier var också viktiga!» (4)
- Tillsammans med inlämningar det som gjort det lättast att tillgodogöra sig materialet.» (4)
- Bra med inlämningsuppgifter, men tima dom gärna bättre med kvanten så att dead-line inte ligger för nära varandra.» (4)
- Ulf var mycket bra!» (5 (Mycket stor))
- Mycket koncept och logiskt svåra saker som kräver förklaring och diskussion.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.2


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

31 svarande

Ja»0 0%
Nej»31 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
26 83%
5 16%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Mycket lagom!» (3)
- Lagom för 4,5 hp.» (3)
- Räknade timmar och jag lade 70% av det hpna sa att jag skulle göra, så det kan inte kallas för hög. Dessutom gör inlämningarna att arbetet kommer jämnt fördelat över perioden utan den skarpa topp som en tentapluggsvecka brukar utgöra.» (3)
- Precis lagom!!» (3)
- Hela tiden att göra, men inte vansinnigt långa inlämningar, väl avvägt.» (3)
- Lagom.» (3)
- problemet är lite att kvanten tar å mycket tid» (3)
- I stort sett lagom.» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.8

- Samarbete är ett måste för att man ska lyckas lösa inlämningarna inom rimlig tid.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.58

- Eller ja, jag var och letade efter Ulf på hans kontor några gånger men han var inte där. » (Ganska dåliga)
- Många som vill ställa frågor på tex rasten och efter föreläsningen och det är oftast för lite tid, vilket ibland leder till att speciellt andra föreläsningen försenas lite.» (Ganska dåliga)
- Fast det gick inte att få tag på Ulf vissa dagar.» (Ganska bra)
- några extra tillfällen för att ställa frågor skulle vara värd mycket» (Ganska bra)
- Eftersom det är många som vill fråga hann man inte alltid med på rasterna. Frågorna besvarades bra.» (Ganska bra)
- Upplevde att Ulf var anträffbar även utan för föreläsningstid när man verkligen fastnat på något.» (Mycket bra)
- Borde varit mer tydligt att man kunde få feedback på inlämningsuppgifterna.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

30 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
2 7%
14 53%
8 30%
5 (mycket prisvärd)»2 7%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.38

- Lite svårläst, jag använder helst kurslitteratur som uppslagsverk och den här hade nog funkat bättre för sträckläsning.» (?)
- Köpte begagnat.» (3)
- Alltså, man använder en liten del av boken, och texten kanske är bra, men den är inte alltid så tydlig som man kunnat önska. Uppgifterna dock helt okej.» (3)
- Tyckte inte boken var överdrivet bra, man kommer långt med föreläsningsanteckningarna.» (3)
- Boken var helt ok.» (3)
- Inte jättedyr, inte jättebillig bok.» (3)
- Boken var ganska trögläst och ibland lite omständlig. Man var tvungen att läsa för att förstå vissa delar, men jag hade gärna sett en annan bok.» (3)
- Köpte begagnad, så jag vet inte vad den kostade egentligen.» (4)
- Det hade varit bra om uppgifterna var skrivna så man ej behövde boken för dem.» (4)
- Fick den gratis.» (Köpte inte boken)
- Boken tog slut på Cremona.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»3 9%
6 19%
10 32%
8 25%
5 (Mycket stor)»4 12%

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Missade man en föreläsning kunde man läsa i boken» (3)
- En av få kurser jag nog använt anteckningar nästan lika mycket som kursbok. Dessutom har jag använt Feynman lectures on Physics och Wikipedia.» (3)
- Boken tog upp vissa begrepp lite snabbt, också väldigt lite bilder osv som kan hjälpa en att förstå en sån här kurs mycket bättre. Men annars en ok bok som också har allmän relativitetsteori om man skulle vara intresserad av att läsa mer..» (3)
- Läst något mer än jag brukar i boken.» (3)
- Trevlig bok, trots vissa "wall-off-text"-tendenser.» (4)
- Det hade varit bra om uppgifterna var skrivna så man ej behövde boken för dem.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.12


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

31 svarande

Ja»28 93%
Nej»2 6%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.06

- Utomordentligt bra!» (Ja)
- Gärna lite mer information om hur en munta går till och vad som förväntas av en och vilka typer av frågor som kan komma eftersom detta är vår första munta. Man ska inte avslöja själva frågorna i förväg, men kanske ge exempel på vad man kan tänka på.» (Ja)
- Borde varit mer tydligt att man kunde få feedback på inlämningsuppgifterna.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulf, examinationsformen, innehållet (dvs allt)»
- Kombinationen inlämningsuppgifter och munta.»
- Inlämningsuppgifter med lika jämn utspridning. Ulf Gran som examinator med samma upplägg på kursen.»
- Ulf Gran»
- Föreläsningarna»
- Ulf Gran, inlämningar och munta. Upplägget med dubbla kopior på inlämningar bör användas även i de båda kvantkurserna!»
- Hela kursuppläget känns väldigt genomtänkt och bra. Jag ser inte något större behov av förändringar. Bra jobbat Ulf!»
- Munta och upplägget.»
- Föreläsningarna var väldigt bra!»
- Allt»
- Just inriktningen på diskussion och förståelse har varit väldigt trevlig.»
- Föreläsningarna var väldigt bra.»
- Munta och upplägget med inlämningsuppgifter.»
- Hela upplägget.»
- Inlämningarna.»
- Ulf Gran»
- Munta, inlämningar och bra föreläsningar»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg till konsultationstid»
- Inget jag kan komma på.»
- Gärna att vi får mer tid på oss på inlämningarna. Nu var det tajt särskilt för de två sista inlämningarna då vi hade kvantinlämningar samma vecka. Gärna att man gått genom innehållet i inlämningarna och delat ut dem absolut senast en vecka innan de ska in.»
- Lite mer lösta uppgifter. Om det inte hinns på föreläsningar kanske man kunde lägga upp lite exempeluppgifter på nätet?»
- tror allt varit bra»
- Antingen ha storgruppsövningar eller fler lätta, mindre uppgifter. Tycker inte man fick någon problemlösningskänsla då man räknade så få uppgifter.»
- Några av inlämningsuppgifterna var lite luddigt förklarade, och det fanns mycket rum för "tolkning". Kanske att du skriver om de lite.»
- En labb vore skoj!!!11eleven»
- Demoövningar hade varit jättebra. Nu var jag väldigt ovan att tänka själv och tänka i "problemlösningstermer" när skulle göra inlämningarna och det hade blivit mycket lättare, och känns som jag hade lärt mig grundligare om vi haft övningar.»
- Rättningen på inlämningsuppgifterna.»
- På vissa av inlämningsuppgifterna känns det som det var lite väl mycket att göra när man samtidigt läser två andra kurser.»
- Hur man angriper E=mc^2. Nu när kvantkursen är utformad på ett annat vis känns det högst relevant att gå via symmetrier för att hitta vad som är bevarat. »
- En ordentlig genomgång av tensorer om det är så att vi ska använda dem! Man kan inte ha inlämningsuppgifter på sådant man inte gått igenom och endast ett fåtal av kursdeltagarna verkar ha förstått trots egna efterforskningar.»
- Skulle uppskatta tillfällen med handledda räkneövningar. »
- Helhetsgrepp om tensorer, tänk igenom vad man behöver veta och hur man tar sig dit ifrån nära noll.»

18. Övriga kommentarer

- Topp tre av kurserna jag läst på Chalmers»
- Tack för en av de bäst upplagda kurserna på F!»
- Svår kurs.»
- Den bästa föreläsaren jag har haft under min tid på Chalmers.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.04
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från