ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Programutveckling, LEU480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-18
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»15 25%
Cirka 20 timmar»20 33%
Cirka 25 timmar»13 22%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.38

- Svårt att uppskatta men jag har inte behövt lägga lika mycket tid på denna kursen jämfört med andra då jag programmerat javascript och haft hjälp av det även om det inte är exakt samma.» (Cirka 25 timmar)
- Har ingen aning.» (Cirka 25 timmar)
- Har ej uppskattat hur mkt tid jag lagt ner på detta...» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»3 5%
25%»9 15%
50%»8 13%
75%»10 16%
100%»29 49%

Genomsnitt: 3.89

- För att det kändes som jag inte behövde.» (0%)
- Var på det två första, men sov igenom dem.» (0%)
- Har man tidigare erfarenhet av programmering (på exempelvis gymnasial nivå) så är mycket av kursens innehåll repetition.» (25%)
- Gick på en eller två föreläsningar, har varit där på alla övningspass. Övningspassen var betydligt mer givande för mig.» (25%)
- Någonstans mellan 50-75% då jag var sjuk i nästan två veckor och sen med flit missade några lektioner för att jag tyckte det gav mer att söka på nätet och testa i program än att lyssna på Peter. Skansholms lektioner var bra.» (50%)
- Inte missat en enda föreläsning.» (100%)
- Med restriktioner för vinterväglag och kollektivtrafikens förseningar. » (100%)
- Men inga av SI-mötena.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 35%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 23%

Genomsnitt: 2.47

- Tentorna ger en väldigt bra översikt av vad vi förväntas kunna i slutet av kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Var inte jättetydligt, men egentligen tillräckligt. Dock hade det varit bra att inom respektive Exercises ge en bild av vad respektive, iaf på nivån exercises 1, 2, 3 och laboration, vad de ämnas innehålla och lära oss för saker.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»46 90%
Nej, målen är för högt ställda»5 9%

Genomsnitt: 2.09

- Jag tyckte målen var för lågt ställd för mig, men alla har inte studerat c programmering förr, så man kan inte begär för mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ni kanske undrar varför jag anser målen rimliga när jag inte läst dom som jag skrev på föregående sida.. Det är mest att jag antar att de är rimliga eftersom jag har haft väldigt goda förkunskaper och tyckt att denna kursen var betydligt lättare än många andra jag haft, för mig borde de varit rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja, trots att jag programmerat en del javascript tycker jag att jag har lärt mig mycket i kursen och givit mig bra grundläggande kunskaper att gå vidare på. Dock tycker jag att det är konstigt att man har en extrauppgift som är så svår att om man klarar den har man egentligen mer än en 5:a på tentan. Konstigt upplägg, då man i så fall inte behöver poängen och säkert struntar i den medan de som behöver har i stort sett inte en chans att hinna/orka med den.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kommer aldrig ihåg målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- är väldigt mycket att lära sig på en läs period om man inte har några förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ni har för stora förväntningar av oss, vi kan inte allt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»12 22%
Ja, i hög grad»34 64%
Vet ej/har inte examinerats än»6 11%

Genomsnitt: 2.84

- Provet var dock lite mycket av samma sak om och om igen (mycket sortering, mindre annat).» (I viss utsträckning)
- Borde skriva tentan på en dator» (I viss utsträckning)
- Dock förstår jag inte varför man har tenta på papper och inte i skrivsal. Alla möjliga uppgifter borde gå att göra så att man ska kunna skriva det på dator och sen att det beräknas eller ska skriva ut något på skärmen. För de som har uträkning kan man beräkna och ange svar på en textfil och spara programmet, allt på en USB-sticka då man inte skulle få ha tillgång till nätverk eftersom man på så sätt kan förhindra fusk. Med datorer blir det enklare att ändra om i programmet, lägga in kod där det hör hemma och det blir även mer naturligt. Känns verkligen onaturligt att skriva program på pappper. För flödesscheman är Visio ett bra verktyg. Borde varit med i kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»20 33%
Ganska liten»22 37%
Ganska stor»14 23%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 2

- Kände inte att jag fick ut något av föreläsningarna utan allt jag lärde mig, lärde jag mig själv eller när vi arbetade i grupp.» (Mycket liten)
- Tycker undervisningen har varit dålig i det stora hela. Vet att programmering kan vara lite svårt att lära ut och strukturera, men tycker ändå att upplägget kunde varit bättre. Det var bara ena halvan av föreläsare som var pedagogiska, Skansholm var den klart bästa. Tycker att större del av undervisningen skulle varit förlagt till datasal där man direkt får skriva in program och förstå dom på plats än att man skall skriva upp dom på en tavla/papper.» (Mycket liten)
- Ni sa att det var för oss som inte kunde något alls från början. Jag tyckte att det var tvärtom, föreläsningarna riktade sig mot dom som redan kunde detta innan. Jättedåligt av föreläsarna.» (Mycket liten)
- Peter Lundin är ej kvalificerad för denna kurs och förvirrar mer än han lär ut. Struntade i att gå på föreläsningarna efter att han påvisat bristande kunskap. Vikarieläraren vi hade i ett par veckor var mycket bättre.» (Mycket liten)
- Vi hade två lärare en av de som hade undervisat en vecka bara var jätte bra och jag fick mycket stor hjälp från honom. Alternativet "Ganska liten" gäller för läraren som undervisade resten av kursen. undervisningen levererade inte dem kunskåperna som väntades.» (Ganska liten)
- Kunde inget om programmering innan så jag hade stor nytta av undervisningen. Övningarna var det som verkligen gav mycket, de var underbara!» (Ganska stor)
- Övningspassen har varit helt fantastiskt lärorika. Föreläsningarna har jag inte deltagit i då det kändes obskyrt att lära mig programmering med penna och papper.» (Ganska stor)
- Egentligen mellan ganska liten och ganska stor. Nära slutet blev föreläsningar mycket mer intressant och hjälpsam.» (Ganska stor)
- Jan Skansholms föreläsningar var väldigt bra medans Peter Lundins föreläsningar inte var någon höjdare alls...» (Ganska stor)
- Skansholms undervisning - ganska stor. Han har förklarat saker bra. Peters undervisning - inte så mycket. Tycker Peter i många fall mer förvirrat än hjälpt.» (Ganska stor)
- Jag förstod inte så mkt utav Kurslitteraturen, men anteckningarna från föreläsningarna var GULD värda! skulle inte klara kursen utan dom :)» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»22 37%
Ganska liten»19 32%
Ganska stor»14 23%
Mycket stor»4 6%

Genomsnitt: 2

- Boken var inte så bra. Var bättre att läsa på internet.» (Mycket liten)
- Kursboken var inte särskilt hjälpsam alls. Däremot var exemplar och anvisningar på hemsidan väldigt användbar.» (Mycket liten)
- boken var väldigt svår att förstå» (Mycket liten)
- Använde mig bara av internet» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen gav räkne exempel med facit, men det var väl allt jag använde den till.» (Mycket liten)
- Värdelöst kompendie! Byt bok!» (Mycket liten)
- Har knappt tittat i boken. Tyckte den i de flesta fall var rörig och inte helt begriplig. Har för det mesta användt mig av föreläsningsanteckningar, SI-material och nätet.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var helt enkelt urkass, inte värd 200:-» (Mycket liten)
- Har ej köpt boken.» (Mycket liten)
- Jag tror jag använde boken 3-4 gånger under hela läsperioden. Sammanfattningarna av föreläsningarna som lades upp på ping pong var däremot väldigt hjälpsamma.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen förtjänade inte sitt pris elelr pengerna som jag betalat för. jag fick mycket mer hjälp från internet och wikipedia. jag kunde nå några böcker på engelska» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»29 49%
Mycket bra»24 40%

Genomsnitt: 3.25

- Lite rörigt på pingpong, kunde ta tid att hitta material, hittade aldrig lektionsexempel (letade dock inte jättemycket).» (Ganska bra)
- Det var lite svårt att hitta den, plus att den ibland var nere av olika orsaker, dessutom kom det femti-elva rättelser, känns som om Kurs Examinatorn själv inte skulle få alla rätt på sin egna tenta??.. men annars rent teknisk funkade den.» (Ganska bra)
- Funkade helt okej.» (Ganska bra)
- Det är lätt att hitta till via pingpong. » (Ganska bra)
- Fungerade toppen med ping pong jämfört med de som anväder studentportalen.» (Mycket bra)
- Peter Lundin och Jan Skansholm har skött webbsidan och kursadministrationen bättre än någon annan lärare vi har haft. Väldigt bra!» (Mycket bra)
- Ping pong fungerade väldigt väl.» (Mycket bra)
- Det fungerade bra, synd bara att han tog Joakim von Hacht uppgifter som var fulla av svenska 2. Annars var allt toppen.» (Mycket bra)
- Tycker det har fungerat mycket bra med Ping Pong. Bra gränssnitt. Varför använder inte alla kurser PingPong? Hittills har alla kurshemsidor varit olika. SI lärarna borde kunna lägga upp material också. Tycker Elektros SI-lärare varit riktigt bra. Han ska verkligen ha en eloge och jag tror att han verkligen har hjälpt många med att lära sig saker vi gått igenom på föreläsningarna. Förklarade pekare väldigt bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»9 15%
Ganska bra»24 40%
Mycket bra»19 32%
Har ej sökt hjälp»4 6%

Genomsnitt: 3.2

- Om man är väldigt ny för programmering så är det svårt att förstå grunderna och det var inte lätt att få hjälp att förstå dom.» (Mycket dåliga)
- Några av övningsledarna vet ju knappt vad dom håller på med. Frågade man Jan eller Peter på föreläsningarna däremot så fick man bra hjälp.» (Ganska dåliga)
- 120 personer under en föreläsning. Dock blev det lättare i och med att elevantalet sjönk kraftigt.» (Ganska dåliga)
- akn ibland ta lite lång tid innan man får hjälp på övningarna då det ibland är ganska många som vill ha hjälp.» (Ganska bra)
- Övningspassen var ovärderliga. Jag hade gärna sett fler övningspass, de var A och O för att lära sig programmering lätt.» (Mycket bra)
- På föreläsningarna ok men framför allt SI-lektionerna MYCKET BRA!!! Ge SI-läraren (Elektro) en bonus för mycket väl utfört arbete.» (Mycket bra)
- jag har inte sökt hjälp ifrån de kursansvariga utan på annat håll, mest för att det känns som om de är stressade och vill liksom endast beskriva kortfattat, alltså om jag frågar om ngt jag inte förstår får jag ett svar som jag heller inte förstår för det blir inte så ingående, kan man kanske sammanfatta det som» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»17 28%
Mycket bra»37 62%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.69

- Lätt att andra glider med när man arbetar i grupp. Upplevde att det var svårt att diskutera övningsuppgifterna då många andra inte hade pluggat på.» (Ganska bra)
- Vi har hjällpt varandra mycket genom att diskutera lösningar på exercises och samtidigt testat olika saker och därmed sett att vi kunnat göra på olika sätt och dra slutsatser av det. Har varit riktigt roligt med övningarna.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»2 3%
Låg»3 5%
Lagom»40 68%
Hög»11 18%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.13

- Hade förkunskaper» (Låg)
- Så länge man arbetade sina 20~ timmar per vecka var det inga problem.» (Lagom)
- Jag har haft mkt förkunskaper så det känns som om jag bara glidigt igenom kursen... denna frågan borde kanske ställas till folk som inte har några förkunskaper alls för att få ett mer konstruktivt svar till en förbättring av kursen.» (Lagom)
- Tycker arbetsbelastningen varit lagom. Det har varit ganska mycket, men det har varit hanterbart.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 6%
Lagom»37 62%
Hög»16 27%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.2

- Vilket är mycket bra med tanke på att man hade Elektriska Kretser samtidigt, som har en väldigt hög arbetsbelastning.» (Låg)
- Bra tempo, mer hade blivit lite väl krävande. » (Lagom)
- Lägre än lp 1» (Lagom)
- lagom på gränsen till för låg tycker jag nästan.» (Lagom)
- Jag har behövt lägga massor av tid på Elektriska kretsar eftersom jag hade svårare med det.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Dåligt»10 17%
Godkänt»16 27%
Gott»22 37%
Mycket gott»6 10%

Genomsnitt: 3.27

- Undervisningarna har inte gett mig något alls, vilket gör att kursen inte har vaarit särskilt kul eller bra alls.» (Mycket dåligt)
- Tycker jag har lärt mig för lite och jag skulle kunna ha lärt mig mer med bättre kurslitteratur och om större andel av undervisningen var pedagogiskt upplagt.» (Dåligt)
- bra kurslitteratur och bra ubdervisning behövs» (Godkänt)
- Roligt och stimulerande, har aldrig läst någon liknande kurs tidigare.» (Gott)
- Roliga och intressanta uppgifter, och ett bra sätt att komma ihåg hur c språket fungerar. » (Gott)
- Väldigt rolig kurs som jag tror jag kan ha nytta av senare.» (Gott)
- Har varit roligt och mycket att lära sig även om jag tidigare hållt på med annan programmering.» (Gott)
- En jätte rolig kurs, funderar på att byta till data. Lärarna och övningsledarna var helt underbara! Tack!» (Mycket gott)
- Mycker intressant kurs och upplägget var mycket bra! Man fick hjälp när man behövde det.Det var lätt och underhållande att lära sig programutveckling.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna, det var då man lärde sig.»
- Övningspassen är helt fantastiska! Övningsledarna har varit otroligt hjälpsamma och trevliga. Det blev avsevärt mycket lättare att lära sig programmering tack vare dem.»
- Jan Skansholms mycket nogranna och pedagogiska undervisningsstil.»
- Uppgifterna och labb! Väldigt roligt. Programexemplar på hemsidan är också väldigt hjälpsam.»
- övningarana, det var där jag lärade mig kursen.»
- Jan»
- Har ej ngt extra viktigt konstruktivt att svara på här.»
- Se till att ha kvar MINST lika många uppgifter som man ska göra till utsatta datum.»
- Exercises. Bra övningar och lär sig mest på att programmera och testa olika saker i utvecklingsmiljön.»
- SIn var kanon och examinationsuppgifterna var bra i det stora hela. »
- Övningarna är det som ger allra mest.»
- Övningsuppgifterna! Det var ett superbra övningsredskap»
- proven»
- Strukturen»
- bra kurslitteratur och bra ubdervisning behövs»
- Övningarna med deras deadline gjorde att man pluggade varje vecka och det behövdes för att klara kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En bättre tenta. Denna hade 4 sorteringsfrågor, ingen kreativitet alls. Dessutom var sortering en väldigt liten del av kursen. Klarar man inte att sortera klarar man inte tentan.»
- Ny bok som är inriktad mot windows.»
- Bättre förberelse inför första övningen då det blev väldigt förvirrat.»
- Jag fick avsmak för föreläsningarna tidigt i kursen och lät bli att gå på dem. Jag hade gärna sett färre föreläsningar och fler övningspass. Man behöver träna på programmering för att det ska sjunka in.»
- Bättre kurslitteratur. t.ex. "Vägen till C". Inlärningskurvan i kompendiet är för brant i början.»
- Läroboken var sådär, material för fel OP-system, dåligt redigerad text. Dela även ut undervisningsschema med sidhänvisning, tala om vilka kapitel/vilka sidor man bör bortse ifrån, så får eleverna en bättre start.»
- Ändra kursboken om möjligt - fler exempel och tekniska beskrivningar av bas funktioner (strcmp, rand, etc.) skulle hjälpa. »
- kurslitteraturen»
- Uppdatera uppgifterna för Windows då kursen nu genomförs i Windows istället för Linux som föregående år.»
- Jag skulle vilja se lite svårare uppgifter, mer komplicerade så att man verkligen behöver lära sig det hela mer ingående, jag tänker på när jag satt och pluggade på gamla tentor så var de första 4 frågorna väldigt lätta, man skulle kunna försvåra dom lite med att t.ex. lägga till nån resistor här eller där.. bara så att kopplingen skiljer sig från formelsamlingens exempel, annars äre liksom bara att skriva av och sätta in värden, lite för lätt alltså.»
- Försök ordna så att man kan skriva tentan på dator utan nätverk. Detta för att det ska vara mer verklighetstroget att man får uppgifter man ska klara av och det ska ge ett resultat. För funktioner kan ni göra ett huvudprogram som testar. Och man sparar sina filer på USB-sticka som är numrerade med tentakod, då man inte har nätverk, så att man inte kan maila filer. Tycker det är svårare och inte verklighetstroget att programmera på papper. Extrauppgiften - borde inte vara så svår så att man ska ha 5:a för att klara av den eftersom man då inte behöver de extrapoängen.»
- Lite förändrat upplägg, som t ex undervisning i datasal ibland. Alla studenter har inte data med sig på lektionen. Kurslitteraturen borde man göra sig av med.»
- Föreläsaren bör lära si av Bill K-något som hade elektriska kretsar. Anteckna på tavlan! Skriv upp frågeställningen, visa anteckna lösningen och visa med illustrativt. När du bara pratar utan paus, utan anteckningar hinner man inte med att själv anteckna, och det mesta glöms bort.»
- Jag saknade övningar där typedef och structer används. Dessa togs enbart upp på föreläsningar och tenta! Lite om enklare grafik hade varit intressant. »
- Jag gillade inte att inlämningsuppgifternas datum kom in så tätt inpå tentamens tillfället. Man fick nästan ingen tid över till att läsa på de gamla tentorna så man fick försöka prioritera det viktigaste först och sedan göra sitt bästa.»
- Eftersom att vår föreläsare inte undervisat i c på ca 20 år och därav blev föreläsningarna ganska stela. Jag som aldrig läst c innan fick läsa in mycket på egen hand då grundläggande regler för C inte förekom som ämne. Det vore också bra om fokuset flyttades från att i 90 % av tiden gå igenom exempel till att istället fokusera på en funktion i taget och gå igenom dom för sig och sedan ge en hemuppgift där funktionerna används tillsammans. »
- mer lärare vid övningarna»
- Kunnigare och säkrare undervisare.»
- bra kurslitteratur och bra ubdervisning behövs»
- Labbinlämingen, borde inte vara tvungen att komma till göteborg en vecka före terminstart och visa upp labben utan lämna in den direkt.»

16. Övriga kommentarer

- Ni körde aldrig Linux-föreläsningen, skulle vart intressant att lära sig lite om Linux.»
- Är överlag mycket nöjd med Programutvecklingskursen! Övningsledarna har varit exemplariska i sitt sätt att hjälpa och lära en. Kurswebbsidan har riktigt bra struktur, det var lätt att hitta den information man behövde. Tack för en synnerligen intressant och spännande kurs!»
- Jag inser att ämnet är svårt att undervisa i. Dock var ganska många mindre nöjda med Peter Lundins undervisningsstil, själv tyckte jag att den kunde bli lite rörig. Destå fler uppskattade Jan Skansholm, det var noggrannt och bra upplagt. Ibland junde komma ifrån ämnet även där men överlag mycket bra. Vill även berömma SI-ledaren för Elektro, mycket duktig kille med bra struktur på saker och ting!»
- Föreläsningarna var lite väl tråkiga och långsam i början, men det kan vara för att jag har stor erfarenhet av c programmering sedan förr.»
- Några uppgifter på struct:er hade inte varit fel!»
- Peter får ta och bli bättre på att förklara systematiskt och göra material där man klart ser i vilken ordning saker och ting sker. På tavlan användes samma figur flera gånger vid olika tillfällen och det är omöjligt att göra anteckningar där man ser i vilka steg som man har gjort saker och ting (avser minnestabeller och struct-strukturer).»
- Föreläsningarna var helt värdelösa. Föreläsaren pratade endast, eventuellt had han även powerpoint. I princip antecknades inget på tavlorna och om man ändå försökte anteckna medans föreläsaren pratade hann man inte det för han tog inte pauser eller så. Och om han faktiskt skrev något på tavlan var det hafsigt snabbt nerkluddat så man forstod det knappt ändå.»
- om man inte hade några förkunskaper inom detta ämne blev det svårt, då den första föreläsaren inte gick igenom grunderna ordentligt. »
- bra kurslitteratur och bra ubdervisning behövs»


Kursutvärderingssystem från