ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Virtuell Produktion 2010, PPU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-16 - 2011-01-24
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Bertil Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»7 53%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- Labbarna tog majoriteten av tiden» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»7 53%
100%»5 38%

Genomsnitt: 4.23


Undervisning och kursadministration

3. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

13 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 23%
Ja»10 76%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- kanske kan lägga in läsanvisningarna i PMet.» (Delvis)

4. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 69%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 3.15

- Mest för att det är så många punkter» (Målen är svåra att förstå)
- Det fanns mål som vi inte gick igenom - tex mannikiner.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite väl generella» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 3

- vissa föreläsningar har inte gett något för kursen men varit väldigt intressanta så de ska inte tas bort. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna var väldit bra. Speciellt Bertils. De är roligt att lyssna på någon som är så angegerad.» (Mycket stor)

7. Bara hälften av kursens deltagare har närvarat vid föreläsningarna. Varför?

Ditt svar, vad du vet eller tror:

- Delsvis lathet då de flesta föreläsningar varit kl 8, kombinerat med att man kännt att det går att klara sig utan dem.»
- Jag tror att det var fel att säga att halva tentan skulle bero på boken. Då behöver man ju inte komma, även om vi som var där upplevde föreläsningarna som givande och bra inför tentan.»
- Ren lathet»
- Tycker att många av föreläsningarna var ganska lika de vi hade i IPO kursen i våras och vi kunde redan det mesta av det som gicks igenom. för att bevara intresset behöver det vara lite ny fakta. Sen kändes det inte som att föreläsningarna och labbarna gick ihop så bra, kanske ska gå lite djupare på lite färre områden så blir det nog bättre. PLC biten var faktiskt den biten som var bra, samma lärare som höll labben introducerade och genomförde vilket var mycket bra. Sen har shemaläggningen varit mycket klumpigt lagt, vi har haft lektioner när övriga valbara haft ledigt och tvärt om. Reglerens inlämningar och omfattning går då lätt in på de andra kurserna då jag jobbade med de som inte gick VP. Så kolla vad vi har lärt oss innan och fixa ett schema som passar bättre så är det nog lugnt. »
- Reglertekniken var helt enkelt en mycket tyngre kurs. Det kändes mer värt att använda en del av föreläsningstimmarna till reglertekniken. »
- Jag tror att det är så att många inte brukar gå på föreläsningarna i klassen, när det är en sådan liten klass så syns det mera! Dessutom tror jag inte att de förstår att föreläsningarna är viktiga moment i kursen!»
- inte tagit det på för stort allvar. många saknas även vid andra kursers föreläsningar men det syns extra tydligt när vi bara är 16 personer.»
- Mycket tror jag beror på att du första lektionen berättade för oss att endast 1 har kuggat denna kursen nånsin. Ett sånt uttalande ökar inte precis motivationen till att lägga ner mycket tid på kursen då man tror sig klara den i vilket fall.»
- Alla förlesningar var klockan 8. Trend som finns på chalmers.»
- reglertekniken prioriteras»
- Till viss del kan jag tänka mig att upplägget med hälften av frågorna ifrån boken gjorde det.»

8. Hur mycket har studiet av kursboken bidragit till ditt lärande?

Kommentera huruvida kursboken duger om instuderingsfrågorna efter varje kapitel placeras rätt?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2

- Riktigt dålig bok som inte gav någon kunskap alls, varför ska det vara en bok? gör labbarna och föreläsningarna bättre så behövs ingen.» (Mycket liten)
- Kursboken var jättedålig! Många stavfel, konstigt formulerade meningar och ingen ordning på instuderingsfrågorna! Man ska inte som student behöva sitta och slå i boken på alla kapitel för att hitta en fråga, vi gör tillräckligt mycket arbete ändå för att lära oss. Dessutom var flera av frågorna direkt orelevanta för kursens innehåll.» (Mycket liten)
- Kursboken var under all kritik. Felstavningar, särskrivningar, instuderingsfrågor på fel kapitel osv. » (Ganska liten)
- Instuderingsfrågor helt okej. Anser dock att kursen endast tillåter kursdeltagarna att touche olika ämnen, ronotprogrammering, CAD osv medans bokens frågor är i allmänhet väldigt detaljerade.» (Ganska liten)
- Värdelös bok, sluta med den helt» (Ganska liten)
- Texten i boken var rätt hopplös att få grepp om. Mycket onödigt text i mitt tycke.» (Ganska liten)
- Instuderingsfrågorna var rätt placerade men ibland var det väldigt svårt eller omöjligt att hitta svaren till frågorna i boken.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övrigt kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»9 69%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 3

- Jag gillade artiklarna om Lean.» (Ganska liten)
- Slidsen har funkat bättre för inlärningen än den röriga boken.» (Ganska stor)
- Bra slides» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursens hemsida i Pingpong, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%

Genomsnitt: 3.76

11. Vad kan föreläsarna/handledarna göra bättre?

Bertil Gustafsson (Examinator),
Bengt Lennartsson (Automation),
Åsa Fast(Balansering),
Sven Ekered(PLC, CAM),
Björn Johansson (Lokalplanering),
Per Nyqvist(Robot),
Hans Sjöberg(Datormanikiner),
Rolf Berlin (Robot),
Johan Malmqvist (Informatisering),
Johan Segeborn (Geometrisimulering),
Peter Almström (NC-beredning),
Jonas Laring (Produktionsergonomi),
Kjell Hanseby (Givarteknik).

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Vi hade som sagt ingen föreläsning om datormanikiner. Annars så tycker jag att de flesta varit bra! Det var lite många timmar PLC-föreläsningar innan övningen. Det hade nog räckt med två och sen haft lite mer labtid istället. Det är så svårt att föreställa sig en datormiljö innan man sett den på riktigt.»
- Helt klart göra labborationerna medctydliga över vad som skall Göras och vad som krävs. Labborationerna har varit väldigt oklara. Vissa av dem. »
- Sven Ekered(PLC, CAM), gjorde ett mycket bra PLC avsnitt upplägget på den biten var bra med genom gång och sen labb. Övriga labbar fick vi ju bara ett papper på plats som introduktion, riktigt dåligt!!»
- När det gäller PLC-labbarna hade det varit bra med ett extra labbtilfälle. Bertil hade väldigt bra lektioner, men det känns onödigt att påpeka så pass ofta att det är för få som närvarar. Om lektionen inte är obligatorisk så måste man inte komma. Alla personer tar in kunskap på olika sätt. Björn Johnsson hade en bra lektion om lokalplaneringen men informationen kring presentation av labben var bristfällig. »
- Jag tycker att alla gjorde ett bra jobb. Det kunde dock ha varit mer strukturerat, tänker främst på seminariedelen där vi inte fick någon som helst information om vad seminariet skulle innehålla eller vad som förväntades av oss och dessutom inte fick information om den rapport som skulle skrivas.»
- Många laborationer kan göras lite bättre. Tydligare labanvisningar skulle vara bra. »
- Sven kan vara trevligare, mer hjälpsam och förstå att bara för att man varit på hans föreläsning betyder det inte att man kan eller har förstått allt han har sagt. Bertil, du är en riktigt go gubbe =)»
- Förklara mer under labbarna istället för att be oss följa en mall. »

12. Inlärningsvärde på laborationerna?

13 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (inget inlärningsvärde)»1 7%
2 15%
6 46%
3 23%
5 (högt inlärningsvärde)»1 7%

Genomsnitt: 4.07

- lär sig inget på att sitta och göra som det står på ett papper, måste vara lite djupare för att något ska fastna. tycker ni borde halvera antalet olika labbar och istället kan ni göra de som är större och seriösare, kanske redovisningar så behövs inte tentan.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Man borde inte kalla det laborationer utan workshops. Och kanske dra ner lite på antalet olika program för att öka förståelsen. Kändes som vi bara skrapade på ytan på alla.» (3)
- Man lär sig en del, men jag hade velat hellre lära mig några moment färre, men djupare» (3)
- En del kändes relevanta men det kändes ibland som att kursen var en introkurs till mastern.» (3)
- Labbarna var väldigt bra! » (5 (högt inlärningsvärde))

13. Handledningstiden

Var den handledningstid som gavs vid labbar och övningar tillräcklig?

13 svarande

Ja»8 66%
Nej»4 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.33

- Tiden räckte om man stressade igenom, men för förståelsen hade det vart bra med lite mer tid så man hinner tänka på vad man gör.» (Ja)
- På alla labbar utom PLC. Vi hann klart men jag hade gärna haft lite mer tid så man kunde förstått lite bättre.» (Ja)
- oftast men många gånger tog labbarna för lång tid. alla labbar var obligatoriska fast man fick inga högskolepoäng för att klara av dem. » (Ja)
- Med undantag för PLC, där krävs mer tid till att sitta ner själv och förstå. » (Ja)
- Förutom i PLCn, den skulle behövas göras om lite i min mening då vi kom in med väldigt lite kunskap.» (Ja)
- Vissa kräver mer handledning» (Nej)
- Tycker det skulle vara mer. Speciellt för det som krävde att man lämnade in ett fungerande program.» (Nej)
- Ett extra labtilfälle för plc-programmering hade varit bra.» (Nej)

14. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.72

- Men trevligt.» (Mycket liten)
- Dock intressant och kul att se men inlärningsmässigt inget vidare. Det var bland annat svårt att höra» (Ganska liten)
- Framförallt kul att kunna reflektera till något.» (Ganska stor)
- Det var väldigt roligt att få se en Toyotafabrik live!» (Ganska stor)
- Det mest intressanta på hela kursen. Den enda kursen hittills som gav en insikt i hur det är att jobba som ingenjör.» (Ganska stor)
- väldigt intressant och givande besök! det bör defenitivt vara kvar om det går!» (Mycket stor)
- Det var toppen för kursen för min del då jag är intresserad av Lean och kommer nog läsa Quality and Op-Management. Ritigt bra!» (Mycket stor)

15. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»10 76%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- men hade varit mycket bättre om delmomenten/labbarna redovisades eftersom. Det skulle testa målen mycket bättre, nu var ju tentan i princip på boken och den är verkligen kass!» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt bra och testade såväl boken (som utlovat) som undervisningen.» (Ja, i hög grad)
- Kanske variera frågorna lite mer.» (Ja, i hög grad)

16. Hur väl har kursadministrationen fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.16

- Vet ej.» (?)
- Det har varit lite för många inblandade för att det skulle fungera perfekt. Det dröjde alldeles för länge innan vi fick access till labbet tex.» (Ganska dåligt)
- Som tidigare, seminariet fungerade inte alls då vi varken fick information om vad det skulle innehålla eller vad som förväntades av oss. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.69

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 30%
Lagom»8 61%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Nästan ingen belastning utöver schemalagd tid men ganska mycket schemalagd tid. » (Låg)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»6 50%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.83

- Reglertekniken var väldigt krävande.» (Lagom)
- Riktigt tung reglerkurs som gjorde att VP:n blev lidande, tyvärr.» (Hög)
- Reglertekniken är helt orimlig tidsmässigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»6 46%
Gott»3 23%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.38

- Känns bara rörig, flera olika labbar som man knappt hinner börja med innan dom är slut och sen en tenta på en riktigt dålig bok.» (Dåligt)
- För mig kändes det som vi gick igenom för många olika moment. Detta gjorde att vi inte fick någon riktig förståelse för de olika labbarna. » (Dåligt)
- Med nöp å näppe. Måste bli tydligare med allting och ta bort/byta ut boken.» (Godkänt)
- Jag tycker kursen varit rolig och givande. » (Gott)
- Hade lärt mig färre moment men betydligt djupare» (Gott)
- väldigt intressant kurs! det är viktigt för framtidens produktutveckling.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna! Roliga och lärorika.»
- studiebesöket och NC-labben.»
- studiebesöket»
- Laborationerna och studiebesöket, det var dessa moment som ökade förståelsen mest.»
- studiebesöket. »
- PLC och robotlabben bör behållas då de var väldigt intressanta. »
- Labbar och slides»
- Dialogerna med examinator»
- Studiebesöket»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken borde bytas ut.»
- Lokal och des labbarna»
- PLC-labben borde göras under längre tid»
- upplägget, ha färre moment som är lite mer omfattande och undersök vad vi redan lärt oss i IPO kursen»
- Det hade varit bra att dra ner på antal olika moment för att istället lära sig mer kring de moment vi gick igenom. Många av labbarna följde man instruktioner utan att riktigt förstå vad man egentligen gjorde.»
- Lite bättre organisation mellan lärare, förmedla bättre till eleverna vad som förväntas av dem. En ny kursbok!»
- Layoutlabben behöver utvecklas så att förutsättningarna inte ändras under tiden. Föreläsningen om sensorer och givare kanske inte ska ges av företagsrepresentanter då denna mest kändes som ett säljmöte (även om det var intressant), försöka utveckla innehållet.»
- Boken»
- Färre moment»
- Försöka poängtera hur viktiga föreläsningarna är samt inte direkt säga att hälften av frågorna kommer komma från boken fast att de fortfarande kan göra det. Många studenter går trots allt på Chalmers för att klara tentorna, tyvärr.»

24. Övriga kommentarer

- God jul!»


Kursutvärderingssystem från