ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Matematisk analys i en variabel E, TMV136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-22
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»12 36%
Cirka 25 timmar»8 24%
Cirka 30 timmar»5 15%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.54

- Kom inte igång.» (Högst 15 timmar)
- Mycket svårt att uppskatta. Men några timmar om dagen.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»6 18%
100%»24 72%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 27%

Genomsnitt: 2.36

- inte läst tror jag.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kurs PM som fanns i förra inledande matematik-kursen är bra, det hade varit önskvärt att de fanns även här.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

- jag tar övningstentor som målen :)» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»16 59%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 3.11

- Tentan är ganska typad.» (I viss utsträckning)
- det var lite lite första och andra ordningens diffrentialekvationer.» (I viss utsträckning)
- Tentorna är alltid väldigt väl utformade och berör de väsentliga delarna av kursen. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»20 60%

Genomsnitt: 3.39

- Förelänsningarna har fungerat för många andra i klassen som det verkar. Inte riktigt varit "my cup of tea".» (Mycket liten)
- Går lite snabbt ibland. Borde gå igenom uppgifter med lite lugnare tempo.» (Ganska stor)
- God undervisning gör att jag inte behövde lägga ner så mycket egen tid på kursen i övrigt.» (Mycket stor)
- Bra Wille och inte minst Carl Henrik Fant!» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 39%
Mycket bra»19 57%

Genomsnitt: 3.51

- Virrigt och osammanhängande» (Mycket dåligt)
- Ville är en rolig föreläsare, men det är synd att vi låg så mycket efter mot schemat - trots extraföreläsningar.» (Ganska bra)
- Vi kommer ganska mycket efter ibland, kan bero på alla willes historier. det kan kännas lite onödigt med långa historier när man har mycket att göra» (Ganska bra)
- Skulle vara bra med lite lugnare tempo på föreläsningarna, svårt att hinna med att anteckna och fundera på vad man faktiskt gör» (Ganska bra)
- Mycket exempel var kanske något tråkigt och tjatigt i början av kursen men har kommit till sin nytta nu under tentaveckan.» (Mycket bra)
- Skulle dock vilja att läraren oftare skriver upp sidnummret på tavlan där man kan hitta de satser och definitioner man går igenom.» (Mycket bra)
- Ibland något mycket utsvävningar från Villes sida men det gör också att föreläsningarna blir roligare. Dock inte så effektiva.» (Mycket bra)
- Man måste i princip gå på föreläsningar för att kunna lära sig!» (Mycket bra)
- Mycket trevlig och kompetent föreläsare» (Mycket bra)
- Wille rockar! » (Mycket bra)
- Dumt att hamna efter redan läsvecka 2-3.» (Mycket bra)
- Ville är grym!» (Mycket bra)

8. Hur har matlabben fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»11 33%
Ganska dåligt»13 39%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2

- Tom Ville tyckte att det är orimligt mycket tid som krävs per vecka för att klara av matlabben, som vi dessutom inte får några HP för. Antingen HP eller egen kurs. Det senare vore att föredra.» (Mycket dåligt)
- Så som det är upplagt nu med att man får uppgifter man skall lösa, i princip, på egen hand funkar mycket dåligt för mig. Det är alldeles för svårt och väldigt mycket egen tid går åt till att försöka lösa uppgifterna» (Mycket dåligt)
- Fortfarande för svår nivå på matlabmomenten.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för svårt, vore mycket bättre att göra saker i matlab som inte är så svåra matematiskt sett. För folk som aldrig har programmerat förut blir det helt obegripligt.» (Mycket dåligt)
- Dåligt. Dåligt. Dåligt. Har inga förkunskaper om programmering. Får väldigt lite hjälp. Och kraven är för stora. Dessutom hade vi inget läromedel. » (Mycket dåligt)
- Trotts upprepade meddelande till läraren där jag angav att jag tyckte undervisningen var undermålig om man jämförde den med vad för krav som ställdes på oss så skedde ingen förändring i utbildningen» (Mycket dåligt)
- SVårt att få hjälp vid de avsedda passen. Mycket tidskrävande, drar tid och kraft från resten av kursen.» (Mycket dåligt)
- Har tagit alldeles för mycket tid, alldeles för dålig genomgång av hur dom numeriska metoderna fungerar.» (Mycket dåligt)
- Men ändå lite bättre än inledande. Lite väl stora uppgifter.» (Ganska dåligt)
- Bättre än förra kursen men tar väldigt mycket tid ifrån annat som måste göras.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att MatLabben är väldigt svår och tar mycket tid i veckan att jobba med.» (Ganska dåligt)
- För lite tid och att man förväntas kunna det mesta från början , vilket man inte kan.» (Ganska dåligt)
- Instruktionerna var otillräckliga och otydliga. Viktiga saker (som att man i vissa uppgifter kunde ansätta konstanter och inte skulle räkna med godtyckliga) skapade merjobb. Matlaben är inte särskilt svår egentligen, men upplevs som både krånglig och tidskrävande på grund av bristande instruktioner.» (Ganska dåligt)
- Vi har inte hunnit gå igenom teorin ordentligt för det vi ska programmera i matlab och då blir det svårare än det behöver vara.» (Ganska dåligt)
- Känns inte som man går igenom tillräckligt innan man ska kunna något mer invecklat. Mer lärarlätt och kanske lite problemlösning. Nått iallfall för att kunna få lite hjälp i hur man kan tänka för att lösa matlab laborationerna. Tiden som man måste avvara för matlab är stor i min bemärkelse då det tar mer än en arbetsdag i timmar för att klara en laboration. Kanske bara jag som är lite dum iofs.» (Ganska dåligt)
- MER UNDERVISNING!!!!!! Det tar väldigt lång tid att lära sig saker man aldrig sett eller förstått innan och så ska man skriva matlabkod till det... inte bra! Man blir väldigt lätt less på matlab och det hade varit till stor hjälp om man hade kunnat i alla fall få lite råd om hur man ska göra. Matlaben tar väldigt mycket tid som man hellre skulle gjort matten på. Vissa tillfällen var det så att vi skulle skriva matlab med någon formel man aldrig sett innan vilket gjorde att man var tvungen att förstå formeln innan man kunde göra något och sen på matteföreläsningen precis efter så skulle vi gå igenom samma formel igen!! om man gjort detta i en annan ordning hade det varit mkt lättare.» (Ganska dåligt)
- Tar tyvärr för mycket tid. Uppgifterna varierar väldigt mycket i svårighetsgrad och att själv sitta och försöka lösa dessa med hjälpfiler etc. tar i min mening för lång tid.» (Ganska bra)
- Bättre än i Inledande, vill fortfarande ha mer genomgång och handledning dock.» (Ganska bra)
- Tar mycket tid, men är lärorikt.» (Ganska bra)

9. Hur har SI:n fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»23 74%
Var ej på SI»2

Genomsnitt: 3.74

- Killarna är duktiga.» (Mycket bra)
- lagom svåra uppgifter och bra genomgångar. » (Mycket bra)
- Bra SI-ledare» (Mycket bra)
- Har varit relevanta saker som tagits upp och duktiga ledare.» (Mycket bra)
- Väldigt värt att gå på!» (Mycket bra)
- Väldigt kompetenta och skickliga SI ledare» (Mycket bra)
- Bra SI med bra uppgifter.» (Mycket bra)
- Anton, Sven och Stefan har varit fantastiska.» (Mycket bra)
- Bra SI-ledare. Svarade gärna på frågor. om det till trots var något de inte kände igen kollade de upp det till nästa lektion.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»14 42%
Mycket stor»16 48%

Genomsnitt: 3.39

- Boken är amerikansk. matlab häftet var till nytta ungefär första labben. vet inte om det kanske är tanken. Men youtube är bra.» (Ganska liten)
- Har haft mer nytta av föreläsningar än kurslitteratur, men kurslitteraturen var bra.» (Ganska stor)
- Calculus är en bra bok som samlar mycket information på ett ställe vilket gör det lätt att kolla upp något man har glömt.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»20 60%

Genomsnitt: 3.54

- Ganska neutralt, utmärkte sig inte speciellt.» (Ganska bra)
- En av de mest imponerande kurshemsidorna jag har sett än så länge!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»16 48%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 3.87

- Enda chansen att ställa frågor är på övningarna,kan vara för lite ibland när man går igenom ett svårt kapitel.» (Ganska bra)
- Frågade klasskompisar.» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»20 60%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.72

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»20 60%
Hög»10 30%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.3

- Hög men lagom.» (Lagom)
- Förutom Matlab.» (Lagom)
- Hade varit lagom om föreläsningarna varit bra?» (Hög)
- Den har varit ganska hög, men det är väl så det är på chalmers.» (Hög)
- stundtal väldigt hög» (Hög)
- Matlabdelen som tar mycket tid.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 39%
Hög»19 57%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.63

- matlab o teknisk kommunikation tar mycket tid» (Hög)
- tja, man har ju aldrig hunnit upp så man kan ligga i fas med föreläsningarna» (Hög)
- Teknisk kommunikation» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»3 9%
Gott»11 33%
Mycket gott»18 54%

Genomsnitt: 4.39

- Mer pedagogisk och tillmötesgående föreläsare» (Dåligt)
- Intressant och viktig kurs.» (Gott)
- Det är positivt att Ville påpekar vad man kan utnyttja sakerna man lär sig till (förutom det uppenbara med integraler etc).» (Mycket gott)
- Alla kurser blir bra med Wille ,)» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ville.»
- I stort sett allt.»
- Bra SI-ledare, det ger mycket.»
- Är nöjd med kursen förutom det som ovan nämnts. »
- Ville ftw»
- Ville.»
- Duggor, övningar»
- Kursen som helhet»
- SI»
- Läraren»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren!»
- Kursen och matlaben som ett medel man ska lära sig.»
- Allt utom matlabdelen»
- Willes humör och en del av hans historier som lättar upp tillvaron. att ha Carl Henrik Fant som övningsledare var väldigt bra! Mycket pedagogisk och man fick saker förklarade ur ett annat perspektiv vilket var till stor hjälp. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab.»
- Matlab-momentet»
- Matlab»
- Föreläsningarna»
- matlab»
- MATLAB»
- Bättre matlab undervisning. Sänk kraven med 20%. Presentera relevanta läromedel. »
- Mer handledning i Matlab»
- Matlab»
- upplägget med matlab.»
- Matlab delen bör ses över ordentligt, med tanke på att det är ett verktyg som vi skall använda oss av mycket framöver så verkar det rätt så relevant att vi får en gedigen och rejäl utbildning i det.»
- Mer teori om numerisk matematik innan matlab!»
- Matlab introduktion och kanske ha någon föreläsning eller något. »
- Matlab»
- MATLAB!! men undervisning och att man på matteföreläsningarna har gått igenom det man ska göra i matlab hade varit väldigt bra.»

19. Övriga kommentarer

- Hade varit bra om Ville faktiskt gick igenom saker och inte bara drar igenom ett tal utan att förklara hur eller varför. Vore dessutom ett plus om föreläsaren kom ihåg vad han gått igenom/ inte gått igenom samt höll tidsplaneringen så att sista momentet inte hamnar dagarna innan tenta.»


Kursutvärderingssystem från