ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Reglerteknik, ERE102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-18
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»3 9%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»13 39%
Cirka 30 timmar»8 24%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.96

- Lägger aldrig nog ner med tid på skolan tyvärr. » (Högst 15 timmar)
- Lagt ca 12 timmar i veckan.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt stor del av tiden gick åt för att göra labbförberedelsen och inlämningsuppgifterna. Det kändes inte som att man hann med att lära sig grunderna eftersom inlämningsuppgifterna tog all tid från hemplugg och räknestugor.» (Cirka 25 timmar)
- För mycket med 2 labbar, 2 inlämningar (med eventuella returer) samt varje veckas föreläsningar, övningar samt egen läsning och uppgifter.» (Minst 35 timmar)
- Kunde mycket men tentan var den svåraste jag varit med om, tror inte att det var många som klarar den, 5% kanske» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»2 6%
25%»0 0%
50%»5 15%
75%»10 30%
100%»16 48%

Genomsnitt: 4.15

- Låg närvaro på vanliga föreläsningar. » (50%)
- Mer övningar än föreläsningar» (50%)
- Missade några föreläsningar på grund av konflikter.» (75%)
- Men dåliga lektioner, övningarna var bra dock» (100%)
- Övningarna var mycket bra och givande. Även lektionerna gav en del.» (100%)
- Var på alla föreläsningar, kommer inte ihåg om vi hade några övningstillfällen men dom var jag förmodligen inte på.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 27%

Genomsnitt: 2.3

- Jag har inte uppfattat målen eller kraven alls, utöver vad jag själv uppfattat verkar viktigt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kommer ej ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inte försökt få tag på dom heller» (Jag har inte sett/läst målen)
- Exempelvis ingår det mycket Fysik och Elektronik som inte framgår.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 60%
Nej, målen är för högt ställda»9 39%

Genomsnitt: 2.39

- Inte sett målen, men enligt tentan kändes det som att vi studerade till doktorander» (Nej, målen är för högt ställda)
- Som att läsa El, Linjär Algebra, Matematisk Analys och Fysik samtidigt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ämnet kräver på något sätt att du kan ALLT från tidigare kurser etc, vilket kanske inte är helt rimligt i dagens skola där mycket blir "lära för stunden"...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag anser att målen är för högt ställda på denna kurs för datorteknikstudenter eftersom merparten inte kommer ha användning för läromålen i framtiden. Kursen borde vara valbar snarare än obligatorisk.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»12 41%
Ja, i hög grad»10 34%
Vet ej/har inte examinerats än»5 17%

Genomsnitt: 2.62

- För svår/allnorlunda mot exempel tentorna som du gjorde till oss.» (Nej, inte alls)
- Knappast med den svårighetsgraden, om man vill att 100% ska kuggas kanske» (Nej, inte alls)
- Väldigt svårt att förutspå vad som ingår i tentan. Mycket bredare kurs än vanligt. I linjär algebra vet man man ska ortogonalprojicera. I diskretmatte ska man bevis tautologi, dig o dat hantera muxar. osv. Men på denna tentan är det svårt att hitta mönster om vad som kommer på tentan. Z-N kanske kommer. Nyquist kanske kommer. Bode kanske kommer. Elkrets kanske kommer. Filter kanske kommer osv.. Väldigt många delmoment som man lär sig som inte examineras men som är väldigt nödvändiga för att klara tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentan handlade ju om Reglerteknik men var väldigt svår, ännu svårare än de redan svåra övningstentorna.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var av mycket svårare än vad gamla/exemple tentor var. Tycker det hamnade på en helt annan nivå. Och representera inte den svårighetsgrad som vi gjort på övningar och föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Testade inte riktigt vad vi gjorde under kursen» (I viss utsträckning)
- Onödigt svår tenta. På detta sätt fortsätter de att en stor andel somm misslyckas och ämnet reglerteknik får fortsatt dåligt rykte, trots att de flesta nog tycker det är intressant ändå. Typ-tentor hade passat bättre för denna kurs då den behndlar så otroligt många olika moment.» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan var annorlunda (svårare, mer modellering av system) än övningsuppgifterna. » (I viss utsträckning)
- Examen och ämnet är väldigt svårt» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra tenta men svår.» (Ja, i hög grad)
- Övningstentorna var inte representativa för tentan vi fick. Övningstentorna var ganska lätta och allt kändes bra inför tentan men sedan kom den riktiga tentan som en chock. Den var bra mycket svårare» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»9 27%
Ganska stor»13 39%
Mycket stor»8 24%

Genomsnitt: 2.78

- kunde lika gärna stannat hemma istället för att gå på föreläsningar, dom var värdelösa övningarna var bra» (Mycket liten)
- Mikaels övningar var jätte bra, föreläsningarna var nästan okej. Matematica lekandet var inte så bra planerat det blev mest en paus medans du ändrade variabler hit och dit.» (Ganska liten)
- Mikael Tors genomgångar är bra i alla fall. » (Ganska liten)
- Övningsledaren var bästa övningsledaren någonisn. Kompenserade för orinarie läraren.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var opedagogiska och i vissa fall helt oförståeliga då föreläsaren tappade bort sig själv.» (Ganska liten)
- Övningarna har varit till stor hjälp. Föreläsningarna har inte gett så mycket.» (Ganska stor)
- Speciellt gruppövningarna» (Ganska stor)
- Framförallt övningarna då Mikael Thor räknade på tavlan var bra.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna som presenterade de allmänna koncepten var inte lika givande som boken, men Mikael Thor"s övningar var extremt bra och givande. Tror många klarade kursen tack vare honom.» (Ganska stor)
- Övningsledaren var väldigt bra, väldigt pedagogisk och mänsklig. » (Mycket stor)
- Föreläsningarna - Ganska liten Övningarna - Mycket stor!» (Mycket stor)
- Övningsledaren väldigt bra. Tydliga exempel, pedagogisk, förklara enkelt.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna hade lite för högt tempo. Jonas antar alldeles för ofta att vi kan allt som gåtts igenom på tidigare föreläsningar, så det är svårt att hänga med när han hoppar över vissa räknesteg, ibland flera samtidigt. Mikael är bättre på att sätta sig in i studentens situation. Han vet vad som borde kännas svårt för en nybörjare i reglerteknik och går igenom dessa moment extra noggrannt. Han är också bra på att fråga studenterna "hänger ni med?", "tycker ni att det här är svårt?", "gjorde min förklaring saken klarare?" och liknande, vilket är positivt.» (Mycket stor)
- Mikael Thors demoräkningspass var väldigt bra, de var betydligt mer begripliga än föreläsningarna som tyvärr inte underlättade så mycket.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»10 30%
Ganska stor»14 42%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.6

- kort och dålig bok, knappt några exempel inte bra lösningar på uppgiftshäftet heller» (Mycket liten)
- Boken var under all kritik. Den gick inte igenom saker alls på det djup som uppgifter krävde» (Mycket liten)
- Kursboken väldigt kortfattad och teoretisk. Inte mycket exempel, kändes mest som referens till en kurs man redan skulle ha läst.» (Ganska liten)
- Kursboken är jättebra nu i efterhand, som referensbok. Övningskompendiet får minusbetyg. Saknar enkla småstegsuppgifter för att komma igång. Inslag av motorer och relaterad begreppsvärld är ett utmärkt sätt att förvirra en datateknolog med naturvetenskaplig bakgrund.» (Ganska liten)
- Boken är den minst användbara bok hitils på alla kurser, inga bra exempel eller förklaringar. Övningar- Lösningar materialet var bra.» (Ganska liten)
- Har läst det mesta som skulle läsa men boken hade för få exempel och var krånglig på sina ställen. Man behövde gå på storgruppsövningarna för att förstå» (Ganska liten)
- Kursboken är väldigt svår och abstrakt och saknar tydliga exempel. Det finns vissa men långt ifrån vad som hade behövts.» (Ganska liten)
- Att följa boken precis gillar jag :)» (Ganska stor)
- Dåligt övningsmaterial. Rekommenderade övningar stämde dåligt överens med föreläsningar och kursbok. Brist på övningar när man kan fokusera på att öva på det som är meningen att vi ska lära oss.» (Ganska stor)
- Boken är ganska bra» (Ganska stor)
- Haft mycket nytta av kursboken. » (Ganska stor)
- Kursboken var bra och förstålig med bra exempel. Jag har läst kursen tidigare med en annan kursbok som var värdelös i jämförelse.» (Ganska stor)
- Den tunna kursboken är visserligen koncis vilket är bra, men samtidigt är det väldigt knapert med exempel i den vilket gör det svårt att förstå vissa övningsuppgifter som skiljer sig från exemplen som tas upp i boken.» (Ganska stor)
- Bra kursbok! Det blir dock lätt rörigt när boken beskriver ett kursmoment på ett sätt, föreläsaren på ett annat, övningsledaren på ett tredje, övningsuppgifterna på ett fjärde och tentorna på ett femte. Sedan att system kan skrivas på ett väldigt stort antal former gör saken ännu rörigare. Resultatet blir att man lätt blir vilsen och inte vet hur man ska gå tillväga när man ställs inför ett problem som är beskrivet på ett sätt som man inte är van vid.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»12 36%

Genomsnitt: 3.24

- Kurshemsidan kräver inloggning på Studentportalen och fungerar därmed uselt rent tekniskt. Lokalbokning och filarkiv fungerade ändå med viss försening och obehag. » (Ganska dåligt)
- Studentportalen väldigt seg och fungerar ibland inte alls» (Ganska bra)
- Inte så kul att få tillbaka sista inlämningen så nära inpå tentan. Annars allt bra.» (Ganska bra)
- Som alla säkert vet är den nya studentportalen väldigt långsam och ibland otillgänglig. Detta är dock inget särskilt med just reglerteknikkursen. En del av det utdelade materialet hör till andra kurser än den vi läser. Exempelvis fanns, i lösningarna till exempeltentorna från kompendiet, lösningsmetoder som inte finns med i varken boken eller föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Pappersinlämning var ett exotiskt inslag. Finns det ens fördelar för examinator? Skulle rekommendera alla studenter att inte lämna sitt arbete oskyddat i brevlådan för långt i förväg om man inte vill träffa disciplinnämnden i onödan.» (Ganska bra)
- Kanon med anteckningar från övningarna.» (Mycket bra)
- Mycket bra att få allt material på papper och slippa för mycket material på nätet. Dessutom vid kursens start.» (Mycket bra)
- Jonas och Mikael var duktiga på att informera studenterna och svarade snabbt på mail.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»15 45%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.57

- Hade nytta av tillfället på torsdagarna. » (Ganska bra)
- Ovanligt mycket övningar och räknestugor. Dock fortfarande för lite räknestugor eftersom den mesta av tiden där går åt till inlämningsuppgifterna. Man får för lite tid över till att fråga om andra moment i kursen.» (Mycket bra)
- Hade gärna sett ett till räknestugetillfälle i veckan. » (Mycket bra)
- Doktoranderna och Jonas var alltid tillgängliga att svara på frågor när de var på sina rum och räknestugorna varje vecka var också mycket bra.» (Mycket bra)
- Många övningar och på dessa fanns gott om tillfällen att ställa frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»25 75%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.9

- Har fungerat helt ok, men varken jag eller labbpartner har hängt med bra nog. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 9%
Hög»20 60%
För hög»10 30%

Genomsnitt: 4.21

- Usel egen insats, nog inte fel på kursen egentligen. » (Lagom)
- Tog upp majoriteten av tiden vilket gjorde den andra kursen svår att hänga med i.» (Hög)
- Hög men inte för hög.» (Hög)
- En av de svåraste kursena på programmet skulle jag tro. Mycket pga. att man glömt komplex algebra sedan ettans matematikkurser. Sen är även inlämningsuppgifterna mycket tidskrävande.» (Hög)
- Speciellt i senare delen av perioden» (För hög)
- Tror det visar i resultaten på tentan att det är en svår kurs. Många får nog underkänt tror jag.» (För hög)
- Förutom att lära sig nya saker om reglerteknik måste man färska upp minnet när det gäller linjär algebra, matematisk analys, diskretmatte, elekriska kretsar och fysik. Har man inte perfekt koll på dessa redan känns det som att man läser flera kurser samtidigt. Det blir extra problematiskt vid föreläsningar som går igenom nya moment som bygger på kunskap från andra kurser. En föreläsning i tillståndsform skulle t.ex. vara helt obegripligt om man inte har stenhård koll på matrismatte. I det fallet skulle det vara bra med en snabb repetition av matriser först.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 24%
Hög»17 51%
För hög»8 24%

Genomsnitt: 4

- Den andra kursen gick bra. » (Lagom)
- Den andra kursen jag gick var inte så jättekrävande (tur det!)» (Hög)
- Detta berodde helt på reglertekniken. Den andra kursen jag läste var mindre krävande än genomsnittet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»11 33%
Godkänt»10 30%
Gott»9 27%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.87

- sämsta kursen hittils» (Mycket dåligt)
- Vill ni att folk ska vara rädda för den här kursen? Är det en policy satt från högre ort?» (Dåligt)
- Det gavs en dålig bild vad som avsågs att kontrolleras av examinationen. » (Dåligt)
- För lite tid för att hinna med att gå igenom allt material eller göra tillräkligt med uppgifter.» (Dåligt)
- Upplägget, övningarna, inlämningarna och tentan var bra, men tempot och förkunskapskraven i kursen är väldigt mycket för höga. Detta märktes tydligt på en föreläsning när Jonas frågade "har ni läst flervariabelanalys?" och ingen svarade. Jonas fortsatte med "det borde ni ha gjort". Föreläsningen handlade om nyquistkurvor, som kräver komplex matematik för att förstås fullt ut, något som ingen i D3 verkar behärska.» (Dåligt)
- Väldigt långt utanför mitt (och många andras) intresseområde. Typisk gallringskurs som utgör svårigheten i utbildningen. Jag lär inte minnas vad en Laplacetransform är om ett år, men det har jag ändå inget behov av. Bortsett från omtentan OH SNAP» (Dåligt)
- Jag tycker inte föreläsningarna gav så mycket. Jag är inte riktigt säker på varför men det var lite rörigt och svårbegripligt. Ungefär som i boken, fakta presenteras väldigt snabbt och inte så pedagogiskt.» (Dåligt)
- En mycket intressant kurs som tyvärr svärtas ner av för många moment under kursensgång och alldeles för svår tenta.» (Godkänt)
- Men bara knappt. En underkänd bok och i min mening dåliga föreläsningar gör att kursen bara godkänt men med ytterst lite marginal» (Godkänt)
- Det är en spännande kurs, men svårt att greppa på 7 veckor» (Gott)
- Kursen hanterades bra, men jag tycker fortfarande att läromålen är lite fel för datorteknik-studenter.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mikaels övningar»
- Mikael Thor.»
- Bra föreläsare och handledare.»
- Mikael Thor som övningsledare. Han har varit den bästa övningsledaren hitils på Chalmers»
- Övningsledaren.»
- Övningsföreläsningarna.»
- Handledaren»
- Mikael Thor som övningsledare»
- Labbar och inlämningsuppgifter.»
- Inlämningsuppgifterna var bra för att få lite bättre räknekunskaper, labben var bra för att få en uppfattning av vad man kan göra.»
- Övningarna och räknestugorna var otroligt bra, och lyckades i viss mån bringa ordning i kaoset. Det kändes dock ändå inte som att de räckte till.»
- Mikael Thor, inlämmingsuppgifter»
- Mikael Thor»
- Övningsledarna»
- antal övningar, inlämningsuppgifter och labbar. kursen är svår och de krävs.»
- Vet inte. »
- Övningsledaren»
- Räknestugorna»
- Storgruppsövningarna, det var där man lärde sig mest»
- Kursboken, räknestugor och Mikael Thor som handledare om det är möjligt.»
- Mängden övningar.»
- labbarna»
- Mikael Thor som handledare var otroligt bra. Utan honom hade jag inte haft en chans på kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matematica exemplen»
- Kursboken. Den är som en handbok för folk som kan. Inte en bok för nån som ska lära sig.»
- Ha krav på flervariabel analys eller ta bort de delarna från kursen även om de var få. Tyckte inte målen eller förväntningar framgick särkilt tydligt, vilket är jobbigt när man studerar. För lite tid att bara arbeta med materialet.»
- Möjligtvis att tentan blir mer som andra kurser, något förutsägbar. Så att det man tränar på kommer på tentan.»
- Övningsmaterialet!»
- Byt lärare och bok... a egentligen allt utom handledare»
- Labb 1 tog ca 3,5h på ett 2h-pass jämfört med Labb 2 som tog ca 1h på ett 2h-pass. Labb 2 krävde mycket mer förberedelsetid vilket tog lång tid. Inlämningsuppgifterna tog väldigt lång tid, kanske dela upp de i flera delar?»
- Mer utförliga förklaringar på föreläsningarna –, ingenting är självklart. Jonas är en bra föreläsare, men har för höga förväntningar på vad studenterna kan.»
- Kanske en dugga eller något ganska tidigt i kursen. Där man kan testa av sina kunskaper...lätt att hamna efter.»
- Övningskompendiet, som borde innehålla även mindre uppgifter för att komma igång.»
- Tentamen bör vara på en rimligare nivå.»
- Tentan»
- möjlighet att få bonuspoäng på inlämningarna eller någon dugga kanske?»
- Kanske bara jag, men jag hade svårt att förstå föreläsningarna. Svårt att föreslå hur man ska göra dem mer begripliga, men det hade varit önskvärt. Hade nog också önskat en annan, mer verbos kursbok.»
- Vet inte. »
- Kursboken»
- Skala er kursen! Ta tex. bort filterdelen etc och försök att hålla kursen samlad över 7 veckor. Som det var nu var kursen samlad till en början, sen lades en växel till i och 90% av klassen blev ifrån körda.. Se till att ha "övningstillfällena"/demos i tex el/es salarna i små klasser. Ägna där 45 minuter åt räknande från läraren och låt studenterna räkna motsvararnde problem själva de resterande 45 minuterna med hjälp av läraren. Att ha två timmar "titta-på" räknande är inte särskillt givande. Lägg sedan till en till räknestuga i veckan så blir det bra. Det behövs mer räknande med möjlighet till att fråga disskutera med en lärare(handledare).»
- Svårighetsgraden på kursen bör sänkas, alternativt att kursen görs valbar snarare än obligatorisk. Reglerteknik är applicerbart för studenter som kommer inrikta sig på hårdvara, men hälften kommer gå mot mjukvara och har således ingen användning för läromålen i kursen. Den bör därför göras valbar och möjligen ett obligatorium för de master program som kräver denna typ av applicerad matematik.»
- Kursboken. Den var under all kritik och gav i princip ingen ledning alls. I jämförelse med Bengt Lennartssons bok var denna pinsamt dålig.»
- kursboken»
- Kursboken är möjligen i tunnaste laget, en mer utförlig bok kanske vore bättre.»
- se över kurslitteratur, den var bättre 2009.»
- Det måste finnas mer handledda räknepass!! Som i de tidigare mattekurserna och fysiken till exempel. Under dom övningar där man kunde räkna själv nu var man tvungen att lägga all tid på inlämningsupgifterna. Jag vill se att man kan sitta i NC och räkna och ha flera handledare som går runt och hjälper till.»

16. Övriga kommentarer

- Riktig skit kurs faktiskt, ge credit till handledaren. Och snälla byt lärare»
- Bra kurs men också svår. Bredden på den gör att det blir väldigt mycket man måste lära sig, kanske att man borde banta bort ett avsnitt, t.ex filter eller liknande för att inte få den så pass bred»
- Datateknik som program borde innehålla mer matematik.»
- Förlåt. »
- Igen, reglerteknik har ett dåligt rykte men kunde varit utan det om man "tog hand" om ämnet bättre. Skall dock tilläggas att i år var mycket bättre med J Sjöberg än tidigare års föreläsare (Bertil), ett steg i rätt riktning!»
- Mycket bra föreläsare»
- Generellt bra, men kursen bör, som jag motiverat i svar 15, göras valbar.»
- En intressant kurs som kräver betydligt mer schemalagd tid. Jag räknade (försökte) mycket hemma men det var inte många uppgifter jag faktiskt lyckades lösa, vilket givetvis fick mig att tappa motivation att fortsätta räkna hemma. Då fick jag fråga på pauser mellan föreläsningar och då hinner jag inte fråga om allt eller om alla uppgifter. Sen hinner jag inte ta det till mig för det är en svår föreläsning innan/efteråt som kräver total fokusering.»


Kursutvärderingssystem från