ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp2åk1: IDY023 Ekonomisk analys 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-20
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»15 24%
Cirka 20 timmar»16 25%
Cirka 25 timmar»19 30%
Cirka 30 timmar»7 11%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.53

- Lite i början, mkt i slutet.» (Cirka 20 timmar)
- den nedlagda tiden var mindre i början och betydligt mer i slutet av läsperioden.» (Cirka 25 timmar)
- Bra upplägg med de rekommenderade uppgifterna, man höll sig mer i fas.» (Cirka 30 timmar)
- knepigt upplagt med projektet.. eftersom att det för många är första gången kanske man borde ha "färdiga" företag villiga att samarbeta..?» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»2 3%
25%»2 3%
50%»6 9%
75%»17 27%
100%»35 56%

Genomsnitt: 4.3

- Har deltagit i nästan alla men har haft väldigt lätt för att somna på föreläsnignar under hösten. Detta beror dock INTE på föreläsarna! Men därför anser jag att jag inte deltagit i föreläsningarna fullt ut...» (25%)
- Jag slutade gå på föreläsningarn efter ca hälften då de var under all kritik» (50%)
- För lågt tempo i föreläsningstakten, jag upplevde det nästintill som ineffektivt att sitta på föreläsningarna med Jan Möller. Löfsten var bättre på den punkten.» (50%)
- Missade några ett par veckor i början pga. sjukdom» (75%)
- Många gånger kändes det som att jag lärt mig mer av att läsa de kapitel i bokan och kolla PP, än att lyssna på föreläsningen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 20%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 41%

Genomsnitt: 2.95

- PM ger ett väldigt svårtillgängligt intryck» (Målen är svåra att förstå)
- Som vanligt är målen kort formulerade och svåra att förstå omfattningen av innan kursen börjar och lättare efter kursen.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»52 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Bra grundläggande förståelse. Bra att ingen djupare förkunskap krävdes. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»20 35%
Ja, i hög grad»27 48%
Vet ej/har inte examinerats än»8 14%

Genomsnitt: 2.75

- tre stora frågor. endast första frågan var uppdelad i många delfrågor, -kändes inte som att hela kursen testades » (I viss utsträckning)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i I-programmet?

62 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsräckning»0 0%
Ganska mycket»4 6%
Mycket»58 93%

Genomsnitt: 3.93

- En mycket bra grundläggande kurs.» (Mycket)
- Jag har precis gjort klart kursen och redan känner jag att jag har användning för den.» (Mycket)

7. Tror du att du kommer ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

61 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsräckning»8 13%
Ganska mycket»16 26%
Mycket»37 60%

Genomsnitt: 3.47

- Den känns väldigt relevant» (Mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

61 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»12 19%
Ganska bra»37 60%
Mycket bra»10 16%

Genomsnitt: 2.9

- De innehöll i genomsnitt 15 minuters information, resten vet jag inte vad som sas men det hör inte hit.» (Mycket dåliga)
- Mycket intressanta men även väldigt ineffektiva föreläsningar.» (Ganska dåliga)
- I den första ekonomikursen tycke jag att det var väldigt bra att ha två föeläsare och de kompleterade varandra. I den här kursen tycker jag snarare att föreläsarna jobbat mot varandra och vid flera tillfällen startat föreläsningen emd vad den andre föreläsaren missat gå igenom/struntat i att gå igenom/att den andre föreläsaren "inte direkt är någon bra föreläsare" m.m., vilket gör att jag som lyssnare flera gånger kände att det var onödigt att gå dit eftersom det som skulle gås igenom ändå inte skulle hinnas med enligt någon av föreläsana. » (Ganska dåliga)
- Kursen gick lite på tomgång... kändes opersonlig. En kompletterande, yngre, föreläsare vore på sin plats. Kursen handlade i något stor utsträckning om föreläsarens person.» (Ganska dåliga)
- Jag har inget emot utsvävningarna som Möller gjorde, men det enda jag anmärker på är som tidigare nämnt att det gick för långsamt.» (Ganska dåliga)
- Lågt tempo.» (Ganska dåliga)
- Bra och pedagogiskt, men går ifrån ämnet för mycket. Skojiga anekdoter, men inte relevanta.» (Ganska bra)
- Lite väl många urspårningar som tog mycket tid. » (Ganska bra)
- Det lades mycket tid på att gå igenom vad som kommer att hända, bra att man vet men det hade kunnats kortas ner. Hans: Liva upp föreläsningen något mer -exempel från näringslivet eller liknande. Jan: Du har hysteriskt roliga anekdoter men ibland kan du hålla dig lite mer till ämnet.» (Ganska bra)
- Jan Möller har en tendens att glömma bort att han faktiskt är där för att undervisa och inte för att prata om hur mycket pengar han har. Hans föreläsningar var fullkomligt VÄRDELÖSA. Han står bara och smackar dessutom ställer han ständigt frågor som han aldrig blir nöjd med svaret på. Citat från Hans: "Man kan ju tycka annorlunda om saker, men de flesta tycker nog som jag." » (Ganska bra)
- Ibland var det 75 % prat om annat och 25 % om det vi skulle lära oss. Det var också lite tråkigt att det ibland dröjde 10 min innan vi kom igång för att föreläsaren var sen. Men när han väl pratade om det som var relevant var det väldigt bra! och plus för powerpointbilderna. » (Ganska bra)
- Föreläsningarna med Möller var mycket givande medan Löfstens föreläsningar inte alltid kändes bra. Materialet är givetvis viktigt men under föreläsningen förstod man inte mer eller lärde sig mer utan vi fick främst veta vad vi skulle gå hem och lära oss själva. Det kändes därför som ett något ineffektivt sätt att lära sig på. » (Ganska bra)
- Underlaget var riktigt bra men ibland gled vi in på sidospår vilket i och för sig var nyttiga ämnen men vilka gjorde att kursen i sig blev lidande. Det var svårt att förstå sammanhang och behålla den röda tråden. Diskutera hellre klart det föreläsningen handlar om och efter det kan vi prata om olika händelser gällande situationen. Förstår man inte grunderna blir det svårt att ta till sig föreläsningens innehåll om det glider iväg för mycket.» (Ganska bra)
- Helt okej, dock lite långa utläggningar ibland, men dessa var trots allt bra för såväl förståelsen som minnet. Lite för lång tid lades dock på historier, så att föreläsaren ibland fick "skynda igenom" resterande delen av lektionen. JObbigt var även då föreläsarna inte var "synkade, visste inte vad den andre hade pratat om, sa olika saker med mera. » (Ganska bra)
- Kunde ha hållits mer sakliga bli effektiva.» (Ganska bra)
- Ibland kunde föreläsaren prata lite för mycket om sina egna upplevelser i verkliga livet, vilket kan vara bra till viss del men en överdos ger inte enbart positiva effekter.» (Ganska bra)
- för mycket bra om annat, annars var det bra» (Ganska bra)
- För mycket exempel, ibland irrelevanta. Kunde ha effektiviserat tiden mer.» (Ganska bra)
- Kan gå lite långsamt ibland men det har varit väldigt intressant. » (Mycket bra)
- Mycket peadagogiska föreläsningar.» (Mycket bra)
- Det enda negativa var att Jan ofta var sen och att han slösade bort alldeles för mycket tid på "roliga" berättelser och anekdoter. Vissa passade in så att man skulle få insikt och förståelse medan andra var helt onödiga som t.ex. att han känner kungen, vilka bilar han kör m.m.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

61 svarande

Mycket dålig»2 3%
Ganska dålig»7 11%
Ganska bra»35 57%
Mycket bra»17 27%

Genomsnitt: 3.09

- väldigt rörig bok» (Mycket dålig)
- Övningsboken var OK» (Ganska dålig)
- "Kalkyler som beslutsunderlag" var alldeles för svårläst och kändes inte alltid relevant för att ge mig den kunskap som kursen ställde. Jag har själv använt mig av "Kalkylering för produkter och investeringar" (Olsson, 2005) samt Företagsekonomi 100 vilket jag tycker är mer lättlästa och mer relevanta för att kunskapsmålen i kursen.» (Ganska dålig)
- Vissa fel i Vår ekonomi.» (Ganska bra)
- Övningsbok kanon andra sämre» (Ganska bra)
- Övningsboken var mycket bra, men den andra boken var torrare än knäckebröd och inte läsvärd för fem öre» (Ganska bra)
- övningsboken tycker jag var mkt bra medan den vanliga litteraturboken inte var allt för rolig att läsa,» (Ganska bra)
- Jag skulle föredragit en litteratur och en övningsbok som var sammankopplade. Det var svårt att hitta en röd tråd med två olika kursböcker. » (Ganska bra)
- Egentligen hade det varit tillräckligt med övningsboken.» (Ganska bra)
- Jag gillade upplägget i båda böckerna.» (Mycket bra)
- Övningsboken var toppen. » (Mycket bra)
- Övningsboken är kanonbra!» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om powerpoint-bilderna?

58 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»6 10%
Ganska bra»28 48%
Mycket bra»23 39%

Genomsnitt: 3.25

- Har inte använt mig av powerpoint-bilderna. » (?)
- tråkiga inga bilder bara jätte torra!» (Ganska dåliga)
- ta allt på pp istället för OH» (Ganska dåliga)
- Gärna mer konsekvent informationsupplägg på bilderna.» (Ganska bra)
- Hans bilder sög» (Ganska bra)
- Var även mycket behjälpliga under repetition till tenta» (Mycket bra)
- Väldigt pedagogiskt och bra, plus för det!» (Mycket bra)
- relevanta för tentan» (Mycket bra)
- Hans PP hade ibland lite väl mycket text, det vars vårt att hinna läsa allt under förläsningen. » (Mycket bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»37 61%

Genomsnitt: 3.55

- man kom typ aldrig in på den» (Ganska dåligt)
- hemsidan var ganska ofta svår att komma åt» (Ganska dåligt)
- Skulle önskat att overhead-bilderna också funnits ute på utdelat material.» (Ganska bra)
- Det får gärna stå i titeln på utdelat material vilket datum det skall gås igenom. Alternativt att de gås igenom i nummerordning.» (Ganska bra)

12. Vad tyckte du om lärarnas ämneskompetens?

61 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 1%
Ganska bra»10 16%
Mycket bra»50 81%

Genomsnitt: 3.8

13. Vad tyckte du om gästföreläsningen om Balanced Scorecard?

55 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»3 5%
Ganska bra»30 54%
Mycket bra»21 38%

Genomsnitt: 3.29

- Missade denna föreläsning» (?)
- Var inte där» (?)
- Svårt att få en överblick över Balanced Scorecard när vi bara har en föreläsning» (Ganska bra)
- Bra och intressant, men lite stressig början. » (Ganska bra)
- Mycket om det han pratade om stod i boken, även de bilder han använde sig av.» (Ganska bra)
- Jag medverkade endast på halva.» (Ganska bra)
- Mycket, mycket bra. Duktig föreläsare med ett perfekt upplägg.» (Mycket bra)
- Den var väldigt informativ och man fick ett bra översikt över hur systemet fungerar. Riktigt bra!» (Mycket bra)
- fantastiskt, intressant!» (Mycket bra)
- Den var bra och kändes relevant» (Mycket bra)
- gav mycket» (Mycket bra)
- Den här föreläsningen var verkligen mycket bra!» (Mycket bra)

14. Vad tyckte du om kursstrukturen/-innehållet?

60 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dålig»5 8%
Ganska bra»33 55%
Mycket bra»21 35%

Genomsnitt: 3.23

- Det var väldigt förvirrande i början av kursen» (Ganska dålig)
- mycket utspridd information, med projekt, föreläsningar, handledarmöten, språkhandledarmöten etc» (Ganska dålig)
- Den var svår att ta in till en början. Materialet känns komplett, innehållet också. Föreläsarna befinner sig dock långt från min verklighet som student och det blir svårt att ta till sig deras kunskap.» (Ganska dålig)
- Bra att presentationen av projektet kom så tidigt.» (Mycket bra)

15. Vad tyckte du om tentan?

59 svarande

Mycket dålig»2 3%
Ganska dålig»5 8%
Ganska bra»38 64%
Mycket bra»14 23%

Genomsnitt: 3.08

- Väldigt smal och enformig» (Mycket dålig)
- Väldigt mkt räkna» (Ganska dålig)
- Svår...» (Ganska dålig)
- Fler räkneuppgifter så allt inte hänger på endast två, sedan upplevde jag att det var för lite tid. Tycker att man ska få chansen att kunna skriva ner det man har lärt sig utan att behöva stressa ner det på papperet. » (Ganska bra)
- 2/3 av tentan handlade om räkneuppgifter som inte alls varit fokus under föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Vissa frågar var svårtolkade, exempelvis fråga 1. » (Ganska bra)
- Endel frågor var svåra att tolka. Detta kan medföra onödig poängavdrag! I övrigt tyckte jag att tentan var övergripande och bra.» (Ganska bra)

16. Vad tyckte du om projektarbetet?

61 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»32 52%
Mycket bra»25 40%

Genomsnitt: 3.32

- Svårt att välja grupp, så att man hamnar med personer med samma ambitionsnivå eftersom man inte känner varandra så väl ännu. Stressande att arbetet avgör halva betyget.» (Ganska dåligt)
- Hans är lite oklar...» (Ganska bra)
- Tycker man ska få planera in handledarmöte själv, vår intervju var senare samma dag som vi hade möte vilket inte var någon höjdare.» (Ganska bra)
- Svårt att se vilken nivå som projektet behöver hålla. Betygspannet onödigt. Använd G/ej G istället, med högre krav på G» (Ganska bra)
- Lite svårt att få ledning i arbetet ibland men annars var det roligt att göra. » (Ganska bra)
- Jag tyckte att man inte fick en klar bild hur man skulle skriva rapporten.» (Ganska bra)
- Det hade känts mer konstruktiv med en något mer styrd uppgift i och med att ämnet i sig kan antas vara nytt för de flesta studenter som tar kursen.» (Ganska bra)
- Kanske lite väl flummiga riktlinjer» (Ganska bra)
- Naturligtvis finns det fördelar att själva få välja sammarbetskamrater men just nu i början av studierna tycker jag fördelarna för att slumpvis bli ihop parad med andra människor väger över. Man vet inte än vilka människor man arbetar bäst med och nu i början, när man har som mest energi, kan det vara ett ypperligt tillfälle att lära känna andra människor än de man umgås med.» (Ganska bra)
- Säg till ännu mer att det är bra att tidigt få till intervjun, det underlättar mycket.» (Mycket bra)
- tog mycket tid, men var roligt» (Mycket bra)
- Lite lätt förvirring ibörjan, men det klarnade allt eftersom inlämningen närmade sig. Den frsta hanledningen kom väldigt tidigt, i vårt fall hade det varit bättre omd en kommit lite senare när man kommit lite längre med undersökningen. Att ha språkhanedning för sig tycker jag inte fungerade så bra eftersom Fia och Hans vid flera tillfällen sa precis tvärtemot vad den andre (t.ex. med hänsyn till metod, inledning, frågeställning) och då var det svårt att vta vems instruktioner som skulle följas. Annars var det en bra uppgift och ett kul sät att arveta på nrä man fick komma ut til ett företag. » (Mycket bra)
- Bra med mycket handledning!» (Mycket bra)
- Jag tror att jag fick djupare kunskaper genom projektet.» (Mycket bra)

17. Vad tyckte du om handledningen av projektarbetet?

60 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»16 26%
Ganska bra»34 56%
Mycket bra»9 15%

Genomsnitt: 2.85

- Ingen ordentlig genomläsning av arbetet utan endast övergripande generell kritik, oavsett det aktuella arbetets innehåll.» (Ganska dålig)
- Olika bud! Vid handledning och språkhandledning sas olika saker om struktur mm. Förvirrande!» (Ganska dålig)
- Ingen tydlig information om bär sista möjligheten till handledning var, och denna var dessutom för tidigt. Vi hade endast ett bokbart handledningstillfälle med Lise, och de som hade Hans fick flera. Språkhandledarna och de andra handledarna hade motstridiga åsikter om hur arbetet skulle utformas och man vet därmed inte vem man ska lyssna på. De var inte sampratade över huvud taget.» (Ganska dålig)
- Riktigt dåligt med två olika handledare som inte kommunicerar med varandra och jämt och ständigt säger emot varandra.» (Ganska dålig)
- Hans och Fia gav olika instruktioner om hur man skulle skriva» (Ganska dålig)
- Blev rörigt då Fia och Hans sa att man skulle skriva på olika sätt!» (Ganska dålig)
- Våra handledare (språk- och vetenskapshandledare) hade ibland olika uppfattningar om hur man skulle skriva detta projektarbete, vilket gjorde det svårt för oss att ta ställning till vem man skulle lyssna på. Kanske skulle de kunna kommunicera med varandra om hur de vill att vi ska skriva vår uppsats.» (Ganska dålig)
- svårt att få veta med tider och sånt» (Ganska dålig)
- Vi råddes att göra intervju till arbetet i slutet av november. Då blev det för tight att hinna med ett utkast till handledningen.» (Ganska dålig)
- Lise är bra.» (Ganska bra)
- Skulle önska möjlighet till fler tillfällen för handledning. Det är mycket som är nytt och osäkert med arbetet.» (Ganska bra)
- Jag skulle gärna haft handledningstillfällena lite senare» (Ganska bra)
- Borde haft språk och hanledning ihop så att missförstånden som uppstod kunde undgås. Vi fick helt motsatta reaktioner och då var det svårt att veta vems instruktioner som vägde tyngst.» (Ganska bra)
- Den kändes en smula frånvarande, kan vara att jag som student är ovan att ha en ahndledare» (Ganska bra)
- Kunde varit bättre för Hans var lite för högt över vår nivå och svävade» (Ganska bra)
- besvärligt då handledarna sa olika saker, ibland totalt motsägande varandra. » (Ganska bra)
- dock inte enhällig, det sades mycket olika saker rörande struktur» (Mycket bra)

18. Vad tyckte du om Kommunikationsmomentet?

61 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»18 29%
Ganska bra»35 57%
Mycket bra»5 8%

Genomsnitt: 2.68

- Kunde redan allt, löjligt att ha en obligatorisk föreläsning för så grundläggande saker. Dock tycker jag de inbokade handledningstillfällena var givande» (Mycket dåligt)
- Man fick inte så mycket feedback av läraren.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker inte det var så givande och jag skulle vilja haft deras respons i slutet innan man lämnar in inte så tidigt som vi fick ha våran.» (Ganska dåligt)
- Mycket av det vi gjorde hade jag hört många gånger innan, redan så tidigt som i högstadiet. Detta kändes ibland väldigt onödigt och slöseri med tid.» (Ganska dåligt)
- gav inte så mycket, fokusera på rätt saker istället för dikter och så vidare» (Ganska dåligt)
- Visa på mer praktiska tillämpningar under föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Inget nytt.» (Ganska bra)
- Dock inte mycket nytt...» (Ganska bra)
- Att läsa en annan grupps arbete och att få respons var bra för att se vilken nivå andra grupper låg på.» (Ganska bra)
- Blev rörigt då Fia och Hans sa att man skulle skriva på olika sätt!» (Ganska bra)
- Genomgången med de olika litteratursorterna kändes inte särskilt relevant. Även om delen med stycken och hur man bygger upp en text var bra!» (Ganska bra)
- Lite väl uppenbara och grundläggande saker ibland. Feedbacken var bra och vi de två tillfällen fick vi bra konkreta tips. » (Ganska bra)
- Givande. Hade funkat bättre som hemuppgifter med påföljande genomgång tror jag. Nu hade man ingen bild av vad som komma skulle innan varje tillfälle. Hade man själv gjort uppgifter tidigare skulle det kännas mer engagerande» (Ganska bra)
- Mycket bra föreläsning om kom. Dock lite irrelevant.» (Ganska bra)
- kvaliteten på momentet i sig var väl inte direkt dåligt, men det var ett ganska onödigt moment som jag inte tror gav oss så mycket nytt.» (Ganska bra)
- Hoppas bara själva texten utvärderas lika bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 23%
Mycket bra»46 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Inte lika bra vid arbetet, eftersom vi hade olika ambitionsnivå.» (Ganska bra)
- Kul att jobba när man får hjälp och tips från klasskamrater. Dock blev arbetsinsatsen väldigt skev i vår grupp, vilke är synd när det väger 50% av betyget. Vissa i gruppen dök aldrig upp i tid och skrev i princip inget på rapporten, vilket såklart påverkade resultatet.» (Ganska bra)
- Har hittat människor jag sammarbetar bra med men även människor jag inte skulle uppskatta att arbeta med igen, då vi inte har samma sätt att arbeta på. » (Ganska bra)
- Under projektarbetet fungerade samarbetet i gruppen mycket bra.» (Mycket bra)
- Positivt att vi fick välja själva då jag hade en väldigt slapp grupp på det förra projektet. Bra att man kan välja likasinnade.» (Mycket bra)
- det var bra att få välja gruppmedlemmar till casestudien.» (Mycket bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»40 66%
Hög»15 25%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.25

- Låg i början, hög i slutet = lagom utspritt» (Lagom)
- Den var hög men jag tyckte det var lagom högt, något jag uppskattar.» (Lagom)
- Att ha tentamen, projektarbete och skrivmomentet samtidigt som man läser en svår mattekurs gör att det blir övermäktigt med olika prestationer så jag tror tyvärr inte det här upplägget var det mest optimala för en långsiktig inlärning. Gör hellre en kurs med två projektarbeten och en kurs med två mindre tentamen för att när man blandar flera moment i en kurs blir det så att man får offra tid för att klara något annat och därmed inte kan leverera maximalt vilket känns väldigt tråkigt. » (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»33 55%
Hög»22 36%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.33

- kom igång sent» (Lagom)
- Arbetsbelastningen var väldigt ojämn. I början var den väldigt låg och i slutet enormt hög. För att underlätta detta skulle jag göra en kurs med två mindre projektarbeten och en kurs med två mindre tentamen.» (Hög)
- Då ramarna för projektarbetet var diffusa och oförutsedda arbeten uppkom därav så var arbetsbelastningen svårplanerad och ojämn. » (Hög)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»1 1%
Godkänt»10 16%
Gott»38 63%
Mycket gott»10 16%

Genomsnitt: 3.91

- Bra och intressant kursinnehåll, men med bättre sammarbete mellan föreläsningarna och bättre föreläsningar med mer innehåll tror jag det kna bli enännu roligare kurs. » (Godkänt)
- Bra med både tenta och projekt.» (Gott)
- Bra saker att gå igenom, men besvärligt då det upplevs som att föreläsarna inte pratat ihop sig. » (Gott)
- Möller gör kursen.» (Mycket gott)
- Jag tyckte att denna kurs väldigt intressant och lärorik. Jag lärde mig väldigt mycket.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möllers sätt att undervisa på. Möllers anekdoter.»
- Jan Möllers inställning till ämnet.»
- Arbetet»
- powerpointbilderna från Jans föreläsningar. Övningsboken!»
- Jan Möller.»
- Powerpoint-bilderna. Duggans/tentans placering innan tentaperioden.»
- Att man får ut arbetet så tidigt som möjligt då det tar tid att bli klar med.»
- Möller»
- Kommunikationsmomentet med respons på andra gruppers arbete var jättebra.»
- Upplägget!»
- Föreläsningsupplägget och Möllers övningsbok, mycket bra! »
- projekt med språkhandledning»
- Möller som föreläsare.»
- Bra upplägg med teori först, en introduktion till projektet tidigt, men teorin avklarad innan projektet dog igång på rikgtit. »
- övningsboken, kommunikationsdelen»
- Jan Möller!»
- De två delmomenten. Bra med två delar av kursen. Bra innehåll. »
- Upplägget med arbete/tenta»
- Det mesta... (:»
- upplägget med tenta innan, var bra för då lär man sig innan man skriver arbetet»
- Jan, »
- Projektarbetet tyckte jag gav en hel del då man verkligen fick chans att utnyttja sina kunskaper man erhållit under den större första delen av kursen.»
- Investeringskalkyleringen.»
- Bra upplägg och powerpoint!»
- Kursinnehållet var bra och strukturen med projektarbete»
- möllers bok»
- Upplägget med tentan och grupparbetet»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna bör vara mer tidseffektiva. Spara på de, visserligen underhållande, anekdoterna. Mer konstruktiv PERSONLIG kritik under projektarbetet.»
- Skippa föreläsning med kommunikationsdelen och fokusera på fler gruppövnungar.»
- Lägg arbetet tidigare och förändra handledningen eller ge åtminstone tydligare information om när sista möjligheten för hadledninga finns. Gör så att handledarna ställer upp lika mycket annars får inte alla samma förutsättningar för att lyckas.»
- Kanske gå lite snabbare fram så att sista veckan innan tentan blir mer sammanfattning av det som har gåtts igenom.»
- Viktigt att man går igenom tillräckligt mycket under föreläsningarna.»
- fler gästföreläsningar»
- Ska man verkligen ha två handledare? I så fall måste de gemensamt arbeta fram mål och kriterier.»
- Hans bör lära sig lite hyfs, det finns ingen anledning till att vara arrogant bara för att man är professor. »
- Blev rörigt då Fia och Hans sa att man skulle skriva på olika sätt!»
- En lite tydligare introduktion till ämnet, så att man får grepp om vad det handlar om.»
- Bedöm grupparbeten efter betygen godkänd/ej godkänd och öka istället kravet för godkänd.»
- Mer info mindre "tjöt" på föreläsningarna»
- Föreläsaren borde hinna med alla planerade föreläsningar, detta skedde inte då vi låg melan 1 och 2 föreläsningar bakom schema hela tiden. Snabbare takt.»
- samstämmig struktur, kanske förberedda företag åt grupperna och tidigare handledarmöten»
- när handledningarna kommer»
- Innehållet på förelsänongarna tycker jag borde konkretiseras tll kursmålen. Om nu tentan till 67% vestår av räkneuppgfter så borde föreläsningarna innehålla fler exmpel och teori om hur man räknar. Övningsboken var kanon!, men den kan kompletteras med förklaringar under föreläsningen. Om allt snack om annat än kursinnehållet ströks skulle mycket fler exempel kunna gås igenom (vissa lektioner gick nästan 50% av tiden åt att lyssna på olika exempel från volvo, om kungen, hur många bilar någon ägde och liknande som kanske är roliga anekdoter, men som passar bättre under en alumnimiddag än under en föreläsning). »
- fler svåra exempel från boken på föräläsning.»
- ny, ung, kompletterande föreläsare»
- Förändra upplägget! Den enormt höga arbetsbelastningen i slutet gör att det inte gynnar långsiktig inlärning utan snarare kortsiktig. »
- Föreläsarna måste vara mer eniga om vad de går igenom, ibland upprepning och ibland missades vissa moment. »
- Tydligare hur man skriver ett arbete»
- Vem som gör gruppindelningarna och att man kanske ska skära ned på att dela med sig av egna erfarenheter på föreläsningar.»
- mer hjälp med arbetet, mindre prata om irrelevanta saker på föreläsningarna»
- Att Jan kommer till skott och är lite mer effektiv ibland. Det behöver inte gå fortare fram, han kan istället använda tiden till att förklara mer om samma saker.»
- Handledningen bör förändras där fler handledningstillfällen bör finnas till hands.»
- bättre samarbete mellan de olika lärarna inom kursen så att deras instruktioner till oss inte pekar åt olika håll.»
- Kurslitteratur.»
- Presentationen av projektarbetet kan möjligen ske tidigare även om det inte påbörjas för än senare i kursen. Detta gör att informationen får sjunka in och man har tid att fundera kring ämnena och lite smått ta reda på vad de innebär.»
- Lite intressantare föreläaningar. Inte bara bläddra igenom och säga det som står på powerpointsen»
- struntptay på förel.»
- vet ej»

25. Övriga kommentarer

- Lite fler historier skadas aldrig.»
- Blev rörigt då Fia och Hans sa att man skulle skriva på olika sätt!»
- Jag var som sagt sjuk de första veckorna, så jag missade en del där.»
- I stort en mycket kul och givande kurs!»
- Bra kurs»


Kursutvärderingssystem från