ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp2åk2: IMA044 Industriell marknadsföring

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-20
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»17 34%
Cirka 20 timmar»17 34%
Cirka 25 timmar»11 22%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.16

- Låg arbetsbelastning trots att jag på mig väldigt stor andel av arbetet med marknadsplanen. » (Högst 15 timmar)
- Mer på case än annat!» (Cirka 20 timmar)
- Kanske något mindre än vanligt.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»1 2%
25%»3 6%
50%»15 30%
75%»14 28%
100%»17 34%

Genomsnitt: 3.86

- Prioriterade caset istället..» (50%)
- jag tyckte gästföreläsningarna generellt höll en dålig standard» (50%)
- Den här läsperioden har tyvärr kännetecknats av ett par dödligt tråkiga föreläsare.» (50%)
- Tyckte många av föreläsningarna var upprepningar, de sa mycket samma sak flera gånger. Mycket var självklart (tex att kundrelationer är viktiga).» (50%)
- Vissa av gästföreläsningarna har varit bedrövliga då de inte har fokuserat på det som har varit av relevans för kursen. Jag tänker särskilt på de som valde att ägna 45 minuter till att diskutera sitt eget företags organisationsstruktur.» (75%)
- manga av gastforelasningarna har varit daliga» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 56%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 18%

Genomsnitt: 2.06

- Kommer i alla fall inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Letade i Kurs PM men hittade dem inte!» (Jag har inte sett/läst målen)
- det är för mycket teori att läsa och kursboken är oöverblickbar i sina detaljer. Jag fick göra ett dektektivarbete och läsa pdf:n från föreläsningarna för att luska ut vad läraren tyckte var väsentligt, men fortfarande fanns det inte någon sådan indikation. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursplanen är som vanligt tydlig och bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 19%
Ja, målen verkar rimliga»25 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- på gränsen till för lågt, ekonomikurser i allmänhet är mycket enklare än ex. mekanik och matte» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 50%
Ja, i hög grad»15 39%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.6

- Till exempel var tentafrågan på prissättning inte en av de fyra metoder som diskuterats på föreläsningarna och togs upp i kurssammanfattningen. Positioneringsfrågan var flummigt ställd också! Marknadsinformationsfrågan låg inte heller i linje med vad som poängterats som viktigt under föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Tentan speglade inte det material som betonades under föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Ganska luddiga formuleringar på tentauppgifterna. Man kan nog få rätt för lite vad som helst.» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentamen var på tok för "luddig" överlag. Ska man ha en tenta bör det finnas rätt/fel svar, annars ska det tydligt i tesen anges att man får poäng baserat på hur bra man resonerar.» (I viss utsträckning)
- Tentan var inte bra. Frågorna borde vara mer specificerade. Man skulle kunna sammanfatta hela kusrsen på bara första frågan. otyfligt om vad det var frågan om. man ska inte behöva sitta och skriva häcken av sig i 15 sidor och ändå vara oskäker på, eller om man har fått med allt. Flervalsalternativ vore kanske något att fundera över. Eller om examinatorn går igenom tentor innan och hur hon vill att man ska svara.» (I viss utsträckning)
- Det de som forelasarna lagt stor vikt vid pa forelasningarna, framforallt nar det kommar till olika prissattinfasmetoder, kom inte pa tentan » (I viss utsträckning)
- typade tentor» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var balanserad och testade flera av områdena på ett bra sätt. » (Ja, i hög grad)
- Tyckte det var en bra tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har de ordinarie föreläsningar varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»19 38%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»7 14%

Genomsnitt: 2.56

- Föreläsningarna höll i regel en låg nivå. Med nya föreläsare varje vecka fick man ingen kontinutet i lärandet och nu i efterhand kan man reflketera över om det var lönt att gå på föreläsningarna överhuvudtaget.» (Mycket liten)
- man lärde sig hela kursen sista dagarna» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var generellt sett ok men märkligt att det verkar ha varit skilda fokus på tenta och föreläsningar.» (Ganska liten)
- Det som var givande med föreläsningarna som tidigare sagts var pdf:erna för att veta vad som läraren tyckte var viktigt.» (Ganska liten)
- För att förstå vad som var viktigt att kunna inför tentan var det endast kurssammanfattningen som gav något, i min mening. » (Ganska liten)
- Tyvärr väldigt olika kvalitet på föreläsningarna. Vissa väldigt bra andra inte.» (Ganska liten)
- Tyvärr har föreläsningarna hållit väldigt varierande kvalité. Kajsa: Superbra! Intressanta och relevanta föreläsningar. Engagerade lärare som svarar bra på frågor, entusiasmerar och bryr sig om sina elever. Frida: Väldigt tråkiga föreläsningar. Rörigt och dålig struktur samt bristande engagemang. Jens: Hade bara en föreläsning väl, ganska intetsägande, oväsentliga exempel. Ingrid: Bra och tydlig föreläsning!» (Ganska liten)
- Kajsa Hulthén var mycket duktig! Frida Lind var okej men väldigt osäker, Ingrid Hessel hade en otrevlig attityd.» (Ganska liten)
- Som sagt, i förhållande till andra kurser har vissa av föreläsningarna varit ovanligt fattiga.» (Ganska liten)
- Har varit varierade föreläsningar. Många bra men flera skamligt dåliga. T.ex. han som kom från volvo gav INGET. » (Ganska liten)
- Som sagt var det mycket upprepningar och mycket var självklart. Hade uppskattat om någon gjort en övergripande modell över hela kursen där man får med alla de olika delarna och hur de samverkar med varandra lite bättre. Måndagsföreläsningarna (de som var på eftermiddagarna, som var gemensamma med en annan kurs) gav inte mycket. Hade kunnat vara lärorikt men bl.a. eftersom de absolut skulle vara på engelska förstörde för många (vissa föreläsare hade nog gjort en mycket bättre och mer intressant föreläsning om den hade fått vara på svenska).» (Ganska liten)
- Kajsas föreläsningar i alla fall.» (Ganska stor)
- Delar av littearturen har varit dålig.» (Ganska stor)
- Gästföreläsningar under all kritik med vissa undantag, som var briljanta» (Ganska stor)
- Bra power-points!» (Mycket stor)
- bra powerpoints» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»14 28%
Ganska liten»28 56%
Ganska stor»6 12%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 1.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De hjälpte mycket lite. Falonius var den ende föreläsaren som stack ut i positiv bemärkelse. » (Mycket liten)
- de flesta var värdelösa men kan ha missat bra föreläsningarnA PGA att jag missbedömt, de som jag var på som var bra var rosvalls om priser, han som hade en om segmentering osv, och han som hade exemplet om sjukvården i början. marknadsundersökningsföreläsningen gav inget och likaså den om skf hade bara en väsentlig slide.» (Mycket liten)
- Segmentering, Hållbar utveckling bra, övriga icke. Prissättning, ingen åsikt.» (Mycket liten)
- Gästföreläsningarna var i allmänhet det största sömnpillret i kursen. » (Mycket liten)
- Endast ett fåtal av föreläsarna var ok, många underpresterade. Kajsa är oerhört duktig på att lära ut och jag tycker hon borde ta på sig större del av föreläsningarna» (Ganska liten)
- Vissa gästföreläsningar var ganska dåliga, exempelvis Volvo-föreläsningen som nog inte tillförde något alls. Seg/Pos/Diff, norrmannen och prissättning bör behållas. Tentakopplingen måste vara tydligare, annars blir det två timmars kuriosa.» (Ganska liten)
- Tyckte att de första gav extremt lite. Det är viktigt att föreläsarna är bekväma med att prata på engelska om de ska föreläsa på engelska annars får man inte ut något av det.» (Ganska liten)
- Svårt att svara generellt. Vissa har inte gett något (SKF, Volvo) och vissa har varit väldigt givande (Falonius, Torvatn).» (Ganska liten)
- Intressant, men inte väsentligt att lära sig för att klara tentan bra.» (Ganska liten)
- Stor spridning i kvaliteten. Vissa begränsades för mycket av att prata engelska.» (Ganska liten)
- Tyckte att vissa gästföreläsningar var bra, men många var alldeles för onödiga. Kändes som att de hölls för Masterstudenterna och inte för oss! Besvikelse då detta togs från våra udnervisningstimmar!» (Ganska liten)
- väldigt varierande, en del har varit väldigt bra medans föreläsningar som SKF, Volvo etc. inte riktigt var särskilt givande.» (Ganska liten)
- Endast markandsundersöknings-föreläsningen och segmentering, positionering och differentiering-föreläsningarna var av nytta..» (Ganska liten)
- gastforelasningarna som handlade om prissattning, sustainability och brandig (segmentering, differentiering och possionering) var bra. Eventuellt nagon mer som jag inte kommer pa just nu. Det var dock manga som var daliga och som inte speglade kursen pa ett bra satt. Jag tycker att det ska bli farre gastforelasningare eller att forelasningarna ska passa in i kursen pa ett battre satt. Eftersom det varit sa manga olika forelasningar om sa manga olika saker har det inte blivit nagon rod trad i kursen. » (Ganska liten)
- Det var några som var väldigt duktiga, exempelvis hållbar utveckling och prissättning. De andra höll inte måttet.» (Ganska liten)
- Bra med fördjupad kunskap på gästföreläsningarna. Har varit dålig kvalitet på vissa.» (Ganska liten)
- Se ovanstående kommentar.» (Ganska liten)
- Vissa gästföreläsningar var mycket bra och tog upp relevanta ämnen medan andra inte alls kändes nödvändiga.» (Ganska stor)
- Fyra stycken bra: Marknadsundersökning, Segmentering, Miljö & Hållbarhet samt Value Based Pricing. Övriga var sömnpiller med överfyllda företags powerpoints som mest talade om floskler och siffror. » (Ganska stor)
- Bra gästföreläsningar med relevant innehåll!» (Mycket stor)
- Mycket duktiga var: Carl Axel Ambring, Tim Torvatn, Tommy Falonius, Niklas Zandén och Kristian Rosvall.» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om arbetet med marknadsplanen?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»17 34%
Bra»15 30%
Mycket bra»15 30%

Genomsnitt: 3.84

- Dålig handledning!» (Dåligt)
- Till att börja med vill jag säga ett stort tack till vår handledare (Ingrid) som var väldigt engagerad och verkligen hjälpte oss att skriva ett bra arbete. Jag har dock en del negativ kritik också. Handledningen var till en början för otydlig. I början verkade det som om att man fick göra lite som man ville, men när det väl kom till kritan var det visst väldigt strikta kriterier om vad marknadsplanen skulle innehålla och hur den skulle skrivas. En mer aktiv handledning i tidigt skede hade underlättat. Dessutom upplevde jag handledarens (Ingrids) kommentarer i arbetet / på redovisningen som subjektiva, dvs istället för att endast bedöma huruvida arbetet är välgjort verkar hennes personliga åsikter om korrekheten av analys och slutsatser färgat rättningen. Dessutom, att kalla arbetet en "marknadsplan" känns fel då jag inte tror det finns en enda riktig marknadsplan med detta upplägg. Kalla det snarare marknadsföringsanalys eller dylikt.» (Dåligt)
- De obiligatoriska momenten var märkliga, annars var det ett kul case. Var fanns informationen om powerpoint-presentation av caset? Vi fick veta det torsdagen innan efter att ha kommit fram till att vi inte kan ha en efter noggrann läsning av kurs-PM och deltagande på samtliga föreläsningar och handledningstillfällen.» (Godkänt)
- Man lägger mycket tid på marknadsplanen jämfört med föreläsningar och att läsa boken inför tentamen.. Och marknadsplanen är ju bara 30% av slutbetyget..» (Godkänt)
- Fel att kalla det en marknadsplan per definition. Uppgiften var snarare att skriva en marknadsanalys så uppgiften borde byta beteckning. I vissa avseenden bristfällig handledning, tex kändes det som om vi skrev marknadsplanen endast med utgångspunkten att handledaren skulle tycka om den så bra som möjligt och inte så som vi ville. Det kändes alltså som om formen för och innehållet i marknadsplanen var låsta till handledaren tycke och smak.» (Godkänt)
- Tydligare riktlinjer etc.» (Godkänt)
- Tycker att tanken är bra att man ska kombinera samma företag från fysikkursen, men innan måste mer information fås. Det var många grupper som inte kunde använda samma företag.» (Godkänt)
- Bra med dessa arbeten. Lite luddigt vad som skulle skrivas och fick inte den hjälp som behövdes på handledningen.» (Godkänt)
- Grunden är bra, däremot gör man mer en marknadsanalys än en marknadsplan. Handledningen kunde fungerat bättre! Det skall gå att få mer hjälp och tydligare riktlinjer. » (Godkänt)
- roligt och intressant case, skulle kunna fått större betydelse i totala betygsättningen, ev. 40/60 istället för 30/70.» (Bra)
- lite problem i gruppen, men annars gick det fint» (Bra)
- Det var det mest givande med kursen och gav mycket insikt.» (Bra)
- Jag tycker examinatorn ska dela in oss i förutbestämda casegrupper. Det är mer utvecklande att arbeta med nya människor än med sina kompisar!» (Bra)
- Systemet med grupper ur samma baser bör utredas. Mattebasen har kurs utan tenta, men med fem separata inlämningar, i viss mån under olika tid vilket betyder att gruppen som helhet har svårt att hitta tider för bra arbetsgång. Gäller under hela läsperioden.» (Bra)
- Det var ett roligt arbete. Om arbetet hade legat lite senare i kursen hade det antagligen blivit ännu roligare eftersom man då förstått bättre vad man höll på med, men jag förstår att det är svårt att få till.» (Bra)
- Arbetet var mycket lärorikt och intressant. » (Mycket bra)
- Bästa sättet för inlärning.» (Mycket bra)
- Kul och mer lärorikt än att gå på föreläsningar. Väldigt nöjd med upplägget.» (Mycket bra)
- Roligt case!» (Mycket bra)
- Igor var en duktig handledare!» (Mycket bra)
- Det var svart att ha samma foretag i marknadsforingsarbetet som i fysikarbetet. Det ar inte latt att hitta ett foretag i goreborgsegionen men en miljovanlig produkt vars teknik passar in i fysikkursen och som ar business to business. » (Mycket bra)
- Upplägget var intressant och lärorikt och vi fick bra respons från vårt företag.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har arbetet med "Marknadsplanen" varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 14%
Ganska stor»24 48%
Mycket stor»18 36%

Genomsnitt: 3.22

- generellt sett för marknadsföring har jag lärt mig mycket, men det känns som att tentan var så typad så det man behövde kunna för den lärde man sig sista dagarna.» (Ganska liten)
- Inför tentamen alltså. I övrigt lär man sig mycket.» (Ganska liten)
- Fast då läste man tyvärr bara in sig på sitt område. Men man blev ganska fixerad vid arbetet och lärde sig efteråt. Var väldigt bra att ha något att koppla sina studier till, speciellt inför tentan» (Ganska stor)
- Dock tycker jag det kunde ha givits bättre instruktioner till vad en marknadsplan verkligen är. Det tog ett bra tag innan vi visste vad vi skulle få med.» (Ganska stor)
- Arbetet med marknadsplanen bidrog starkt till min inlärning i jämförelse med föreläsningarna som inte bidrog alls. » (Mycket stor)
- I samband med arbetet diskuterade man och skrev om relevanta begrepp. Dessutom fick man lära sig av hur ett företag faktiskt arbetar med sin marknadsföring.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»10 20%
Ganska liten»22 44%
Ganska stor»11 22%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.26

- Kursboken var stor och jag saknade specifika hänvisningar till sidor där verklig FAKTA kunde utläsas...» (?)
- Kompendiet var bra, boken värdelös» (Mycket liten)
- kompendiet var bra, men boken....500 kr kastade i sjön! behövs ens boken? Känns som att kompendiet skulle räcka gott och väl» (Ganska liten)
- Kompendiet var betydligt mer användbart än boken» (Ganska liten)
- Boken innehöll mycket bra information, men boken var för lång. Dess längd kunde ha halverats och ändå innehållit samma information. » (Ganska liten)
- Power-pointsen ger mest.» (Ganska liten)
- Kompendiet och sammanfattningar av detta gav mer relevant information än boken.» (Ganska liten)
- Läste knappt boken, alltför bred och många begrepp som vi inte berörde i kursen. Läste tillgängliga sammanfattningar istället.» (Ganska liten)
- Kompendiet var bra och slides var bra.» (Ganska liten)
- Kurskompendiet var bra, men läroboken var helt värdelös.» (Ganska liten)
- Boken - intet! Kompendiet, helt ok HUvudskligen föreläsnigar» (Ganska liten)
- Kompendiet var mycket bättre än boken.» (Ganska liten)
- kompendiet och forelasningarna var det som gav bast info» (Ganska liten)
- Använde bara kompendiet.» (Ganska liten)
- Jag kollade knappt i kursboken med undantag för när jag läste om mycket specifika områden för projektet. » (Ganska liten)
- Kursboken var inte alls bra, den behövdes inte ens. Eftersom den behandlade mycket av den amerikanska marknaden var den helt irrelevant för vår del. Hade önskat en bättre läsanvisning. Läste istället en sammanfattning och det hjälpte mig antagligen lika mycket som boken skulle hjälpt mig men sparade mig jättemycket tid.» (Ganska liten)
- Har endast läst sammanfattning av boken. Hur kan en amerikansk bok som svamlar mycket om den amerikanska marknaden vara den bästa boken för den här kursen? Borde finnas mycket bättre alternativ.» (Ganska stor)
- Jag tycker speciellt kompendiet har varit ovärderligt, men kursboken har täckt för stora områden» (Mycket stor)
- Kompendiet = stort plus. Läroboken = inte alls bra, läste endast vissa avsnitt och sammanfattningar. Den var för tjock och för amerikansk (klassiska betalt per ord-syndromet).» (Mycket stor)

11. Vad tyckte du om kompendiet?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»5 10%
Godkänt»12 24%
Bra»19 38%
Mycket bra»13 26%

Genomsnitt: 3.76

- Rätt gamla artiklar, har inget hänt senaste 20 åren? Internet etc. Ändå läser vi litteratur från 80- och 90-talet.» (Bra)
- Mycket mer värdefull än boken.» (Bra)
- Endast detta jag läste, bra men hade räckt att gå på föreläsningarna» (Bra)
- Kompendiet var mer användbart än boken.» (Bra)
- sammanfattar kursen väl» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om kursboken?

46 svarande

Mycket dålig»14 30%
Ganska dålig»19 41%
Godkänd»9 19%
Ganska bra»2 4%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.1

- Köpte aldrig kursboken, den verkade onödig. » (?)
- Köpte inte kursboken.» (?)
- Köpte inte kursboken» (?)
- Har inte läst något i den..» (?)
- alldeles för mycket skitsnack i den» (Mycket dålig)
- Hutt & Speh var väldigt torr för att vara marknadsföringslitteratur.» (Mycket dålig)
- Fruktansvärt dålig bok. Tråkig att läsa och man får inte ut mycket av den helt enkelt. De skriver så mycket som inte är relevant.» (Mycket dålig)
- Försökte läsa en gång, men läste aldrig mer igen. Tråkig och dålig.» (Mycket dålig)
- Hörde rykten om att författarna får betlat per antal ord vilket det också verkar i denna boken. Delar var bra med i det hela inte bra.» (Mycket dålig)
- TRÅKIG! » (Mycket dålig)
- Författarna gjorde ett misstag när de satsade på kvantitet istället för kvalitet.» (Ganska dålig)
- Som sagt.» (Ganska dålig)
- Mycket överflödigt..» (Ganska dålig)
- Se ovanstående kommentar.» (Ganska dålig)
- Trögläst, använde främst för att leta upp lämplig teori till marknadsplanen» (Godkänd)
- För mycket...» (Godkänd)

13. Hur uppfattade du miljö-momentet i kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»7 14%
Dåligt»12 24%
Godkänt»22 44%
Bra»7 14%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.65

- Löskopplad och verkar för många marknadsplaner vara totalt irrelevant. Om det är något viktigt skulle företaget ha nämnt det själva under den två timmar långa intervjun innan vi kom in på vår miljöfråga.. » (Mycket dåligt)
- Tycker det känns krystat att ha med miljömoment överhuvudtaget i de flesta kurser, nästan omotiverat » (Mycket dåligt)
- Sluta med dessa lösryckta miljömoment, tack! Ingen jag har pratat med tycker att det är intressant eller tar till sig det. Varken den här kursen eller någon annan. Ha en hel kurs om det är viktigt, lägg ner det annars. » (Mycket dåligt)
- Malplacerat och krystat» (Mycket dåligt)
- Varför har vi detta? Ger inget om vi inte gör det på "rikigt". Är bara en litet störmoment som inte ger något» (Mycket dåligt)
- Miljömomentet i kursen kan bli väldigt intressant, men det kändes mest inkastat i formen det gjordes nu.» (Dåligt)
- Det borde läggas mer vikt på detta. Man får ingen förståelse för hur situationen i världen faktiskt ser ut idag och att det är viktigt att alla gör så mycket de bara kan för att arbeta för ett hållbart samhälle. Detta framgår inte tydligt i kursen utan det låter bara som att man ska bry sig då det är ett lönsamt marknadsföringsargument.. Det är inte hållbart!» (Dåligt)
- Oerhört krystat.» (Dåligt)
- Miljömomentet kändes nästan identiskt med det i vår förra ekonomikurs, ekonomisk analys 2. Iaf kursmaterialet (som var i kompendiet) var det samma..» (Dåligt)
- Vi hade tur eftersom vårat företag aktivt arbetade med miljöperspektivet vilket underlättade. Dock känns miljömomentet som vanligt påtvingat och krystat, och ger intrycket av att inte riktigt kunna stå på egna ben. » (Dåligt)
- Precis som i alla andra kurser känns miljömomentet påtvingat. Det hör inte riktigt hemma utan är där bara för att det måste. Hade varit bättre om man hade haft en kurs som behandlade enbart miljö, så kan man fokusera på annat i de övriga kurserna.» (Dåligt)
- intressant föreläsning. Onödigt moment i caset. Blev vi ens testade på miljökunskaperna på tentan?» (Godkänt)
- ok integrerat. Ankommer i stor utsträckning på vilket företag man arbetar med genom caset.» (Godkänt)
- Instruktionerna kring det var luddiga.» (Godkänt)
- Jag tycker det är lite tråkigt att ett miljömoment ska implementeras i varenda kurs, tycker det vore bättre med en hel stor kurs i miljö och hållfasthetslära som exempelvis M ger.» (Godkänt)
- framforallt var gastforelasningen om sustainability bra» (Bra)

14. Hur uppfattade du integrationen av miljö-momentet i kursen

49 svarande

Mycket dåligt»7 14%
Dåligt»11 22%
Godkänt»22 44%
Bra»8 16%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.69

- svårt att analysera ett miljötänk som inte finns» (Dåligt)
- lösa kopplingar som verkar forcerade. Bra med miljö för aktieägarvärdet?, och bra för lönsamheten som en bieffekt av mindre transporter, jag måste erkänna utan att vara sarkastisk att det nästan är skrattretande.» (Dåligt)
- Lite bättre integrerat än i andra ekonomikurser.» (Godkänt)
- Kändes som ett tillägg och inte som en naturlig del av kursen.» (Godkänt)
- Det lyckades ändå något bättre än vanligt med relevansen.» (Godkänt)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Godkänt»11 22%
Ganska bra»15 30%
Mycket bra»20 40%

Genomsnitt: 4

- Studieportalen har inte fungerat vid ett flertal tillfällen och man har då inte kommit åt dokumenten som ligger uppe.» (Ganska dåligt)
- Eftersom det var så många gästföreläsare var det dåligt med slides på hemsidan innan föreläsningen» (Ganska dåligt)
- hade vart enklare om slides till föreläsningarna fanns ute innan föreläsningstillfället.» (Godkänt)
- Det skulle ha varit mycket bättre om power-pointsen kunde ha lagts upp innan föreläsningen. » (Godkänt)
- det ar mycket battre om forelasningarna kan komma ut nagra dagar innan pa hemsisan sa att vi har lite tid att forbereda oss» (Godkänt)
- Har inga större anmärkningar, tycker infon varit bra.» (Ganska bra)
- Slidsen till föreläsningarna borde komma ut innan föreläsningen äger rum så att man kan skriva ut den innan.» (Ganska bra)
- Har för mig att föreläsningsanteckningarna ofta kom sent ut på hemsidan vilket är irriterande. I övrigt fungerade det bra.» (Ganska bra)
- allt kom upp på hemsidan i god tid hela tiden. Kajsa får 5 av 5 fyrar!» (Mycket bra)
- Enda mindre bekymret var gruppindelningen som fick ändras från fysikkursen. En kort inledningsföreläsning om arbetet i början på lp1 tillsammans med fysikkursen skulle kanske vara bra» (Mycket bra)
- Inga problem.» (Mycket bra)
- Allt var mkt bra där förutom gruppindelningen.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.92


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor under kursen?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»2 4%
Godkänt»17 34%
Bra»21 42%
Mycket bra»9 18%

Genomsnitt: 3.75

- Handledningen på arbetet var dålig då frågorna man ställde inte blev besvarade tydligt.» (Dåliga)
- Handledningen fungerade inte alls bra. Vi hade Ingrid. Vi fick daligt med tipa och framforallt sa hon alldeles i borjan att upplagget pa arbetet var valdigt fritt. Efter det att vi lammnat in utkastet sa hon att det endast fanns tva satt att lagga upp arbetet pa antigen efter de fyra p,na eller efter segmentering, differentiering, possionering. Det hade varit skont att fa den informationen pa forsta handledningsmotet, eftersom det hade sparat oss mycket extra arbete. Det hade ocksa varit bra om Igor och Ingrid kommuniserade lite med varandra. I klassen pratar vi ju med varandra och bollar ideer. Det blir valdigt forvirrande om handledarna ger helt olika instruktioner. Ett exempel ar att ingrid sa att vi absolut inte fick ha med orden segmentering, differentiering och possiotionering i emperin utan dessa skulle komma forst i annalysen. Igor tyckte darimot att dessa ord skulle komma som rubriker i emperin.» (Dåliga)
- har inte sökt hjälp i ngon större utsträckning Case-handledaren bra! (Insanic)» (Godkänt)
- Bra förutom för arbetet.» (Godkänt)
- synd att kajsa inte var närvarande på alla föreläsningar, hon gav alltid bra svar» (Bra)
- Bra med ett handledningstillfälle varje vecka» (Bra)
- Handledarmötena fungerade bra. Tycker att man fick ut lite mer än motsvarande möten i tidigare kurser.» (Bra)
- Handledning med Igor fungerade bra och han kunde svara på frågor ifall det fanns några!» (Bra)
- Kunde varit bättre med handledning kring arbetet.» (Bra)
- Alla lärare/handledare vi var i kontakt med har gett toppenhjälp!» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Godkänt»5 10%
Ganska bra»13 26%
Mycket bra»29 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4.36

- I arbetet fick vi en del problem men några som gjorde mindre än andra och eftersom vi alla var bra kompisar tog man inte upp problemen eftersom man inte ville bli osams. Hade grupperna delats in från början av någon annan är det lättare att diskutera hur arbetet utförs utan att det skulle ha gått ut över kompisrelationen och bli personligt mm» (Ganska dåligt)
- en del problem med caset efter att vi va tvungna att byta grupper» (Godkänt)
- Som tidigare, problem med grupper ur samma teknikbas.» (Ganska bra)
- hade en väl fungerande case-grupp» (Mycket bra)
- förutom med en gruppmedlem som ej haft samma ambitionsnivå och standard.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»4 8%
Låg»10 20%
Lagom»31 62%
Hög»5 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.74

- Mycket låg, ämnet är intressant och kursen kunde utöver det den innehöll utan problem tagit upp exempelvis B2C och andra relevanta områden.» (För låg)
- På tok för låg. Tycker hela den här perioden var ganska understimulerande. Den här kursen kändes lite som en "hittepå-kurs". Det mesta i den var saker som var helt självklara, bara att lite fina ord var satta på sakerna. Fast det kanske är så det är?» (För låg)
- tyckte inte man behövde anstränga sig särskilt mycket förrän sista två tre veckorna.» (Låg)
- Blev extra belastning när färre fick ta större del av jobbet med marknadsplanen, annars har belastningen varit lagom.» (Hög)
- Mycket jobb med marknadsplanen» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 6%
Lagom»19 38%
Hög»21 42%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.56

- Läste finansiell risk utöver denna. Det var stressigt sista en och en halv vecka pga inlämningar, men annars har det varit slappt. » (Låg)
- Finansiell risk ökade på arbetsbelastningen rejält. » (Hög)
- pga teknikbasen» (Hög)
- Men detta beror på min andra kurs, Mekanik!» (För hög)
- Huvudsakligen pga dåligt upplägg i kursen Financial Risk.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

50 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»7 14%
Godkänt»17 34%
Gott»19 38%
Mycket gott»4 8%

Genomsnitt: 3.28

- Det var åtta bortslängda veckor. Sämsta kursen hittils på programmet. » (Mycket dåligt)
- Pga av dålig koppling mellan föreläsningar och tenta. Kanske blir det bättre om Kajsa kör fler föreläsningar och skriver hela tentan!» (Dåligt)
- Riktigt dåliga gästföreläsningar. Kajsa borde ha hållt i alla själv.» (Dåligt)
- Förslag till nästa år för att höja betyget: 1. Ordning & Reda. I kursen vimlar det av begrepp (marknadsföring, marknadstrategi, marknadskommunikation, marknadsplan etc) som definierats om av olika föreläsare, olika artiklar och kursboken. Särskilt Frida rörde till det i sina slides. Det hade varit bra om man tidigt förklarade sambandet och hierarkin mellan dessa olika begrepp. 2. Marknadsföring är ingen definitiv vetenskap, utan en noga selekterad mix av aktiviteter som anpassas efter produkt, situation etc. Dock försöker kursen lära ut marknadsföring som om det finns ett "så här är det och så här gör man". Det gör att istället för att få öva sin kreativitet tvingas vi studenter skapa bokstavsramsor för att komma ihåg glosorna (alla begrepp) till tentan. Det blir ytinlärning som aldrig kommer till användning. Mycket av det vi lär oss är jätteintressant, men hade varit lättare att ta till sig om vi slapp få det till oss som "sanningen" och istället som "så här har man gjort, tänk gärna själv ut något bättre". Med detta som bakgrund ser jag skriftlig tentamen som en olämplig examineringsmetod. Varför inte komplettera caset med ett personligt kort arbete.» (Dåligt)
- Som sagt skulle jag velat ha en mer ordnad sortering av kapitel och underrubriker att läsa i kursen.» (Godkänt)
- Upplevdes av många studenter som en "flum-kurs", alltså inte svår eller särskilt seriös, något spretig med olika föreläsare (ca 8). Men skönt innan jul!» (Godkänt)
- Kajsa gör en jättefin insats.» (Godkänt)
- Spännande ämne. Bra upplägg på kursen. » (Godkänt)
- Finns såklart förbättringar som kan göras men var generellt en väldigt intressant kurs.» (Godkänt)
- rolig kurs men något flummig» (Gott)
- Mycket upprepningar, många föreläsningar sa inget nytt.» (Gott)
- Jag tyckte kursen var jätterolig, gillade ämnet men tycker att utformningen av kursen kunde varit bättre upplagd» (Gott)
- Överlag bra men många föreläsningar där jag direkt efteråt inte kunde redogöra för något av vad som hade sagts under föreläsningen. » (Gott)
- Intressant ämne och duktiga föreläsare. Tycker att gästföreläsningarna med Carl Axel Ambring, Tommy Falonius och Kristian Rosvall var mycket bra!» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- caset!»
- Examinatorn. Kajsa var en mycket bra examinator och föreläsare.»
- De gästföreläsare som kommer från konsultföretag som därmed är väl pålästa på ett specifikt område istället för ett specifikt företag.»
- Blandningen mellan gästföreläsningar och vanliga föreläsningar.»
- Igor. Han gav tydlig och relevant handledning som bidrog till att vi kunde göra en bra rapport.»
- De tidigare nämnda bra gästföreläsningarna!»
- 1) Upplägget med case + tenta 2) Handledningstillfällena»
- Personalen var bra och kunniga, om än rätt förvirrade.»
- Marknadsplanen. »
- föreläsningarna, kompendiet»
- Kejset, det borde även vara på 40 poäng av 100, istället för 30. Man lär sig väldigt mycket på det och det tar ändå mycket tid. Mer än 30 % av tiden.»
- Kajsa, låt henne hålla i alla föreläsningar!»
- Marknadsplansarbetet»
- Marknadsplans-projektet.»
- Kajsa.»
- Caset»
- Hulthén, Insanic, case»
- Kajsa, kompendiet, gästförelsningarna om segmentering, marknadsundersökning, value based pricing.»
- Kajsa Hulthén och de duktiga gästföreläsarna!»
- Upplägget med föreläsningarna, både gästföreläsningar och olika "experter" från skolan på de vanliga föreläsningarna var bra.»
- marknadsforingsarbetet»
- Kopplingen till fysikarbetet»
- Marknadsplanen.»
- Ingrid Hessel var en jättebra handledare.»
- Upplägget på kursen med tenta och arbete. Mkt bra! »
- Grupparbetet var roligt och intressant så det bör vara kvar.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- större fokus på case i bedömningen, färre gästföreläsare och det kändes som att jag förstod vad kursen innebar först efter kurssammanfattningen. Vore riktigt intressant att prova inleda första föreläsningen med att sammanfatta med den bilden så att alla är införstådda i vad som ska göras i kursen, och sedan hela tiden ha med den i bakhuvudet under kursen förlopp. Tror man förstår bättre vad man sysslar med då!»
- Mindre gästföreläsningar. Eventuellt att man ger individuella betyg på grupparbetet. I vår grupp var det väldigt ojämn arbetsfördelning mellan gruppmedlemmarna. Kändes lite tråkigt.»
- Mer fokus på marknadsplanen. Det är ett bättre sätt än tentamen att faktiskt få varaktiga kunskaper i ämnet.»
- Vissa gästföreläsares engelska, lite mindre företagspresentation på vissa av gästföreläsningarna och istället mer av deras praktiska erfarenheter Instruktioner i samband med fysikkursen. Kan vara bra att redan då tänka på att produkten man väljer både ska fungera i fysik och marknadsföringskurserna»
- Mer innehåll i kursen! »
- Dåliga gästföreläsningar måste bort, inför en poängsättning så ni får koll på hur studenterna upplever föreläsningarna. Bättre tenta-koppling! Bort med poängavdrag och in med bonuspoäng.»
- 1) Att man får poängavdrag för att inte närvara på en del lektionstillfällen. 2) Miljömomenten. 3) Ett flertal gästföreläsningar som istället bör ersättas med ordinarie föreläsningar.»
- marknadsplansarbetets uppbyggnad. Det är ju störtlöjligt att uttryckligen säga att det inte skall ingå någon litteraturstudie, men så ska den ändå finnas med i analysen. Därtill gick kurs-PM stick i stäv med vad vår handledare sade om hur man skulle skriva arbetet. Dessutom sades det uttryckligen vid ett flertal tillfällen att miljömomentet var godkänt/icke godkänt, trots att det inte finns nedskrivet över huvud taget någon vettig information om det någonstans på vare sig kurshemsida eller PM. Administrationen i kursen har varit under all kritik. Skriv om PM från grunden och ta med det som uppenbarligen skall finnas där. Och om miljömomentet är så pass viktigt att man bör lägga mer än tre sidor i rapporten på det, då bör ni verkligen förtydliga det.»
- Föreläsningarna och upplägget av kursen. »
- Gästföreläsningarna. Ha dem helst på svenska eller skippa dem helt och hållet om inte föreläsarna är bekväma med engelska.»
- upplägget av kurslitteraturen, samt kvaliten på gästföreläsningarna och jag skulle vilja se att miljömomentet togs bort till förmån för marknadsföring.»
- Kajsa kan kursen bäst och bör hålla i alla föreläsningar. Gästföreläsarna är inte alltid relevanta och det blir bara osammanhängande bitar i kursen.»
- Tycker att Kajsa ska hålla i även Ingrids och Fridas föreläsningar.»
- Ha endast med gästföreläsningar som är relevanta, Volvo och SKF föreläsningarna var inte riktigt i linje med det övriga innehållet i kursen.»
- Helst endast 2 huvudföreläsare (inte 4) + föreläsare utifrån»
- miljödelen, gruppdiskussionen»
- Ta bort gästföreläsarna.»
- Presentationen på caset kändes överflödig i tentaveckan och inte något man lade ner tid på. De obligatoriska momenten gav inte alls mycket!»
- Inte så många gästföreläsare! Gärna på svenska!»
- Om miljömomentet ska vara kvar, se till att det får mer substans och relevans till kursen i övrigt.»
- Bättre gästföreläsningar,slides upplagda innan föreläsningarna»
- Kursbok»
- Lind, Hessel har inte levt upp till förväntnignarna gällande föreläsningar på chalmers Rapporttid och presentation kan ligga i tentaveckan. Det rimmar illa att ha föreläsning om saker som ska ingå i case dagen innan inlämning.»
- Kursboken kunde varit betydligt mer intressant»
- Miljömomentet känns konstlat och intryckt som vanligt, alla skiter i det egentligen men likväl måste alltid någon bit handla om bruntlandsdefinitionen och dylikt.»
- Examinationen, handledningen, de föreläsningar som fått kritik ovan.»
- Mycket färre gästföreläsare till nästa år. Helst endast en eller max tre föreläsare totalt. Börja med någon typ av övningar och uppgifter att lösa. Mer konkreta fakta att lära och tydligare upplägg på kursens mål och krav tidigare. Börja till exempel gärna med sista föreläsningen och lägg den först istället.»
- Det hade varit bättre om inlämningen av arbetet låg sista dagen i tentaveckan och tentan låg i lv. 7, som det har varit i tidigare ekonomikurser. När det kom föreläsningar efter inlämningen av arbetet kom man på saker man velat ha med som nämndes på föreläsningen men det var för sent att lägga till det i arbetet. Det samma gällde när man började läsa på kursmaterialet ordentligt inför tentan och upptäckte mer saker man velat skriva om eller saker som man skrivit fel, men som man inte märkte första gången man läste.»
- Battre handledning och farre forelasningar. Nu kommer jag inte ihag vad hon hette, men kvinnan vi hade i borjan och i slutet av kursen var jattebra. Det hade varit bra om hon hade hand om fler forelasningar.»
- Informationen angående marknadsplanen. »
- Föreläsningsupplägget.»
- Tycker många gästföreläsningar var onödiga.»
- Ingrid. Ha folk med intentionen att hjälpa oss, inte folk som bara vill göra sitt jobb och sen gå hem. Vissa föreläsare gav inget. Måste ni ha koll på själva om ni går och kollar på dem. Miljömomentet tycker jag kan bli en viktigare del av kursen eller är det bara att hoppa över det. Redovisningen var likadan. Gör det ordentligt eller hoppa över att ha den. »
- Kursbok? alltid svårt..»
- Gästföreläsningarna! Ta bort tvånget på engelska för de som är dåliga på det och interagera det mer i kursen (SKF:s gästföreläsning var tex helt irrelevant för vår kurs)»

23. Övriga kommentarer

- Har potential att vara en kul och intressent kurs men faller på utförandet!»
- Den här kursen spänner över alldeles för många områden. Det är närmast underhållande att ni verkar tro att marknadsföring innebär allt som logistik tar hand om. Kursen skulle kunna bli betydligt mindre till sitt omfång, så att vi inte läser logistik i marknadsföringskursen, utan får läsa logistik i logistikkursen i trean. Då skulle man kunna ställa lite högre krav på kursen också. Som det var nu kändes hela kursen väldigt flummig, otydlig och allt, verkligen allt, var ju en solklar självklarhet. Höj kraven, annars kommer utbildningen att gå utför.»
- Tycker att Kajsas föreläsningar har varit de bästa under kursen.»
- Tycker det hade varit bra om första föreläsningen hade tagit upp hela kursens innehåll så att man hade kunnat bilda sig en uppfattning om vad som komma skall. Den skulle kunna ha haft samma upplägg och sett ut ungefär som sista föreläsningen.»
- Tycker att en och samma lärare ska undervisa, det blev att mycket repeterades och allt kändes väldigt flummigt med alla inslag av nya gästföreläsare. »
- Realtioner, vilket tjöt om realtioner! Chalmers utbildar civil-ingenjörer inte genus-vetare.»
- Tack för (trots allt) en riktigt riktigt intressant och rolig kurs!»
- Ingrid Hessel var den bästa handledaren jag någonsin haft. Man fick oerhört bra feedback av henne och det kändes som om hon verkligen ville att man skulle skriva ett riktigt bra arbete. Man fick direkta svar på det man frågade och alla kommentarer i arbetet samt lappen men kommentarer var verkligen användbara och uppskattade. Att man dessutom fick en förklaring till varför man fått det betyg man fått när arbetet väl var rättat, och inte bara en mall med ifyllda poängsiffror som i tidigare kurser, var verkligen bra. Tack!»
- Som jag skrev innan tycker jag kursen inte var stimulerande alls. Det var ingen utmaning och det kändes som att man kunde skriva sig igenom tentan på sunt förnuft. Så var iofs inte fallet nu, eftersom lite mer specifika frågor ställdes, men det var vad jag upplevde kring läsvecka 6-7.»
- Miljömomentet forsätter alltjämt att framstå som den där jobbiga kompisen som ingen tycker om men som alltid ska med ändå eftersom hans mamma annars blir sur. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.92
Beräknat jämförelseindex: 0.3


Kursutvärderingssystem från